Usluge www.auto1.com pruža AUTO1.com GmbH, sa sedištem u Berlinu (u daljem tekstu označen kao "AUTO1.com" ili"Mi" ).

§ 1 OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Auto1.com stranica djeluje u okviru baze podataka dostupne putem interneta. U njoj se nalaze dostupni u prodaji automobili, u kojoj verifikovani (ili autorizovani) autodealer-i (u daljnjem tekstu “Korisnici” ili “Kupci”) mogu da koristite opciju za pretraživanje. Auto1.com po sebi kao internetska stranica je lice koje nudi automobile.

Navedeni uslovi i pravila (u daljnjem tekstu “Pravila”) se primenjuju u slučaju korišćenja naše aplikacije ili usluga. Korišćenje naše aplikacije ili usluga AUTO1. se smatra kao upoznavanje I prihvatanje validnosti naših uslova i pravila koja su zakonski obvezujuća. AUTO1.com zadržava pravo na promenu pravila bez prethodnog saopštenja.

§ 2 REGISTRACIJA

Registracija je dostupna isključivo za autodilere koji se mogu da registruju kao pravno ili fizičko lice. Lice koje se registruje mora da posjeduje punomoć u slučaju kad se registruje u ime drugog lica.

AUTO1.com nakon što zaprimi prijavu za registraciju odlučuje da li će dostup biti priznat. Odobrenje prijave se potvrđuje putem pismene potvrde od AUTO1.com ili putem predaje pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka).

U toku procesa registracije, kao i budućih trgovačkih odnosa, AUTO1.com ima pravo da zahteva predočenje aktualnog izvoda iz Registra privrednih subjekata koji može biti neophodan za registraciju. Od stranih preduzetnika mogu se zahtevati ravnopravni ekvivalenti.

U slučaju promene podataka unesenih tokom procesa registracije, korisnik se obavezuje odmah obavestiti o tome AUTO1.com. Obaveštenje o promeni može biti prosljeđeno u pismenom obliku ili putem e-mail adrese ili faksa.

Korisnik se obavezuje da čuva tajnost svih pristupnih podataka (posebno lozinke). Dodatno korisnik se obvezuje odmah obavestiti AUTO1.com u slučaju ako je treće lice dobio pristup njegovom korisničkom nalogu.

Korisnik je opštenito odgovoran za sve postupke i operacije vezane uz korištenje njegovih pristupnih podataka. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga od strane trećih lica koje ne proizlazi iz zanemarivanja od strane korisnika, odgovornost je isključena.

§ 3 Blokada

AUTO1.com može da preuzme neophodne mjere u slučaju sumnje da korisnik krši zakon ili navedene uslove ili ako AUTO1.com ima opravdane razloge, posebno u slučaju kašnjenja s izvršenjem uplata od strane korisnika koja su rezultat ugovora sklopljenih s AUTO1.com ili pridružnom firmom. Sankcioniranje korisnika se sastoji od prvobitnog upozorenja,privremene I permanentne(stalne, trajne) blokade dostupa web stranici i usluga AUTO1.com. Pri odabiru mere AUTO1.com uzima u obzir interes korisnika.

§ 4 PRAVA

Korisnik ima pravo u okviru navedenih pravila da prikazuje na svojem ekranu ponude prodaje automobila, i ujedno da odštampa ponude za koje je zainteresovan. Korisnik također ima pravo da šalje ponude za kupnju automobila, koje će biti obvezujuće u okviru prethodno navedenih zakonskih regulativa. Radnje s ciljem onemogućavanja ili otežavanja korišćenja web stranice i usluga AUTO1.com su zabranjene.

Korisnik, bez pismene dozvole, nema pravo na daljnje korišćenje podataka iz web stranice AUTO1.com. Osobito je zabranjeno, bez pismene dozvole, prikupljanje podataka automatskih programa i drugih uređaja u svrhu dalnjeg korišćenja.

Deljenje linka ili integracija web stranice ili usluga AUTO1.com bez pismene dozvole je zabranjena. Način prezentiranja i raspon funkcionalisti usluga koje pruža AUTO1.com može da se razlikuje u zavisnosti od načina korišćenja (na primer: računalna verzija, mobilna verzija web stranice). Mogućnost korišćenja usluga i web stranice zavisi od tehničkih uslova.

§ 4 GARANCIJA

Ne garantiramo da bilo kakav tehnički kvar ili defeket, osobito ako je u pitanju stalna i neprekinuta uporaba web stranice ili vezana uz ispravno prikazivanje sadržaja unesenog od strane korisnika. U slučaju nedostupnosti usluga, korisnik može da kontaktira Službe za korisnike.

§ 5 PRIVATNOST

Zaštita ličnih podataka korisnika te privatnost korisnika je za AUTO1.com od izuzetne važnosti. Da bismo Vam pružili najviši nivo zaštite ličnih podataka AUTO1.com poštuje sva pravila zakona o zaštiti ličnih podataka.

Pravnim licom odgovornim za zaštitu ličnih podataka je AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). Korisnik u slučaju pitanja vezana uz zaštitu ličnih podataka može se u bilo koje vreme obratiti AUTO1.com. Najbolje putem e-maila ili na PL_ABI@AUTO1.COM.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci koje korisnik dobrovoljno dade kao što su, na primer, e-mail adresa ili broj telefona. Na web stranici AUTO1.com podatke o korisnicima se prikupljaju jedino ako korisnik sam ih podeli.

Lične podatke korisnika se koriste jedino u svrhu pružanja usluga. Dopušta se jedino korišćenje ličnih podataka u marketinške svrhe od strane AUTO1.com i pridruženih firma. E-mail adresa korisnika se koristi kako bismo mogli Vam slati ponude usluga i proizvoda.

§ 6 OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

AUTO1.com ulaže sve moguće napore da bi dostup web stranici i uslugama bio bez ikakvih prekida. Ipak, ne može to biti zagarantovano znajući prirodu Interneta. Također pristup AUTO1.com može biti ograničen ili nemoguć zbog modernizacije ili uvođenja novih usluga. AUTO1.com se trudi kako bi prekidi u pristupu web stranici billi što kraći i rijetki.

AUTO1.com je potpuno odgvoran za štete nanesene od strane AUTO1.com, njihovih zaposlenika, djelatnika i predstavnika kao i nanesenih namereno tako i zbog neopreznosti. U slučaju šteta male vrednosti, kada nije bio sklopjen pravni ugovor, AUTO1.com ne snosi odgovornost. U preostalim slučajevima šteta male vrednosti, odgovornost AUTO1.com se odnosi jedino na te kojih prouzročenje može se smatrati tipičnim. U takvim slučajevima odgovornost je ograničena do srednje vrednosti takve vrste šteta.

Gore navedene ograničenja odgovornosti ne obavezuju ako u pitanju su slučajevi telesnog oštećenja, ugroženja života i zdravlja kao i u slučaju šteta prouzrečenih uslijed obmana, prijavare. Gore navedene ograničenja odgovornosti AUTO1.com se odnose također na zaposlenike, djelatnike i pravne predstavnike.

§ 7 AUTORSKA PRAVA I UVJETI KORIŠTENJA

Svi zaštitni znakovi tvrtke (žigovi), logoi, simboli i druge pristupne podatke na web stranici AUTO1.com su štićeni autorskim pravom. Korišćenje web stranice AUTO1.com ne daje Vam pravo koristiti gore navedene informacije. Promjena, obrada i korišćenje zaštitnih znakova firme u medijima je zabranjeno, osim u izuzetku pismene dozvole od strane firme.

Neopravdano korištenje simbola i podataka o firmi AUTO1.com nije u skladu sa zakonom.

§ 8 ZAVRŠNE ODREDBE

Ako jedna od gore navedenih norma bi bila pravno nevažeća, to ne utiče na na ostale norme. Norma bez pravne osnove je zamenjena s važećom normom koja je što sličnija.

§ 9 VAŽEČI ZAKON I SUDSKA NADLEŽNOST

Važeći je jedino zakon Savezne Republike Nemačke.

Mesto sudske nadležnosti je Berlin (Nemačka)


USLOVI KUPOVINE POLOVNIH AUTOMOBILA

 1. General
  1. Putem trgovačkog portala auto1.com (u daljnjem tekstu portal) automobili se prodaju isključivo subjektima koje obavljaju poslovnu djelatnost vezanu uz prodaju automobila. Operativna firma(društvo) je AUTO1 Polska Sp. z o.o. (u daljnjem tekstu tvrtka). AUTO1 Polska Sp. z o.o. je firma koja pripada WKDA Holding GmbH, Blankenburger Straße 23, 13089 Berlin/Germany. WKDA Holding GmbH lub AUTO1 Polska Sp. z o.o. (u daljnjem tekstu Prodavač) je vlasnik i prodavač automobila nuđenih putem portala.
  2. Kupci mogu biti isključivo autodileri (u daljnjem tekstu Kupac) registrovani na portalu. Korisnik se obavezuje poštivati sve uslove i pravila vezane uz portal.
  3. Sklapanje ugovora između prodavača i kupca se temelji isključivo na gore navedenim pravilima i uslovima . Drugo, osobito, suprotni ili različiti uslovi se ne uvažavaju. Ovo odnosi se takođe na pravila koja nisu navedena u postojećim pravilniku. Za prihvaćenje drugih uslova potrebna je pismena dozvola prodavača.
 2. Sklapanje ugovora
  1. Opće odredbe
   1. Portal oglašava polovna vozila koja su u vlasništvu prodavača, Portal je podeljen na nekoliko dela 'Kupnja odmah' , 'Aukcija 24 sata dnevno', 'Još nekupljeno', 'Aukcija uživo'. Automobile koje promičemo ne smatraju se ponudom u razumevanju prema Građanskom zakoniku Smatraju se jedino pozivom za podnošenje ponuda od strane Kupca (takozvani Invitatio ad oferendum).
   2. Kupac traži pojedinačna vozila, i u slučaju interesa za kupnju, nudi svoju cenu, koju je u mogućnosti platiti za taj automobil. Time kupac podnosi obavezujuću ponudu za kupovinu tog automobila. Kupac se obavezuje da ispuni sve uslove podnesene ponude u trenutku kad traje, kao i u propisanom roku od kraja aukcije.
   3. Prava i obaveze na temelju ugovora o kupoprodaji podležu odgovarajućim pravila i uslovima koji važe u vreme sklapanja ugovora, Aktualna verzija uslova je dostupna i može biti preuzeta u bilo koje vreme na web stranici www.AUTO1.com. Nakon sklapanja ugovora rizik prodaje kupljenog automobila se prenosi na kupca.
   4. Prenos prava i obaveza na temelju ugovora o kupnji zahtjeva pismene dozvole prodavača.
   5. Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu nakon što Vam stigne potvrda narudžbe putem e-maila.
  2. Kupi odmah
   1. U odeljku 'Kupi odmah' su prikazana odabrana vozila po određenoj ceni. Ova vozila su jedino poziv za podnošenje ponuda od strane kupca. Nema ograničenja što se tiče podnošenja ponuda.
   2. Kupac može nabaviti gore navedena vozila po predloženoj ceni. Da bi to napravio mora predstaviti odgovarajuću ponudu vezanu uz sklapanje ugovora o prodaji.
   3. Ugovor o kupnji postaje pravomoćan po prihvaćenju ponude od strane Prodavača. Ugovor o kupoprodaji postaje momentalno valjan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu potem e-maila ili faksa. Nakon što kupac zaprimi e-mail ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
  3. Aukcije 24 sata dnevno
   1. Odeljak '24 sata dnevno' Aukcije postaje aktiviran samo za odabrane Kupce. U tom odjelu se nude novokupljena vozila od strane Prodavača. Vreme trajanja ponuda pojednakih vozila je određeno i vidljivo na panelima pojednakih automobila - uobičajeno vreme valjanosti ponude je 24 sata.
   2. Kupac može podneti maksimalno dve obavezujuće ponude za sklapanje ugovora o kupoprodaji pojedinog vozila u vreme trajanja ponude. Ponuda koja bude najveća, smatrat će se obvezujućom ponudom.
   3. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje da je ugovor o kupoprodaji važeći.
   4. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje i tako ugovor o kupnji momentalno postaje pravomoćan. Ugovor o kupoprodaji postaje momentalno valjan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu potem e-pošte ili faksa. Nakon što kupac zaprimi e-poruku ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
  4. Pošalji ponudu vlasniku automobila
   1. Odeljak 'Pošalji ponudu vlasniku automobila' postaje aktiviran samo za odabrane Kupce. U tom odeljku Kupac može pogledati vozila u realnom vremenu kojih se cena određuje u otkupnoj stanici - i online traje postupak kupovine od strane Prodavača.
   2. Kupac može da podnese maksimalno dve obvezujuće ponude za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Ponuda koja bude najveća, postat će obvezujuća ponuda nakon 14 dana.
   3. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje i tako ugovor o kupnji momentalno postaje pravomoćan. Ugovor o kupoprodaji postaje momentalno valjan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu potem e-pošte ili faksa. Nakon što kupac zaprimi e-poruku ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
  5. Aukcija uživo
   1. Odeljak 'Pošalji ponudu vlasniku automobila' postaje aktiviran samo za odabrane Kupce. U tom odeljku Kupac može pogledati vozila u realnom vremenu kojih se cena određuje u otkupnoj stanici - i online traje postupak kupovine od strane Prodavača..
   2. Kupac može da podnese maksimalno dve obvezujuće ponude za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Ponuda koja bude najveća, postat će obvezujuća ponuda nakon 14 dana.
   3. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje i tako ugovor o kupnji momentalno postaje pravomoćan. Ugovor o kupoprodaji postaje momentalno valjan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu potem e-pošte ili faksa. Nakon što kupac zaprimi e-poruku ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
 3. Plaćanje
  1. Kupac se obavezuje da izvrši uplatu za sve kupovine bez olakšica. Detalji o plaćanju potiču iz odgovarajuće potvrde narudžbe. Izvršenje uplate je neodložno. Potrebno je neodložno uplatiti navedeni iznos nakon sklapanja ugovora i poslati potvrdu narudžbe (potpisana Faktura). Plaćanje mora da bude izvršeno najkasnije tri dana nakon sklapanja ugovora putem virmana (bankovne transakcije) na račun Prodavača koji je navedeni u potvrdi narudžbe. Sve navedene cene su u valuti Evro.
  2. Kupac može da zahteva naknadu štete od Prodavača ako njegovi zahtevi su neosporni ili su temeljeni na pravnoj osnovi. Kupac može primeniti pravo zadržavanja jedino u slučaju zahteva koji potiču iz ugovora o prodaji.
  3. U slučaju kad kupac kasni sa plaćanjem, prodavač može da odustane od ugovora o kupoprodaji. Zakašnjenje plaćanja počinje 14 dana nakon roka za plaćanje. Nakon što kupac odustane od kupnje, prodavač ponovo prodaje automobil. U slučaju kad prodavač ne dobije isti iznos za prodaju automobila, zahtevaće od Kupca povrat razlike.
  4. Naknade za usluge koje pruža Prodavač su prikazane u cenovniku. Cenovnik uvek možete da odštampate i pogledate koristeći klikom na : Cenovnik
 4. Preuzimanje
  1. Kupac je odgovoran za preuzimaje vozila s propisanog mesta. Nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavač predaje sve potrebne informacije Kupcu - osobito informacije koje su vezane uz mesto stanke automobila, mogućeg vremena preuzimanja i mogućnosti isporuke vozila. Istovremeno Prodavač zadržava pravo za predaju vozila u drugu otkuonu stanicu u okviru unutrašnje logistike s ciljem da Kupac sam ga preuzme.
  2. Kupac se obvezuje da preuzeme vozilo u roku od 3 radna dana nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji na mjestu određenom u potvrdi ili obavestiti o tome da je organizirao vlastit prevoz.
  3. U slučaju ako Kupac ne ispunjava te obaveze najkasnije u roku od 7 dana nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji. Prodavač zadržava pravo da naplati prekoračenje dozvolene ležarine u iznosu od 15 evra po danu . Kupac je dužan uplatiti taj iznos Prodavaču ukoliko ne dokaže da troškovi sneseni od strane Prodavača u vezi s skladištenjem vozila su bili vrlo mali ili nije ih uopće bilo. Prodavač može odložiti predaju dokumenata vozila ukoliko kupac ne izvrši uplatu u određenom iznosu za skladištenje vozila koje je kupio.
  4. Prodavač daje dostup Kupcu na teritoriji firme ili na alternativnom mjestu koje je neophodno za preuzimanje kupljenog vozila..
  5. Na vlastiti rizik i pokrivajući troškove prevoza Kupac može obvezati Prodavača da taj organizuje prevoz od strane vanjskog dostavljača. Kupac je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 3 dana. Ako kupac ne podmiri troškove, prodavač ima neograničeno pravo zadržavanja vozila do trenutka potpunog podmirenja svih novčanih obveza koje se tiču plaćanja.
 5. Pravo vlasništva
  1. Nakon što kupac izvrši sve obaveze koje potiču iz ugovora o kupoprodaji. Prodavač je dužan predati vozilo Kupcu, i takođe svu dodatnu opremu i sve prateće registracijske dokumente. Pre izvršenja svih obaveza koje iz potiču ugovora o kupoprodaji pravo vlasništva vozila ostaje po strani Prodavača.
  2. U vreme prenosa prava vlasništva Prodavač ima pravo posjedovati registracijske dokumente automobila.
  3. Prodavač je dužan biti vrlo pažljiv tokom prodaje vozila.
 6. Fizički defekti i nedostaci
  1. Prodaja vozila se odvija, bez mogućnosti podnošenja ikakvih prigovora ili pritužba u vezi fizičkih oštećenja ili nedostataka. Prigovori u vezi u vezi fizičkih oštećenja ili nedostataka su osobito isključeni ukoliko fizički nedostatak ili oštečenja su rezultati normalne uporabe. Više informacija u sekciji H. Odgovornost za fizički defekte i nedostatke se određuje na godinu dana nakon preuzimanja automobila.
  2. Kupac se obavezuje odmah pažlijvo pregledati automobil nakon kupovine. U slučaju utvrđenja nedostataka Kupac je dužan odmah obavestiti o tome Prodavača - u roku od 7 dana nakon kupnje. Ako kupac prekorači gore navedeni rok, vozilo dobiva status 'bez nedostataka', osim ako nedostatak nije mogao biti zabilježen tokom tehničkog pregleda.
  3. U slučaju kad se kasnije pojave defekte koji nisu bili zabilježeni tokom tehničkog pregleda Kupac je dužan da prijavi tu činjenicu Prodavaču u roku od 7 dana. U protivnom slučaju vozilo bit će klasificirano kao 'bez defekta' čak i slučaju ako ih ima. Gore navedeno se ne primenjuje u slučaju kad Prodavač ili predstavnici su namereno sakrili nedostatke.
  4. Isključenje se ne primenjuje pri slučaju zahtevanja naknada štete uslijed svojeg zanemarivanja i nebrige ili namerenog ili nehajnog kršenja obaveza od strane Prodavača ili njegovih predstavnika, a također u slučaju ugrožavanja života i zdravlja.
 7. Ostalo
  1. Ugovorne stranke, a također subjekti ugovora su potkrepljenji dokumentima u obliku potvrde naruđbe. Ne sme se ručno unositi izmjene ili dopune u gore navedeni pismeni ugovor o kupoprodaji. Prodavač zadržava pravo da izmeni pravilnik web stranice, kao i opisanih pravila i uslova za kupovinu polovnih automobila u bilo koje vreme.
  2. Ako u pitanju je trgovačka saradnja se primenjuju prikladna pravila i uslove utvrđene na početku zajedničkog poslovanja.
  3. Nemački zakon, sa isključenjem Zakona o Prodaji ONZ, se primjenjuje u slučaju svih ugovora, trgovačke suradnje i pravnih odnosa, kao i podnošenja prigvora u vezi nakanade šteta koje potiču iz pravila i uslova
  4. Isključivim mestom sudske nadležnosti za sve trenutne i buduće zahteve koje su vezane uz trgvačku saradnju je grad, u kojem se nalazi središte Prodavača (Berlin). Prodavač ima pravo podići optužnicu na sud protiv pojedinog poslovnog partnera na mestu svoje sudske nadležnosti.
 8. Ostali sporazumi
  1. Prodaja vozila Kupcima od strane Prodavača odvija se sa isključenjem bilo kakvih zahtjeva u vezi nedostaka materijala. Pogotovo se to odnosi na::
   1. — Vozila koja su označena kao oštećena
   2. — Vozila s kilometražom više od 175,000 km
   3. — Vozile starosti više od 10 godina
   4. — Normalnu trošenje vozila
   5. — Vidljive nedostatke i oštečenja, a pogotovo:
    1. — Sitne ogrebotine lakirane površine
    2. — Sitnih udubljenja
    3. — Antene koje nedostaju
    4. — Ogrebotina na aluminijskim naplatcima
    5. — Prljava unutrašnjost automobila
    6. — Probušene gume
    7. — Druga sitna oštečenja, naprimjer ogrebotina nakon udarca kamenom na prednjem staklu
    8. — Nedostaju upute korištenja vozila
    9. — Nedostaju CD pločice, DVD pločice ili memorijske kartice za GPS
    10. — Nedostaje poklopac prtljažnika ili polica iza stražnjeg sjedišta
    11. — Nedostaje daljinski upravljač
    12. — Nedostaju kljulečevi ili sastavni delovi (vučna kuka, krovne šipke)
    13. — Izgorele sijalice
   6. — Tehnička oštećenja u eksploatacijskim delovima kao što su::
    1. — Izduvni sustav
    2. — Tekućina za klimu uređaj
    3. — Amortizeri
    4. — Slomljene opruge
    5. — Poluge za izravnavanje.
    6. — Svi nedostaci spojke
    7. — Dvomaseni zamašnjak
    8. — Kočnice, ručne kučnice, i cilndri
    9. — Ležaj kotača
    10. — Ležaj McPersona
    11. — Baterija
    12. — Curenje tekućina
    13. — Brisači

(Verzija od Maja 2016)