Politika privatnosti

Zaštita ličnih podataka korisnika te politika privatnost je za AUTO1.com od izuzetne važnosti. Kako bismo Vam pružili najviši nivo zaštite ličnih podataka AUTO1.com poštuje sva pravila zakona o zaštiti ličnih podataka.

Pravna osoba odgovorna za zaštitu ličnih podataka je Auto1.com GmbH sa sedištem u Berlinu. U slučaju kad Korisnik ima pitanja vezana uz Politiku Privatnosti može se u bilo koje vrijeme obratiti AUTO1.com. Možete kontaktirati nas putem e-pošte datenschutz@auto1.com.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci koje korisnik dobrovoljno dade kao što su naprimer adresa e-pošte ili broj telefona. Na web stranici AUTO1.com, prikupljajamo podatke o korisnicima jedino ako korisnik sam ih podeli.

Lični podaci korisnika se koriste jedino u svrhu pružanja usluga. AUTO1.com i njegove pridružne kompanije dozvoljavaju korištenje Vaših ličnih podataka jedino u marketinške svrhe. Vašu adresa e-pošte koristimo kako bismo mogli da Vas obaveštavamo o ponudama proizvoda i usluga.

Možete opozvati ili izmijeniti svoje postavke kolačića klikom na ovdje.