Informacja o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką i za wejście na naszą stronę internetową www.auto1.com (dalej „Strona”).

Poniższe oświadczenie o ochronie danych, informuje o charakterze, zakresie i celu danych osobowych przetwarzanych przez AUTO1.com i AUTO1 Polska Sp. z o.o. (dalej nazywanych „AUTO1.com” lub „my”), a także o prawach, które Ci przysługują.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się odpowiednio do korzystania z aplikacji obsługiwanych przez AUTO1.com lub jej spółki powiązane.

1. ADMINISTRATOR ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od czynności przetwarzania, za przetwarzanie danych osobowych odpowiada AUTO1.com GmbH lub AUTO1 Polska Sp. z o.o.

  • AUTO1.com GmbH
  • Bergmannstraße 72
  • 10961 Berlin
  • Niemcy
  • Telefon: +49 (0)30 / 201 638 8100
  • E-Mail: info@auto1.com

jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych zebranych podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

  • AUTO1 Polska Sp. z o.o.
  • Połczyńska 31A
  • 01-377 Warszawa
  • Polska

jest odpowiedzialne za wszystkie inne czynności związane z przetwarzaniem.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy w równym stopniu przetwarzania danych osobowych przez AUTO1.com GmbH i AUTO1 Polska Sp. z o.o. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W przypadku pytań i/lub sugestii w odniesieniu do ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Maciejem Kaczmarskim, wysyłając wiadomość e-mail na adres cee_iod@auto1.com.

3. PRZETWARZANIE DANYCH O UŻYTKOWANIU

Za każdym razem, gdy na niniejszą Stronę wchodzi użytkownik, Strona ta zbiera ogólne dane i informacje. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log na serwerze. Dotyczy to następujących danych:

    Za każdym razem, gdy na niniejszą Stronę wchodzi użytkownik, Strona ta zbiera ogólne dane i informacje. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log na serwerze. Dotyczy to następujących danych:

    rodzaj przeglądarki i stosowana wersja,

    system operacyjny systemu wchodzącego na stronę,

    strona internetowa, z której system wchodzący na stronę trafił na tę Stronę (znana jako adres odsyłający),

    podstrony, które system wchodzący na stronę odwiedza na tej Stronie,

    data i godzina wejścia na Stronę,

    adres IP,

    dostawca usług internetowych systemu wchodzącego na stronę,

oraz

    inne podobne dane i informacje mające na celu zapobiegać ryzyku w przypadku ataków skierowanych na nasze systemy IT.

Przetwarzając te dane o użytkowaniu, AUTO1.com nie wyciąga żadnych wniosków na temat Osoby, której dane dotyczą. AUTO1.com potrzebuje tych danych, by

    w sposób poprawny wyświetlać zawartość Strony,

    zoptymalizować treść i reklamy dla tej Strony,

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym interesem jest dostosowanie Strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz ulepszanie naszych usług.

    zapewnić ciągłość naszych systemów IT oraz technologii stanowiących podstawę tej Strony

a także

    przekazać organom ścigania informacje, które są niezbędne na cele przeprowadzenia postępowań karnych w przypadku cyberataku.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO. AUTO1.com ma nadrzędny prawnie, uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa Strony i zapobieganiu nadużyciom.

4. PRZETWARZANIE DANYCH, KTÓRE NAM PRZEKAZAŁEŚ

Gromadzimy i przechowujemy dane, które nam przekazujesz podczas korzystania ze Strony, a dokładniej podczas korzystania z aplikacji, usług lub narzędzi Strony.

Takie dane obejmują:

    dane, które podajesz podczas rejestracji lub zamówieniu jednej z naszych usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego;

    dane, które nam przekazałeś w celu zawarcia umowy kupna używanego pojazdu;

    dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem strony w celu wyrejestrowania pojazdu importowanego z Holandii.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

    dane, które są przekazywane w kontekście rozwiązywania wszelkich problemów i korespondencji / informacji zwrotnych na Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej / faksu / poczty / telefonu;

    dodatkowe dane osobowe, o które prosimy i które są nam potrzebne do uwierzytelnienia lub weryfikacji.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO. Mamy uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług i ochronie przed nadużyciami.

5.  PRZESYŁ DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁKOM POWIĄZANYM

Spółki powiązane z AUTO1.com (zwane dalej łącznie „Grupa AUTO1”) mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych lub je przetwarzać, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych Grupy AUTO1. Grupa AUTO1 gwarantuje, że każda firma przestrzega wysokich standardów ochrony i bezpieczeństwa danych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest zlecanie wewnętrznych celów administracyjnych spółki powiązane a tym samym ulepszanie naszych usług.

6. Nagrywanie rozmów telefonicznych

W przypadku kontaktu z nami telefonicznie zastrzegamy sobie prawo do nagrywania rozmowy telefonicznej. Nagrania wymagają Twojej wyraźnej zgody, którą uzyskuje się na początku każdej rozmowy telefonicznej. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, na przykład prosząc telefonicznie pracownika o przerwanie nagrywania. Nagrania służą do zapewnienia jakości oraz do celów szkoleniowych i edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach rozmowy mogą być odsłuchiwane w celach szkoleniowych i edukacyjnych. Współpracujemy z tym usługodawcą:

● Natterbox Ltd, No.1 Croydon Croydon CR0 0XT Londyn Anglia.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 6 (1) (f) RODO, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest szkolenie naszych pracowników oraz zapewnienie wysokich standardów obsługi klienta.

7. PRZESYŁ DANYCH OSOBOWYCH DO ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG

AUTO1.com korzysta z usług zewnętrznych usługodawców na potrzeby technicznej analizy danych, czy procesów przetwarzania lub przechowywania (np. by otrzymać zagregowane, bezosobowe statystyki z baz danych lub w celu przechowywania kopii zapasowych). Ci usługodawcy są starannie wybierani i spełniają wysokie standardy w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa danych. Są oni zobowiązani zachować ścisłą poufność danych i przetwarzać dane wyłącznie na polecenie AUTO1.com i zgodnie z instrukcjami AUTO1.com. 

AUTO1.com współpracuje ze spółkami i innymi podmiotami, które świadczą wyspecjalizowaną ekspertyzę w odniesieniu do niektórych obszarów (np. konsultanci podatkowi, radcy prawni, biura rachunkowe, firmy logistyczne). Te podmioty są zobowiązane prawnie lub umownie do zachowania poufności. Jeżeli konieczny jest przesył danych osobowych do takich podmiotów, podstawą prawną, w zależności od rodzaju współpracy, jest art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.

AUTO1.com ma uzasadniony interes w ulepszaniu usług przy użyciu zewnętrznej ekspertyzy.

Jeśli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. “kraje trzecie”), zapewniamy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest zagwarantowany w danym kraju trzecim lub przez odpowiedniego odbiorcę w trzecim kraju. Przekazanie może opierać się na „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” Komisji Europejskiej lub na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak standardowe klauzule umowne UE lub wiążące zasady korporacyjne.

8. ZAPISANIE SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli zapiszesz się do newslettera, wykorzystamy Twój adres e-mail do wysyłania odpowiedniego wydania naszego newslettera, za pośrednictwem którego będziemy regularnie informować o interesujących Cię tematach.

Aby zapewnić prawidłową subskrypcję naszego newslettera - to znaczy w celu zapobiegania nieautoryzowanym rejestracjom w imieniu osób trzecich - po pierwszej rejestracji w biuletynie, w ramach podwójnego sprawdzenia - wyślemy e-mail autoryzujący, w którym poprosimy o potwierdzenie zapisania się do otrzymywania powiadomień. Będziemy również przechowywać Twój adres IP, datę i godzinę zapisania się do newslettera i potwierdzenia, aby móc przedstawić dowód rejestracji w późniejszym terminie. Będziemy przechowywać Twój adres e-mail w celu wysyłania newslettera, chyba że zrezygnujesz z subskrypcji lub przestaniemy go wysyłać. Do celów analiz statystycznych naszych newsletterów, biuletyny zawierają tak zwane piksele śledzące. Jest to miniatura grafiki osadzona w wiadomości e-mail w formacie HTML, która pozwala nam wykryć, czy i kiedy otworzyłeś wiadomość e-mail i które linki zawarte w wiadomości zostały kliknięte. W ramach tego procesu również Twój adres IP jest przesyłany na nasze serwery. Nie przechowujemy jednak tego adresu IP ani żadnych innych danych osobowych.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wszelkiego rodzaju powiadomienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawki podstawowej (np. koszty Twojego dostawcy usług internetowych). W takim przypadku niestety nie możemy już wysyłać Ci newslettera.

Jeśli otrzymamy od Ciebie wycofanie zgody, dodamy Twoje osobiste dane kontaktowe do listy osób zablokowanych, której używamy, aby upewnić się, że nie będą wysyłane żadne oferty, które które są niepożądane. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest unikanie przesyłania niepożądanych newsletterów.

Niniejsza Strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany i przechowywany w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i nie wywołują żadnych szkód. Pliki cookie tej Strony zawierają dane osobowe użytkownika. Pliki cookie oszczędzają użytkownikowi Strony, przykładowo, ponownego wprowadzania danych, ułatwiają przesył konkretnej treści i pomagają AUTO1.com zidentyfikować szczególnie popularne obszary Strony. Pozwala to AUTO1.com, między innymi, na dostosowanie treści Strony do potrzeb jej użytkowników. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalności Strony oraz uczynienie odwiedzania i korzystania ze Strony jak najbardziej komfortowym i efektywnym doświadczeniem.

Użytkownik może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stałe sprzeciwiając się zapisowi plików cookie. Co więcej, pliki cookie, które zostały już zapisane mogą zostać usunięte za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania. Ta opcja jest dostępna w popularnych przeglądarkach. Jeżeli użytkownik wyłączy zapis plików cookie w przeglądarce internetowej, z której korzysta, najprawdopodobniej nie wszystkie funkcje tej Strony będą w pełni dostępne.

Możesz usunąć lub zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając tutaj.

10. GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza Strona korzysta z Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy stron. Analiza stron internetowych to zbieranie, łączenie i analiza danych odnoszących się do zachowania użytkowników na stronach. Usługa analizy stron zbiera, między innymi, dane na temat tego z jakiej strony Osoba, której dane dotyczą trafiła na tę stronę (strona znana jako adres odsyłający), które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone lub jak często lub na jak długo podstrona jest odwiedzana. Analiza stron jest stosowana, by zoptymalizować stronę internetową i by przeprowadzić analizę stosunku kosztu do korzyści reklam w Internecie.

Spółką obsługującą Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Na potrzeby analizy za pośrednictwem Google Analytics AUTO1.com stosuje sufiks „_gat._anonymizeIp”. Dzięki tej funkcji, adres IP połączenia internetowego Osoby, której dane dotyczą zostaje skrócony i zanonimizowany przez Google, jeżeli Osoba, której dane dotyczą wchodzi na naszą Stronę z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju będącego częścią Porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Celem Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą Stronę. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, by przeanalizować wykorzystanie Strony, aby stworzyć raporty internetowe, które podsumowują aktywności na Stronie, a także by świadczyć dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem Strony.

Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, to jest pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i które pozwalają analizować, jak korzystał on ze Strony. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na poszczególne podstrony niniejszej Strony internetowej – która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i która korzysta z usługi Google Analytics – narzędzie Google Analytics zmusza przeglądarkę internetową w systemie IT Osoby, której dane dotyczą, by przesłała ona dane spółce Google w celu dokonania analizy. W kontekście tego procesu technicznego, Google pozna dane osobowe – takie jak adres IP Osoby, której dane dotyczą – które pozwolą spółce Google, między innymi, na prześledzenie pochodzenia odwiedzających i kliknięć i tym samym umożliwią zafakturowanie prowizji.

Dzięki plikom cookie, przechowywane są dane osobowe, na przykład godzina dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do naszej Strony oraz liczba wejść Osoby, której dane dotyczą na naszą Stronę. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą Stronę, te dane osobowe, a także adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do spółki Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez spółkę Google w USA. Google potencjalnie przesyła te dane osobowe, które zebrała dzięki temu procesowi, stronom trzecim.

Jak stwierdzono powyżej, Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stałe sprzeciwiając się zapisowi plików cookie. Taka zmiana ustawień przeglądarki uniemożliwi również spółce Google umieszczanie plików cookie w systemie IT Osoby, której dane dotyczą. Co więcej, pliki cookie, które zostały już umieszczone przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym czasie za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania. Co więcej, Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analytics i związanych z wykorzystaniem niniejszej Strony, a także sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych przez Google i zapobiegać takiemu zbieraniu i przetwarzaniu. Aby zrealizować swoje prawa, Osoba, której dane dotyczą musi pobrać wtyczkę dla przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować tę wtyczkę. Ta wtyczka informuje narzędzie Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że nie może ono przesyłać żadnych danych i informacji na temat wizyt na stronach. Google uznaje zainstalowanie takiej wtyczki jako sprzeciw. Jeżeli system IT Osoby, której dane dotyczą zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, Osoba, której dane dotyczą musi ponownie zainstalować wtyczkę przeglądarki, by wyłączyć narzędzie Google Analytics. Jeżeli wtyczka zostanie odinstalowana lub wyłączona przez Osobę, której dane dotyczą lub inną osobę, która podlega kontroli Osoby, której dane dotyczą, można taką wtyczkę ponownie zainstalować lub włączyć. Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz poznać szczegóły na temat przepisów dotyczących ochrony danych spółki Google, należy wejść na stronę https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym łączem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalności Strony oraz uczynienie odwiedzania i korzystania ze Strony jak najbardziej komfortowym i efektywnym doświadczeniem.

11. GOOGLE TAG MANAGER

Niniejsza Strona korzysta z Google Tag Manager. Ta usługa pozwala na zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Tagi to niewielkie elementy kodu, które służą, między innymi, by mierzyć ruch i zachowanie odwiedzających. Google Tag Manager jedynie instaluje tagi. Nie korzysta z plików cookie i tym samym nie zbiera danych osobowych w ramach tego procesu. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do takich danych. Jeżeli przeprowadzono deaktywację na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie ona aktywna dla wszystkich tagów, pod warunkiem, że zostały one zainstalowane przez Google Tag Manager.

12. AMAZON CLOUDFRONT

Niniejsza Strona korzysta z usługi Amazon CloudFront, systemu CDN (content delivery network) spółki Amazon Web Services, Inc. (dalej „Amazon”).

Korzystanie z systemu CDN skraca czas ładowania się Strony. Amazon obsługuje kilka serwerów w Europie (w tym we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech i w Mediolanie we Włoszech), aby móc wysyłać nasze dane najszybciej jak to możliwe. Jednakże w kwestiach technicznych nie można zapewnić, że przeglądarka nie skorzysta z serwera znajdującego się poza UE (np. dlatego, że wejście na tę Stronę miało miejsce spoza UE lub z innego powodu). W takim przypadku, dane wysłane z przeglądarki są wysyłane bezpośrednio do stosownego kraju i/lub regionu (Ameryka Północna i Południowa, Azja, Australia). 

Z polityką prywatności Amazon można się zapoznać pod adresem https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

13. NEW RELIC

Ta Strona korzysta z wtyczki z usługi analizy sieciowej New Relic. To narzędzie pozwala nam zbierać analizy statystyczne dotyczące szybkości działania Strony. To narzędzie jest obsługiwane przez firmę New Relic Inc.

New Relic używa plików cookie. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej zawierającej wtyczkę z New Relic, przeglądarka łączy się z serwerami New Relic. Jeśli użytkownik jest zalogowany do New Relic, New Relic może przypisać wizytę do swojego konta w New Relic.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest optymalizacja świadczonych przez nas usług oraz maksymalne ułatwienie i usprawnienie korzystania ze strony internetowej.

14. USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

AUTO1.com przetwarza i przechowuje inne dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przechowywania. Po ustaniu celu przechowywania dane osobowe są rutynowo usuwane lub zanonimizowane zgodnie z przepisami prawnymi.

Nie dotyczy to numerów identyfikacyjnych pojazdów. AUTO1.com wykorzystuje numery identyfikacyjne pojazdów do celów analizy rynku. W tym celu AUTO1.com przetwarza i przechowuje numery identyfikacyjne pojazdów przez nieograniczony czas. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Mamy uzasadniony interes w korzystaniu z numerów identyfikacyjnych pojazdów w wyżej wymienionym celu przez czas nieograniczony, ponieważ informacje, które pochodzą z numeru identyfikacyjnego pojazdu, są niezbędne do świadczenia naszych usług.

15. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw wymienionych w niniejszej klauzuli, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

a. Prawo do uzyskania potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane.

b. Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji w następujących kwestiach:

dane osobowe jej dotyczące;

cele przetwarzania;

kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;

informacje czy dane zostały przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

c. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania

o sprostowanie nieprawdziwych danych osobowych, które jej dotyczą

oraz

o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które jej dotyczą.

d. Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o bezzwłoczne usunięcie danych, które jej dotyczą, zwłaszcza w sytuacji, gdy:

cele, na które dane osobowe zostały zebrane lub w ramach których były przetwarzane nie są już aktualne;

Osoba, której dane dotyczą wycofała swoją zgodę, na której oparte było przetwarzanie i nie ma innych podstaw prawnych przetwarzania;

Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

i/lub

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o ograniczenie przetwarzania, w sytuacji, gdy:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający AUTO1.com sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

dane osobowe nie są już potrzebne na cele przetwarzania, ale są one potrzebne Osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy sprzeciw doprowadzi do zaprzestania przetwarzania.

f. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Co więcej, osoba, której dane dotyczą ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

g. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie:

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AUTO1.com lub przez stronę trzecią.

W przypadku sprzeciwu, AUTO1.com nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

h. Prawo do zażalenia

Masz prawo do złożenia skargi, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych narusza RODO. Organem właściwym dla AUTO1.com GmbH jest Berliński Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Niemcy. Organ właściwy dla AUTO1 Polska Sp. z o.o. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wersja na marzec 2021