Ochrona prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla AUTO1.com (Auto1.com) bardzo ważna. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych AUTO1.com stosuje się do wszystkich przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym jest Auto1.com GmbH z siedzibą w Berlinie. Użytkownik w kwestiach związanych z danymi osobowymi może w każdej chwili zwrócić się do AUTO1.com (Auto1.com) Najlepiej drogą e-mail’ową na datenschutz@auto1.com.

Dane osobowe

Przez dane osobowe rozumie się dane, które użytkownik dobrowolnie podaje, jak na przykład adres e-mail czy numer telefonu. Na stronie internetowej AUTO1.com (Auto1.com) informacje o użytkownikach są zbierane tylko jeżeli użytkownik sam je udostępni.

Użycie danych w celach marketingowych

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane jedynie w stopniu niezbędnym do świadczenia usług. Dopuszcza się wykorzystanie danych użytkowników w celach marketingowych przez AUTO1.com lub podległe firmy. Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany do przesyłania ofert usług lub towarów.