Data privacy verklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en voor uw bezoek aan onze website www.auto1.com (hierna de “ Website ”).

Deze gegevensprivacyverklaring geeft u informatie over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die door AUTO1.com worden verwerkt, evenals de rechten waarop u recht heeft.

Deze gegevensprivacyverklaring is dienovereenkomstig van toepassing op het gebruik van Apps die worden beheerd door AUTO1.com of aan haar gelieerde bedrijven.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Afhankelijk van de betreffende verwerkingsactiviteit is AUTO1.com GmbH of verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna "AVG") en andere voorschriften inzake gegevensbescherming.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlijn, Duitsland
 • telefoon: +49 (0)30 / 201 63 405
 • e-Mail: info@auto1.com

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u de website gebruikt.

 • WijKopenAutos B.V
 • Hoogoorddreef 11
 • 1101 BA Amsterdam

is verantwoordelijk voor alle overige verwerkingsactiviteiten.

Dit privacybeleid is eveneens van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door AUTO1.com GmbH.

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u vragen en/of suggesties hebben met betrekking tot gegevensbescherming, dan kunt u de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op de volgende contactgegevens:

3. Verwerking van gebruiksgegevens

Telkens wanneer een gebruiker deze Website bezoekt, verzamelt deze Website algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het gaat om de volgende gegevens:

 • gebruikte browsertypes en versies,
 • het besturingssysteem dat het toegangssysteem gebruikt,
 • de webpagina van waaruit een toegangssysteem op deze Website uitkomt (ook bekend als verwijzer),
 • de sub-websites waar via een toegangssysteem toegang tot verkregen wordt op deze Website,
 • de datum en tijd waarop de Website bezocht wordt,
 • het IP-adres,
 • de internetprovider van het toegangssysteem en
 • andere vergelijkbare gegevens en informatie dat gevaren afwendt in geval van aanvallen onze IT-systemen.

AUTO1.com heeft deze gegevens nodig:

 • om de inhoud van deze Website correct te leveren en om de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie die ten grondslag ligt aan deze Website te garanderen.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is Art. 6 (1) onder (b) AVG.

 • de inhoud van en de reclame voor deze Website optimaliseren.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is Art. 6 (1) onder (f) AVG. Ons legitieme belang is om de website aan te passen aan de individuele behoeften van de gebruiker en om onze dienstverlening te verbeteren.

 • evenals het verstrekken aan wetshandhavingsautoriteiten van de informatie die nodig is voor het voeren van strafrechtelijke procedures in het geval van een cyberaanval.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is Art. 6 (1)(c)(f) AVG. AUTO1.com heeft een hoger legitiem belang bij het waarborgen van de veiligheid van de Website en het voorkomen van misbruik.

4. Verwerking van gegevens die u aan ons heeft verstrekt

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van de Website, en meer specifiek bij het gebruik van de applicaties, diensten of tools van de Website.

Dergelijke gegevens omvatten:

 • gegevens die u verstrekt bij registratie of bij aanmelding voor een van onze diensten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer;
 • gegevens die u aan ons heeft verstrekt voor het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot een gebruikt voertuig;
 • Gegevens die u via de website aan ons verstrekt ten behoeve van het uitschrijven van een voertuig dat uit Nederland wordt geïmporteerd;
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van leasing of financiering van voertuigen.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is Art. 6 (1) onder (b) AVG.

 • gegevens die worden verzonden in het kader van het oplossen van eventuele problemen en van correspondentie/feedback op de Website of via e-mail/fax/post/telefoon;
 • aanvullende persoonsgegevens die wij van u vragen en die wij nodig hebben voor de authenticatie of verificatie.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is Art. 6 (1) (b) en (f) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het verbeteren van onze dienstverlening en het beschermen van onszelf tegen misbruik.

5. Overdracht van persoonsgegevens aan aangesloten bedrijven

Bedrijven aangesloten bij AUTO1.com (hierna gezamenlijk "AUTO1 Groep") kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze verwerken als dit noodzakelijk is om de verwerkingsdoeleinden te bereiken die in deze gegevensprivacyverklaring staan vermeld of als dit noodzakelijk is om aan de contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. van AUTO1 Groep. AUTO1 Group zorgt er contractueel voor dat elk bedrijf voldoet aan hoge normen voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) (f) AVG, waarbij het ons legitieme belang is om interne administratieve doeleinden uit te besteden aan aangesloten bedrijven en zo onze dienstverlening te verbeteren.

Als AUTO1.com persoonsgegevens overdraagt aan aangesloten bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt artikel 6. para. 3 is van overeenkomstige toepassing.

6. Overdracht van persoonsgegevens aan externe dienstverleners

AUTO1.com krijgt hulp van externe dienstverleners voor bepaalde technische gegevensanalyses, verwerkings- of opslagprocessen (bijvoorbeeld om geaggregeerde, niet-persoonlijke statistieken uit databases te verkrijgen of voor de opslag van back-upkopieën). Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge normen voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Zij zijn verplicht tot strikte vertrouwelijkheid en verwerken persoonlijke gegevens alleen wanneer zij daartoe opdracht hebben gekregen van AUTO1.com en volgens de instructies van AUTO1.com.

AUTO1.com werkt samen met bedrijven en andere entiteiten die gespecialiseerde expertise bieden op speciale gebieden (bijvoorbeeld belastingadviseurs, juridisch adviseurs, accountantskantoren, logistieke bedrijven, samenwerkingstools). Deze entiteiten zijn wettelijk of contractueel verplicht tot geheimhouding. Als een overdracht van persoonsgegevens aan deze entiteiten noodzakelijk is, is de rechtsgrondslag, afhankelijk van de respectieve soort samenwerking, artikel 6, lid 1, onder b) of f) van de AVG. AUTO1.com heeft een legitiem belang bij het verbeteren van de dienstverlening door gebruik te maken van externe expertise.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (zogenaamde "derde landen"), zorgen wij ervoor dat het passende niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd in het betreffende derde land of door de betreffende ontvanger in het derde land. land. De overdracht kan gebaseerd zijn op een ‘adequaatheidsbesluit’ van de Europese Commissie of op passende waarborgen, zoals EU-standaardcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels.

7. Zoeken op vrije tekst

Met AUTO1.com kunt u voertuigen op de website zoeken met behulp van een vrije tekstzoekopdracht. AUTO1.com gebruikt ChatGPT van OpenAI (OpenAI Ireland Ltd.) om deze zoekfunctie te bieden. Om zoekresultaten te genereren, wordt de invoertekst van de gebruiker doorgestuurd naar OpenAI. De overdracht van persoonlijke gegevens van de gebruiker door OpenAI is niet de bedoeling en vindt alleen plaats als de gebruiker persoonlijke gegevens in het vrije tekstveld invoert. OpenAI gebruikt de gegevens die de gebruiker in het vrije tekstveld invoert niet voor eigen doeleinden. De wettelijke basis is art. 6 lid. 1 en. b, f AVG. Indien wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang, is dit het optimaliseren van de zoekfunctie op de website voor de gebruiker. Er zijn EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen met OpenAI om de overdracht van gegevens te garanderen met passende waarborgen in overeenstemming met Art. 46 AVG.

8. Nieuwsbriefmailing

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief en toestemming geeft om verdere informatie te ontvangen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u de betreffende nieuwsbrief te sturen, waarin wij u regelmatig informeren over interessante onderwerpen (bijvoorbeeld productupdates, veilingmeldingen, transactie-informatie). De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 AVG.

Onze nieuwsbrief wordt verzonden door de mailingserviceprovider MessageBird B.V. (Trompenburgstraat 2C, 1079 TX Amsterdam, Nederland). Een overdracht van gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. Met MessageBird hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten, waarin de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van MessageBird https://messagebird.com/legal/privacy.

Om uw correcte aanmelding voor de nieuwsbrief te garanderen – d.w.z. om ongeoorloofde aanmeldingen namens derden te voorkomen – sturen wij u na uw eerste nieuwsbriefaanmelding een bevestigingsmail via de dubbele opt-in-procedure, waarin wij u vragen uw aanmelding te bevestigen registratie.

Ook slaan wij uw IP-adres en de datum en tijd van de nieuwsbriefregistratie en bevestiging op, zodat wij de registratie op een later tijdstip kunnen traceren en bewijzen. Om u de nieuwsbrief te kunnen sturen bewaren wij uw e-mailadres totdat u zich afmeldt of wij stoppen met het versturen van de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde trackingpixels voor de statistische evaluatie van onze nieuwsbriefcampagnes. Dit is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in de HTML-geformatteerde e-mail waarmee we kunnen herkennen of en wanneer u een e-mail hebt geopend en welke links in de e-mail zijn geopend. Uw IP-adres wordt ook naar onze servers verzonden. Wij slaan deze of andere persoonsgegevens echter niet op. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 AVG.

U kunt uw toestemming voor alle soorten nieuwsbrieven te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, zonder dat daarvoor andere kosten ontstaan ​​dan de transmissiekosten volgens de basistarieven (bijvoorbeeld de kosten van uw internetprovider). In dit geval kunnen wij u de nieuwsbrief niet meer sturen. Als we een herroeping van u ontvangen, zullen we uw persoonlijke contactgegevens toevoegen aan een zwarte lijst, die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we u geen reclame sturen die niet langer gewenst is. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 onder f AVG. Ons legitieme belang is het vermijden van ongewenste nieuwsbrieven.

9. Cookies en andere technologieën

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Cookies worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker opgeslagen en richten daar geen schade aan. De cookies van de website bevatten persoonsgegevens over de gebruiker.

Naast cookies maakt deze website ook gebruik van zogenaamde lokale opslagtechnologieën (hierna: "object"). In dit geval worden gegevens lokaal opgeslagen in de cache van uw browser, die ook na het sluiten van uw browservenster behouden blijft, tenzij u de cache wist, en kan worden gelezen.

Zowel de objecten als de cookies (hierna gezamenlijk: "technologieën") kunnen technisch noodzakelijk zijn, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken. Andere technologieën daarentegen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven. De verwerking van gegevens door het gebruik van absoluut noodzakelijke technologieën is gebaseerd op een legitiem belang volgens art. 6 (1) AVG in de technisch foutloze levering van onze diensten. Als u de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van deze website volledig bruikbaar. De verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van analytische en marketingtechnologieën is gebaseerd op toestemming volgens art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken via deze link. We verdelen onze gebruikte technologieën in drie categorieën, afhankelijk van hun functie en beoogd gebruik: vereiste technologieën, analytische technologieën en marketingtechnologieën.

a. Vereiste technologieën

Het gebruik van vereiste technologieën zorgt voor de functionaliteit van onze website, zonder welke de website niet kan worden gebruikt zoals bedoeld. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 alinea. 1 AVG. De technologieën die op onze website worden gebruikt, worden hieronder vermeld:

 • Namen: gdpr_preference_essential, gdpr_preference_analytical, gdpr_preference_marketing.

Beschrijving: deze cookies worden gebruikt om de specifieke cookie-keuze-instelling van de gebruiker op te slaan.

 • Naam: geoLocation

Beschrijving: deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker te lokaliseren om de website in zijn taal voor te stellen.

 • Naam: ignoreGeoLocation

Beschrijving: Deze cookie controleert of de gebruiker zelf de taal van de website heeft gekozen, waardoor de cookie geoLocation niet wordt ingesteld.

 • Naam: _locale

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om het voorkeurstaalgebied van de gebruiker op te slaan.

b. Analytische technologieën

Dit omvat die technologieën waarvan het gebruik statistische webanalyse en bereikmeting mogelijk maakt, bijvoorbeeld om ons aanbod voor u verder te ontwikkelen en te verbeteren. De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming volgens art. 6 AVG. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken via deze link.

De analytische technologieën van deze website worden hieronder opgesomd:

 • Namen: SCID, SCID_RESET_TIME.

Beschrijving: deze cookies slaan een door de gebruiker gedefinieerde sessie-ID op voor interne tracking. RESET_TIME vernieuwt het technische verzoek voor de SCID-cookie.

 • Naam: CID

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om toe te wijzen via welk applicatieportaal een gebruiker zich bij ons heeft aangemeld (zie punt 6 b).

 • Naam: isMfUser

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt door Mouseflow (zie nummer 15). Het wordt gebruikt om de muisbewegingen van websitegebruikers te evalueren om de relaties tussen navigatiegebieden, pagina-elementen en formuliervelden intern verder te kunnen verbeteren.

 • Naam: _gcl_au, _gcl_aw

Beschrijving: Deze cookies worden gebruikt door Google Tag Manager (zie artikel 9) om de effectiviteit van advertenties op de website te meten. Ze halen informatie uit advertentiekliks en slaan deze op in deze cookies, zodat de efficiëntie van advertenties kan worden gemeten.

 • Naam: _ga

Beschrijving: deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics (zie paragraaf 10). Het wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en de bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Daarnaast slaat deze cookie geanonimiseerde statistieken op.

 • Naam: _gat

Beschrijving: Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics (zie punt 10). Het wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid van Google Analytics te beperken.

 • Naam: _gid

Beschrijving: Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics (zie punt 10). Het wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers de website gebruiken en helpt bij het opstellen van een analyserapport over de prestaties van de website. We kunnen zien vanaf welke pagina gebruikers naar onze site komen en welke pagina's ze op onze site hebben bezocht.

 • Naam: _gac_UA-59065954-3

Beschrijving: Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics (zie nummer 10) om de sessiestatus van de betreffende browsersessie te evalueren.

 • Naam: OTZ

Beschrijving: Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics (zie nummer 10) en evalueert het bezoekersverkeer op onze website.

 • Naam: HSID, SID

Beschrijving: Deze cookies worden geplaatst door Google (zie nummer 11). Het wordt gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om records op te slaan van de Google-account-ID van een gebruiker en de laatste inlogtijd, waardoor Google gebruikers kan authenticeren, frauduleus gebruik van inloggegevens kan voorkomen en gebruikersgegevens kan beschermen tegen onbevoegde partijen.

 • Naam: SAPISID, SIDCC, SSID, APISID

Beschrijving: deze cookies worden geplaatst door Google (zie paragraaf 11). Ze worden gebruikt om informatie op te slaan over hoe gebruikers de website gebruiken en welke advertenties ze mogelijk hebben gezien voordat ze onze website bezochten. Ze worden ook gebruikt om advertenties op Google-websites aan te passen door recente zoekopdrachten van gebruikers, eerdere interacties met advertenties van een adverteerder of zoekresultaten van gebruikers en websitebezoeken te evalueren.

 • Naam: NID

Beschrijving: Deze cookie wordt door Google gebruikt (zie paragraaf 11) om advertenties af te stemmen op de Google-zoekopdrachten van de gebruiker. Met behulp van de cookie onthoudt Google de meest voorkomende zoekopdrachten of eerdere interacties met advertenties van de gebruiker. Zo krijgen gebruikers altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker vast te leggen voor advertentiedoeleinden.

 • Naam: AEC

Beschrijving: Deze cookie wordt geplaatst door Google (zie paragraaf 11) en zorgt ervoor dat verzoeken binnen een browsersessie door de gebruiker worden gedaan en niet door andere websites. Deze cookie voorkomt dat kwaadwillende websites namens de gebruiker handelen zonder medeweten van de gebruiker.

 • Naam: IDE

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt door DoubleClick by Google (zie clausule 12) om de acties van de gebruiker op de website vast te leggen en te rapporteren na het zien of klikken op een advertentie, om de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te tonen.

c. Marketingtechnologieën

Marketingtechnologieën worden gebruikt om inhoud te bieden die relevant is voor gebruikers en is afgestemd op hun interesses. Ze worden ook gebruikt om de effectiviteit van campagnes te meten en te controleren. Bovendien kunnen ze worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken om gerichte advertenties weer te geven.

De wettelijke basis voor de verwerking van marketingtechnologieën is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken via deze link.

Op onze website worden de volgende marketingtechnologieën gebruikt:

 • Naam: __Secure-1PSID, __Secure-1PSIDCC, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-ENID, 1P_JAR.

Beschrijving: Deze cookies worden geplaatst door Google (zie nummer 12) en worden gebruikt voor gerichte doeleinden. Ze maken een interesseprofiel van websitebezoekers aan om op basis daarvan relevante en gepersonaliseerde Google-reclame te kunnen tonen. Hiervoor worden de laatste zoekopdrachten en eerdere interacties van de websitegebruiker geëvalueerd.

 • Naam: _fbp

Beschrijving: Deze cookie wordt geplaatst door Facebook (zie nummer 14). Het volgt en onderscheidt bezoekers van onze websitegebruikers. De verzamelde informatie wordt voor reclamedoeleinden aan Facebook doorgegeven.

10. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenstellen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van webpagina's. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de vraag vanaf welke webpagina een Betrokkene op een webpagina is terechtgekomen (zogenaamde verwijzer), welke subsites van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke duur van het verblijf werd een subsite bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een webpagina te optimaliseren en een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren. De exploitant van de Google-Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van de Website te analyseren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op de Website weergeven en om aanvullende diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de Website.

In het kader van dit proces zal Google kennis nemen van persoonlijke gegevens – zoals het IP-adres van de Betrokkene –, waardoor Google onder meer de herkomst van de bezoekers en klikken kan traceren en daardoor commissies kan toewijzen gefactureerd worden. Door middel van de cookie worden persoonsgegevens – bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit onze Website werd bezocht en het aantal keren dat de Betrokkene onze Website heeft bezocht – opgeslagen. Bij ieder bezoek aan onze Website worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de Betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de VS. Deze persoonsgegevens worden door Google in de VS opgeslagen.

Google geeft deze persoonlijke gegevens, die via het technische proces zijn verzameld, mogelijk door aan derden. Zoals hierboven reeds uiteengezet, kan de Betrokkene te allen tijde voorkomen dat onze Website cookies plaatst door een overeenkomstige aanpassing in de instellingen van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke aanpassing van de instellingen van de gebruikte internetbrowser zou tevens voorkomen dat Google een cookie op het IT-systeem van de Betrokkene plaatst. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst op ieder moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Bovendien heeft de Betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door Google Analytics worden geproduceerd en verband houden met het gebruik van deze Website, om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Google en om een dergelijke verzameling en verwerking te voorkomen.

Om dit te doen, moet de Betrokkene een browser-add-on downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser-add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat er geen gegevens en informatie over het bezoek aan webpagina's naar Google Analytics mogen worden verzonden. Google beschouwt de installatie van de browser add-on als een bezwaar. Als het IT-systeem van de Betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de Betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd door de Betrokkene of door een andere persoon die binnen de controlesfeer van de Betrokkene valt, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Voor meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden.

Google Analytics wordt gedetailleerder uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is Art. 6(1)(a) AVG.

11. Google Tagmanager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. Tags zijn kleine code-elementen die onder meer dienen om verkeer en bezoekersgedrag te meten. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en er worden dus geen persoonlijke gegevens verzameld als onderdeel van dat proces. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering op domein- of cookieniveau heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags van kracht, op voorwaarde dat deze met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

We gebruiken ook de functie "Conversion Linker", die deel uitmaakt van de Google Tag Manager. De conversielinker wordt gebruikt om informatie uit advertentieklikken te verzamelen en om ervoor te zorgen dat conversies (zoals transacties of doelvoltooiingen) kunnen worden toegewezen aan de oorspronkelijke advertentieklikken. Dit gebeurt ook wanneer gebruikers tijdens hun bezoek aan de website wisselen tussen verschillende pagina’s of domeinen. Door het gebruik van de conversielinker kunnen wij het succes van onze advertentiecampagnes meten en optimaliseren. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 AVG.

12. Google reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van de reCAPTCHA-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) om ervoor te zorgen dat interacties op onze website van echte mensen komen en om spam en geautomatiseerde botactiviteit te voorkomen. De reCAPTCHA-query wordt gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een mens wordt gedaan of dat er sprake is van misbruik door geautomatiseerde, machinale verwerking.

ReCAPTCHA kan bij het uitvoeren van de veiligheidscontrole een noodzakelijke cookie instellen, genaamd "_GRECAPTCHA", om een ​​risicoanalyse uit te voeren en ervoor te zorgen dat de gebruikers menselijke en echte bezoekers zijn. Tijdens deze controle wordt bepaalde informatie (bijvoorbeeld het IP-adres), maar ook het gedrag en de interacties van de gebruikers verzameld en geanalyseerd. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG. Ons legitieme belang is om onze website te beschermen tegen spam en frauduleuze activiteiten, evenals tegen geautomatiseerde bots. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

13. Google AdWords

De website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Google AdWords plaatst een cookie op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Als onderdeel van haar verkoopactiviteiten vestigt AUTO1.com de aandacht van potentieel geïnteresseerden op de aanbiedingen op de website via Google AdWords, d.w.z. advertenties, b.v. als onderdeel van de zoekresultaten van Google. Deze cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag.

Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de instelling van een hiervoor benodigde cookie weigeren, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat de automatische instelling van cookies algemeen wordt gedeactiveerd. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google over het bijhouden van conversies kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?gl=de. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 AVG.

Daarnaast worden in het kader van onze Google Ads-advertentieactiviteiten zogenaamde klantenmatchlijsten gebruikt, zodat wij onze doelgroepen beter kunnen aanspreken. Voor dit doel worden lijsten met gecodeerde gebruikersgegevens (bijvoorbeeld e-mailadressen) naar Google Ads verzonden. Na het uploaden controleert het systeem welke gegevens al bekend zijn en voegt deze gebruikers toe aan de klantendoelgroep van ons bedrijf. Nadat de klantenmatchlijsten zijn aangemaakt, worden de gecodeerde gegevens automatisch weer verwijderd. Ons bedrijf krijgt hierdoor geen nieuwe adressen. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 AVG.

14. Amazon-cloudfront

Deze website maakt gebruik van Amazon CloudFront, een CDN (content delivery network) van Amazon Web Services, Inc. (hierna “ Amazon ”).

Het gebruik van een CDN verkort de laadtijd van de website. Amazon exploiteert talrijke servers in Europa (waaronder in Frankfurt/Main en Milaan) om onze gegevens zo snel mogelijk naar u te kunnen verzenden. Het kan echter technisch niet worden uitgesloten dat uw browser (bijvoorbeeld omdat u deze website buiten de EU bezoekt of om een andere reden) toegang krijgt tot een server buiten de EU. In een dergelijk geval worden gegevens vanuit uw browser rechtstreeks naar het betreffende land of de betreffende regio (Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië) verzonden. De juridische grondslag voor verwerking is artikel 6 lid 1 en F AVG. Ons belang is om te verzekeren dat de services deugdelijk en effeicent blijven functioneren. Voor meer informatie over Amazon CloudFront zie https://aws.amazon.com/de/cloudfront/. Het privacybeleid van Amazon vindt u op https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

15. Incapsula

Deze website maakt gebruik van Incapsula's Content Delivery Network (CDN), dat wordt gedistribueerd door Imperva Inc, 050 S. Delaware, St Ste 203, San Mateo, CA 94403-2394, VS, om de levering van inhoud te ondersteunen en de prestaties van onze website te verbeteren. . Om de levering van webcontent efficiënter te maken en de laadtijden te verkorten, wordt het CDN van Incapsula gebruikt.

Naast het CDN biedt Incapsula ook bescherming tegen Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen en een webapplicatie-firewall. De DDoS-beveiligingsfunctie van Incapsula is ontworpen om aanvallen te detecteren en te beperken en de impact op onze website te minimaliseren. Het analyseert het verkeer en filtert ongewenste of kwaadaardige verkeersstromen om de veiligheid en beschikbaarheid van onze diensten te garanderen. De Web Application Firewall van Incapsula biedt bescherming tegen verschillende soorten webaanvallen en veiligheidsbedreigingen door inkomend verkeer te monitoren en kwaadaardig verkeer te blokkeren.

Het gebruik van Incapsula kan de overdracht van persoonlijke gegevens, inclusief IP-adressen en browserinformatie, tussen uw browser en de servers van Incapsula vereisen. Incapsula kan servers in verschillende regio's en landen exploiteren en daarom kan de gegevensoverdracht plaatsvinden tussen verschillende locaties.

De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1. f AVG. We hebben een legitiem belang bij het waarborgen van de veiligheid en beschikbaarheid van onze website en diensten en het beschermen ervan tegen aanvallen en veiligheidsbedreigingen.

16. Crazyegg.com

Deze website maakt gebruik van de trackingtool CrazyEgg.com om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren (alleen met geanonimiseerde IP-adressen). Deze trackingtool maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe u de website gebruikt (bijvoorbeeld op welke inhoud wordt geklikt). Hiervoor wordt visueel een gebruiksprofiel weergegeven. Wanneer de tool wordt gebruikt, worden gebruikersprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van door CrazyEgg.com gegenereerde gegevens door de instructies op http://www.crazyegg.com/opt-out te volgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com vindt u op http://www.crazyegg.com/privacy.

17. WhatsApp-zaken

Communicatie met AUTO1.com kan worden uitgevoerd in het kader van een bestaande zakelijke relatie of voor andere vragen via de koeriersdienst van het bedrijf WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 KH28, Ierland (hierna "WhatsApp") . Voor gebruik is een bestaand berichtenaccount bij WhatsApp vereist.

Alle communicatie-inhoud (uw berichten en bijgevoegde afbeeldingen) wordt door WhatsApp beveiligd met behulp van end-to-end-encryptie, waardoor WhatsApp de inhoud niet kan zien, maar alleen de ontvanger van het bericht zelf. Wij willen u als onze communicatiepartners, dat wil zeggen in het bijzonder onze dealers, erop wijzen dat WhatsApp de inhoud niet kan zien, maar daar wel achter kan komen en wanneer communicatiepartners met ons communiceren en kennis kunnen verkrijgen van technische informatie over het apparaat dat door de communicatiepartners en, afhankelijk van de instellingen van uw apparaat, ook locatie-informatie (zogenaamde metadata). Met uitzondering van gecodeerde inhoud is het ook mogelijk om de gegevens van communicatiepartners binnen de Facebook-bedrijvengroep door te geven, met name met het oog op het optimaliseren van de betreffende diensten en voor veiligheidsdoeleinden. Bovendien moeten communicatiepartners ervan uitgaan, tenminste zolang zij daartegen geen bezwaar hebben gemaakt, dat hun door WhatsApp verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om op gebruikers afgestemde advertenties weer te geven. Als u niet wilt dat WhatsApp of Facebook uw gegevens verwerkt, staat het u uiteraard vrij om geen gebruik te maken van de berichtendienst. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) verlicht. f AVG. Ons legitieme belang is om u snelle en efficiënte communicatie te bieden en ons aan te passen aan de behoeften van onze communicatiepartners.

Voor meer informatie over de doeleinden, soorten en omvang van de verwerking van uw gegevens door WhatsApp, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van WhatsApp: https://www.WhatsApp. com/legaal/.

18. LinkedIn Insight-tag

Op onze website wordt de zogenaamde Insight Tag van het sociale netwerk LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) gebruikt. De LinkedIn Insight Tag brengt een verbinding tot stand met de LinkedIn-server als u onze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account. Als een gebruiker via een LinkedIn-advertentie naar onze website wordt doorverwezen, worden in de browser van de gebruiker zowel tijdelijke sessiecookies als permanente cookies geplaatst, die registreren welke advertentiecampagnes en pagina's van onze website zijn bezocht. Hierbij worden onder meer gegevens zoals URL, referrer-URL, apparaateigenschappen en IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Deze cookies worden ook wel conversiecookies genoemd en worden door LinkedIn gebruikt om verkeersstatistieken voor onze website te genereren. Deze verkeersstatistieken worden op onze beurt door ons gebruikt om het succes van onze advertenties te bepalen en deze te optimaliseren. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) verlicht. een AVG, op voorwaarde dat u als gebruiker uw toestemming heeft gegeven.

Daarnaast maken wij gebruik van verdere retargetingfuncties van LinkedIn als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven via onze cookiebanner. Deze functies maken het ons mogelijk om gerichte reclame buiten de website aan bezoekers van onze website weer te geven. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) verlicht. een AVG, op voorwaarde dat u als gebruiker uw toestemming heeft gegeven. Als onderdeel van de advertentieactiviteiten van LinkedIn maken we ook gebruik van een matchingfunctie van contactlijsten van LinkedIn om een betere advertentietargeting van onze doelgroepen mogelijk te maken. Voor dit doel worden lijsten met gecodeerde gebruikersgegevens (bijvoorbeeld naam, functie, bedrijf, land) naar LinkedIn verzonden, waardoor in het eindresultaat doelgroepen voor ons worden uitgespeeld, waarop wij onze reclamecampagnes kunnen richten. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG, op voorwaarde dat u als gebruiker uw toestemming heeft gegeven.

Tegen de analyse van het gebruiksgedrag en de gerichte reclame door LinkedIn kunt u op elk moment bezwaar maken via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Bovendien kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden beheren in de accountinstellingen. Om een koppeling te voorkomen tussen de gegevens die LinkedIn op onze website verzamelt en uw LinkedIn-account, moet u zich afmelden bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt. Zonder een persoonlijk LinkedIn-account heeft u de mogelijkheid om de cookies en advertentie-instellingen van LinkedIn te weigeren via de volgende link: www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies. U kunt ook meer informatie vinden over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van de LinkedIn Insight Tag in het privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

19. Microsoft-reclame

Wij gebruiken op onze website de Microsoft Advertising-dienst van de aanbieder Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ierland. Microsoft Advertising is een online marketingservice die gebruikmaakt van de Universal Event Tracking-tag (hierna "UET") om ons te helpen gerichte advertenties weer te geven via de Microsoft Bing-zoekmachine. Microsoft Advertising gebruikt hiervoor cookies. Dit omvat het verwerken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers in de vorm van online- identificatoren, IP-adressen, apparaat-ID's en informatie over apparaat- en browserinstellingen. Microsoft Advertising verzamelt gegevens via UET waarmee we doelgroepen kunnen volgen op basis van retargetinglijsten. Hiervoor worden cookies opgeslagen op het eindapparaat dat de gebruiker gebruikt bij zijn bezoek aan onze website. Microsoft Advertising kan hierdoor herkennen dat onze website bezocht is en bij gebruik van Microsoft Bing op een later tijdstip kan er een advertentie voor de gebruiker afgespeeld worden. Deze informatie wordt ook gebruikt om bij te houden hoeveel gebruikers na het klikken op een advertentie op onze website terecht zijn gekomen (zogenaamde conversiestatistieken). Zo komen we te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en naar onze website zijn doorgestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) AVG, mits u als gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast worden zogenaamde klantenmatchlijsten gebruikt, zodat wij onze doelgroepen beter kunnen aanspreken. Voor dit doel worden lijsten met gecodeerde gebruikersgegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres) naar Microsoft verzonden, wat ons uiteindelijk doelgroepen oplevert waarop we onze reclamecampagnes kunnen richten. Ons bedrijf krijgt hierdoor geen nieuwe adressen. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG, op voorwaarde dat u als gebruiker uw toestemming heeft gegeven.

U heeft de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties bij Microsoft te deactiveren via de volgende link: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u in het privacybeleid van Microsoft: privacy.microsoft.com/en/privacystatement.

20. Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Mouseflow"), om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken vast te leggen (alleen met geanonimiseerd IP-adres). Hierdoor wordt een log gemaakt van muisbewegingen en klikken, met de bedoeling individuele websitebezoeken willekeurig opnieuw af te spelen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonlijk identificeerbaar en zal niet worden gedeeld.

Als u niet wilt dat u wordt opgenomen, kunt u dat doen op alle websites die daar gebruik van maken Mouseflow-gebruik, via de volgende link: www.mouseflow.de/opt-out/. Het privacybeleid van Mouseflow kunt u vinden op https://mouseflow.de/privacy/.

21. DoubleClick by Google

Deze website maakt gebruik van DoubleClick van Google. DoubleClick by Google gebruikt cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Aan uw browser wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn bekeken.

Door het gebruik van DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partnerwebsites dit alleen doen alleen het plaatsen van advertenties op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS verzonden en daar opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de juiste instellingen te selecteren. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://adssettings.google.com/u /0/authenticated?hl=nl-NL onder het item"DoubleClick-deactiveringsextensie". Als alternatief kunt u de DoubleClick-cookies deactiveren op de website van de Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 AVG.

22. Datadog

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Datadog van Datadog Inc. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018 (hierna "Datadog" genoemd). Datadog stelt ons in staat statistische onderzoeken uit te voeren naar de snelheid van de website, in het bijzonder de laadtijden.

Datadog maakt gebruik van technologieën zoals cookies, waarmee wij uw gebruik van de website kunnen analyseren. De aldus gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt uitsluitend verzonden en opgeslagen binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt alleen plaats met uw toestemming. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensverwerking vindt u op https://www.datadoghq.com/legal/privacy/. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 AVG.

23. Loggly

Deze website maakt gebruik van de Loggly-service van SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest Parkway, Bldg 400, Austin, Texas 78735, VS (hierna "Loggly") om logs en fouten op onze websites bij te houden en op te lossen. Loggly is een logbeheer- en analyseservice die ons helpt de prestaties en stabiliteit van onze websites te garanderen. De door Loggly verzamelde gegevens omvatten informatie over het gebruik van onze websites, inclusief foutenlogboeken, gebruikersinteracties en andere gebeurtenisgegevens. Deze informatie is van cruciaal belang voor het identificeren, diagnosticeren en oplossen van problemen en storingen.

Loggly verzamelt deze gegevens over het algemeen anoniem en gebruikt geen persoonlijk identificeerbare informatie. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het oplossen van problemen en om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over gegevensbescherming bij Loggly vindt u op https://www.solarwinds.com/legal/privacy. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 AVG.

24. Mixpanel

Deze website maakt gebruik van Mixpanel, een dienst van Mixpanel, Inc., 405 Howard St., Floor 2, San Francisco, CA 94105, VS (hierna "Mixpanel"). Mixpanel bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. Mixpanel maakt hiervoor gebruik van cookies, d.w.z.kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken.

Wij gebruiken Mixpanel voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze website te analyseren en om individuele functies en aanbiedingen, evenals de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Door het gebruikersgedrag statistisch te evalueren, kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Meer informatie over gegevensbescherming bij Mixpanel vindt u op https://mixpanel.com/legal/privacy- policy. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 AVG.

25. Semrush

Deze website maakt gebruik van de analysetool van Semrush Holdings, Inc, 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, VS (hierna "Semrush" genoemd). Semrush is een tool van derden die ons ondersteunt bij trefwoordonderzoek, concurrentieanalyse en zoekmachineoptimalisatie. Semrush gebruikt cookies om informatie te verzamelen over de herkomst van bezoekers, gebruikte zoekwoorden, conversieactiviteiten en de effectiviteit van onze marketingcampagnes. Deze gegevens worden gebruikt om de prestaties van onze website en onze marketingstrategieën te analyseren en te verbeteren. Meer informatie over gegevensbescherming bij Semrush vindt u op https://www.semrush.com/company/legal/privacy-policy/. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid. 1 AVG.

26. Wissen en blokkeren van persoonsgegevens

AUTO1.com verwerkt en bewaart andere persoonsgegevens slechts voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken. Zodra het doel van de opslag niet meer bestaat, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen gewist of geanonimiseerd.

Dit geldt niet voor voertuigidentificatienummers. AUTO1.com gebruikt voertuigidentificatienummers voor marktanalysedoeleinden. Voor dit doel verwerkt en bewaart AUTO1.com voertuigidentificatienummers voor een onbeperkte periode. De wettelijke basis is art. 6 (1)(f) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het gebruik van voertuigidentificatienummers voor het bovengenoemde doel voor onbepaalde tijd, omdat de uit het voertuigidentificatienummer af te leiden informatie essentieel is voor het verlenen van onze diensten.

27. Rechten van de betrokkene

Indien u een of meerdere rechten uit deze clausule wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).

a. Recht op bevestiging

U hebt het recht bevestiging te vragen van het feit of persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt.

b. Recht van toegang

U hebt het recht informatie te verkrijgen over de volgende elementen:
 • De opgeslagen persoonsgegevens u betreffend;
 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekend gemaakt;
 • de voorgenomen opslagperiode van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt zijn om die periode te bepalen;
 • het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitname;
 • of persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven.

c. Recht op correctie

U hebt het recht
 • de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen
en
 • de aanvulling te vragen van onvolledige persoonsgegevens die u betreffen.

d. Recht op wissen

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk te laten wissen, met name indien
 • het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verzameld of verwerkt werden niet meer bestaat;
 • u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken en er geen verdere wettelijke basis voor verwerking bestaat;
 • u geen toestemming geeft voor verwerking en er geen verdere dwingende, wettelijke basis voor verwerking bestaat;
en/of
 • de persoonsgegevens illegaal zijn verwerkt.

e. Recht op beperkte verwerking

U hebt het recht om beperkte verwerking te vragen indien
 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, met name voor een periode waarvoor AUTO1.com de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;
 • de verwerking illegaal is en in plaats van het wissen van persoonsgegevens u vraagt om beperkt gebruik van de persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor het bepalen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • u verwerking geweigerd hebt en het nog niet duidelijk is of uw weigering zal leiden tot het stoppen van de gegevensverwerking.

f. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen in een gestructureerd, algemeen en machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht de persoonsgegevens direct naar een andere controller te laten sturen, voor zover dit technisch mogelijk is en het geen negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

g. Recht op weigering

U hebt het recht, op basis van uw specifieke situatie, de verwerking te weigeren van persoonsgegevens die u betreffen indien de verwerking gebaseerd is op de volgende reden:

 • verwerking nodig is voor de doeleinden van wettelijk belang nagestreefd door AUTO1.com of door een derde.
In geval van weigering zal AUTO1.com de persoonsgegevens niet langer verwerken behalve als er dwingende, wettelijke redenen zijn voor deze verwerking die uw belang, rechten en vrijheden opheffen of indien het doel van de verwerking het bepalen, uitvoeren van of verweren tegen rechtsvorderingen inhoudt. Indien u het recht op weigering wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).

Versie: January 2024