Verklaring met betrekking tot de gegevensprivacy

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website www.auto1.com (hierna “Website” genoemd).
AUTO1.com GmbH (hierna “AUTO1.com” or “we”) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt (bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokken persoon [deze persoon wordt hierna “Gegevenssubject” genoemd]), dan wordt dit enkel en alleen gedaan in overeenstemming met de Europese, algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) en landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op AUTO1.com.
Het verwerken van persoonsgegevens waarvoor geen rechtsgrondslag bestaat, zal (indien nodig) alleen met de toestemming van het Gegevenssubject gebeuren.
Deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy verschaft informatie over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de persoonsgegevens die door AUTO1.com verwerkt worden en over de rechten die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

1. De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG en andere bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming is
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlijn
 • Duitsland
 • Telefoon: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-Mail: info@auto1.com
2. Functionaris voor gegevensbescherming
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlijn
 • Duitsland
 • Telefoon: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-Mail: datenschutz@auto1.com
3. Verwerking van gebruiksgegevens
Elke keer dat deze Website bezocht wordt door een bezoeker, verzamelt deze Website algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. Het betreft de volgende gegevens:
 • gebruikte browsertypes en versies,
 • het besturingssysteem dat het toegangssysteem gebruikt,
 • de webpagina van waaruit een toegangssysteem op deze Website uitkomt (ook bekend als verwijzer),
 • de sub-websites waar via een toegangssysteem toegang tot verkregen wordt op deze Website,
 • de datum en tijd waarop de Website bezocht wordt,
 • het IP-adres,
 • de internetaanbieder dat het toegangssysteem gebruikt,
en
 • andere vergelijkbare gegevens en informatie dat gevaren afwendt in geval van aanvallen onze IT-systemen.
Bij de verwerking van deze gebruiksgegevens trekt AUTO1.com geen enkele conclusie over het Gegevenssubject. AUTO1.com heeft deze gegevens nodig om
 • de inhoud van deze Website op correcte manier aan te bieden,
 • de inhoud van en de advertenties voor deze Website te optimaliseren,
 • het doorlopend functioneren van onze IT-systemen en de technologie achter deze Website te verzekeren
en
 • de wethandhavingsautoriteiten informatie te verschaffen die nodig is voor voeren van een strafprocedure in geval van een cyberaanval.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG. AUTO1.com analyseert deze gegevens in anonieme vorm voor de statistieken en met als doel de gegevensbescherming en gegevensveiligheid te verbeteren. De anonieme gegevens in de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door het Gegevenssubject verschaft zijn.

4. Overdracht van persoonsgegevens aan externe dienstverleners

AUTO1.com krijgt hulp van externe dienstverleners voor bepaalde analyses, verwerkings- of opslagprocessen van technische gegevens (bijv. om samengevoegde, niet-persoonlijke statistieken uit gegevensbanken te verkrijgen of voor de opslag van back-upkopieën). Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan strenge normen betreffende gegevensbescherming en gegevensveiligheid. Ze zijn verplicht de persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze te behandelen en deze alleen te verwerken als AUTO1.com dit vraagt en volgens de instructies van AUTO1.com. De rechtsgrondslag voor de betrokkenheid van zulke dienstverleners is Art. 28 AVG.

AUTO1.com werkt samen met bedrijven en andere entiteiten die gespecialiseerde expertise bieden met betrekking tot speciale onderdelen (bijv. belastingadviseurs, rechtshulp, accountants, logistieke bedrijven). Deze entiteiten zijn wettelijk of contractueel verplicht vertrouwelijkheid te garanderen. Als overdracht van persoonsgegevens aan deze entiteiten nodig is, dan is de rechtsgrondslag, afhankelijk van de soort samenwerking, Artikel 6(1)(b) of, (f) AVG.

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internet browser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Cookies worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker bewaard en beschadigen de computer in geen enkel opzicht. De cookies van de Website bevatten persoonsgegevens over de gebruiker. Cookies besparen de gebruiker van de Website heel wat moeite; de gebruiker hoeft bepaalde gegevens niet elke keer in te voeren, ze vereenvoudigen de overdracht van specifieke inhoud en helpen AUTO1.com bij het identificeren van specifieke, populaire onderdelen van de Website. Zo kan AUTO1.com, onder andere, de inhoud van de Website aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG. De gebruiker kan, op elk moment, het plaatsen van cookies door deze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren. Bovendien kunnen cookies die al op de computer staan op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software. Dit is mogelijk in alle gebruikelijke internetbrowsers. Indien de gebruiker het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen bepaalde functies van deze Website niet volledig gebruikt worden.

U kunt uw cookie voorkeuren intrekken of wijzigen door hier te klikken.

6. Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-dienst. Webanalyse is de verzameling, bundeling en analyse van gegevens betreffende het gedrag van website bezoekers. Een webanalyse-dienst verzamelt, onder andere, gegevens met betrekking tot welke webpagina een Gegevenssubject gebruikt om op een andere webpagina te komen (ook verwijzer genoemd), welke sub-sites van de website bezocht zijn en hoe vaak en voor hoe lang een sub-site werd bezocht. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een webpagina te optimaliseren en een kosten-baten analyse van internetreclame uit te voeren.

De werkmaatschappij van het Google-Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. GoogleLLC is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt AUTO1.com het achtervoegsel “_gat._anonymizeIp”. Door middel van dit achtervoegsel wordt het IP-adres van de internetverbinding van het Gegevenssubject ingekort en anoniem gemaakt door Google indien onze Website bezocht wordt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van het Google-Analytics component is de bezoekersstroom op de Website te analyseren. Google gebruikt, onder andere, de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van de Website te analyseren om zo online rapporten voor ons aan te maken die de activiteiten op de Website tonen. Op basis van deze gegevens kunnen wij tevens aanvullende diensten bieden in relatie tot het gebruik van de Website.

Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Elke keer dat één van de individuele pagina’s van deze Website - beheerd door de controller verantwoordelijk voor de verwerking en waarin een Google-Analytics component in geïntegreerd is - bezocht wordt, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van het Gegevenssubject automatisch geactiveerd door het respectievelijke Google-Analytics component om gegevens aan Google door te geven voor de online analyse. In het kader van dit technische proces zal Google kennis krijgen van persoonsgegevens - zoals het IP-adres van het Gegevenssubject - waarmee Google, onder andere, kan zien waar de bezoekers van en de kliks op de website vandaan komen. Zo kunnen commissies gefactureerd worden.

Door middel van de cookie worden persoonsgegevens opgeslagen; bijvoorbeeld de tijd van het bezoek, de plaats waar de Website werd bezocht en het aantal keren dat het Gegevenssubject onze Website bezocht. Elke keer dat onze Website bezocht wordt, worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding gebruikt door het Gegevenssubject, doorgestuurd naar Google in de USA. Deze persoonsgegevens worden door Google in de USA opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens, die via het technische proces werden verzameld, doorsturen aan derden. Zoals hierboven al werd uitgelegd kan het Gegevenssubject op elk moment het plaatsen van cookies door onze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren. Indien de instellingen van de gebruikte internetbrowser gewijzigd zijn, kan Google ook geen cookie plaatsen op het IT-systeem van het Gegevenssubject. Bovendien kan een cookie dat al door Google Analytics geplaatst is, op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software. Bovendien heeft het Gegevenssubject de optie de verzameling van gegevens weigeren die door Google Analytics geproduceerd worden en gerelateerd zijn aan het gebruik van deze Website. Hij/zij kan tevens de verwerking van zulke gegevens door Google weigeren en zulke verzameling en verwerking beletten. Hiertoe dient het Gegevenssubject een browser add-on te downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on laat Google Analytics weten via JavaScript dat geen gegevens en informatie over het bezoek aan de webpagina’s aan Google Analytics doorgegeven mag worden. Google ziet de installatie van de browser add-on als een weigering. Indien het IT-systeem van het Gegevenssubject verwijderd, geformatteerd of op een latere datum opnieuw geïnstalleerd wordt, dan moet het Gegevenssubject ook de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on gedeïnstalleerd of gedeactiveerd is door het Gegevenssubject of door een andere persoon die voor het Gegevenssubject kan beslissen, dan is er een optie om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren. Voor verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google, raadpleeg https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt uitgebreid uitgelegd in https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ . De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

7. Google Tag Manager

Deze Website gebruikt Google Tag Manager. Deze dienst laat het beheer van website tags toe via een interface. Tags zijn kleine code-elementen die, onder andere, het verkeer en het gedrag van bezoekers meten. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en daarom dus ook geen persoonsgegevens verzameld voor dit proces. Google Tag Manager activeert andere tags die eventueel gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Indien een deactivering uitgevoerd werd op domein- of cookieniveau, dan blijft die bestaan voor alle tracking tags op voorwaarde dat deze met Google Tag Manager geïmplementeerd werden.

8. Amazon CloudFront

Deze Website gebruikt Amazon CloudFront, een CDN (content delivery network) van Amazon Web Services, Inc. (hierna “Amazon”).

Het gebruik van een CDN verkort de laadtijd van de Website. Amazon beheert talrijke servers in Europa (waaronder Frankfurt am Main, Duitsland en Milaan, Italië) zodat we u onze gegevens zo snel mogelijk kunnen versturen. Echter, technisch gezien kan het niet worden uitgesloten dat uw browser toegang heeft tot een server buiten de EU (bijv. omdat u deze Website van buiten de EU bezoekt, om welke reden dan ook). In dat geval worden de gegevens van uw browser direct naar het respectievelijke land en/of regio gestuurd (Noord en Zuid Amerika, Azië, Australië). Amazon is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Voor meer informatie over Amazon CloudFront zie https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.

Raadpleeg het privacybeleid van Amazon op https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. Wissen en blokkeren van persoonsgegevens

AUTO1.com verwerkt en bewaart andere persoonsgegevens alleen voor de tijd die vereist is om het doeleinde van de opslag te realiseren. Als het doeleinde van de opslag eenmaal ophoudt te bestaan, worden de persoonsgegevens stelselmatig gewist of geanonimiseerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gebruiksgegevens worden over het algemeen na 30 dagen gewist.

10. Rechten van het Gegevenssubject

Indien u een of meerdere rechten uit deze clausule wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).

a. Recht op bevestiging

U hebt het recht bevestiging te vragen van het feit of persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt.

b. Recht van toegang

U hebt het recht informatie te verkrijgen over de volgende elementen:
 • De opgeslagen persoonsgegevens u betreffend;
 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekend gemaakt;
 • de voorgenomen opslagperiode van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt zijn om die periode te bepalen;
 • het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitname;
 • of persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven.

c. Recht op correctie

U hebt het recht
 • de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen
en
 • de aanvulling te vragen van onvolledige persoonsgegevens die u betreffen.

d. Recht op wissen

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk te laten wissen, met name indien
 • het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verzameld of verwerkt werden niet meer bestaat;
 • u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken en er geen verdere wettelijke basis voor verwerking bestaat;
 • u geen toestemming geeft voor verwerking en er geen verdere dwingende, wettelijke basis voor verwerking bestaat;
en/of
 • de persoonsgegevens illegaal zijn verwerkt.

e. Recht op beperkte verwerking

U hebt het recht om beperkte verwerking te vragen indien
 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, met name voor een periode waarvoor AUTO1.com de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;
 • de verwerking illegaal is en in plaats van het wissen van persoonsgegevens u vraagt om beperkt gebruik van de persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor het bepalen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • u verwerking geweigerd hebt en het nog niet duidelijk is of uw weigering zal leiden tot het stoppen van de gegevensverwerking.

f. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen in een gestructureerd, algemeen en machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht de persoonsgegevens direct naar een andere controller te laten sturen, voor zover dit technisch mogelijk is en het geen negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

g. Recht op weigering

U hebt het recht, op basis van uw specifieke situatie, de verwerking te weigeren van persoonsgegevens die u betreffen indien de verwerking gebaseerd is op de volgende reden:

 • verwerking nodig is voor de doeleinden van wettelijk belang nagestreefd door AUTO1.com of door een derde.
In geval van weigering zal AUTO1.com de persoonsgegevens niet langer verwerken behalve als er dwingende, wettelijke redenen zijn voor deze verwerking die uw belang, rechten en vrijheden opheffen of indien het doel van de verwerking het bepalen, uitvoeren van of verweren tegen rechtsvorderingen inhoudt. Indien u het recht op weigering wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).

Versies zoals in 09.2018 *****