Internetinės svetainės www.AUTO1.com naudojimo taisyklės ir paslaugos kurias teikia AUTO1.com GmbH.

§ 1 BENDROS SĄLYGOS

www.AUTO1.com yra internetinė svetainė, kurią aptarnauja Auto1.com GmbH, kurios būstinė yra Berlyne (toliau "AUTO1.com" arba "Mes"). AUTO1.com naudoja internete prieinamą duomenų bazę ir paateikia automobilių sąrašą pardavimui su AUTO1.com paieškos funkcija, kuria gali naudotis įgalioti automobilių pardavėjai (toliau "vartotojas" arba "prekeivis"). Įsigytų siūlomų automobilių savininkė yra AUTO1.com.

Šios bendrosios sąlygos (toliau "Taisyklės"), taikomos naudojantis mūsų svetaine ar paslaugomis. Mūsų įmonės svetainės naudojimas yra tolygus sutikimui su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis. Pasiliekame teisę keisti šias sąlygas bet kuriuo metu nenurodydami priežasčių. Prieštaringos su mūsų sąlygomis vartotojų sąlygos negalioja.

§ 2 REGISTRACIJA

Registracija yra nemokama.

Registracija leidžiama tik transporto priemonių prekeiviams. Jie gali prisijungti kaip juridinis asmuo arba kaip fizinis asmuo. Raštiškas įgaliojimas yra būtinas, jeigu asmuo registruojasi ne savo vardu.

Po prašymo gauti prieiga, gavimo, AUTO1.com nusprendžia, savo nuožiūra, ar prekeivis gaus prieigą prie duomenų bazės. Prašymo priemimą AUTO1.com patvirtina raštiškai arba išsiunčiant prieigos duomenis Prekeiviui (prisijungimo vardą ir slaptažodį).

Registracijos proceso metu, kaip ir tolesnių verslo santykių metu, AUTO1.com turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti aktualaus komercinės ar pramoninės veiklos registravimo pažymėjimo bei kitų reikalingų dokumentų arba informacijos apie vedamą komercinę arba pramoninę veiklą. Užsienio prekeiviai turi patekti panašius įrodymus ar dokumentus.

Jei pateikti duomenys pasikeis po paraiškos pateikimo, aktyvus vartotojas privalo būtinai informuoti AUTO1.com. Informacija gali būti pateikta tik raštu, elektroniniu paštu arba faksu.

Vartotojas turi išlaikyti savo slaptažodį paslaptyje ir kruopščiai užtikrinti saugią prieigą. Jis taip pat privalo nedelsiant informuoti AUTO1.com, jei yra įrodymų, kad jo duomenys yra pavogti ir naudojami trečiųjų šalių.

Vartotojas yra atsakingas už visus veiksmus, atliktus savo paskyroje. Vartotojas nepriisima atsakomybės už veiksmus atliktus jo paskyroje, jeigu įvyko pažeidimas ir kitas asmuo naudojosi vartotojo prieiga.

§ 3 BLOKAVIMAS

AUTO1.com gali pasinaudoti įvairiomis priemonėmis, jei yra konkrečių požymių, kad vartotojas pažeidė įstatymą, trečiųjų šalių teises ar šias sąlygas, arba jei AUTO1.com turi tam teisinį pagrindą. Šios priemonės apima: vartotojų įspėjimą, laikiną arba galutinį vartotojo prieigos uždarymą. Pasirenkant priemones, AUTO1.com atsižvelgia į nukentėjusio vartotojo interesus.

§ 4 VARTOTOJO TEISĖS

Vartotojas turi teisę naudotis AUTO1.com pateikta internetine paieška ir peržiūrinėti siūlomus automobilius. Vartotojas turi taip pat teisę daryti statymus ir teikti pasiūlymus norint įsigyti automobilį. Statymai ir pasiūlymai yra įpareigojantys. Vartotojų veikla, kuria siekiama sustabdyti arba pažeisti mūsų paslaugų veiklą yra draudžiama.

Vartotojas, be mūsų įmonės raštiško patvirtinimo, negali naudoti duomenų gautu iš AUTO1.com internetinės svetainės. Ypatingai, yra draudžiama, be raštiško AUTO1.com leidimo, taikyti automatizuotą programinę įrangą duomenų rinkimui ir pakartotinam šių duomenų naudojimui. AUTO1.com internetinės svetainės ir jos teikiamų paslaugų integravimas į kitas svetaines ar portalus, be raštiško leidimo, yra draudžiama.

Svetainės pristatymas ir funkcionalumas gali skirtis priklausomai nuo prieigos rūšies - pavyzdžiui, internetu ar mobiliosios programėlės telefonams pagalba. Galimybė naudotis mūsų paslaugomis ir jos funkcijomis priklauso nuo techninių galimybių.

§ 5 GARANTIJA

AUTO1.com nesuteikia jokių garantijų dėl techniniu defektų, ypač dėl problemų, susijusių su prieiga prie interneto svetainės arba netaisiklingu svetainės turinio pristatymu ar vizualizacija. Turint problemų su prisijungimu prie interneto svetainės, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

§ 6 PRIVATUMO POLITIKA

Mūsų svetainės vartotojų asmens duomenų apsauga ir privatumas yra mums labai svarbūs. Siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą, laikomes visų teisinių reglamentų iš duomenų apsaugos srities.

Agentūra atsakinga už duomenų apsaugą ir paslaugų tiekimą yra AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). Visais su privatumo politika susijusiais klausimais, galite bet kuriuo metu kreiptis į AUTO1.com privatumo reikalų pareigūną. Su juo galite susisiekti elektroniniu paštu: PL_ABI@AUTO1.COM.

Asmens duomenys yra duomenys, kurie gali būti priskiriami individualiai kiekvienam vartotojui. Tai apima, pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą arba telefono numerį. Asmens duomenis yra renkami per mūsų svetainę, jeigu vartotojas juos pateikia.

Vartotojų asmens duomenis naudojame, tik tam, kad galėtume užtikrinti mūsų paslaugas vartotojui. Duomenų naudojimas reklamos tikslais yra vykdomas tik mūsų arba dukterinių bendrovių savireklamos tikslais (įskaitant rekomendacinę reklamą). Mes naudojame jūsų elektroninio pašto adresą, kad galėtume suteikti Jums informaciją apie panašius AUTO1.com ar susijusių bendrovių produktus ir paslaugas.

§ 7 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes visada stengiamės užtikrinti, kad AUTO1.com teikiamos paslaugos veiktu be pertraukų, be klaidų ir būtų laisvai prieinamos. Tačiau dėl galimų problemų su internetu (kurios jokiu būdu nepriklauso nuo mūsų), to negalime garantuoti. Be to, prieiga prie mūsų interneto svetainės kartais gali būti nutraukta arba apribota, dėl svetainės modernizacijos darbų arba naujų paslaugų, svetainėje, įvedimo. Visada stengiamės, kad modernizacijos pertraukos ir techniniai nesklandumai interneto svetainėje būtų apriboti iki minimumo.

Mes priimame neribotą atsakomybę už žalą, padarytą tyčia ar dėl didelio AUTO1.com arba savo teisinių atstovų neatsargumo, darbuotojų arba netiesioginių agentų. Mažos vertės žalos atvejais, kai šiek tiek aplaidžiai pažeidėme sutartinius įsipareigojimus AUTO1.com yra už tai neatsakinga. Be to, už mažos vertės žalą, padarytą dėl neatsargumo AUTO1.com atsakomybė yra apribota iki tų, kurios kilo iš tipinių situacijų. Tokiais atvejais atsakomybė yra ribojima iki vidutinės vertės tokio pobūdžio žalų.

Aukščiau pateikti apribojimai nebus taikomi žalos gyvybei, kūno ar sveikatos atveju, ir dėl kitų žalų įvykdytų remiantis apgaulės. Aukščiau pateikti AUTO1.com atsakomybės apribojimai galioja taip darbuotojams, atstovams ir įmonės agentams.

§ 8 AUTORINĖS TEISĖS IR NAUDOJIMO TEISĖS

Visi prekiniai ženklai, logotipai, tekstinė informacija, vaizdai ir kiti duomenys mūsų svetainėje yra autorinių teisų objektai. Naudodamiesi mūsų svetaine jūs neturite teisės naudoti šios informacijos. Informacijos modifikavimas, tolesnis apdorojimas ir naudojimas žiniasklaidoje yra griežtai draudžiamas išskyrus situacijas kai yra gautas išankstinis raštiškas sutikimas iš mūsų įmonės.

Neleistinas įmonės AUTO1.com, taip par ir kitų įmonių ar trečių asmenų informacijos, logotipų arba prekinių ženklų, pateiktų mūsų interneto svetainėje, naudojimas yra draudžiamas ir pažeidžia autorines ir naudojimo teises.

§ 9 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jeigu kuri nors šių sąlygų ar taisyklių yra arba tampa nebegaliojanti, likusių sąlygų ir taisyklių galiojimas lieka nepakitęs. Negaliojanti sąlyga ar taisyklė yra pakeičiama į teisiškai panašią arba teisiškai galiojąnčią.

§ 10 TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJOS VIETA

Yra taikoma tik Vokietijos teisė. Jurisdikcijos vieta yra Berlynas.

(Galioja nuo 2014 m. sausio mėnesio)


Taisyklės ir sąlygos

(Versija galioja nuo 2016 Gegužės mėn.)

 1. Bendrosios sąlygos
  1. Prekybininkų svetainės www.auto1.com (toliau vadinama svetaine) dėka, naudoti automobiliai yra išskirtinai parduodami automobilių prekeiviams. Operuojanti įmonė yra AUTO1.com GmbH. AUTO1.com GmbH yra dukterinė AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin/Germany įmonė. AUTO1 Group GmbH arba AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Niederlande (toliau vadinama pardavėju) yra automobilių, parduodamų svetainėje, savininkas ir pardavėjas. AUTO1 European Cars B.V yra AUTO1 Group GmbH dukterinė bendrovė. Konkretus pardavėjas bus skelbiamas klientams pareikalavus bei taip pat bus nurodytas prekeiviams siunčiamuose užsakymų patvirtinimuose.
  2. Tik automobilių prekeiviai (toliau vadinami “prekeiviai”) užregistruoti svetainėje turi galimybę būti pirkėjais. Visiems prekeiviams galioja svetainės taisyklės ir sąlygos.
  3. Sutartis tarp pardavėjo ir prekeivio yra sudaroma išskirtinai pagal šias taisykles ir sąlygas. Priešingų arba kitokių sąlygų pardavėjas nepripažysta. Tai taipogi galioja taisyklėms, kurios nėra įtrauktos į esamas taisykles ir sąlygas. Dėl kitų sąlygų priėmimo yra būtinas raštiškas pardavėjo sutikimas.
 2. Sutarties sydarymas
  1. Bendrosios nuostatos
   1. Svetainėje yra skelbiami naudoti automobiliai, kurie yra pardavėjo nuosavybe. Svetainė yra padalinta į rubrikas "Greitas pirkimas", "Aukcionas 24H", "LIVE", "Tesioginis kliento pasiūlymas". Skelbiami automobiliai nėra pasiūlymais pagal civilinio kodekso teises. Skelbiami automobiliai reiškia tik kvietimą prekeiviui pateikti pasiūlymą (taip vadinamasis Invitatio ad oferendum).
   2. Prekeivis ieško automobilių ir, jei yra sudomintas, pateikia kainą už kurią yra pasiruošęs įsįgyti atitinkamą automobilį. Tuo pačiu prekeivis pateikia įpareigojantį pasiūlymą dėl atitinkamo automobilio. Prekeivis yra įpareigotas dėl šio pasiūlymo jo metu, ir atitinkamą laiką po jo pabaigos.
   3. Teisės ir įsipareigojimai grindžiami pagal pirkimo sutartį yra taikomi pagal atitinkamas taisykles ir sąlygas sutarties sudarymo metu. Aktualią taisyklių ir sąlygų versiją galima rasti, bei bet kuriuo metu atsisiųsti iš svetainės www.auto1.com. Po sutarties sudarymo rizika parduoti įsigytą automobilį yra perkeliama prekeiviui
   4. Teisių ir įsipareigojimų perdavimas grindžiamas pagal pardavimo sutartį ir reikalauja raštiško pardavėjo sutikim
   5. Pardavimo sutartis pradeda galioti nuo akimirkos, kai prekeivis gauna patvirtinimą į savo elektroninį paštą
  2. Pardavimas „Greitas pirkimas“
   1. Rubrikoje „Greitas pirkimas“ yra pateikti automobiliai su fiksuota kaina. Šitie automobiliai sudaro tik kvietimą prekeiviui pateikti pasiūlymą. Pasiūlymui negalioja laiko apribojimai..
   2. Prekeivis gali įsigyti automobilį pagal nurodytą kainą. Šiuo tikslu, prekeivis pateikia įpareigojantį pasiūlymą dėl pardavimo sutarties sudarymo.
   3. Pirkimo-pardavimo sutartis yra realizuojama, kai pardavėjas priima pasiūlymą. Pardavimo – pirkimo sutartis pradeda galioti tuoj pat, dažniausiai vienos dienos laikotarpyje prekeivis gauna patvirtinimą elektroniniu paštu arba faksu. Nuo akimirkos, kai prekeivis gauna patvirtnimą į elektroninį paštą arba faksą, visos teises ir įsipareigojimai dėl pirkimo sutarties yra perleidžiami prekeiviui.
  3. Aukcionas 24H
   1. Rubrika „Aukcionas 24H“ yra aktyvuota tik pasirinktiems prekeiviams. Šioje rubrikoje yra pateikiami ką tik pardavėjo įsigyti automobiliai. Pasiūlymo galiojimas kiekvienam automobiliui yra apribotas ir matomas kiekvieno automobilio panelėje – bendrai, pasiūlymas galioja iki 24 valandų.
   2. Prekeivis gali patekti ne daugiau kaip du įpareigojančius pasiūlymus dėl pirkimo – pardavimo sutarties pasiūlymo galiojimo metu. Didžiausias pateiktas pasiūlymas dėl automobilio tampa privalomu pasiūlymu.
   3. Pirkimo-pardavimo sutartis yra realizuojama, kai pardavėjas priima pasiūlymą. Pardavimo – pirkimo sutartis pradeda galioti tuoj pat, dažniausiai vienos dienos laikotarpyje prekeivis gauna patvirtinimą elektroniniu paštu arba faksu. Nuo akimirkos, kai prekeivis gauna patvirtnimą į elektroninį paštą arba faksą, visos teises ir įsipareigojimai dėl pirkimo sutarties yra perleidžiamos prekeiviui.
  4. Live
   1. Rubrika „Live“ yra aktyvuota tik pasirinktiems prekeiviams. Šioje rubrikoje prekeivis gali pamatyti automobilius realiuoju laiku, kurie yra vertinami mūsų padaliniuose – lygiagrečiai vyksta, pardavėjo aktyvuotas, pirkimo procesas.
   2. Prekeivis gali patekti ne daugiau kaip du įpareigojančius pasiūlymus dėl pirkimo sutarties. Didžiausias pateiktas pasiūlymas dėl automobilio tampa privalomu 14 dienų terminui.
   3. Pirkimo-pardavimo sutartis yra realizuojama, kai pardavėjas priima pasiūlymą. Pardavimo – pirkimo sutartis pradeda galioti tuoj pat, dažniausiai vienos dienos laikotarpyje prekeivis gauna patvirtinimą elektroniniu paštu arba faksu. Nuo akimirkos, kai prekeivis gauna patvirtnimą į elektroninį paštą arba faksą, visos teises ir įsipareigojimai dėl pirkimo sutarties yra perleidžiamos prekeiviui.
  5. Tesioginis kliento pasiūlymas
   1. Rubrika „Aukcionas“ yra aktyvuota tik pasirinktiems prekeiviams. Šioje rubrikoje prekeivis gali pamatyti automobilius realiuoju laiku, kurie yra vertinami mūsų padaliniuose – lygiagrečiai vyksta pirkimo per pardavėją procesas. Prekeivis gali siūlyti ipareigojančius pasiūlymus ribotame laike Aukciono rėmuose.
   2. Prekeivis gali patekti neribotą skaičių įpareigojančių pasiūlymų dėl pirkimo sutarties. Didžiausias pateiktas pasiūlymas dėl automobilio tampa privalomu 14 dienų terminui.
   3. Pirkimo-pardavimo sutartis yra realizuojama, kai pardavėjas priima pasiūlymą. Pardavimo – pirkimo sutartis pradeda galioti tuoj pat, dažniausiai vienos dienos laikotarpyje prekeivis gauna patvirtinimą elektroniniu paštu arba faksu. Nuo akimirkos, kai prekeivis gauna patvirtnimą į elektroninį paštą arba faksą, visos teises ir įsipareigojimai dėl pirkimo sutarties yra perleidžiami prekeiviui..
 3. Apmokėjimas
  1. Prekeivis yra įpareigotas apmokėti visą kainą be jokių nuolaidų. Mokėjimo duomenys yra pateikti atitinkamame užsakymo patvirtinime. Apmokėjimas turi būti įvykdytas tuoj pat po užsakymo. Prekeivis turi įmokėti atitinkamą kainą iš karto po sutarties sudarymo ir išsiųsti patvirtinimą. Apmokėjimas turi būti atliktas į nurodytą patvirtinime pardavėjo banko sąskaitą vėliausiai trys dienos po sutarties sudarymo. Visos kainos yra pateiktos eurais (EUR).
  2. Prekeivis gali reikalauti kompensacijos tik jei skundai yra neginčijami arba turi teisinį pagrindą. Prekeivis gali tik naudotis saugojimo teise, jei ji yra grindžiama skundu kylančiu iš pardavimo sutarties
  3. Mokėjimo vėlavimo atveju, Pardavėjas gali pasitraukti iš pirkimo – pardavimo sutarties. Mokėjimo vėlavimas prasideda po 14 dienų nuo nurodyto mokėjimo termino. Po pasitraukimo iš sutarties paskelbimo, AUTO1 perparduos automobilį. Jeigu automobilis bus perparduotas už žemesnę kainą, AUTO1 gali reikalauti iš Prekeivio kompensacijos už patirtus finansinius nuostolius.
  4. Mokėsčiai už atliktas pardavėjo paslaugas yra rodomi dabartiniame kainoraštyje. Pažiūrėti ir išspausdinti kainoraštį galite mūsų puslapyje užėjus į šią nuorodą: Kainoraštis
 4. Atsiėmimas
  1. Prekeivis yra atsakingas už automobilio atsiėmimą iš atitinkamos vietos. Po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pardavėjas pateikia visą būtiną informaciją susijusią su automobilio stovėjimo vieta, galimomis atsiėmimo valandomis ir automobilio pristatymu. Pardavėjas išsaugo teisę pertransportuoti automobilį vidinėje logistikoje į kitą vietą automobilio atsiėmimo per pardavėją tikslu.
  2. Prekeivis yra įpareigotas 3 dienų bėgyje po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo atsiimti automobilį arba informuoti apie suorganizuotą transportą. Apmokėjimas už atsiemimą bus priskaičiuotas prie įsigijimo patvitinimo.
  3. Tuo atveju, kai prekeivis neišpildo šio įsipareigojimo vėliausiai iki 7 dienų po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pardavėjas ims dieninį mokestį 15 EUR už automobilio prastovą. Prekeivis turi mokėti šį mokestį iki tol kol neįrodys, kad nebuvo arba buvo labai mažos automoblio saugojimo išlaidos. Pardavėjas gali atidėti automobilio išdavimą ir dokumentų siuntimą iki pilno prastovos mokesčio apmokėjimo per prekeivį.
  4. Pardavėjas suteikia prekeiviui prieigą atsiimti įsigytą automobilį įmonės arba alternatyvioje teritorijoje.
  5. Prekeivis prisiimdamas ant savęs riziką, bei išlaidas, gali įpareigoti pardavėją suorganizuoti trasnsportą per įšorinį logistikos paslaugų teikėją
 5. Nuosavybės teisė
  1. Po visų įpareigojimų įvykdymo pagal pirkimo – pardavimo sutartį, pardavėjas yra įpareigotas perduoti automobilį prekeiviui, o taipogi ir visus priedus ir būtinus automobilio registracijai dokumentus. Iki visų įpareigojimų įvykdymo, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, nuosavybės teisė, kaip ir visos kitos teisės susijusios su automobiliu išlieka pardavėjui.
  2. Nuosavybės teisių perdavimo proceso metu, pardavėjas turi teisę turėti automobilio registracinus dokumentus.
  3. Pardavėjas yra įpareigotas išsaugoti deramą parduotų automobilių tvarkingumą.
 6. Materialiniai trūkumai
  1. Transporto priemonių pardavimas vyksta be visokio pobūdžio pretenzijų dėl trūkumų. Pretenzijos dėl trūkumų yra išskirtinai atmetamos, jeigu trūkumas yra naturalaus susidevėjimo pasekmė. Daugiau informacijos sekcijoje „H“.
  2. Prekeivis yra įpareigotas patikrinti transporto priemonę iš karto po įsigyjimo. Trūkumų suradimo atveju, prekeivis turi neatidėliotinai informuoti apie tai pardavėją septynių dienų laikotarpyje nuo atsiemimo datos iš filialo arba logistikos centro. Vienintelis priimtinas, pretenzijos pateikimo būdas yra per AUTO1.com internetinę svetainę (skiltis "Pagalba"). Kiekviena pretenzija turi būti pateikta su prisegta remonto samata ir video medžiaga patvirtinančia defektus ir nurodytu automobilio VIN numeriu. Pateikus nepilną pretenziją, prekeivis turi 10 kalendorinių dienų pateikti papildomas medžiagas. Jeigu prekeivis neatsižvelgs į pateiktą terminą ir nepraneš apie defektus bei nepateiks pretenzijos, transporto priemonė bus laikoma be defektų – nebent jei trūkumas negalėjo būti aptiktas techninio patikrinimo metu.
  3. Tuo atveju, kai trūkumai yra aptinkami vėliau, t. y. po techninio patikrinimo prekeivis yra įpareigotas pranešti apie tai pardavėjui septynių dienų laikotarpyje. Kitu atveju transporto priemonė yra skaitoma kaip patvirtinta, net su trūkumais. Tai negalioja, kai pardavėjas arba jo agentai tyčia nuslepia trūkumus.​
  4. Išimtis netaikoma pretenzijoms, kurios kyla iš aplaidumo, pardavėjo ar jo agentų sąmoningo pareigų pažeidimo, o taip pat atvejais kai yra žala gyvybei, kūnui ar sveikatai.
  5. Aukščiau minėtos taisyklės negalioja: automobiliams, kuriems yra taikomos specialios akcijos, automobiliams kurie buvo parduoti asortimento išpardavimuose - "Paskutinio Šanso Aukcionuose"
 7. Įvairus
  1. Susitariančiosios Šalys, o taip pat sutarties šalys yra dokumentuotos užsakymo patvirtinimo formoje. Rankiniai pakeitimai ar papildymai šio rašytinio pirkimo – pardavimo sutarties yra neveiksmingos. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti tinklapio taisykles ir sąlygas, o taip pat bendrų taisyklių ir sygų bet kuriuo metu.
  2. Verslo santykiams galioja atitinkamos taisyklės ir sąlygos nustatytos verslo santykių pradžioje.
  3. Vokietijos teisė, be JTO pardavimo teisės galioja visoms sutartims, teisių ir verslo santykių, kaip ir pretenzijų dėl pagrindinių taisyklių ir sąlygų.
  4. Išskirtinė jurisdikcijos vieta visiems esamiems ir būsimoms pretenzijoms, kylančių iš verslo santykių yra pardavėjo (Berlynas) buveinė. Pardavėjas taip pat turi teisę paduoti atitinkamą sutarties partneris paduoti jo bendroje jurisdikcijos vietoje.
 8. Kiti susitarimai
  1. Pardavėjo transporto priemonių pardavimas prekeiviams vyksta be jokių pretenzijų dėl trūkumų. Tai galioja ypač:
   1. — Transporto priemonės pažymėtos kaip sugadintos transporto priemonės
   2. — Transporto priemonės su didesnė nei 175.000 km rida
   3. — Transporto priemonės senesnės nie 10 metų
   4. — Normalus nusidevėjimas
   5. — Matomi defektai ir žalos, o ypač:
    1. — Maži kėbulo įbrėžimai
    2. — Nedideli įlenkimai
    3. — Trūkstančios antenos
    4. — Įbrėžimai ant aliuminio ratlankių
    5. — Purvinas interjeras
    6. — Pradūrtos padangos
    7. —Kiti smulkūs defektai, pvz. įbrėžimai nuo akmenuku priekiniame stikle
    8. — Automobilio priemonės instrukcijos trūkumas
    9. — Trūksta CD, DVD ar GPS atminties kortelių
    10. — Trūksta bagažo skyrius dangčio
    11. — Trūksta nuotolinio valdymo pulto
    12. — Trūksta raktų komplekto arba automobilio komponentų (tempimo juostų, stogo strypų ir t.t.)
    13. — Perdegusios lemputės
   6. — Techniniai trūkumai eksplotacinėse detalėse, tokiuose kaip:
    1. — Išmetimo sistema
    2. — Oro kondicionavimo skystis
    3. — Amortizatoriai
    4. — Lužusios spyruoklės
    5. — Valdymo svirtis ir kištukiniai lizdai
    6. — Bet koks sankabos trūkumas
    7. — Dvigubos masės smagratis
    8. — Stabdžiai, rankinis stabdis ir cilindras
    9. — ratų guoliai
    10. — MacPherson'o guoliai
    11. — Baterija
    12. — Skysčių nutekėjimas
    13. — Priekinio stiklo valytuvai.

(Versija galioja nuo 2016 Gegužės mėn.)