Duomenų privatumo pareiškimas

Dėkojame už susidomėjimą mūsų įmone ir apsilankymą mūsų svetainėje www.auto1.com (toliau - „Svetainė“).

Ši duomenų privatumo deklaracija suteikia jums informacijos apie AUTO1.com ir AUTO1 Polska Sp. z o.o. Tvarkomų asmens duomenų pobūdį, apimtį ir paskirtį. (toliau kartu - „AUTO1.com“ arba „mes“), taip pat teises, į kurias jūs turite teisę.

Ši duomenų privatumo deklaracija atitinkamai taikoma programoms, kurias valdo AUTO1.com ar jos susijusios įmonės.

1. Kontrolėtojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą

Atsižvelgiant į atitinkamą tvarkymo veiklą, AUTO1.com GmbH arba AUTO1 Polska yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau „BDAR“) ir kitus duomenų apsaugos reglamentus.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72,
 • 10961 Berlynas,
 • Vokietija,
 • telefonas: +49 (0) 30/201 638 8100,
 • el. Paštas: info@auto1.com

yra atsakingas už asmens duomenų, surinktų jums naudojantis svetaine, tvarkymą.

 • AUTO1 Polska Sp. z o.o.
 • Połczyńska 31A,
 • 01-377 Varšuva,
 • Lenkija,
 • el. Paštas: cee_iod@auto1.com

yra atsakinga už visą kitą tvarkymo veiklą.

2. Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų ir (arba) pasiūlymų dėl duomenų apsaugos, su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiais kontaktiniais duomenimis:

 • AUTO1 Polska Sp. z o.o.
 • Połczyńska 31A,
 • 01-377 Varšuva,
 • Lenkija,
 • el. Paštas: cee_iod@auto1.com
3. Naudojimo duomenų tvarkymas

Kiekvieną kartą, kai naudotojas prisijungia prie šios Svetainės, ši Svetainė renka bendruosius duomenis ir informaciją. Šie bendrieji duomenys ir informacija saugomi serverio žurnalo failuose. Tai susiję su šiais duomenimis:

 • naudojamos naršyklės tipai ir versijos,
 • operacinė sistema, kurią naudoja prisijungimo sistema,
 • tinklalapį, iš kurio prisijungimo sistema pateko į šią svetainę (vadinamąjį refererį),
 • sub-svetainės, kurios pasiekiamos šioje Svetainėje per prieigos sistemą,
 • prieigos prie Svetainės datą ir laiką,
 • IP adresą,
 • prieigos sistemos interneto paslaugų teikėjas

ir
 • kitus panašius duomenis ir informaciją, kuria siekiama išvengti pavojaus, jei į mūsų IT sistemas būtų nukreiptos atakos.

AUTO1.com reikia šių duomenų, kad:

 • teisingai pateikti šios Svetainės turinį ir užtikrinti nuolatinį mūsų IT sistemų ir technologijų, kuriomis grindžiama ši Svetainė, veikimą.
 • Šios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 (1) (b) BDAR.

 • optimizuoti šios Svetainės turinį ir reklamą.
 • Šios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 (1) (f) BDAR. Mūsų teisėtas interesas - pritaikyti svetainę prie individualių naudotojų poreikių ir tobulinti savo paslaugas.

 • taip pat teikti teisėsaugos institucijoms informaciją, reikalingą baudžiamajam procesui vykdyti kibernetinės atakos atveju.
 • Šios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies c ir f punktai BDAR. AUTO1.com turi viršesnį teisėtą interesą užtikrinti Svetainės saugumą ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui.

  4. Jūsų pateiktų duomenų tvarkymas

  Mes renkame ir saugome duomenis, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi Svetaine, tiksliau, naudodamiesi Svetainės programomis, paslaugomis ar įrankiais.

  Tokie duomenys apima:

  • duomenys, kuriuos pateikiate registruodamiesi arba užsisakydami vieną iš mūsų paslaugų, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris;
  • duomenys, kuriuos mums pateikėte pirkimo sutarties dėl naudotos transporto priemonės sudarymo tikslais;
  • Duomenys, kuriuos mums pateikiate per svetainę, norėdami išregistruoti iš Nyderlandų importuotą transporto priemonę.;
  • Duomenys, kuriuos perduodate mums automobilio finansavimo tikslais.

  Šios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 (1) (b) BDAR.

  • duomenys, perduodami sprendžiant bet kokias problemas ir susirašinėjant ir (arba) teikiant atsiliepimus Svetainėje arba elektroniniu paštu / faksu / paštu / telefonu;
  • papildomi asmens duomenys, kurių prašome iš jūsų ir kurie mums reikalingi autentiškumui nustatyti arba patikrinti.

  Šios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies b punkto f papunktis BDAR. Turime teisėtą interesą tobulinti savo paslaugas ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo.

  5. Asmens duomenų perdavimas susijusioms bendrovėms

  Su AUTO1.com susijusios įmonės (toliau kartu - "AUTO1 grupė") gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų arba juos tvarkyti, jei tai būtina šiame duomenų privatumo pareiškime nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba jei tai būtina AUTO1 grupės sutartiniams ar teisiniams įsipareigojimams įvykdyti. AUTO1 Group sutartimi užtikrina, kad kiekviena įmonė laikytųsi aukštų duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartų. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies f punktas BDAR, pagal kurį mūsų teisėtas interesas yra vidaus administravimo tikslais pavesti tai atlikti susijusioms įmonėms ir taip pagerinti savo paslaugas.

  Jei AUTO1.com perduoda asmens duomenis susijusioms bendrovėms už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, 6. 3 dalis taikoma atitinkamai.

  6. Asmens duomenų perdavimas išorės paslaugų teikėjams

  AUTO1.com gauna išorinių paslaugų teikėjų pagalbą tam tikriems techniniams duomenų analizės, apdorojimo ar saugojimo procesams (pvz., gauti apibendrintus neasmeninius statistinius duomenis iš duomenų bazių arba saugoti atsargines kopijas). Šie paslaugų teikėjai yra kruopščiai atrenkami ir atitinka aukštus duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartus. Jie privalo išlaikyti griežtą konfidencialumą ir tvarkyti asmens duomenis tik AUTO1.com pavedimu ir pagal AUTO1.com nurodymus.

  AUTO1.com bendradarbiauja su įmonėmis ir kitais subjektais, kurie teikia specializuotas žinias specialiose srityse (pvz., mokesčių konsultantais, teisininkais, apskaitos įmonėmis, logistikos įmonėmis, bendradarbiavimo priemonėmis). Šie subjektai yra teisiškai arba sutartimi įpareigoti išlaikyti konfidencialumą. Jei asmens duomenis šiems subjektams būtina perduoti, teisinis pagrindas, priklausomai nuo atitinkamos bendradarbiavimo rūšies, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktas. AUTO1.com turi teisėtą interesą tobulinti paslaugas naudodamasi išorės ekspertų paslaugomis.

  Jei perduodame asmens duomenis gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų (vadinamosiose trečiosiose šalyse), užtikriname, kad atitinkamoje trečiojoje šalyje arba pas atitinkamą gavėją trečiojoje šalyje būtų užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis. Duomenų perdavimas gali būti grindžiamas Europos Komisijos "sprendimu dėl tinkamumo" arba atitinkamomis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, ES standartinėmis sutarčių sąlygomis arba privalomomis įmonių taisyklėmis.

  7. Laisvojo teksto paieška

  AUTO1.com leidžia ieškoti transporto priemonių svetainėje naudojant nemokamą tekstinę paiešką. Šiai paieškos funkcijai atlikti AUTO1.com naudoja "ChatGPT" iš "OpenAI" (OpenAI Ireland Ltd.). Siekiant sukurti paieškos rezultatus, naudotojo įvestas tekstas persiunčiamas "OpenAI". Naudotojo asmens duomenų perdavimas OpenAI nėra numatytas ir vyksta tik tuo atveju, jei naudotojas laisvo teksto lauke įveda asmens duomenis. Laisvo teksto lauke naudotojo įvestų duomenų "OpenAI" nenaudoja savo tikslams. Teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6 str. 6 str. 1 dalies b, f punktai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Jei remiamės teisėtu interesu, tai yra siekis optimizuoti naudotojui svetainės paieškos funkciją. Su "OpenAI" susitarta dėl ES standartinių sutarčių sąlygų, kad būtų užtikrintas duomenų perdavimas su tinkamomis apsaugos priemonėmis pagal BDAR 6 str. 46 BDAR.

  8. Naujienlaiškių siuntimas

  Jei užsiregistruosite naujienlaiškiui ir duosite sutikimą gauti daugiau informacijos, naudosime jūsų informaciją, jūsų el. pašto adresą naudosime siųsdami jums atitinkamą naujienlaiškį, kuriame reguliariai informuosime jus apie įdomias temas (pvz., produktų atnaujinimus, pranešimus apie aukcionus, informaciją apie sandorius). Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  Mūsų naujienlaiškį siunčia pašto paslaugų teikėjas "MessageBird B.V." (Trompenburgstraat 2C, 1079 TX Amsterdamas, Nyderlandai). Negalima atmesti duomenų perdavimo į JAV galimybės. Su "MessageBird" esame sudarę užsakymų tvarkymo sutartį, kurioje numatytos standartinės Europos Komisijos sutartinės sąlygos. Daugiau informacijos rasite "MessageBird" privatumo politikoje https://messagebird.com/legal/privacy.

  Siekdami užtikrinti tinkamą jūsų registraciją naujienlaiškiui gauti, t. y. užkirsti kelią neautorizuotai registracijai trečiųjų šalių vardu, po pirmosios registracijos naujienlaiškiui gauti, taikydami dvigubos registracijos procedūrą, išsiųsime jums patvirtinimo el. laišką, kuriame paprašysime patvirtinti registraciją.

  Taip pat saugome jūsų IP adresą ir naujienlaiškio registracijos bei patvirtinimo datą ir laiką, kad vėliau galėtume atsekti ir įrodyti registraciją. Jūsų el. pašto adresą saugome tam, kad galėtume siųsti naujienlaiškį, kol atsisakysite jo prenumeratos arba kol nustosime jį siųsti. Naujienlaiškiuose yra vadinamųjų sekimo pikselių, skirtų statistiniam mūsų naujienlaiškių kampanijų vertinimui. Tai miniatiūrinė grafika, įterpta į HTML formato el. laišką, kuri leidžia mums atpažinti, ar ir kada atidarėte el. laišką ir kurios el. laiške esančios nuorodos buvo pasiektos. Jūsų IP adresas taip pat perduodamas į mūsų serverius. Tačiau nei šio, nei jokių kitų asmeninių duomenų nesaugome. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  Savo sutikimą dėl visų tipų naujienlaiškių galite bet kada atšaukti ir jis galioja ateityje, nepatirdami jokių išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal pagrindinius tarifus (pvz., jūsų interneto paslaugų teikėjo išlaidas). Tokiu atveju nebegalėsime jums siųsti naujienlaiškių. Jei gausime iš jūsų atšaukimą, jūsų asmens kontaktinius duomenis įtrauksime į juodąjį sąrašą, kurį naudosime siekdami užtikrinti, kad nebesiųstume jums jokios reklamos, kuri nebėra pageidaujama. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies f punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Mūsų teisėtas interesas - išvengti nepageidaujamų naujienlaiškių.

  9. Slapukai ir kitos technologijos

  Šioje svetainėje naudojami slapukai. Slapukai - tai tekstiniai failai, kurie interneto naršyklėje įrašomi ir saugomi kompiuterio sistemoje. Slapukai saugomi naudotojo kompiuterio kietajame diske ir nedaro jokios žalos. Svetainės slapukuose yra asmeninių duomenų apie naudotoją.

  Be slapukų, šioje svetainėje taip pat naudojamos vadinamosios vietinės saugojimo technologijos (toliau - objektas). Jos saugo duomenis naršyklės talpykloje, kurie išlieka ir gali būti perskaityti net ir uždarius naršyklės langą, nebent talpykla būtų ištrinta.

  Tiek objektai, tiek slapukai (toliau kartu vadinami "technologijomis") gali būti techniškai būtini, nes tam tikros svetainės funkcijos be jų neveiktų. neveiktų be jų. Kita vertus, kitos technologijos naudojamos naudotojų elgsenai vertinti arba reklamai rodyti.

  Naudojamas technologijas skirstome į tris kategorijas pagal funkcijas ir paskirtį: Būtinosios technologijos, analitinės technologijos ir rinkodaros technologijos.

  Duomenų tvarkymas naudojant būtinas technologijas yra grindžiamas teisėtu interesu, kaip numatyta CK 6.2 straipsnyje. 6 str. 1 dalies f punktu BDAR dėl techniškai nepriekaištingo mūsų paslaugų teikimo. Jei naudotojas išjungia slapukų nustatymą savo interneto naršyklėje, gali būti, kad ne visomis šios svetainės funkcijomis bus galima visiškai naudotis.

  Asmens duomenų tvarkymas naudojant analitines ir rinkodaros technologijas yra grindžiamas sutikimu, kaip numatyta CK 6.2 straipsnyje. 6 str. 1 dalies a punktu BDAR. Sutikimas gali būti bet kada atšauktas ateityje pagal šią nuorodą.

  a. Būtinos technologijos

  Būtinų technologijų naudojimas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą. Be jų svetainė negali būti naudojama pagal paskirtį. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies f punktas BDAR. Šios technologijos išvardytos toliau:

  • Pavadinimas: auto1_locale

  Aprašymas: Šis slapukas naudojamas tam, kad svetainė būtų rodoma atitinkamo naudotojo vietine kalba ir taip būtų patogesnė naudotojui.

  • Pavadinimas: PAVADINIMAS: APP_VERSION

  Aprašymas: Šis objektas užtikrina, kad naudotojai visada naudotų naujausią mūsų programos versiją. Automatiškai aptinkant ir ištrinant pasenusius duomenis vietinėje saugykloje, galima išvengti galimų problemų ir palengvinti programos atnaujinimą.

  • Pavadinimas: consent_needed, consent_time, cookieBannerClosed

  Aprašymas: Dėl šių slapukų rodomas sutikimo skydelis, leidžiantis naudotojams tvarkyti savo nuostatas dėl svetainėje naudojamų technologijų.

  • Pavadinimas: conversionRate.SEK

  Aprašymas: Šis slapukas saugo dabartinį valiutos kursą svetainėje. Tai leidžia naudotojams rodyti kainas pageidaujama valiuta.

  • Pavadinimas: country

  Aprašymas: Šis slapukas išsaugo naudotojo buvimo vietą, kad būtų galima rodyti svetainės turinį ir informaciją, susijusią su šalimi ar vieta.

  • Pavadinimas: hl

  Aprašymas: Slapukas naudojamas naudotojo pasirinktai arba pageidaujamai kalbai svetainėje išsaugoti. Be šio slapuko svetainė negalėtų išsaugoti naudotojo kalbos nustatymų.

  • Pavadinimas: isUserLogged

  Aprašymas: Šis slapukas naudojamas vartotojo prisijungimo būklei atpažinti ir užtikrinti, kad jis galėtų naudotis atitinkamu turiniu ir funkcijomis. Jis padeda užtikrinti saugumą ir personalizuoti naudotojo patirtį.

  • Pavadinimas: JSESSIONID, MPSESSID

  Aprašymas: Šie slapukai naudojami naudotojo sesijai svetainėje palaikyti. Juose yra unikalus identifikatorius, kuris saugomas visą naudotojo sesijos svetainėje laiką. Jie padeda užtikrinti, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir kad naudotojai galėtų be problemų judėti svetainėje.

  • Pavadinimas: redux-cache-*

  Aprašymas: Šis objektas naudojamas laikinai saugoti duomenis ir padidinti svetainės našumą, ypač apdorojant paieškos užklausas ir filtrus. Tai padeda pagreitinti svetainės veikimą ir suteikia naudotojams sklandesnę ir greitesnę naudotojo patirtį.

  • Pavadinimas: searchQuery*

  Aprašymas: Šis objektas saugo naudotojo transporto priemonių filtro nustatymus. Išsaugojus filtravimo nustatymus, naudotojams nereikia iš naujo įvesti visų filtravimo kriterijų kiekvienai naujai paieškai arba jie gali susigrąžinti anksčiau įvestus filtravimo nustatymus, kai vėl apsilanko svetainėje.

  • Pavadinimas: selectedPartnerBranch

  Aprašymas: Šis objektas naudojamas informacijai apie pasirinktą filialą saugoti susitikimų užsakymo puslapiuose. Tai apsaugo nuo pasirinktos informacijos praradimo, jei naudotojas atnaujina puslapį arba pereina iš vieno puslapio į kitą.

  • Pavadinimas: xsrf_token

  Aprašymas: Šis slapukas apsaugo svetainę ir jos naudotojus nuo tam tikrų atakų, kai užpuolikas bando atlikti nepageidaujamus veiksmus naudotojo vardu be jo valios. Tai svarbus saugumo mechanizmas, užtikrinantis naudotojo veiksmų vientisumą ir konfidencialumą.

  • Pavadinimas: cache-module-local-storage

  Aprašymas: Šis objektas naudojamas tam tikriems duomenims arba ištekliams, reikalingiems svetainėje, saugoti. Tai leidžia svetainei pasiekti šiuos duomenis, nereikalaujant jų iš naujo atsisiųsti iš serverio.

  • Vardas ir pavardė: AWSALB, AWSALBCORS

  Aprašymas: Šie slapukai naudojami "Amazon Webservices" (žr. 14 skyrių) ir naudojami naudotojo sesijai valdyti. Taip sutrumpinamas svetainės įkėlimo laikas.

  • Pavadinimas: Incap_ses_*, nlbi_*

  Aprašymas: Šiuos slapukus talpina Incapsula (žr. 15 skyrių). Jie naudojami siekiant užtikrinti, kad svetainė ir jos paslaugos, teikiamos per "Incapsula" CDN, veiktų sklandžiai ir kad naudotojams būtų optimizuotas veikimas.

  b. Analitinės technologijos

  Tai apima technologijas, kurių naudojimas leidžia atlikti statistinę žiniatinklio analizę ir matuoti pasiekiamumą, pvz., siekiant toliau kurti ir tobulinti jums skirtą pasiūlymą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. a punkto a papunktį BDAR. Savo sutikimą galite atšaukti šiuo nuorodą. Toliau išvardytos analitinės technologijos:

  • Pavadinimas: LanguageMenu_lpmru

  Aprašymas: Šis slapukas saugo informaciją apie naudotojo pageidaujamą kalbos nustatymą. Tai naudojama naudotojo sąsajai ir turiniui pritaikyti.

  • Pavadinimas: utm, last_event, auto1_cid, auto1_tracking_session

  Aprašymas: Šios technologijos naudojamos naudotojų elgsenai svetainėje stebėti ir įžvalgoms apie naudotojų veiklą gauti. Jos saugo paskutinio užfiksuoto įvykio datą ir laiką, kad būtų galima geriau suprasti laiką ir naudotojų sąveiką

  • Pavadinimas: rm_scroll_pos, arp_scroll_position

  Aprašymas: Šie slapukai naudojami naudotojo slinkimo pozicijai svetainėje stebėti. Informacija naudojama siekiant užtikrinti, kad svarbus turinys išliktų naudotojo matymo lauke, ir optimizuoti slinkimo elgseną mobiliuosiuose įrenginiuose.

  • Pavadinimas: __utma, __utmt

  Aprašymas: Šie slapukai nustatomi "Google Analytics" (žr. 10 skyrių) ir saugo unikalų lankytojo ID, pirmojo apsilankymo svetainėje datą ir laiką, aktyvaus apsilankymo pradžios laiką ir bendrą apsilankymų svetainėje skaičių. Ši informacija naudojama informacijai apie naudojimąsi svetaine rinkti ir analizuoti.

  • Pavadinimas:__utmb

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas "Google Analytics" (žr. 10 skyrių) ir naudojamas lankytojų elgsenai svetainėje stebėti, dabartinio apsilankymo trukmei matuoti, puslapių peržiūrų skaičiui registruoti ir nustatyti, ar naudotojo apsilankymas vis dar aktyvus. Šie duomenys naudojami siekiant suprasti lankytojų elgseną ir atitinkamai pritaikyti svetainę.

  • Pavadinimas: __utmc

  Aprašymas: Šį slapuką nustato "Google Analytics" (žr. 10 skyrių). Jis nebėra aktyviai naudojamas svetainės lankytojų duomenims rinkti, tačiau naudojamas techniškai pasenusiose svetainės dalyse esančioms stebėjimo funkcijoms palaikyti.

  • Pavadinimas: CONSENT

  Aprašymas: Šis slapukas naudojamas "Google Analytics" (žr. 10 skyrių), kad būtų išsaugotas naudotojo sprendimas dėl sutikimo. Pavyzdžiui, jei naudotojas davė sutikimą naudoti analizės slapukus, svetainė gali aktyvuoti "Google Analytics" ir rinkti duomenis. Tačiau jei naudotojas atsisakė naudoti analizės slapukus, duomenų rinkimas bus išjungtas.

  • Pavadinimas: _gat, _gat_UA-*, _gat_gtag_UA_106855065_21

  Aprašymas: Šie slapukai nustatomi "Google Analytics" (žr. 10 skyrių) ir daugiausia naudojami siekiant reguliuoti duomenų rinkimą svetainėje ir užtikrinti, kad "Google Analytics" veiktų efektyviai.

  • Pavadinimas: _ga, _ga_*, _gid

  Aprašymas: Šie slapukai įdiegiami "Google Analytics" (žr. 10 skyrių). Jie naudojami informacijai apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, saugoti ir anoniminei statistikai rengti. Jie naudojami naudotojų elgsenai analizuoti, svetainės veikimui gerinti ir ataskaitoms apie svetainės tendencijas rengti.

  • Pavadinimas: _gac_UA-59065954-3

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas "Google Analytics" (žr. 10 skyrių) ir juo stebima svetainės lankytojų kilmė ir maršrutas. Ši informacija gali būti naudojama naudotojo patirčiai pritaikyti, pavyzdžiui, rodant tam tikrus pasiūlymus ar turinį lankytojams, kurie į svetainę atėjo iš tam tikro šaltinio.

  • Pavadinimas: _gcl_aw, OTZ, AEC, ssm_au

  Aprašymas: Šie slapukai nustatomi "Google Analytics" (žr. 10 skyrių) ir renka tokius duomenis kaip puslapių peržiūros, buvimo laikas, srauto šaltiniai ir naudotojų elgsena svetainėje. Šie duomenys naudojami siekiant analizuoti naudotojų elgseną ir teikti ataskaitas apie ją, taip pat padėti optimizuoti šias svetaines ir užtikrinti geresnę naudotojų patirtį.

  • Pavadinimas: _gcl_au

  Aprašymas: Šį slapuką naudoja "Google" (žr. 11 skyrių), kad išmatuotų reklamos efektyvumą svetainėje. Jis įrašo informaciją apie reklamos paspaudimus ir išsaugo ją slapuke, kad būtų galima įvertinti reklamos efektyvumą.

  • Pavadinimas: _GRECAPTCHA

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas "Google reCAPTCHA" (žr. 12 skyrių). Jis autentifikuoja naudotoją ir analizuoja jo naudotojo elgesį, kad būtų galima atskirti, ar jis yra žmogus, ar robotas. Jis naudojamas siekiant apsaugoti svetainę nuo šlamšto ir piktnaudžiavimo.

  • Pavadinimas: SID, SIDCC

  Aprašymas: Šiuos slapukus nustato "Google" (žr. 13 skyrių). Jie naudojami saugumo tikslais, kad būtų saugomi įrašai apie naudotojo "Google" paskyros ID ir paskutinio prisijungimo laiką, kad "Google" galėtų patvirtinti naudotojų autentiškumą, užkirsti kelią nesąžiningam prisijungimo duomenų naudojimui ir apsaugoti naudotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos.

  • Pavadinimas: _ce_cch

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas CrazyEgg (žr. 16 skyrių) ir tikrina, ar svetainės lankytojo naršyklėje galima tinkamai nustatyti slapukus, kad būtų užtikrintas Crazy Egg funkcionalumas.

  • Pavadinimas: _ce_gtld

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas CrazyEgg (žr. 16 skyrių) ir saugo informaciją apie bendrąjį aukščiausio lygio domeną (toliau - gTLD). gTLD yra paskutinė svetainės domeno dalis, kuri paprastai nurodo svetainės tipą arba kilmę. GTLD pavyzdžiai yra ".com", ".org", ".net" ir konkrečios šalies domenai, pavyzdžiui, ".de", skirtas Vokietijai, arba ".fr", skirtas Prancūzijai. Ši informacija naudojama siekiant geriau suprasti, iš kokių regionų yra atvykę naudotojai ir kaip svetainės naudojimas pasiskirsto tarp skirtingų gTLD.

  • Pavadinimas: _ce.s

  Aprašymas: Šį slapuką nustato "Crazy Egg" (žr. 16 skyrių) ir analizuoja svetainės naudotojų sesijas. Šie įrašai apima svetainės lankytojų elgseną, kaip jie naršo svetainėje, kur paspaudžia ir kaip sąveikauja su turiniu, kad svetainę būtų galima geriau pritaikyti prie naudotojų elgsenos.

  • Pavadinimas: _ceir

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas CrazyEgg (žr. 16 skyrių) ir juo stebima, ar dabartinis naudotojas jau lankėsi svetainėje anksčiau ir kaip grįžtantys naudotojai elgiasi, palyginti su naujais naudotojais. Ši informacija naudojama siekiant pagerinti naudotojo patirtį ir teikti specialius pasiūlymus ar turinį grįžtantiems lankytojams.

  • Pavadinimas: ce_clock

  Aprašymas: Šis objektas nustatomas CrazyEgg (žr. 16 skyrių) ir naudojamas lankytojo įėjimo į svetainę laikui įrašyti. Tai padeda optimizuoti svetainę, nukreipiant turinį tam tikru paros metu arba dažnu įėjimo laiku.

  • Pavadinimas: MUID

  Aprašymas: Šis slapukas naudojamas "Microsoft Advertising" (žr. 19 skyrių) ir naudojamas unikaliai interneto naršyklei, lankančiai "Microsoft" svetaines, identifikuoti. Tai leidžia atskirti naršykles vieną nuo kitos ir tiksliau sekti lankytojų sąveiką. Ši informacija naudojama ne tik tikslinėms reklamoms rodyti, bet ir svetainės naudojimo įpročiams analizuoti.

  • Pavadinimas: isMfUser

  Aprašymas: Šis slapukas naudojamas Mouseflow (žr. 21 punktą). Jis naudojamas svetainės naudotojų pelės judesiams analizuoti, kad būtų galima pagerinti navigacijos sričių, puslapio elementų ir formos laukų ryšius.

  • Pavadinimas: _dd_s

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas "Datadog" (žr. 23 skyrių) ir naudoja sesijos ID, kad būtų galima sugrupuoti visus įvykius ar veiksmus, kuriuos naudotojas sukūrė per savo sesiją svetainėje. Tai padeda vykdyti stebėseną, gerinti našumą ir šalinti triktis, kad būtų užtikrinta geresnė naudotojų patirtis ir sklandus svetainės veikimas.

  • Pavadinimas: logglytrackingsession

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas "Loggly" (žr. 24 skyrių) ir renka informaciją apie naudotojo sesiją, kad būtų galima analizuoti svetainės veikimą ir galimas klaidas. Ši informacija naudojama trikčių šalinimo procesams.

  • Pavadinimas: mp_52e5e0805583e8a410f1ed50d8e0c049_mixpanel

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas "Mixpanel" (žr. 25 skyrių) ir saugo svetainės naudotojo sąveikas pagal unikalų ID. Ši informacija naudojama siekiant pagerinti naudotojo patirtį svetainėje.

  • Pavadinimas: sem

  Aprašymas: Šį slapuką nustato "Semrush" (žr. 26 skyrių) ir renka informaciją apie tai, kokias rinkodaros priemones ar paieškos terminus naudotojas naudojo, kad pasiektų svetainę. Jis naudojamas informacijai apie tai, kaip skirtingi rinkodaros šaltiniai daro įtaką svetainės lankytojų srautui, analizuoti ir vertinti, siekiant gauti įžvalgų ir priimti rinkodaros sprendimus.

  c. Rinkodaros technologijos

  Rinkodaros technologijos naudojamos siekiant pasiūlyti naudotojams aktualų ir jų interesus atitinkantį turinį. Jos taip pat naudojamos kampanijų veiksmingumui matuoti ir kontroliuoti. Jos taip pat gali būti naudojamos naudotojų profiliams kurti, kad būtų galima rodyti į tikslines grupes orientuotą reklamą. Rinkodaros technologijos taip pat gali apimti vadinamuosius pikselius, kurie gali dalytis informacija su trečiosiomis šalimis. Šie pikseliai yra nedideli, nematomi grafiniai elementai arba scenarijai, kurie leidžia trečiųjų šalių paslaugų teikėjams rinkti anoniminius duomenis apie naudotojo sąveiką su svetaine. Rinkodaros technologijų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Suteiktą sutikimą galima bet kada atšaukti šiuo nuorodą. Toliau išvardytos rinkodaros technologijos:

  • Pavadinimas: tms

  Aprašymas: Šiame slapuke saugoma laiko žyma, nurodanti tikslų laiką, kada svetainėje buvo atliktas tam tikras veiksmas ar įvykis. Ši laiko žyma gali būti naudojama, pavyzdžiui, nustatant, kada lankytojas reagavo į tam tikrą rinkodaros kampaniją.

  • Pavadinimas: __utmz

  Aprašymas: Šį slapuką nustato "Google Analytics" (žr. 10 skyrių). Jame pateikiama informacija apie tai, kaip lankytojas pateko į svetainę, pavyzdžiui, naudodamasis rinkodaros priemonėmis, pavyzdžiui, reklamomis. Šiame slapuke taip pat saugoma, ar lankytojo kilmės šaltinis buvo kitoks, kai jis paskutinį kartą lankėsi svetainėje. Jei dabartinės sesijos metu lankytojo kilmė nėra aiškiai nustatyta, galima analizuoti, kokius veiksmus lankytojas atliko pradinėje svetainėje, pavyzdžiui, pirko. Tai leidžia daryti išvadas apie lankytojo kilmę. Surinkta informacija naudojama rinkodaros pastangų veiksmingumui stebėti ir leidžia optimizuoti rinkodaros strategijas bei pritaikyti turinį.

  • Pavadinimas: __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDCC,

  Aprašymas: Šiuos slapukus nustato "Google" (žr. 13 skyrių). Jie sukuria svetainės lankytojo interesų profilį, kad būtų rodoma atitinkama ir asmeniškai pritaikyta "Google" reklama. Analizuojamos paskutinės svetainės lankytojo paieškos užklausos ir ankstesnės sąveikos.

  • Pavadinimas: __Secure-ENID

  Aprašymas: Šį slapuką nustato "Google" (žr. 13 skyrių), kad užkirstų kelią bandymams sukčiauti ir prisidėtų prie paskyrų saugumo. Jis taip pat naudojamas "Google" naudotojo ID saugoti. Šis ID naudojamas statistikos ir rinkodaros tikslais po sėkmingo prisijungimo. Prisijungus analizuojama naudotojo veikla ir elgsena, kad būtų galima gauti informacijos apie naudojimąsi jų paslaugomis ir rodyti pritaikytą reklamą.

  • Pavadinimas: PAVADINIMAS: 1P_JAR, NID, APISID

  Aprašymas: Šie slapukai yra įdiegti "Google" (žr. 13 skyrių) ir įvertina paskutines paieškos užklausas ir ankstesnes svetainės naudotojo sąveikas. Tai naudojama siekiant rodyti pritaikytą reklamą "Google" svetainėse.

  • Pavadinimas: DV

  Aprašymas: Šis slapukas naudojamas "Google" (žr. 13 punktą), kad išsaugotų lankytojo nuostatas ir kitą informaciją, kuri pritaikoma naršymui "Google" svetainėse. Tai visų pirma apima pageidaujamą kalbą ir puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičių. Slapukas naudojamas siekiant pritaikyti reklamą "Google" svetainėse prie naudotojo pageidavimų ir poreikių.

  • Pavadinimas: SAPISID

  Aprašymas: Šį slapuką nustato "Google" (žr. 13 skyrių) ir renka informaciją apie svetainės naudotojus, kurie žiūri įterptus "YouTube" vaizdo įrašus. Surinkti duomenys naudojami naudotojui rodyti personalizuotą reklamą "YouTube" platformoje.

  • Pavadinimas: SSID

  Aprašymas: Šį slapuką nustato "Google" (žr. 13 skyrių) ir renka informaciją apie svetainės naudotojus, kai jie spusteli "YouTube" patalpintą vaizdo įrašą įterptame "Google Maps" žemėlapyje. Duomenys, surinkti žiūrint vaizdo įrašus "Google" žemėlapiuose, naudojami personalizuotai reklamai ir paslaugoms pritaikyti.

  • Pavadinimas: HSID

  Aprašymas: Šis slapukas nustatomas "Google" (žr. 13 skyrių) ir naudojamas lankytojų autentiškumui patvirtinti ir naudotojo duomenų saugumui užtikrinti. Jis tarnauja kaip saugumo priemonė, skirta užtikrinti, kad tam tikroje svetainėje ar paslaugoje besilankantys naudotojai yra teisėti ir kad prisijungimo duomenys nėra naudojami apgaulės būdu.

  • Pavadinimas: _uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp

  Aprašymas: Šias technologijas nustato "Microsoft Advertising" (žr. 19 skyrių). Jos fiksuoja apsilankymus svetainėje ir stebi, kaip naudotojai juda svetainėje. Jos naudojamos naudotojų elgsenai analizuoti ir mūsų "Microsoft" reklamos kampanijų veiksmingumui matuoti. Jos taip pat leidžia sekti apsilankymus svetainėje įvairiose svetainėse, kuriose naudojama "Microsoft Advertising".

  • Pavadinimas: IDE

  Aprašymas: Šis slapukas naudojamas "DoubleClick" (žr. 22 skyrių) ir renka informaciją apie naudotojo naršymo elgseną, kad būtų galima pateikti reklamą, kuri labiau atitinka naudotojo interesus. Jame taip pat saugomi duomenys apie tai, kaip naudotojai sąveikauja su reklamomis, pavyzdžiui, jas spustelėdami arba ignoruodami. Ši informacija naudojama reklamos kampanijų efektyvumui vertinti ir optimizuoti.

  10. Google Analytics

  Šioje Svetainėje naudojama "Google Analytics". "Google Analytics" yra žiniatinklio analizės paslauga. Žiniatinklio analizė - tai duomenų apie tinklalapių lankytojų elgseną rinkimas, kaupimas ir analizė. Žiniatinklio analizės paslauga, be kita ko, renka duomenis apie tai, iš kurio tinklalapio duomenų subjektas pateko į tinklalapį (vadinamąjį refererį), kokiuose tinklalapio poskyriuose buvo lankomasi arba kaip dažnai ir kiek laiko buvo lankomasi tam tikrame poskyryje. Tinklalapio analizė visų pirma naudojama tinklalapiui optimizuoti ir interneto reklamos sąnaudų ir naudos analizei atlikti. Komponentą "Google-Analytics" valdanti bendrovė yra "Google Inc.", 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV.

  "Google" naudoja surinktus duomenis ir informaciją, be kita ko, siekdama analizuoti naudojimąsi Svetaine, kad parengtų mums skirtas internetines ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie veiklą Svetainėje, ir teikti papildomas paslaugas, susijusias su naudojimusi Svetaine.

  Vykdydama šį procesą "Google" sužinos asmens duomenis, pvz., Duomenų subjekto IP adresą, kuris, be kita ko, leidžia "Google" atsekti lankytojų ir paspaudimų kilmę ir dėl to išrašyti sąskaitas faktūras už užsakymus. Naudojant slapuką išsaugomi asmens duomenys, pavyzdžiui, prisijungimo laikas, vieta, iš kurios buvo prisijungta prie mūsų Svetainės, ir kiek kartų Duomenų subjektas lankėsi mūsų Svetainėje. Kiekvieną kartą apsilankius mūsų Interneto svetainėje, šie asmens duomenys, įskaitant Duomenų subjekto naudojamo interneto ryšio IP adresą, perduodami "Google" į JAV. Šiuos asmens duomenis saugo "Google" JAV.

  Šiuos asmens duomenis, surinktus atliekant techninį procesą, "Google" gali perduoti trečiosioms šalims. Kaip jau buvo nurodyta pirmiau, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu neleisti, kad mūsų interneto svetainėje būtų įrašomi slapukai, atitinkamai pakoreguodamas naudojamos interneto naršyklės nustatymus, ir taip visam laikui nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymų koregavimas taip pat užkirstų kelią "Google" įkelti slapuką į duomenų subjekto IT sistemą. Be to, "Google Analytics" jau patalpintą slapuką galima bet kada ištrinti naudojant interneto naršyklę arba kitas kompiuterines programas. Be to, Duomenų subjektas turi galimybę nesutikti, kad būtų renkami "Google Analytics" surinkti duomenys, susiję su naudojimusi šia Svetaine, taip pat nesutikti, kad "Google" tvarkytų tokius duomenis, ir užkirsti kelią tokiam duomenų rinkimui ir tvarkymui. Tam duomenų subjektas turi atsisiųsti naršyklės priedą iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ir jį įdiegti. Šis naršyklės priedas "Google Analytics" per "JavaScript" praneša, kad "Google Analytics" negali būti perduodami jokie duomenys ir informacija apie apsilankymus tinklalapiuose. Naršyklės priedo įdiegimą "Google" laiko prieštaravimu. Jei Duomenų subjekto IT sistema vėliau ištrinama, suformatuojama arba iš naujo įdiegiama, Duomenų subjektas, norėdamas išjungti "Google Analytics", turi iš naujo įdiegti naršyklės priedą. Jei naršyklės priedą pašalina arba deaktyvuoja Duomenų subjektas arba bet kuris kitas asmuo, priskirtinas Duomenų subjekto kontrolės sričiai, yra galimybė iš naujo įdiegti arba aktyvuoti naršyklės priedą. Daugiau informacijos ir taikomų "Google" duomenų apsaugos nuostatų rasite https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ir http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Išsamiau apie "Google Analytics" paaiškinta https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .Šios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra CK 6.2 straipsnis. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

  11. Google Tag Manager

  Šioje Svetainėje naudojama "Google Tag Manager". Ši paslauga leidžia valdyti svetainės žymas per sąsają. Žymos - tai nedideli kodo elementai, kurie, be kita ko, naudojami srautui ir lankytojų elgsenai matuoti. "Google Tag Manager" įgyvendina tik žymas. Vykdant šį procesą nenaudojami slapukai, taigi nerenkami jokie asmens duomenys. "Google Tag Manager" įjungia kitas žymas, kurios savo ruožtu gali rinkti duomenis. Tačiau "Google Tag Manager" neturi prieigos prie šių duomenų. Jei išjungimas buvo atliktas domeno arba slapuko lygmeniu, jis lieka galioti visoms sekimo žymėms, jei jos įgyvendinamos su "Google Tag Manager".

  Taip pat naudojame funkciją "Conversion Linker", kuri yra "Google Tag Manager" dalis. Funkcija "conversion linker" naudojama reklamos paspaudimų informacijai rinkti ir užtikrinti, kad konversijas (pvz., sandorius ar tikslo įvykdymą) būtų galima priskirti pirminiams reklamos paspaudimams. Taip atsitinka ir tada, kai naudotojai lankydamiesi svetainėje pereina iš vieno puslapio į kitą ar domeno į kitą. Naudodami konversijų nuorodą galime įvertinti ir optimizuoti reklamos kampanijų sėkmę. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6 str. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  12. Google reCAPTCHA

  Šioje svetainėje naudojama "Google LLC" (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) teikiama "reCAPTCHA" paslauga, kad būtų užtikrinta, jog mūsų svetainėje sąveikauja tikri žmonės, ir užkirstas kelias nepageidaujamiems laiškams bei automatinių botų veiklai. ReCAPTCHA užklausa naudojama siekiant atskirti, ar įvestį atliko žmogus, ar piktnaudžiaujant automatiniu, mašininiu apdorojimu.

  Vykdydama saugumo patikrą "ReCAPTCHA" gali nustatyti būtiną slapuką, vadinamą "_GRECAPTCHA", kad būtų atlikta rizikos analizė ir užtikrinta, jog naudotojai yra žmonės ir tikri lankytojai. Atliekant šį patikrinimą renkama ir analizuojama tam tikra informacija (pvz., IP adresas), taip pat naudotojų elgsena ir sąveika. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies f punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Mūsų teisėtas interesas yra apsaugoti mūsų svetainę nuo nepageidaujamų laiškų ir sukčiavimo, taip pat automatinių robotų. Daugiau informacijos apie "Google" privatumo politiką galite rasti adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  13. Google AdWords

  Svetainėje naudojamas "Google" konversijų stebėjimas. "Google AdWords" jūsų kompiuteryje įrašo slapuką, jei į mūsų svetainę patekote per "Google" skelbimą. Vykdydama pardavimo veiklą, AUTO1.com atkreipia potencialiai suinteresuotų asmenų dėmesį į svetainėje pateikiamus pasiūlymus naudodama "Google AdWords", t. y. skelbimus, pavyzdžiui, kaip "Google" paieškos rezultatų dalį. Šis slapukas netenka galios po 30 dienų ir nenaudojamas asmens tapatybei nustatyti. Jei naudotojas apsilanko tam tikruose "AdWords" kliento svetainės puslapiuose, o slapuko galiojimo laikas dar nepasibaigęs, "Google" ir klientas gali atpažinti, kad naudotojas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį.

  Kiekvienas "AdWords" klientas gauna skirtingą slapuką. Todėl slapukų negalima sekti per "AdWords" klientų svetaines. Naudojant konversijos slapuką surinkta informacija naudojama "AdWords" klientų, pasirinkusių konversijų stebėjimą, konversijų statistikai generuoti. AdWords klientai sužino bendrą vartotojų, kurie spustelėjo jų skelbimą ir buvo nukreipti į puslapį su konversijų stebėjimo žyma, skaičių.

  Tačiau jie negauna jokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti naudotojų tapatybę. Jei nenorite dalyvauti stebėjimo procese, taip pat galite atsisakyti nustatyti tam reikalingą slapuką, pavyzdžiui, pakeisdami savo naršyklės nustatymus, kad apskritai išjungtumėte automatinį slapukų nustatymą. Konversijų stebėjimui skirtus slapukus taip pat galite išjungti nustatę naršyklę blokuoti slapukus iš domeno www.googleadservices.com. Su konversijų stebėjimu susijusią "Google" privatumo politiką rasite adresu https://policies.google.com/privacy?gl=de. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6 str. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  Be to, vykdant "Google Ads" reklamos veiklą naudojami vadinamieji klientų atitikmenų sąrašai, kad galėtume geriau orientuotis į tikslines grupes. Šiuo tikslu "Google Ads" perduodami sąrašai su užšifruotais naudotojų duomenimis (pvz., el. pašto adresais). Po persiuntimo sistema patikrina, kurie duomenys jau yra žinomi, ir įtraukia šiuos naudotojus į mūsų įmonės klientų tikslinę grupę. Sukūrus klientų atitikmenų sąrašus, užšifruoti duomenys vėl automatiškai ištrinami. Dėl to mūsų bendrovė negauna jokių naujų adresų. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  14. Amazon Cloudfront

  Šioje Svetainėje naudojamas "Amazon CloudFront", "Amazon Web Services, Inc." (toliau - "Amazon") CDN (turinio pristatymo tinklas).

  Naudojant CDN sutrumpėja svetainės įkėlimo laikas. "Amazon" turi daug serverių Europoje (įskaitant Frankfurtą prie Maino ir Milaną), kad galėtų kuo greičiau išsiųsti jums mūsų duomenis. Tačiau techniškai negalima atmesti galimybės, kad jūsų naršyklė (pvz., dėl to, kad šią svetainę lankote ne ES, arba dėl kitų priežasčių) jungiasi prie serverio, esančio už ES ribų. Tokiu atveju duomenys iš jūsų naršyklės bus siunčiami tiesiogiai į atitinkamą šalį ar regioną (Šiaurės ir Pietų Amerika, Azija, Australija). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies f punktas BDAR. Mūsų teisėtas interesas - užtikrinti tinkamą mūsų paslaugų veikimą ir teikti veiksmingą naudotojų patirtį. Daugiau informacijos apie "Amazon CloudFront" rasite https://aws.amazon.com/de/cloudfront/. "Amazon" privatumo politiką galite rasti adresu https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

  15. Incapsula

  Šioje svetainėje naudojamas "Incapsula" turinio pristatymo tinklas (CDN), kurį platina "Imperva Inc", 050 S. Delaware, St Ste 203, San Mateo, CA 94403-2394, JAV, kad būtų palaikomas turinio pristatymas ir pagerintas mūsų svetainės veikimas. "Incapsula" CDN naudojamas tam, kad žiniatinklio turinio pristatymas būtų efektyvesnis ir sutrumpėtų įkėlimo laikas. Be CDN, "Incapsula" taip pat teikia apsaugą nuo DDoS (Distributed Denial of Service) atakų ir žiniatinklio programų ugniasienę. "Incapsula" DDoS apsaugos funkcija skirta atakoms aptikti ir sušvelninti bei sumažinti jų poveikį mūsų svetainei. Ji analizuoja duomenų srautą ir filtruoja nepageidaujamus ar kenkėjiškus duomenų srautus, kad būtų užtikrintas mūsų paslaugų saugumas ir prieinamumas. "Incapsula" žiniatinklio programų ugniasienė užtikrina apsaugą nuo įvairių tipų žiniatinklio atakų ir saugumo grėsmių, stebėdama įeinantį srautą ir blokuodama kenkėjišką srautą.

  Naudojantis "Incapsula" gali tekti perduoti asmeninius duomenis, įskaitant IP adresus ir naršymo informaciją, tarp jūsų naršyklės ir "Incapsula" serverių. "Incapsula" serveriai gali veikti skirtinguose regionuose ir šalyse, todėl duomenys gali būti perduodami iš vienos vietos į kitą. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies f punktas BDAR. Turime teisėtą interesą užtikrinti savo svetainės ir paslaugų saugumą ir prieinamumą bei apsaugoti jas nuo atakų ir grėsmių saugumui. Daugiau informacijos rasite "Incapsula" privatumo politikoje adresu https://www.imperva.com/trust-center/privacy-statement/.

  16. Crazyegg.com

  Šioje svetainėje naudojamas CrazyEgg.com stebėjimo įrankis, skirtas atsitiktinai atrinktiems individualiems apsilankymams registruoti (tik su nuasmenintais IP adresais). Ši sekimo priemonė naudoja slapukus, kad galėtų analizuoti, kaip naudojatės svetaine (pvz., koks turinys spustelėjamas). Šiuo tikslu vizualiai rodomas naudojimo profilis. Naudojant įrankį, naudotojų profiliai kuriami naudojant pseudonimus.

  Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktas BDAR. Bet kuriuo metu galite nesutikti su CrazyEgg.com sukurtų duomenų tvarkymu, vadovaudamiesi http://www.crazyegg.com/opt-out pateiktais nurodymais. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą CrazyEgg.com rasite adresu http://www.crazyegg.com/privacy.

  17. Whatsapp Business

  Bendravimas su AUTO1.com gali būti vykdomas pagal esamus verslo santykius arba dėl kitų užklausų per "WhatsApp Ireland Limited", 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 KH28, Airija (toliau - "WhatsApp"). Norint naudotis, reikia turėti esamą "WhatsApp" žinučių paskyrą.

  Visą bendravimo turinį (jūsų žinutes ir pridėtus paveikslėlius) "WhatsApp" apsaugo naudodama "end-to-end" šifravimą, kuris neleidžia "WhatsApp" peržiūrėti turinio, o tik pačiam žinutės gavėjui. Norėtume atkreipti jūsų, kaip mūsų bendravimo partnerių, t. y. visų pirma mūsų pardavėjų, dėmesį į tai, kad "WhatsApp" negali matyti turinio, tačiau gali sužinoti, kad ir kada bendravimo partneriai bendrauja su mumis, ir gauti žinių apie techninę informaciją apie bendravimo partnerių naudojamą įrenginį ir, priklausomai nuo jūsų įrenginio nustatymų, taip pat informaciją apie buvimo vietą (vadinamuosius metaduomenis). Išskyrus užšifruotą turinį, komunikacijos partnerių duomenis taip pat galima perduoti "Facebook" įmonių grupėje, visų pirma siekiant optimizuoti atitinkamas paslaugas ir saugumo tikslais. Be to, bendravimo partneriai turėtų manyti, bent jau tol, kol jie tam neprieštarauja, kad "WhatsApp" tvarkomi jų duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais arba naudotojams pritaikytai reklamai rodyti. Jei nenorite, kad "WhatsApp" arba "Facebook" tvarkytų jūsų duomenis, žinoma, galite nesinaudoti žinučių tarnybos paslaugomis. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 (1) lit. f Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Mūsų teisėtas interesas - pasiūlyti jums greitą ir veiksmingą bendravimą ir prisitaikyti prie mūsų bendravimo partnerių poreikių. Daugiau informacijos apie "WhatsApp" atliekamo jūsų duomenų tvarkymo tikslus, tipus ir apimtį, taip pat apie susijusias teises ir nustatymų parinktis jūsų privatumui apsaugoti rasite "WhatsApp" privatumo pranešimuose: https://www.WhatsApp.com/legal/.

  18. LinkedIn Insight Tag

  Mūsų svetainėje naudojama vadinamoji socialinio tinklo "LinkedIn" ("LinkedIn Ireland Unlimited Company", Wilton Place, Dublinas 2, Airija) "Insight Tag". LinkedIn Insight Tag užmezga ryšį su LinkedIn serveriu, jei lankotės mūsų svetainėje ir tuo pačiu metu esate prisijungę prie savo LinkedIn paskyros. Jei naudotojas į mūsų svetainę nukreipiamas per "LinkedIn" reklamą, naudotojo naršyklėje nustatomi ir laikini sesijos slapukai, ir nuolatiniai slapukai, kuriuose užfiksuojama, kokios reklaminės kampanijos ir mūsų svetainės puslapiai buvo aplankyti. Čia, be kita ko, įrašomi tokie duomenys kaip URL, nukreipiančiojo URL, įrenginio savybės ir naudotojo IP adresas. Šie slapukai taip pat vadinami konversijos slapukais ir juos "LinkedIn" naudoja mūsų svetainės lankomumo statistikai generuoti. Savo ruožtu šiuos srauto statistinius duomenis naudojame mes, kad nustatytume savo skelbimų sėkmę ir juos optimizuotume. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 1 dalies a punktas BDAR, jei jūs, kaip naudotojas, davėte sutikimą.

  Be to, naudojame kitas "LinkedIn" pakartotinio nukreipimo funkcijas, jei davėte mums sutikimą per slapukų reklaminį skydelį. Šios funkcijos leidžia mums rodyti tikslinę reklamą už svetainės ribų mūsų svetainės lankytojams. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 1 dalies a punktas BDAR, jei jūs, kaip naudotojas, davėte sutikimą. Vykdydami "LinkedIn" reklamos veiklą, mes taip pat naudojame "LinkedIn" kontaktų sąrašų atitikimo funkciją, kad galėtume geriau nukreipti reklamą į mūsų tikslines grupes. Šiuo tikslu sąrašai su užšifruotais naudotojo duomenimis (pvz., vardas, pavardė, pareigos, įmonė, šalis) perduodami "LinkedIn", o galutiniame rezultate mums atkuriamos tikslinės grupės, į kurias galime nukreipti savo reklamos kampanijas. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 d. a punktas BDAR, jei jūs, kaip naudotojas, davėte sutikimą.

  Dėl "LinkedIn" atliekamos naudojimo elgsenos analizės ir tikslinės reklamos galima bet kuriuo metu nesutikti naudojantis šia nuoroda: https://www.linkedin.com/psettings/guest- controls/retargeting-opt-out. Be to, "LinkedIn" nariai paskyros nustatymuose gali kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą reklamos tikslais. Kad išvengtumėte "LinkedIn" ir jūsų "LinkedIn" paskyros duomenų, surinktų mūsų svetainėje, susiejimo, prieš lankydamiesi mūsų svetainėje turite atsijungti nuo savo "LinkedIn" paskyros. Neturėdami asmeninės "LinkedIn" paskyros, turite galimybę atmesti "LinkedIn" slapukus ir reklamos nustatymus šia nuoroda: www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies. Daugiau informacijos apie duomenis, tvarkomus naudojant "LinkedIn Insight Tag", taip pat galite sužinoti privatumo politikoje https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  19. Microsoft Advertising

  Savo svetainėje naudojame paslaugų teikėjo "Microsoft Ireland Operations Ltd", One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Airija, "Microsoft Advertising" paslaugą. Microsoft Advertising" yra internetinės rinkodaros paslauga, kuri naudoja universalią įvykių sekimo žymą (toliau - UET), padedančią mums pateikti tikslines reklamas per "Microsoft Bing" paieškos sistemą. Šiuo tikslu "Microsoft Advertising" naudoja slapukus. Tai apima mūsų naudotojų asmeninių duomenų tvarkymą interneto identifikatorių, IP adresų, įrenginio identifikatorių ir informacijos apie įrenginio bei naršyklės nustatymus pavidalu.

  "Microsoft Advertising" per UET renka duomenis, kurie leidžia sekti tikslines grupes pagal pakartotinės tikslinės reklamos sąrašus. Šiuo tikslu slapukai išsaugomi galutiniame įrenginyje, kurį naudotojas naudoja lankydamasis mūsų svetainėje. Taigi "Microsoft Advertising" gali atpažinti, kad buvo apsilankyta mūsų svetainėje, ir, jei vėliau bus naudojamasi "Microsoft Bing", naudotojui gali būti paleista reklama. Ši informacija taip pat naudojama siekiant užfiksuoti, kiek naudotojų atėjo į mūsų svetainę paspaudę ant reklamos (vadinamoji konversijų statistika). Taip sužinome bendrą naudotojų, kurie spustelėjo mūsų skelbimą ir buvo nukreipti į mūsų svetainę, skaičių. Tačiau negauname jokios informacijos, pagal kurią naudotojus būtų galima identifikuoti asmeniškai. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 1 dalies a punktas BDAR, jei jūs, kaip naudotojas, tam davėte sutikimą. Be to, naudojami vadinamieji klientų atitikmenų sąrašai, kad galėtume geriau orientuotis į tikslines grupes. Šiuo tikslu sąrašai su užšifruotais naudotojo duomenimis (pvz., el. pašto adresu) perduodami bendrovei "Microsoft", kuri galutiniame rezultate pateikia mums tikslines grupes, į kurias galime nukreipti savo reklamos kampanijas. Dėl to mūsų įmonė negauna naujų adresų. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 d. a punktas BDAR, jei jūs, kaip naudotojas, davėte sutikimą. Galite išjungti asmeninius skelbimus "Microsoft" svetainėje naudodami šią nuorodą: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą "Microsoft" galite rasti "Microsoft" privatumo politikoje: privacy.microsoft.com/en/privacystatement.

  20. Facebook

  Ši svetainė naudoja "Facebook Custom Audiences", serverio pusės įvykių stebėjimo įrankį, kurį teikia bendrovė "Meta Platforms Ireland Limited", 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija, kad galėtume geriau orientuotis į tikslines grupes. Šiuo tikslu sąrašai su užšifruotais naudotojo duomenimis (pvz., el. pašto adresu) perduodami "Facebook", o tai galiausiai suteikia mums tikslines grupes, į kurias galime nukreipti savo reklamos kampanijas. Tokiu būdu mūsų įmonė negauna jokių naujų adresų. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą bendrovėje "Meta" rasite adresu https://www.facebook.com/privacy/center/. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  21. Mouseflow

  Ši svetainė naudoja "Mouseflow", "Mouseflow ApS", Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Danija (toliau - "Mouseflow"), teikiamą žiniatinklio analizės įrankį "Mouseflow", kad užregistruotų atsitiktinai atrinktus atskirus apsilankymus (tik su nuasmenintu IP adresu). Taip sukuriamas pelės judesių ir paspaudimų žurnalas, siekiant atsitiktine tvarka atkurti atskirus apsilankymus svetainėje ir iš jų išvesti galimus svetainės patobulinimus. Ši informacija nėra asmeniškai identifikuojama ir ja nebus dalijamasi.

  Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų įrašinėjami, galite tai padaryti visose svetainėse, kuriose naudojami Mouseflow naudojimas, rasite šią nuorodą: www.mouseflow.de/opt-out/. Mouseflow privatumo politiką rasite adresu https://mouseflow.de/privacy/.

  22. Google DoubleClick

  Šioje svetainėje naudojama "Google" sukurta "DoubleClick". "DoubleClick by Google" naudoja slapukus, kad pateiktų jums aktualią reklamą. Jūsų naršyklei priskiriamas pseudoniminis identifikacinis numeris (ID), kad būtų galima patikrinti, kokie skelbimai buvo rodomi jūsų naršyklėje ir kokie skelbimai buvo peržiūrėti.

  "DoubleClick" slapukai leidžia "Google" ir jos partnerių svetainėms tik tik skelbimų talpinimas pagal ankstesnius apsilankymus mūsų ar kitose interneto svetainėse. svetainių internete. Slapukų sukurtą informaciją "Google" perduoda į JAV esantį serverį analizei atlikti ir ten saugo. Galite neleisti saugoti slapukų pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje. Taip pat galite neleisti "Google" rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine, ir neleisti "Google" tvarkyti šių duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB, elemente "DoubleClick deactivation extension". Arba galite išjungti "DoubleClick" slapukus Skaitmeninės reklamos aljanso svetainėje http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  23. Datadog

  Šioje svetainėje naudojama "Datadog Inc." interneto analizės paslauga "Datadog". 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018 (toliau - "Datadog"). Naudodamiesi "Datadog" galime atlikti statistinius tyrimus, susijusius su svetainės sparta, ypač su jos įkrovimo laiku. "Datadog" naudoja tokias technologijas kaip slapukai, kurie leidžia mums analizuoti, kaip naudojatės svetaine. Tokiu būdu gauta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine perduodama ir saugoma tik Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. Duomenų tvarkymas, ypač slapukų nustatymas, vyksta tik gavus jūsų sutikimą. Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų tvarkymą rasite adresu https://www.datadoghq.com/legal/privacy/. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.2 str. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  24. Loggly

  Šioje svetainėje naudojama "SolarWinds Worldwide, LLC", 7171 Southwest Parkway, Bldg 400, Austin, Teksasas 78735, JAV (toliau - "Loggly") paslauga "Loggly", skirta stebėti ir taisyti mūsų svetainių žurnalus ir klaidas. Loggly yra žurnalų valdymo ir analizės paslauga, kuri padeda mums užtikrinti mūsų svetainių veikimą ir stabilumą. "Loggly" renkami duomenys apima informaciją apie naudojimąsi mūsų svetainėmis, įskaitant klaidų žurnalus, naudotojų sąveikas ir kitus įvykių duomenis. Ši informacija yra labai svarbi nustatant, diagnozuojant ir sprendžiant problemas bei sutrikimus. "Loggly" paprastai renka šiuos duomenis anonimiškai ir nenaudoja jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Duomenys naudojami tik trikčių šalinimui ir naudotojo patirties gerinimui. Daugiau informacijos apie "Loggly" duomenų apsaugą rasite adresu https://www.solarwinds.com/legal/privacy. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  25. Mixpanel

  Šioje svetainėje naudojama "Mixpanel", "Mixpanel, Inc.", 405 Howard St., Floor 2, San Francisco, CA 94105, JAV (toliau - "Mixpanel"), paslauga. "Mixpanel" saugo ir apdoroja informaciją apie jūsų naudotojo elgseną mūsų svetainėje. Šiuo tikslu "Mixpanel" naudoja slapukus, t. y. nedidelius tekstinius failus, kurie saugomi vietoje jūsų galutinio įrenginio interneto naršyklės talpykloje ir kurie leidžia analizuoti naudojimąsi svetaine.

  "Mixpanel" naudojame rinkodaros ir optimizavimo tikslais, visų pirma siekdami analizuoti, kaip naudojamasi mūsų svetaine, ir nuolat tobulinti atskiras funkcijas ir pasiūlymus bei naudotojo patirtį. Statistiškai vertindami naudotojų elgseną, galime tobulinti savo pasiūlymus ir padaryti juos įdomesnius jums, kaip naudotojams. Daugiau informacijos apie "Mixpanel" duomenų apsaugą rasite adresu https://mixpanel.com/legal/privacy-policy. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  26. Semrush

  Šioje svetainėje naudojamas "Semrush Holdings, Inc", 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, JAV (toliau - "Semrush") analizės įrankis. Semrush yra trečiosios šalies įrankis, kuris padeda mums atlikti raktinių žodžių tyrimus, konkurencinę analizę ir optimizavimą paieškos sistemoms. "Semrush" naudoja slapukus, kad rinktų informaciją apie lankytojų kilmę, naudotus raktinius žodžius, konversijos veiksmus ir mūsų rinkodaros kampanijų veiksmingumą. Šie duomenys naudojami analizuojant ir tobulinant mūsų svetainės veikimą ir rinkodaros strategijas. Daugiau informacijos apie "Semrush" duomenų apsaugą rasite adresu https://www.semrush.com/company/legal/privacy-policy/. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2 str. 6 str. 1 dalies a punktas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

  27. Asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

  AUTO1.com tvarko ir saugo kitus asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia saugojimo tikslui pasiekti. Išnykus saugojimo tikslui, asmens duomenys ištrinami arba anonimizuojami įprastai ir laikantis teisinių nuostatų.

  Tai netaikoma transporto priemonės identifikaciniams numeriams. AUTO1.com naudoja transporto priemonių identifikacinius numerius rinkos analizės tikslais. Šiuo tikslu AUTO1.com apdoroja ir saugo transporto priemonių identifikacinius numerius neribotą laiką. Teisinis pagrindas yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies f punktas BDAR. Turime teisėtą interesą neribotą laiką naudoti transporto priemonių identifikacinius numerius pirmiau nurodytu tikslu, nes informacija, kurią galima gauti iš transporto priemonės identifikacinio numerio, yra būtina mūsų paslaugoms teikti.

  28. Duomenų subjekto teisės

  Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šiame punkte išvardytų teisių, bet kuriuo metu galite siųsti pranešimą naudodamiesi 1 arba 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu arba laišku).

  a. Teisė į patvirtinimą

  Turite teisę prašyti patvirtinimo, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi.

  b. Teisė susipažinti

  Turite teisę gauti informaciją apie šiuos dalykus:

  • apie jus saugomus asmens duomenis;
  • duomenų tvarkymo tikslai;
  • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
  • gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems asmens duomenys buvo arba bus atskleisti;
  • numatytą laikotarpį, kurį asmens duomenys bus saugomi, arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, kuriais remiantis tas laikotarpis buvo nustatytas;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
  • automatizuoto sprendimų priėmimo faktą;
  • ar asmens duomenys buvo perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai.

  c. Teisė į ištaisymą

  Turite teisę reikalauti

  • ištaisyti netikslius su jumis susijusius asmens duomenis.

  ir

  • užpildyti neišsamius su jumis susijusius asmens duomenis.

  d. Teisė į ištrynimą

  Turite teisę reikalauti, kad bet kokie su jumis susiję asmens duomenys būtų ištrinti be nepagrįsto delsimo, ypač jei

  • nebeliko tikslo, dėl kurio asmens duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
  • atšaukiate savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo duomenų tvarkymui;
  • nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

  ir (arba)

  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

  e. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

  Turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei

  • užginčijate asmens duomenų tikslumą, t. y. tokį laikotarpį, per kurį AUTO1.com gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir vietoj asmens duomenų ištrynimo reikalaujate apriboti asmens duomenų naudojimą;
  • asmens duomenys nebereikalingi duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jums reikia asmens duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti;
  • prieštaravote duomenų tvarkymui ir dar nėra aišku, ar dėl jūsų prieštaravimo duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

  f. Teisė į duomenų perkeliamumą

  Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, turite teisę reikalauti, kad asmens duomenys būtų tiesiogiai perduoti kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma ir jei tai neturi neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

  g. Teisė prieštarauti

  Dėl su jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių turite teisę nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, jei tvarkymas grindžiamas toliau nurodytu pagrindu:

  • tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų AUTO1.com arba trečiosios šalies interesų.

  Jei bus pareikštas prieštaravimas, AUTO1.com nebetvarkys asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai yra įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai duomenų tvarkymo tikslas yra nustatyti, vykdyti arba apginti nuo teisinių reikalavimų. Jei norite pasinaudoti prieštaravimo teise, bet kuriuo metu galite siųsti pranešimą naudodamiesi 1 arba 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu, faksu, laišku).

  h. Teisė pateikti skundą

  Turite teisę pateikti skundą, jei manote, kad duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR. AUTO1.com GmbH kompetentinga institucija yra Berlyno duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlynas, Vokietija

  Versija nuo 2024 m. sausio mėn.