Usluge www.auto1.com pruža AUTO1.com GmbH, sa sjedištem u Berlinu (u daljnem tekstu označen kao "AUTO1.com" ili "mi" ).

§ 1 OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Auto1.com stranica djeluje u okviru baze podataka dostupne putem interneta. U njoj se nalaze dostupni u prodaji automobili,u kojoj verifikovani (ili autorizovani) dealer-i (u daljnjem tekstu “Korisnici” ili “Kupci”) mogu koristiti opciju za pretraživanje. Auto1.com po sebi kao internetska stranica je lice koje nudi automobile.

Navedeni uvjeti i pravila (u daljnjem tekstu “Pravila”) se primjenjuju u slučaju korištenja naše aplikacije ili usluga. Korištenje naše aplikacije ili usluga AUTO1. Se smatra kao upoznavanje I prihvaćanje validnosti naših uvjeta I pravila koja su zakonski obvezujuća. AUTO1.com zadržava pravo na promjenu pravila bez prethodnog obaveštenja .

§ 2 REGISTRACIJA

Registracija je dostupna isključivo za trgovce automobilima koji se mogu registrirati kao pravna ili fizička osoba. Osoba koja se registrira mora posjedovati punomoć u slučaju kad se registrira u ime druge osobe.

AUTO1.com nakon što zaprimi prijavu za registraciju odlučuje da li će dostup biti priznan. Odobrenje prijave se potvrđuje putem pismene potvrde od AUTO1.com ili putem predaje pristupnih podataka (korisničko ime i zaporka).

U tijeku postupka registracije, kao i budućih trgovačkih odnosa, AUTO1.com ima pravo zahtijevati predočenje aktualnog izvoda iz Registra poslovnih subjekata koji može biti neophodan za registraciju. Od stranih poduzetnika mogu se zahtijevati ravnopravni ekvivalenti.

U slučaju promjene podataka unesenih tijekom postupka registracije, korisnik se obvezuje odmah obavijiestiti o tome AUTO1.com. Obavijest o promjeni može biti proslijeđena u pismenom obliku ili putem e-pošte ili faksom. Informacija može biti porslijeđena u pismenom obliku ili putem e-pošte ili faksa..

Korisnik se obvezuje čuvati tajnost svih pristupnih podataka (posebno lozinke). Dodatno korisnik se obvezuje odmah obavijestiti AUTO1.com u slučaju kad je treća osoba dobila pristup njegovom računu.

Korisnik je općenito odgovoran za sve postupke i operacije vezane uz korištenje njegovih pristupnih podataka. U slučaju zloupotrebe korisničkog računa od strane trećih osoba koje ne proizlazi iz zanemarivanja od strane korisnika, odgovornost je isključena.

§ 3 Blokada

AUTO1.com može preduzeti neophodne mjere u slučaju sumnje da korisnik krši zakon ili navedene uvjete ili ako AUTO1.com ima opravdane razloge, posebno u slučaju kašnjenja s izvršenjem uplata od strane korisnika koje su rezultat ugovora sklopljenih s AUTO1.com ili pridružnom tvrtkom. Sankcioniranje korisnika se sastoji od prvobitnog upozorenja, privremene I permanentne(stalne, trajne) blokade dostupa web stranici I usluga AUTO1.com. Pri odabiru mjere AUTO1.com uzima u obzir interes korisnika.

§ 4 PRAVA

Korisnik ima pravo u okviru navedenih pravila prikazivati na svojem zaslonu ponude prodaje automobila, i ujedno isprintati ponude za koje je zainteresovan. Korisnik također ima pravo slati ponude za kupnju automobila, koje će biti obvezujuće u okviru prethodno navedenih zakonskih regulativa. Radnje s ciljem onemogućavanja ili otežavanja korištenja web stranice i usluga AUTO1.com su zabranjene.

Korisnik, bez pismene dozvole, nema pravo na daljnje korištenje podataka iz web stranice AUTO1.com. Osobito je zabranjeno, bez pismene dozvole, prikupljanje podataka automatskih programa i drugih uređaja u svrhu dalnjeg korištenja.

Dijeljenje poveznica ili integracija web stranice ili usluga AUTO1.com bez pismene dozvole je zabranjeno. Način prezentiranja i raspon funkcionalisti usluga koje pruža AUTO1.com može se razlikovati u ovisnosti o načinu korištenja (naprimjer: računalna verzija, mobilna verzija web stranice). Mogućnost korištenja usluga i web stranice ovisi o tehničkim uvjetima.

§ 4 JAMSTVO

Ne jamčimo da bilo kakav tehnički kvar ili defeket, osobito ako u pitanju je stalna i neprekinuta uporaba vezana uz ispravno prikazivanje sadržaja unesenog od strane korisnika. U slučaju nedostupnosti usluga, korisnik može kontaktirati Podršku korisnicima.

§ 5 PRIVATNOST

Zaštita osobnih podataka korisnika te privatnost korisnika je za AUTO1.com od iznimne važnosti. Kako bismo Vam pružili najvišu razina zaštite osobnih podataka AUTO1.com poštuje sva pravila zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pravnom osobom odgovornom za zaštitu osobnih podataka je AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA) . Korisnik u slučaju pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka može se u bilo koje vrijeme obratiti AUTO1.com. Najbolje putem e-pošte ili na PL_ABI@AUTO1.COM.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koje korisnik dobrovoljno dade kao što su naprimjer adresa e-pošte ili broj telefona. Na web stranici AUTO1.com podatke o korisnicima se prikupljaju jedino ako korisnik sam ih podijeli.

Osobne podatke korisnika se koriste jedino u svrhu pružanja usluga. Dopušta se jedino korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe od strane AUTO1.com i pridruženih tvrtka. Adresa e-pošte korisnika se koristi kako bismo mogli Vam slati ponude usluga i proizvoda.

§ 6 OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

AUTO1.com ulaže sve moguće napore da bi dostup web stranici i uslugama bio bez ikakvih prekida. Ipak, ne može to biti zajamčeno znajući prirodu Interneta. Također pristup AUTO1.com može biti ograničen ili nemoguć zbog modernizacije ili uvođenja novih usluga. AUTO1.com se trudi kako bi prekidi u pristupu web stranici billi što kraći i rijetki.

AUTO1.com je potpuno odgvoran za štete nanesene od strane AUTO1.com, njihovih zaposlenika, djelatnika i predstavnika kao i nanesenih namjereno tako i zbog neopreznosti. U slučaju šteta male vrijednosti, kada nije bio sklopjen pravni ugovor, AUTO1.com ne snosi odgovornost. U preostalim slučajevima šteta male vriejdnosti, odgovornost AUTO1.com se odnosi jedino na te kojih prouzročenje može se smatrati tipičnim. U takvim slučajevima odgovornost je ograničena do srednje vrijednosti takve vrste šteta.

Gore navedene ograničenja odgovornosti ne obvezuju ako u pitanju su slučajevi tjelesnog oštećenja, ugroženja života i zdravlja kao i u slučaju šteta prouzrečenih uslijed obmana, prijavare. Gore navedene ograničenja odgovornosti AUTO1.com se odnose također na zaposlenike, djelatnike i pravne predstavnike.

§ 7 AUTORSKA PRAVA I UVJETI KORIŠTENJA

Svi zaštitni znakovi tvrtke (žigovi), logoi, simboli i druge pristupne podatke na web stranici AUTO1.com su štićeni autorskim pravom. Korištenje web stranice AUTO1.com ne daje Vam pravo koristiti gore navedene informacije. Promjena, obrada I korištenje zaštitnih znakova tvrtke u medijima je zabranjeno, osim u izuzetku pismene dozvole od strane tvrtke.

Neopravdano korištenje simbola i podataka o tvrtki AUTO1.com nije u skladu sa zakonom.

§ 8 ZAVRŠNE ODREDBE

Ako jedna od gore navedenih norma bi bila pravno nevažeća, to ne utječe na ostale norme. Norma bez pravne osnove je zamijenjena s važećom normom koja je što sličnija.

§ 9 VAŽEČI ZAKON I SUDSKA NADLEŽNOST

Važeći je jedino zakon Savezne Republike Njemačke.

Mjesto sudske nadležnosti je Berlin. (Njemačka).


UVJETI KUPNJE RABLJENIH AUTOMOBILA

 1. General
  1. Putem trgovačkog portala auto1.com (u daljnjem tekstu portal) automobili se prodaju isključivo subjektima koje obavljaju poslovnu djelatnost vezanu uz prodaju automobila. Operativna tvrtka (društvo) je AUTO1 Polska Sp. z o.o. (u daljnjem tekstu tvrtka). AUTO1 Polska Sp. z o.o. je tvrtka koja pripada WKDA Holding GmbH, Blankenburger Straße 23, 13089 Berlin/Germany. WKDA Holding GmbH lub AUTO1 Polska Sp. z o.o. (u daljnjem tekstu Prodavač) je vlasnik i prodavač automobila nuđenih putem portala.
  2. Kupci mogu biti isključivo trgovci automobilima (u daljnjem tekstu Kupac) registrirani na portalu. Korisnik se obvezuje poštivati sve uvjete i pravila vezane uz portal.
  3. Sklapanje ugovora između prodavača i kupca se temelji isključivo na gore navedenim pravilima i uvjetima. Druge, osobito, suprotni ili različiti uvjeti se ne uvažavaju. Ovo odnosi se također na pravila koja nisu navedena u postojećim pravilniku. Za prihvaćenje drugih uvjeta potrebna je pismena dozvola prodavača.
 2. Sklapanje ugovora
  1. Opće odredbe
   1. Portal oglašava rabljena vozila koja su u vlasništvu prodavača, Portal je podijeljen na nekoliko dijela 'Kupnja odmah' , 'Aukcija 24 sata dnevno', 'Još nekupljeno', 'Aukcija uživo'. Automobile koje promičemo ne smatraju se ponudom u razumijevanju prema Građanskom zakoniku Smatraju se jedino pozivom za podnošenje ponuda od strane Kupca (takozvani Invitatio ad oferendum).
   2. Kupac traži pojedinačna vozila, i u slučaju interesa za kupnju, nudi svoju cijenu, koju je u mogućnosti platiti za taj automobil. Time kupac podnosi obavezujuću ponudu za kupnju tog automobila. Kupac se obvezuje ispuniti sve uvjete podnesene ponude u trenutku kad traje, kao i u propisanom roku od kraja aukcije.
   3. Prava i obaveze na temelju ugovora o kupoprodaji podležu odgovarajućim pravila i uvjetima koji važe u vrijeme sklapanja ugovora, Aktualna verzija uvjeta je dostupna i može biti preuzeta u bilo koje vrijeme na stranici www.AUTO1.com. Nakon sklapanja ugovora rizik prodaje kupljenog automobila se prenosi na kupca.
   4. Prijenos prava i obaveza na temelju ugovora o kupnji zahtjeva pismene dozvole prodavača.
   5. Ugovor o kupnji stupa na snagu nakon što Vam stigne potvrda narudžbe putem e-pošte.
  2. Kupi odmah
   1. U odjeljku 'Kupi odmah' su prikazana odabrana vozila po određenoj cijeni. Ova vozila su jedino poziv za podnošenje ponuuda od strane kupca. Nema ograničenja što se tiče podnošenja ponuda.
   2. Kupac može nabaviti gore navedena vozila po predloženoj cijeni. Da bi to napravio mora predstaviti odgovarajuću ponudu vezanu uz sklapanje ugovora o prodaji..
   3. Ugovor o kupnji postaje pravomoćan po prihvaćenju ponude od strane Prodavača. Ugovor o kupoprodaji postaje momentalno valjan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu putem e-pošte ili faksa. Nakon što kupac zaprimi poruku e-pošte ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
  3. Aukcije 24 sata dnevno
   1. Odjeljak '24 sata dnevno' Aukcije postaje aktiviran samo za odabrane Kupce. U tom odjelu se nude novokupljena vozila od strane Prodavača. Vrijeme trajanja ponuda pojedinih vozila je određeno i vidljivo na panelima pojedinih automobila - uobičajeno vrijeme valjanosti ponude je 24 sata.
   2. Kupac može podnijeti maksimalno dvije obavezujuće ponude za sklapanje ugovora o kupoprodaji pojedinog vozila u vrijeme trajanja ponude. Ponuda koja bude najveća, , smatrat će se obvezujućom ponudom.
   3. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje da ugovor o kupoprodaji postaje važeći.
   4. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje, i tako ugovor o kupnji momentalno postaje pravomoćan. Ugovor o kupoprodaji momentalno postaje pravomoćan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu potem e-pošte ili faksa. Nakon što kupac zaprimi e-poruku ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
  4. Pošalji ponudu vlasniku automobila
   1. Odjeljak 'Pošalji ponudu vlasniku automobila' postaje aktiviran samo za odabrane Kupce. U tom odjelu Kupac može pogledati vozila u realnom vremenu kojih se cijena određuje u podružnici – postupak kupnje traje online.
   2. Kupac može podnijeti maksimalno dvije obvezujuće ponude za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Ponuda koja bude najveća, smatrat će se obvezujućom tijekom 14 dana.
   3. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje, i tako ugovor o kupnji momentalno postaje pravomoćan. Ugovor o kupoprodaji momentalno postaje pravomoćan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu potem e-pošte ili faksa. Nakon što kupac zaprimi e-poruku ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
  5. Aukcija uživo
   1. Odjeljak 'Aukcija uživo' je aktiviran samo za odabrane Kupce. U tom odjelu Kupac može pogledati vozila u realnom vremenu kojih se cijena određuje u podružnici – postupak kupnje traje online. Kupac može podnijeti obvezujuću ponudu u okviru licitacije u određenom vremenu.
   2. Kupac može podnijeti maksimalno dvije obvezujuće ponude za sklapanje ugovora o kupoprodaji pojedinog vozila u vrijeme trajanja ponude. Ponuda koja bude najveća, smatrat će se obvezujućom tijekom 14 dana.
   3. Prodavač prihvaćanjem ove ponude potvrđuje što ugovor o kupnji postaje pravomoćan. Ugovor o kupoprodaji postaje odmah valjan. Obično u roku od 1 radnog dana Kupac će zaprimiti od Prodavača potvrdu potem e-pošte ili faksa. Nakon što kupac zaprimi e-poruku ili faks na njega se prenose sve prava i obaveze vezane uz sklapanje ugovora.
 3. Plaćanje
  1. Kupac se obvezuje izvršiti uplatu za sve kupnje bez olakšica. Detalji o plaćanju potiču iz odgovarajuće potvrde narudžbe. Izvršenje uplate je neodložno. Potrebno je neodložno uplatiti navedeni iznos nakon sklapanja ugovora i poslati potvrdu narudžbe (potpisani R1 račun). Plaćanje mora biti izvršeno najkasnije tri dana nakon sklapanja ugovora putem virmana (bankovne transakcije) na račun Prodavatelja koji je navedeni u potvrdi narudžbe. Sve navedene cijene su u valuti Euro.
  2. Kupac može zahtijevati naknadu štete od Prodavača ako njegovi zahtijevi su neosporni ili su temeljeni na pravnoj osnovi. Kupac može primijeniti pravo zadržavanja jedino u slučaju zahtjeva koji potiču iz ugovora o prodaji.
  3. U slučaju kad kupac kasni sa plaćanjem, prodavač može odustati od ugovora kupoprodaji. Zakašnjenje plaćanja počinje 14 dana nakon roka za plaćanje. Nakon što kupac odustane od kupnje, prodavač ponovo prodaje automobil. U slučaju kad prodavač ne dobije isti iznos za prodaju automobila, zahtijevat će od Kupca povrat razlike.
  4. Naknade za usluge koje pruža prodavatelj su prikazane u cjeniku. Cjenik uvijek možete isprintati koristeći i pogledati koristeći sljedeću poveznicu: Cjenik
 4. Preuzimanje
  1. Kupac je odgovoran za preuzimaje vozila s propisanog mjesta. Nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavač predaje sve potrebne informacije Kupcu - osobito informacije koje su vezane uz mjesto stanke automobila, mogućeg vremena preuzimanja i mogućnosti isporuke vozila. Istodobno Prodavač zadržava pravo za predaju vozila u drugu podružnicu u okviru unutrašnje logistike s ciljem da Kupac sam ga preuzme.
  2. Kupac se obvezuje preuzeti vozilo u roku od 3 radna dana nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji na mjestu određenom u potvrdi ili obavijestiti o tome da je organizirao vlastit prijevoz.
  3. U slučaju ako Kupac ne ispunjava te obaveze najkasnije u roku od 7 dana nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji. Prodavač zadržava pravo da naplati parking u iznosu 15 eura po danu. Kupac je dužan uplatiti taj iznos Prodavaču ukoliko ne dokaže da troškovi sneseni od strane Prodavača u vezi s skladištenjem vozila su bili vrlo mali ili nije ih uopće bilo. Prodavač može odložiti predaju dokumenata vozila ukoliko kupac ne izvrši uplatu u određenom iznosu za skladištenje vozila koje je kupio.
  4. Prodavač daje dostup Kupcu na teritoriji firme ili na alternativnom mjestu koje je neophodno za preuzimanje kupljenog vozila.
  5. Na vlastiti rizik i pokrivajući troškove prijevoza Kupac može obvezvati Prodavatelja da taj organizira prijevoz od strane vanjskog dostavljača. Kupac je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 3 dana. Ako trgovac ne podmiri troškove, prodavatelj ima neograničeno pravo zadržavanja vozila do trenutka potpunog podmirenja svih obveza što se tiče plaćanja.
 5. Pravo vlasništva
  1. Nakon što kupac izvrši sve obaveze koje potiču iz ugovora o kupoprodaji. Prodavač je dužan predati vozilo Kupcu, i također svu dodatnu opremu i prateće registracijske dokumente. Prije izvršenja svih obaveza koje potiču iz ugovora o kupoprodaji pravo vlasništva vozila ostaje po strani Prodavača.
  2. U vrijeme prijenosa prava vlasništva Prodavač ima pravo posjedovati registracijske dokumente automobila.
  3. Prodavač je dužan biti vrlo pažljiv tijekom prodaje vozila.
 6. Fizička oštećenja
  1. Prodaja vozila se odvija, bez mogućnosti podnošenja ikakvih prigovora ili pritužba u vezi fizičkih oštećenja. Prigovori u vezi fizičkih oštećenja su osobito isključeni ukoliko nedostatak ili šteta su rezultati normalne uporabe. Više informacija u sekciji H. Odgovornost za fizička oštećenja se određuje na godinu dana nakon preuzimanja automobila.
  2. Kupac se obvezuje odmah pažlijvo pregledati automobil nakon kupnje. U slučaju utvrđenja nedostataka ili fizičkih oštećenja. Kupac je dužan odmah obavijestiti o tome Prodavača - u roku od 7 dana nakon kupnje. Ako kupac prekorači gore navedeni rok, vozilo dobiva status 'bez defekta', osim ako defekt nije mogao biti zabilježen tijekom tehničkog pregleda.
  3. U slučaju kad se kasnije pojave defekti koji nisu bili zabilježeni tijekom tehničkog pregleda Kupac je dužan prijaviti tu činjenicu Prodavaču u roku od 7 dana. U protivnom slučaju vozilo bit će klasificirano kao 'bez defekta' čak i slučaju ako ih ima. Gore navedeno se ne primenjuje u slučaju kad Prodavač ili predstavnici su namjereno sakrili defekte.
  4. Isključenje se ne primenjuje pri slučaju zahtijevanja naknade štete uslijed svojeg zanemarivanja i nebrige ili namjernog ili nehajnog kršenja obaveza od strane Prodavača ili njegovih predstavnika, a također u slučaju ugrožavanja života i zdravlja.
 7. Ostalo
  1. Ugovorne stranke, a također subjekti ugovora su potkrepljenji dokumentima u obliku potvrde naruđbe. Ne smije se ručno unositi izmjene ili dopune u gore navedenog pismenog ugovora kupoprodaji. Prodavač zadržava pravo izmijeniti pravilnik web stranice, kao i opisanih pravila i uvjeta za rabljene automobile u bilo koje vrijeme.
  2. Ako u pitanju je trgovačka suradnja se primjenjuju prikladna pravila i uvjete utvrđene na početku zajedničkog poslovanja.
  3. Njemački zakon, sa isključenjem Zakona o Prodaji ONZ, se primjenjuje u slučaju svih ugovora, trgovačke suradnje i pravnih odnosa, kao i podnošenja prigvora u vezi nakanade šteta koje potiču iz pravila i uvjeta.
  4. Isključivim mjestom sudske nadležnosti za sve trenutne i buduće zahtijeve koje su vezane uz trgvačku suradnje je grad, u kojem se nalazi središte Prodavača (Berlin). Prodavač ima pravo podići optužnicu na sud protiv pojedinog poslovnog partnera na mjestu svoje sudske nadležnosti.
 8. Drugi sporazumi
  1. Prodaja vozila Kupcima od strane Prodavatelja odvija se sa isključenjem bilo kakvih zahtjeva u vezi nedostaka materijala. Pogotovo se to odnosi na::
   1. — Vozila koja su označena kao oštećena
   2. — Vozila s kilometražom više od 175,000 km
   3. — Vozile starosti više od 10 godina
   4. — Normalnu trošenje vozila
   5. — Vidljive nedostatke i oštečenja, a pogotovo:
    1. — Sitne ogrebotine lakirane površine
    2. — Sitnih udubljenja
    3. — Antene koje nedostaju
    4. — Ogrebotina na aluminijskim naplatcima
    5. — Prljava unutrašnjost automobila
    6. — Probušene gume
    7. — Druga sitna oštečenja, naprimjer ogrebotina nakon udarca kamenom na prednjem staklu
    8. — Nedostaju upute korištenja vozila
    9. — Nedostaju CD pločice, DVD pločice ili memorijske kartice za GPS
    10. — Nedostaje poklopac prtljažnika ili polica iza stražnjeg sjedišta
    11. — Nedostaje daljinski upravljač
    12. — Nedostaju kljulečevi ili sastavni dijelovi (vučna kuka, krovne šipke)
    13. — Izgorjele sijalice
   6. — Tehnička oštećenja u eksploatacijskim dijelovima kao što su::
    1. — Ispušni sustav
    2. — Tekućina za klimu uređaj
    3. — Amortizeri
    4. — Slomljene opruge
    5. — Poluge za izravnavanje.
    6. — Svi nedostaci spojke
    7. — Dvomaseni zamašnjak
    8. — Kočnice, ručne kučnice, i cilndri
    9. — Ležaj kotača
    10. — Ležaj McPersona
    11. — Baterija
    12. — Curenje tekućina
    13. — Brisači

(Verzija od Svibnja 2016)