index,follow

Izjava o privatnosti podataka

Zahvaljujemo na interesu za našu tvrtku i za posjetu našoj web stranici www.auto1.com (u daljnjem tekstu „Web stranica“).
AUTO1.com GmbH (U daljnjem tekstu “AUTO1.com” ili “mi”) uzima zaštitu vaših osobnih podataka vrlo ozbiljno.

Ako se obrađuju osobni podaci (npr. ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj osobe koja je pogođena [takva osoba u daljnjem tekstu „Subjekt podataka“]), to se obavlja isključivo u skladu s Uredbom EU o zaštiti podataka ( u daljnjem tekstu “GDPR”) i odredbe o zaštiti podataka specifičnim za pojedinu državu primjenjive na AUTO1.com.
Bilo koja obrada osobnih podataka za koje ne postoji zakonska pravna osnova dogodit će se (ako uopće) samo uz suglasnost subjekta.

Ova izjava o privatnosti podataka pruža vam informacije o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje obrađuje AUTO1.com, kao i prava na koja imate pravo.

1. KONTROLOR ODGOVORAN ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Kontrolor odgovoran za obradu vaših osobnih podataka u smislu GDPR-a i drugih odredbi zakona o zaštiti podataka jest
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Njemačka
 • Tel: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-Mail: info@auto1.com

2. VODITELJ ZAŠTITE PODATAKA
Ako imate bilo kakvih pitanja i / ili prijedloga vezanih uz zaštitu podataka, možete kontaktirati našeg časnika za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku. Našeg časnika za zaštitu podataka možete kontaktirati na:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Njemačka
 • Tel: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-Mail: datenschutz@auto1.com

3. OBRADA PODATAKA O KORIŠTENJU
Svaki put kada korisnik pristupi ovoj web stranici, web stranica prikuplja opće podatke i informacije. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u zapisnicima poslužitelja. Ovo se odnosi na sljedeće podatke:
 • vrste preglednika i verzije koje se koriste,
 • operativni sustav koji koristi pristupni sustav,
 • web stranica iz koje je pristupni sustav stigao na ovu web stranicu (poznat kao referrer),
 • pod-web stranice kojima se pristupa na ovoj web stranici putem sustava pristupa,
 • datum i vrijeme pristupa Web stranici,
 • IP adresa,
 • pružatelj internetskih usluga koji koristi pristupni sustav,
i
 • druge slične podatke i informacije usmjerene na sprečavanje opasnosti u slučaju napada usmjerenih na naše IT sustave.

Prilikom obrade ovih podataka o korištenju, AUTO1.com ne donosi nikakve zaključke u vezi s Subjektom podataka.

AUTO1.com treba ove podatke kako bi mogao
 • pravilno isporučiti sadržaj ove Web stranice,
 • optimizirati sadržaj i oglašavanje za ovu Web stranicu,
 • osigurati trajnu funkcionalnost naših IT sustava i tehnologije na kojima se temelji ova Web stranica
kao i
 • pružiti tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za provođenje kaznenog postupka u slučaju cyberattacka.
Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6 (1) (f) GDPR.
Ove podatke u anonimnom obliku analizira AUTO1.com statistički, s jedne strane, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka, s druge strane. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.

4. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA

AUTO1.com prima pomoć od vanjskih pružatelja usluga za određene procese analize, obrade ili pohrane tehničkih podataka (npr. za prikupljanje agregiranih, neosobnih statistika iz baza podataka ili za pohranu sigurnosnih kopija). Ovi davatelji usluga pažljivo su odabrani i zadovoljavaju visoke standarde zaštite podataka. Obvezni su zadržati strogu tajnost i obrađivati osobne podatke samo kada ih naručuju AUTO1.com i prema uputama AUTO1.com. Pravna osnova za uključivanje takvih pružatelja usluga je članak 28. GDPR.

AUTO1.com surađuje s tvrtkama i drugim subjektima koji pružaju stručnu ekspertizu s obzirom na posebna područja (npr. porezni savjetnici, pravni savjetnici, računovodstvene tvrtke, logističke tvrtke). Ti su subjekti zakonski ili ugovorno obvezni zadržati povjerljivost. Ako je potrebno prenošenje osobnih podataka tim subjektima, pravni temelj je, ovisno o vrsti suradnje, članak 6. stavak 1. točka (b) ili (f) GDPR.

Web stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se smještaju i pohranjuju na računalni sustav putem internetskog preglednika. Kolačići se pohranjuju na tvrdom disku korisničkog računala i ne uzrokuju štetu. Kolačići Web stranice sadrže osobne podatke o korisniku. Kolačići štede korisnika Web stranice da, na primjer, moraju ponovno unijeti podatke, pojednostavljuju prijenos određenog sadržaja i pomažu AUTO1.com u identificiranju posebno popularnih područja na Web stranici.

Tako AUTO1.com, između ostalog, prilagođava sadržaj web stranice točno prema potrebama svojih korisnika. Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6 (1) (f) GDPR. Korisnik može u bilo koje vrijeme, spriječiti ovu Web stranicu od postavljanja bilo kakvih kolačiće čineći odgovarajuću prilagodbu postavki u internet pregledniku koji koriste, i na taj način se trajno protivi stavljanju kolačića. Nadalje, svi kolačići koji su već postavljeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako korisnik deaktivira stavljanje kolačića u internetski preglednik koji se koristi, potencijalno neće sve funkcije ove web stranice biti dostupne u njihovoj punoj mjeri.

Možete opozvati ili izmijeniti svoje postavke kolačića klikom na ovdje.

6. GOOGLE ANALYTICS

Web stranica koristi Google Analytics. Google Analytics je usluga za web analitiku. Web-analiza je prikupljanje, kompiliranje i analiziranje podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Usluga web-analize prikuplja, između ostalog, podatke o pitanju s koje web stranice Subjekt podataka je stigao na web stranicu (poznato kao referrer), kojim su se podskupovima web stranice pristupili ili koliko često i za koju duljinu boravka je pregledana podstranica. Web analiza prvenstveno se koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Operativna tvrtka komponente Google-Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

GoogleLLC je certificiran prema okviru Privacy-Shield i time jamči da je u skladu s europskim zakonom o zaštiti podataka. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Za web analizu putem usluge Google Analytics AUTO1.com upotrebljava sufiks “_gat._anonymizeIp”. Ovim sufiksom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze Subjekta podataka ako našoj Web stranici pristupa iz države članici Europske unije ili iz druge države ugovornice Sporazuma o europskom ekonomskom području. Svrha komponente usluge Google Analytics je analiza protoka posjetitelja na Web stranici. Google, između ostalog, prikuplja podatke i informacije za analizu korištenja Web stranice kako bi sastavio online izvještaje za nas koji prikazuju aktivnosti na Web stranici i pružaju dodatne usluge povezane s korištenjem Web stranice.

Google Analytics koristi ono što je poznato kao „kolačići“, tj. tekstualne datoteke pohranjene na vašem računalu i omogućuju analizu načina na koji ste koristili Web stranicu. Svaki put kada se pristupa jednom od pojedinačnih stranica ove Web stranice - kojom upravlja kontrolor odgovoran za obradu i na kojemu je integrirana komponenta Google-Analytics - internetski preglednik na informacijskom sustavu Subjekta podataka automatski se potaknuta od strane odgovarajuće Google-Analytics komponente za prijenos podataka Googleu u svrhu analize na mreži. U kontekstu ovog tehničkog postupka, Google će naučiti o osobnim podacima - kao što je IP adresa subjekta podataka - koja Googleu, između ostalog, omogućuje praćenje provenijencije posjetitelja i klikova te kao rezultat omogućavanja fakturiranja provizija.

Pomoću kolačića pohranjuju se osobni podaci - na primjer, vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristupana naša Web stranica i koliko puta je Subjekt predmeta posjetio našu Web stranicu. Svaki put kad se naša Web stranica posjećuje, ovi osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze kojom se koristi Subjekt podataka, prenosi se Google u SAD-u. Ove osobne podatke pohranjuje Google u SAD-u. Google potencijalno prenosi ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Kao što je gore navedeno, Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme, spriječiti ovu Web stranicu od postavljanja bilo kakvih kolačiće čineći odgovarajuću prilagodbu postavki u internet pregledniku koji koriste, i na taj način se trajno protivi stavljanju kolačića. Takva prilagodba postavkama internetskog preglednika također bi spriječila Googleu da stavlja kolačiće na informacijski sustav Subjekta podataka. Osim toga, kolačići koji je već postavio Google Analytics mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, Subjekt podataka ima mogućnost prigovora prikupljanju podataka koje je izradio Google Analytics i koji su vezani za korištenje ove Web stranice, kao i mogućnost prigovora na obradu takvih podataka od strane Googlea i sprječavanja takvog prikupljanja i obrade. Da biste to učinili, Subjekt podataka mora preuzeti dodatak za preglednik na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak pregledniku omogućuje Google Analyticsu da zna putem JavaScript da se podaci i informacije o posjetima web stranica ne mogu prenijeti u Google Analytics.

Google smatra da je instalacija dodatka preglednika predstavlja prigovor. Ako se informacijski sustav Subjekta podataka briše, formatira ili ponovno instalira kasnije, Subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatak preglednika kako bi deaktivirala Google Analytics. Ako se dodatak preglednika deinstalira ili deaktivira od strane Subjekta podataka ili bilo koje druge osobe koja se može pripisati području kontrole Subjekta podataka, postoji opcija ponovne instalacije ili ponovnog aktiviranja dodatka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti o zaštiti podataka od Googlea potražite ovdje https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics je detaljnije objašnjen na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ . Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6 (1) (f) GDPR.

7. GOOGLE UPRAVITELJ OZNAKA

Web stranica koristi Google upravitelj oznaka. Ova usluga omogućuje upravljanje web oznakama putem sučelja. Oznake su mali elementi koda koji između ostalog služe za mjerenje prometa i ponašanja posjetitelja. Google upravitelj oznaka implementira samo oznake. Ne upotrebljavaju se kolačići, stoga se ne prikupljaju osobni podaci, kao dio tog procesa. Google upravitelj oznaka pokreće druge oznake koje potencijalno prikupljaju podatke. Google upravitelj oznaka međutim, ne pristupa ovim podacima. Ako je deaktiviranje izvršeno na razini domene ili kolačića, ona ostaje na mjestu za sve oznake za praćenje, pod uvjetom da se primjenjuju pomoću Google upravitelja oznaka.

8. AMAZON CLOUDFRONT

Ova Web stranica koristi Amazon CloudFront, CDN (mrežu za isporuku sadržaja) tvrtke Amazon Web Services, Inc. (u daljnjem tekstu: “Amazon”). Upotreba CDN-a skraćuje vrijeme učitavanja Web stranice. Amazon posluje s brojnim poslužiteljima u Europi (uključujući Frankfurtu na Majni, Njemačkoj i Milanu, Italiji) kako bismo mogli što prije poslati naše podatke. Međutim, tehnički se ne može isključiti da vaš preglednik može pristupiti poslužitelju izvan EU (npr. jer pristupate ovoj Web stranici izvan EU ili iz nekog drugog razloga). U takvom slučaju, podaci se šalju izravno iz vašeg preglednika u odgovarajuću državu i / ili regiju (Sjeverna i Južna Amerika, Azija, Australija). Amazon je certificiran pod okriljem Private-Shield i time jamči da je u skladu s Europskim zakonom o zaštiti podataka https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Za više informacija o Amazon CloudFront vidi https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.
Pravila o privatnosti Amazon-a možete pronaći na https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. BRISANJE I BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

AUTO1.com obrađuje i pohranjuje druge osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe pohrane. Kada svrha skladištenja prestane postojati, osobni se podaci brišu ili anonimiziraju kao stvar rutine i sukladno zakonskim odredbama. Podaci o korištenju obično se brišu nakon 30 dana.

10. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

Ako želite ostvariti neko od prava navedenih u ovoj odredbi, možete u bilo kojem trenutku poslati poruku pomoću podataka o kontaktu koji se spominju u stavci 1 ili 2 (npr. e-poštom ili pismom).

a. Pravo na potvrdu

Imate pravo zatražiti potvrdu o obrađivanju osobnih podataka o vama.

b. Pravo pristupa

Imate pravo dobiti informacije o sljedećem osobito:
 • vašim pohranjenim osobnim podacima;
 • svrsi obrade;
 • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni;
 • predviđenom razdoblju za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;
 • pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
 • postojanju automatiziranog odlučivanja;
 • jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

c. Pravo na ispravak

Imate pravo tražiti
 • ispravljanje netočnih osobnih podataka o vama
i
 • dopune nepotpunih osobnih podataka o vama.

d. Pravo na brisanje

Imate pravo na brisanje bilo kakvih osobnih podataka koji se odnose na vas, a posebno ako
 • je prestala postojati svrha za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni osobni podaci;
 • povučete svoj pristanak na kojemu je obrada temeljena i nema druge pravne osnove za obradu;
 • prigovorite obradi i nema prevladavajućih legitimnih razloga za obradu;
i/ili
 • su osobni podaci nezakonito obrađeni.

e. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade ako
 • osporavate točnost osobnih podataka, točnije za razdoblje koje AUTO1.com omogućuje da provjerava točnost osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a umjesto brisanja osobnih podataka zahtijevate ograničenje korištenja osobnih podataka;
 • osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali vam je potreban osobni podatak za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • ste se protivili obradi i još nije razjašnjeno hoće li vaš prigovor dovesti do zaustavljanja obrade podataka.

f. Pravo na prijenos podataka

Imate pravo primati osobne podatke o vama u strukturiranom, uobičajenom i stroju čitljivom obliku.
Osim toga, imate pravo da osobne podatke prenesete izravno drugom kontroloru u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo i ako to ne utječe nepovoljno na prava i slobode drugih.

g. Pravo na prigovor

Imate pravo prigovoriti, iz razloga koji se odnose na vašu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se tiču vas ako se obrada temelji na sljedećem razlogu:
 • obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi AUTO1.com ili treća strana.

U slučaju prigovora, AUTO1.com više neće obrađivati osobne podatke osim ako postoje neodgodivi legitimni razlozi za obradbu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili je cilj obrade uspostava, vršenje ili branjenje od pravnih zahtjeva.

Ako želite ostvariti pravo prigovora, u bilo kojem trenutku možete poslati poruku pomoću podataka o kontaktu koji se spominju u stavci 1 ili 2 (npr. e-poštom, faksom, pismom).

Verzija kao na 09-2018 *****