index,follow

Politika privatnosti

Zaštita osobnih podataka korisnika te privatnost je za AUTO1.com od iznimne važnosti. Kako bismo Vam pružili najvišu razinu zaštite osobnih podataka AUTO1.com poštuje sva pravila zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pravna osoba odgovorna za zaštitu osobnih podataka je Auto1.com GmbH sa sjedištem u Berlinu. U slučaju kad Korisnik ima pitanja vezana uz Politiku Privatnosti može se u bilo koje vrijeme obratiti AUTO1.com. Možete kontaktirati nas putem e-pošte datenschutz@auto1.com.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koje korisnik dobrovoljno dade kao što su naprimjer adresa e-pošte ili broj telefona. Na internetskoj stranici AUTO1.com, prikupljajamo podatke o korisnicima jedino ako korisnik sam ih podijeli.

Osobni podaci korisnika se koriste jedino u svrhu pružanja usluga. AUTO1.com i njegove pridružne tvrtke dopuštaju korištenje Vaših osobnih podataka jedino u marketinške svrhe. Vašu adresa e -pošte koristimo kako bismo mogli Vas obaviještavati o ponudama proizvoda te usluga.