Www.auto1.com-internet-sivusto on sivusto, jonka omistaa ja jota ylläpitää AUTO1.com GmbH. Yrityksen toimipaikka on Berliinissä Saksassa (jatkossa yrityksestä käytetään nimeä “AUTO1.com” tai “me”)

§ 1 Yleistä

Auto1.com ylläpitää internetin kautta saavutettavissa olevaa tietokantaa, johon asetamme moottoriajoneuvoja myytäväksi ja jonka kautta hyväksytyt autokauppiaat (seuraavassa “käyttäjä” tai “kauppias”) voivat etsiä moottoriajoneuvoja Auto1.com:in tarjoaman hakutoiminnon avulla. Auto1.com omistaa itse tietokannassa olevat moottoriajoneuvot.

Nämä yleiset käyttöehdot (jatkossa “käyttöehdot”) koskevat verkkosivustomme ja/tai palvelujemme käyttöä. Jokainen käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi siirtyessään käyttämään verkkosivustoamme. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa syytä ilmoittamatta.Käyttäjän omat kauppaehdot eivät päde.

§ 2 Liittyminen käyttäjäksi

Liittyminen käyttäjäksi on sallittua ainoastaan moottoriajoneuvokauppiaille. Nämä voivat liittyä Auto1.com:iin juridisina tai luonnollisina henkilöinä. Käyttäjäksi liittyvällä henkilöllä täytyy olla valtuudet ja oikeus suorittaa liittyminen osallistuvan käyttäjän puolesta.

Auto1.com päättää käyttäjäksi liittymisen saatuaan vapaaseen harkintaan perustuen, annetaanko kauppiaalle oikeus käyttää tietokantaa. Kauppiaan tekemän tarjouksen hyväksyntä tapahtuu joko Auto1.com:in kirjallisella vahvistuksella tai antamalla kauppiaalle käyttäjätiedot (käyttäjänimi ja salasana).

Auto1.com:illa on milloin tahansa käyttäjäksi liittymisen yhteydessä tai liikesuhteen kestäessä oikeus vaatia ajankohtaisen kaupparekisteriotteen ja muiden sellaisten asiakirjojen esittämistä, jotka vaaditaan käyttäjäksi liittymiseen ja ovat tarkoituksenmukaisia. Ulkomaisilta kauppiailta vaaditaan vastaavat todistukset tai asiakirjat.

Jos annetut tiedot muuttuvat käyttäjäksi liittymisen jälkeen, osallistuvalla käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa siitä välittömästi Auto1.com:ille. Tiedot voidaan antaa ainoastaan kirjallisesti, sähköpostilla tai telefaksilla.

Käyttäjän tulee pitää salasanansa salassa ja tallettaa käyttäjätietonsa huolellisesti. Hän on lisäksi velvollinen ilmoittamaan Auto1.com:ille välittömästi, jos on syytä epäillä, että kolmas osapuoli käyttää tai on käyttänyt hänen käyttäjätietojaan väärin.

Käyttäjä vastaa periaatteellisesti kaikista niistä toimista, joita hänen käyttäjätietojensa avulla on tehty. Käyttäjä ei ole vastuussa käyttäjätietojensa väärinkäytöstä silloin, kun hän ei ole loukannut huolellisuusvelvoitettaan.

§ 3 Käytön esto

Auto1.com voi ryhtyä erilaisiin toimiin, jos on olemassa konkreettista näyttöä siitä, että käyttäjä rikkoo lain määräyksiä, loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai rikkoo näitä käyttöehtoja. Tai jos Auto1.com:illa on muu oikeutettu intressi – erityisesti, jos käyttäjän ajoneuvokauppaan liittyvät maksusuoritukset Auto1.com:ille tai muulle sen yhteydessä toimivalle yritykselle viivästyvät.

Toimenpiteet sisältävät käyttäjälle annettavan varoituksen, käytön väliaikaisen eston sekä käytön lopullisen eston. Toimenpiteitä valitessaan Auto1.com ottaa huomioon kyseisen käyttäjän oikeutetut intressit.

§ 4 Käyttöoikeudet

Käyttäjällä on näiden käyttöehtojen puitteissa oikeus hakea käyttöönsä annetun online-haun avulla näytölleen yksittäisiä tietueita ja ottaa niistä tulosteita. Lisäksi käyttäjä voi tehdä sitovia tarjouksia yksittäisistä moottoriajoneuvoista.

Käyttäjän sellaiset toimet, jotka tähtäävät palvelumme toiminnan estämiseen tai sen käyttämisen vaikeuttamiseen, on kielletty.

Käyttäjät eivät saa järjestelmällisesti poimia ja/tai käyttää edelleen osia palvelustamme ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Ilman Auto1.com:in nimenomaista kirjallista lupaa käyttäjän on erityisesti kiellettyä harjoittaa Data Mining -toimintaa, käyttää robotteja tai vastaavia tiedonkeruu- ja poimintaohjelmia palvelumme jonkin oleellisen osan poimimiseksi jatkokäyttöä varten.

Palvelumme linkittäminen, integroiminen tai muunlainen liittäminen on kiellettyä ilman nimenomaista kirjallista lupaa.

Palvelun esitysmuoto ja toimintojen laajuus voivat vaihdella käyttöliittymätyypistä riippuen – esimerkiksi internet-sivulla ja mobiilisovelluksessa. Oikeus palvelun ja sen toimintojen käyttämiseen on olemassa ainoastaan nykytekniikan puitteissa.

§ 4 Tuotevastuu

Emme ota mitään vastuuta teknisistä puutteista, erityisesti verkkosivuston jatkuvasta ja katkeamattomasta saavutettavuudesta tai käyttäjän syöttämien sisältöjen virheettömästä toistamisesta.

Jos palvelu ei ole saavutettavissa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

§ 5 Tietosuoja

Otamme sivustomme käyttäjien henkilötietojen ja yksityiselämän suojaamisen erittäin vakavasti. Suurimman mahdollisen suojan takaamiseksi meille on itsestään selvää, että noudatamme kaikkia lakisääteisiä määräyksiä, jotka koskevat tietosuojaa.

Vastaava toimija ja palveluntarjoaja on Auto1.com GmbH Berliinissä. Voit kääntyä kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä milloin tahansa Auto1.com:in tietosuojavastaavan puoleen. Mieluiten sähköpostilla osoitteeseen ”datenschutz@auto1.com”.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka voidaan liittää käyttäjään yksilönä. Näihin kuuluvat esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoite tai mahdollisesti puhelinnumero. Keräämme henkilötietoja verkkosivustollamme, jos käyttäjä itse asettaa ne käyttöömme.

Käytämme näitä tietoja vain siinä laajuudessa kuin palvelun tuottaminen käyttäjälle edellyttää. Tietojen käyttö mainostarkoituksiin rajoittuu omaan mainontaamme (ml. Suositusmainonta) ja yhteistyöyritystemme mainontaan. Käytämme sähköpostiosoitettasi omien vastaavien tuotteidemme tai palvelujemme tarjoamiseen.

§ 6 Vastuun rajoitus

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että Auto1.com:in palvelut ovat käytettävissä katkeamattomasti ja virheettömästi. Internetin rakenteen takia tätä on kuitenkin mahdoton taata. Myös Sinun pääsysi sivustollemme voi toisinaan katketa tai rajoittua kunnossapitotöiden, huoltojen tai uusien palvelujen käyttöönoton aikana. Pyrimme rajoittamaan kaikkien näiden väliaikaisten katkosten tai rajoitusten taajuutta ja kestoa.

Verkkosivustomme ja palvelujemme käytön puitteissa vastaamme rajoituksetta sellaisista vahingoista, jotka Auto1.com tai sen lainmukainen edustaja, työntekijä tai valtuutettu henkilö on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä laiminlyönnillään.

Auto1.com ei ole vastuussa tapauksista, joissa ainoastaan epäoleellisia sopimusvelvoitteita on loukattu vähäisellä laiminlyönnillä. Lisäksi vastuu lievien laiminlyöntien aiheuttamista vahingoista rajoittuu niihin vahinkoihin, joita laiminlyönnistä voidaan tyypillisesti olettaa aiheutuvan. Tässä vastuu rajoittuu välittömään keskimääräiseen vahinkoon.

Edelliset vastuurajoitukset eivät koske vahinkoja, joka koskevat henkeä, ruumiinvammaa tai terveyttä sekä muita vahinkoja, jotka aiheutuvat vilpillisyydestä.

Sikäli kuin Auto1.com:in vastuu on poissuljettu tai rajoitettu, sama koskee myös työntekijöiden, edustajien ja valtuutettujen henkilöiden henkilökohtaista vastuuta.

§ 7 Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Tekijänoikeuslaki koskee kaikkia verkkosivustollamme olevia yritysmerkkejä, logoja, tekstejä, kuvia ja muita tietoja. Sivustomme käyttäminen ei anna sinulle oikeutta käyttää näitä tietoja missään muussa yhteydessä. Muokkaaminen, käsitteleminen ja käyttö kaikenlaisissa medioissa on periaatteellisesti kielletty. Käyttö muussa yhteydessä on mahdollista vain etukäteen antamallamme kirjallisella luvalla.

Omien tietojemme sekä sivustolla näkyvien kolmansien osapuolten logojen tai merkkien luvaton käyttö loukkaa meidän tai kolmansien osapuolten oikeuksia ja se on kiellettyä.

§ 8 Salvatorinen lauseke

Sikäli kuin jokin näiden käyttöehtojen määräys on pätemätön, se ei vaikuta mitenkään muiden määräysten juridiseen pätevyyteen. Pätemättömän määräyksen sijaan katsotaan sovituksi sellainen pätevä määräys, joka vastaa taloudellisesti tarkimmin osapuolten alun perin haluamaa.

§ 9 Sovellettava laki, suorituspaikka ja oikeustoimipaikka

Käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia. Toimeenpanopaikka ja oikeustoimipaikka on Berliini.


Käytettyjen autojen myyntiehdot

 1. Yleistä
  1. www.auto1.com-kauppiasportaalin (seuraavassa ”portaali“) kautta myydään käytettyjä autoja yksinomaan autokauppiaille. Portaalin ylläpitäjä on AUTO1.com GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berliini, Saksa (seuraavassa ” Auto1.com “). Portaalissa tarjolla olevat ajoneuvot omistaa ja niitä myy AUTO1 Group GmbH tai AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062 Amsterdam, Hollanti (seuraavassa ”myyjä“). AUTO1 European Cars B-V. kuuluu tytäryrityksenä AUTO1 Group GmbH:hon. Varsinainen myyjä voidaan ilmoittaa pyynnöstä ja se käy ilmi myös jälleenmyyjälle lähetetystä tilausvahvistuksesta.
  2. Ostajana voi toimia vain sellainen taho, joka on rekisteröity portaaliin kauppiaaksi (seuraavassa ”kauppias“). Voimassa ovat portaalin käyttöehdot.
  3. Myyjän ja kauppiaan välinen sopimus solmitaan yksinomaan näiden myyntiehtojen perusteella. Myyjä ei tunnusta muita, erityisesti vastakkaisia tai näistä poikkeavia ehtoja. Tämä pätee myös sääntöihin, joiden yksittäiset säädökset eivät sisälly näihin myyntiehtoihin. Muiden ehtojen tunnustaminen edellyttää myyjän antamaa nimenomaista kirjallista hyväksyntää.
 2. Sopimuksen solmiminen
  1. Yleistä
   1. Portaaliin asetetaan käytettyjä autoja, jotka ovat periaatteellisesti myyjän omaisuutta. Portaali on jaettu otsikoiden ”Suora osto“, ”24h Huutokauppa“, ”Suora Tarjous Asiakkaalle“ ja Live Huutokauppa alle. Esitellyissä ajoneuvoissa ja niiden kuvauksissa ei ole kyse tarjouksesta kauppasopimuksen solmimiseksi vaan ainoastaan kauppiaalle osoitetusta kehotuksesta tehdä tällainen tarjous (ns. invitatio ad offerendum).
   2. Kauppias etsii yksittäiset ajoneuvot ja tekee kiinnostuessaan tarjouksen ilmoittamalla kyseiselle ajoneuvolle oman ostohintansa. Kauppias tekee tällöin juridisesti sitovan tarjouksen, joka tähtää kauppasopimuksen solmimiseen myyjän kanssa. Kauppias sitoutuu antamaansa tarjoukseen kulloisenkin tarjousmääräajan ajaksi ja sen jälkeen.
   3. Syntyneeseen ostosopimukseen sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät kulloinkin sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevien myyntiehtojen perusteella. Niiden kulloinkin voimassa oleva versio löytyy ja www.auto1.com-kotisivulta. Ostosopimuksen solmimisen myötä myytyä ajoneuvoa koskevat riskit siirtyvät kauppiaan vastuulle.
   4. Kauppiaalle ostosopimuksen perusteella langenneiden oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen edellyttää myyjän kirjallista suostumusta.
   5. Ostosopimus katsotaan solmituksi viimeistään silloin, kun kauppias saa sähköpostilla vastaavan tilausvahvistuksen.
  2. Suora Osto
   1. Osioon ”Suora Osto“ asetetaan myytäväksi valikoituja ajoneuvoja kiinteään hintaan. Tässä on kuitenkin kyse ainoastaan kauppiaalle osoitetusta kehotuksesta tehdä ajoneuvosta tarjous. Tarjousmääräaikaa ei ole.
   2. Kauppias voi ostaa nämä ajoneuvot ilmoitetulla hinnalla. Tätä varten asiakas tekee vastaavan sitovan tarjouksen, joka tähtää kauppasopimuksen solmimiseen.
   3. Sopimus katsotaan solmituksi, kun myyjä hyväksyy tarjouksen. Kauppiaalle ilmoitetaan sopimuksen solmimisesta välittömästi, yleensä työpäivän kuluessa, tilausvahvistuksella, joka lähetetään sähköpostilla tai telefaksilla. Kun sähköposti tai telefaksi saapuu kauppiaalle, voimaan astuvat kaikki seuraukset, jotka on kytketty sopimuksen solmimiseen.
  3. 24h Huutokauppa
   1. Osio ”24h Huutokauppa“ on ainoastaan valittujen kauppiaiden käytettävissä. Sinne asetetaan myyjän vastikään hankkimia ajoneuvoja. Yksittäisille ajoneuvoille määrätään tarjousmääräaika. Kauppias näkee tarjousmääräajan kunkin ajoneuvon tiedoissa. Yleensä se on 24 tuntia.
   2. Kauppias voi tehdä tarjousmääräajan puitteissa kustakin ajoneuvosta korkeintaan kaksi sitovaa tarjousta kauppasopimuksen solmimista varten. Korkein tästä ajoneuvosta tarjousmääräajan puitteissa tehdyistä tarjouksista on sitova.
   3. Sopimus katsotaan solmituksi, kun myyjä hyväksyy tarjoukseen. Kauppiaalle ilmoitetaan sopimuksen solmimisesta välittömästi, yleensä työpäivän kuluessa, tilausvahvistuksella, joka lähetetään sähköpostilla tai telefaksilla. Kun sähköposti tai telefaksi saapuu kauppiaalle, voimaan astuvat kaikki seuraukset, jotka on kytketty sopimuksen solmimiseen.
  4. Suora Tarjous Asiakkaalle
   1. Osio ”Suora Tarjous Asiakkaalle“ on ainoastaan valittujen kauppiaiden käytettävissä. Tässä osiossa kauppias voi seurata reaaliaikaisesti kuinka autoja arvioidaan ostopisteellä. Tämä tapahtuu samanaikaisesti siellä käynnissä olevan ostoprosessin kanssa.
   2. Kauppias voi tehdä kustakin ajoneuvosta korkeintaan kaksi sitovaa tarjousta kauppasopimuksen solmimista varten. Korkein kauppiaan tästä ajoneuvosta tekemä tarjous on sitova 14 päivän ajan.
   3. Sopimus katsotaan solmituksi, kun myyjä hyväksyy tarjoukseen. Kauppiaalle ilmoitetaan hyväksynnästä ja siitä seuraavasta sopimuksen solmimisesta välittömästi, yleensä työpäivän kuluessa, tilausvahvistuksella, joka lähetetään sähköpostilla tai telefaksilla. Kun sähköposti tai telefaksi saapuu kauppiaalle, voimaan astuvat kaikki seuraukset, jotka on kytketty sopimuksen solmimiseen.
  5. Live Huutokauppa
   1. Otsikko ”Live Huutokauppa“ on ainoastaan valittujen kauppiaiden käytettävissä. Tässä osiossa kauppias voi seurata reaaliaikaisesti kuinka autoja arvioidaan ostopisteellä. Tämä tapahtuu samanaikaisesti siellä käynnissä olevan ostoprosessin kanssa. Kauppias voi tehdä sitovia tarjouksia ajallisesti rajoitetun huutokaupan puitteissa.
   2. Kauppias voi tehdä kustakin ajoneuvosta rajattomasti sitovia tarjouksia kauppasopimuksen solmimista varten. Korkein kauppiaan tästä ajoneuvosta tekemä tarjous on sitova 14 päivän ajan.
   3. Sopimus katsotaan solmituksi, kun myyjä hyväksyy tarjoukseen. Kauppiaalle ilmoitetaan hyväksynnästä ja siitä seuraavasta sopimuksen solmimisesta välittömästi, yleensä työpäivän kuluessa, tilausvahvistuksella, joka lähetetään sähköpostilla tai telefaksilla. Kun sähköposti tai telefaksi saapuu kauppiaalle, voimaan astuvat kaikki seuraukset, jotka on kytketty sopimuksen solmimiseen.
 3. Maksaminen
  1. Kauppias on velvollinen maksamaan koko kauppasumman vähentämättömänä. Yksityiskohdat ilmenevät kulloisestakin tilausvahvistuksesta. Kauppahinta on maksettava heti. Kauppahinta tulee suorittaa välittömästi kauppasopimuksen solmimisen ja tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen, viimeistään kolme arkipäivää sopimuksen solmimisen jälkeen. Maksu suoritetaan tilisiirrolla, joka osoitetaan tilausvahvistuksessa ilmoitetulle tilille. Kaikki hinnat ilmoitetaan euroina (EUR).
  2. Kauppias voi tehdä vähennyksiä myyjän vaateista vain silloin, kun kauppiaan vastavaade on kiistaton tai olemassa on sitä koskeva lainvoimainen oikeuden päätös. Hän voi soveltaa panttioikeutta vain sikäli, kun se perustuu kauppasopimukseen.
  3. Jos kauppiaan maksusuoritus viivästyy, myyjä voi vetäytyä sopimuksesta. Maksun katsotaan viivästyneen, jos sitä ei ole suoritettu 7 päivän kuluessa maksun eräpäivästä. Kun myyjä on ilmoittanut vetäytyvänsä sopimuksesta, se asettaa ajoneuvot myyntiin uudelleen. Jos auton uudelleen myynnistä saatu hinta on alhaisempi kuin alkuperäisessä sopimuksessa, se vaaditaan kauppiaalta vahingonkorvauksena.
  4. Voit tarkistaa myyjän tarjoamien palveluiden maksut hinnastostamme. Pääset tulostettavaan listaan sivuiltamme seuraavasta linkistä: Hinnasto
 4. Noutaminen
  1. Kauppias on itse vastuussa myydyn ajoneuvon noutamisesta sen kulloisestakin sijainnista. Kun sopimus on solmittu, myyjä välittää kauppiaalle kaikki noutoon tarvittavat tiedot, erityisesti noutopaikat, aukioloajat, ensimmäisen mahdollisen noutoajan (valmiusilmoitus). Myyjä pidättää itselleen oikeuden siirtää ajoneuvo sisäisen logistiikkansa puitteissa toiseen paikkaan siihen asti, että kauppias noutaa sen.
  2. Kauppiaalla on velvollisuus noutaa ostamansa auto kolmen arkipäivän kuluessa sopimuksen solmimisesta valmiusilmoituksessa ilmoitetusta paikasta tai huolehtia muuten sen kuljettamisesta pois.
  3. Jos kauppias ei huolehdi velvoitteestaan viimeistään seitsemän päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta, myyjä perii jokaisesta seisontapäivästä maksua EUR 15,00 + alv:n per ajoneuvo. Kauppiaan tulee suorittaa tämä seisontamaksu myyjälle, ellei hän pysty osoittamaan, että seisonta-ajasta ei ole tosiasiassa aiheutunut kustannuksia tai ne ovat olleet tätä pienemmät. Myyjä pidättää itselleen oikeuden olla luovuttamatta ajoneuvoa kauppiaalle ennen kuin kaikki kertyneet seisontamaksut on suoritettu.
  4. Myyjä huolehtii siitä, että kauppias pääsee noutamaan myydyn ajoneuvon yrityksen alueelta tai kulloisestakin sijainnista.
  5. Kauppias voi antaa kuljetuksen järjestämisen ulkoisen logistiikkayrityksen avulla myyjän tehtäväksi. Sen riskit ja kustannukset kantaa kauppias. Kauppias on velvollinen maksamaan myyjän laskuttamat kulut 3 päivän kuluessa. Jos kauppias ei maksa niitä, myyjällä on rajoittamaton panttioikeus ajoneuvoon siihen asti, että kaikki maksuvelvoitteet on hoidettu kokonaisuudessaan.
 5. Omistuksenpidätys
  1. Myyjä ottaa velvoitteekseen luovuttaa ajoneuvo ja mahdolliset lisävarusteet sekä asianmukaiset rekisteröintipaperit kauppiaalle sen jälkeen, kun tämä on suorittanut kaikki kauppasopimukseen sisältyvät velvoitteensa. Ajoneuvo ja kaikki siihen liittyvät oikeudet säilyvät myyjän omistuksessa ja hallinnassa siihen asti, että kauppias on täyttänyt kaikki kauppasopimukseen sisältyvät velvoitteensa.
  2. Omistuksenpidätyksen ajan oikeus rekisteröintiasiakirjojen, erityisesti [saksalaisen] rekisteriotteen osan II (Fahrzeugbrief), omistukseen kuuluu myyjälle.
  3. Myyjä ottaa velvoitteekseen noudattaa myydyn ajoneuvon suhteen vaadittavaa varovaisuutta omistuksenpidätyksen ajan.
 6. Materiaalipuutteet
  1. Ajoneuvojen myynti tapahtuu siten, että kaikenlaiset materiaalipuutteita koskevat vaateet on suljettu pois. Materiaalipuutteista koskevia vaadeoikeuksia ei ole erityisesti silloin, kun puute tai vaurio johtuu luonnollisesta kulumisesta. Kauppiaan materiaalipuutteita koskevat vaadeoikeudet vanhenevat vuoden kuluessa ajoneuvon noutamisesta.
  2. Kauppiaan tulee tarkastaa myyty ajoneuvo välittömästi haltuunoton jälkeen. Sikäli kuin puutteita ilmenee, kauppiaan tulee ilmoittaa niistä kirjallisesti myyjälle välittömästi ts. yhden arkipäivän kuluessa haltuunotosta. Jos hän ei tee tätä ilmoitusta, tavara katsotaan hyväksytyksi paitsi siinä tapauksessa, että kyseessä on puute, jota ei voitu havaita tarkastuksessa.
  3. Jos myöhemmin ilmenee sellainen puute, jota ei voitu havaita tarkastuksessa, kauppiaan täytyy ilmoittaa siitä myyjälle yhden arkipäivän kuluessa havaitsemisesta. Muussa tapauksessa ajoneuvo katsotaan myös suhteessa puutteeseen hyväksytyksi. Tämä ei päde, sikäli kuin myyjä tai sen valtuutetut henkilöt tai muut apulaiset ovat vilpillisesti vaienneet puutteesta.
  4. Tämä rajoitus ei koske vahingonkorjausvaatimuksia, jotka perustuvat myyjän tai sen valtuutetun henkilön tai muiden apulaisten toimesta tapahtuneeseen velvollisuuksien törkeään tai tahalliseen laiminlyöntiin tai joiden perusteena on kuolema, ruumiinvamma ja terveyshaitta.
 7. Muuta
  1. Sopimusosapuolet sekä sopimuksen kohde kirjataan tilausvahvistuksen muodossa asiakirjoihin. Tähän kirjalliseen kauppasopimukseen käsin tehdyt muutokset ja lisäykset ovat pätemättömiä. Myyjä voi muuttaa verkkosivustoa, säännöstöä sekä näitä myyntiehtoja milloin tahansa.
  2. Liikesuhteisiin sovelletaan aina myyntiehtojen sitä versiota, joka oli voimassa liikesuhteen alkamishetkellä.
  3. Kaikkien näiden myyntiehtojen alaisten sopimusten, oikeudellisten suhteiden ja liikesuhteiden sekä niihin kuuluvien ja niistä seuraavien vaateiden suhteen sovelletaan Saksan lakia poislukien YK:n kauppalaki.
  4. Kaikkien liikesuhteista syntyvien nykyisten ja tulevien vaateiden suhteen yksinomainen oikeustoimipaikka on myyjän kotipaikka (Berliini). Myyjällä on oikeus haastaa kulloinenkin sopimuskumppaninsa oikeuteen myös tämän yleisessä oikeustoimipaikassa.
 8. Muut sopimukset
  1. Ajoneuvojen myynti kauppiaalle tapahtuu siten, että kaikenlaiset materiaalipuutteita koskevat takuuvaateet on suljettu pois. Tämä koskee erityisesti seuraavia:
   1. — ajoneuvot, jotka on merkitty kolariajoneuvoiksi
   2. — ajoneuvot, joiden mittarilukema on yli 175.000 km
   3. — ajoneuvot, joiden ikä on yli 10 vuotta normaalikäytössä
   4. — näkyvät puutteet ja vauriot, kuten erityisesti:
    1. — pienet naarmut maalipinnassa
    2. — pienet lommot
    3. — puuttuvat antennit
    4. — naarmut alumiinivanteissa
    5. — likainen sisätila
    6. — tyhjät renkaat
    7. — pienet kiveniskemät tuulilasissa
    8. — ajoneuvon käyttöohjeen puuttuminen
    9. — navigaattorin CD-, DVD-levyn tai muistikortin puuttuminen
    10. — tavaratilan verhon tai hattuhyllyn puuttuminen
    11. — kadonneet kaukosäätimet
    12. — puuttuvat komponenttiavaimet (hinaustanko, kattoteline jne.)
    13. — palaneet hehkulamput
   5. — tekniset puutteet kuluvissa osissa, kuten erityisesti:
    1. — pakokaasulaitteisto
    2. — Airco Fluid (ilmastointilaitteen kylmäneste)
    3. — puskurit
    4. — rikkinäiset jouset
    5. — alatukivarret ja holkit
    6. — pyöränlaakerit
    7. — iskunvaimenninten yläpään laakerit
    8. — akku
    9. — nestevuodot
    10. — lasinpyyhkijät.

(Versio: Toukokuu 2016)

Kysyttävää?

Soita tai jätä viesti.