Tietosuoja

Käyttäjiemme tietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme tietosuojaa koskevia lakeja ja asetuksia.

Verkkopalvelun tietosuojasta vastaa Auto1.com GmbH. Tietosuojaan liittyvät kysymykset voit osoittaa tietosuojasta vastaavalle johtajalle. Osoite:: datenschutz@auto1.com.

Palvelumme tallentaa käyttäjän antamia henkilökohtaisia tietoja. Näitä tietoja voivat olla esim. sähköposti ja puhelinnumero.

Käytämme em. tietoja palvelun yksilöllisemmän tuottamiseen rekisteröityneelle käyttäjälle. Tietoja käytetään yksinomaan Auto1.com´n ja sen tytäryhtiöiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.