Декларация за защита на данните

Благодарим Ви за интереса към нашата компания и за посещението на нашата интернет страница  www.auto1.com (наричана по-долу „уебсайт”).

Тази декларация за поверителност на данните Ви предоставя информация за естеството, сферата и целта на личните данни, обработвани от AUTO1.com и WKDA AUTOMOTIVE SRL (наричани заедно „AUTO1.com” или „ние”), както и правата, с които се ползвате.

Следователно настоящата декларация за поверителност на данните се отнася и за използването на приложения, управлявани от AUTO1.com или неговите филиали.

1.    ОПЕРАТОРЪТ, ОТГОВОРЕН ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В зависимост от дейността по обработка, AUTO1.com GmbH или WKDA AUTOMOTIVE SRL отговарят за обработката на Вашите лични данни. 

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraβe 72
 • 10961 Берлин
 • Германия
 • Телефон +49 (0) 30/201 638 8100
 • Имейл: info@auto1.com

е звеното, отговорно за обработката на лични данни, събрани по време на използването на уебсайта от Вас. 

 • WKDA AUTOMOTIVE SRL
 • бул. Димитрие Помпеиу № 9-9A
 • сграда 1A и 1Б, етаж 1
 • сектор 2
 • Букурещ
 • Румъния

е страната, отговорна за всички други дейности по обработка. 

Тази декларация за поверителност се отнася в еднаква степен за обработката на лични данни от AUTO1.com GmbH и WKDA AUTOMOTIVE SRL.

2.    ОТГОВОРНИКЪТ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ

Ако имате някакви въпроси и/или предложения относно защитата на данните, можете да се свържете директно с нашия екип за защита на данните по всяко време, като изпратите имейл на dataprotection@safetydpo.eu .

3.    ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ЗА УПОТРЕБА

Всеки път, когато този уебсайт е посетен от потребител, той събира общи данни и информация. Общите данни и информация се съхраняват във файлове журнали на сървъра. Въпросните данни са:

    използвани типове браузър и версии,

    операционната система, използвана от системата за достъп,

    уеб страницата, от която система за достъп е достигнала до този уебсайт (известна като referrer),

    подсайтове, които са достъпни от този уебсайт чрез система за достъп,

    дата и час на достъпа до сайта,

    IP адрес,

    доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и 

    други данни и сходна информация, които визират избягването на опасност в случай на атаки срещу нашите IT системи.

AUTO1.com има нужда от тези данни за:

    Да предоставя правилно съдържанието на този уебсайт и да осигурява постоянната функционалност на нашите IT системи, и на технологията, която стои в основата на този уебсайт.

Правното основание за тази дейност по обработване е чл. 6 (1) (б) Общ регламент относно защитата на данните.

    да оптимизира съдържанието и рекламата за този уебсайт.

Правното основание на тази дейност по обработка е чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Наш законен интерес е да адаптираме уебсайта към индивидуалните нужди на потребителите и да подобрим услугите си.

    Както и да предоставяме на правоприлагащите органи информацията, необходима за водене на наказателни производства в случай на кибератака.

Правното основание на тази дейност по обработка е чл. 6 (1) (в) (е) Общ регламент относно защитата на данните. AUTO1.com има легитимен интерес да гарантира сигурността на уебсайта и да предотвратява неправилното му използване.

4.    ОБРАБОТКА НА ДННИТЕ, КОИТО СТЕ НИ ПРЕДОСТАВИЛИ

Събираме и съхраняваме данните, които ни предоставяте, когато използвате уебсайта и по-точно, когато използвате приложенията, услугите или инструментите на уебсайта. 

Такива данни включват:

    данни, които предоставяте при регистрация или вписване за една от нашите услуги, като име, имейл адрес, стационарен номер, номер на мобилен телефон;

    данни, които ни предоставяте за сключване на договор за покупко-продажба относно автомобил втора употреба;

    Данните, които ни изпращате чрез уебсайта, с цел отписване на автомобил, внесен от  Нидерландия.

Правното основание на тази дейност по обработване е чл. 6 (1) (б) Общ регламент относно защитата на данните.

    данни, които се предават в контекста на решаване на всякакви проблеми и кореспонденция/обратна връзка на сайта или по имейл /факс/поща/телефон;

    допълнителни лични данни, които изискваме от Вас и които ни трябват за удостоверяване или с цел проверка.

Правното основание на тази дейност по обработване е чл. 6 (1) (б) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Имаме легитимен интерес да подобряваме услугите си и да се предпазваме от злоупотреби.

5.    ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА

Свързаните дружества AUTO1.com (наричани заедно „Групата AUTO1”) могат да имат достъп до или да обработват Вашите лични данни, ако това е необходимо за постигане на целите на обработката, посочени в тази декларация за поверителност на данните, или ако това е необходимо за изпълнение на договорните или законовите задължения на групата AUTO1. Групата AUTO1 по договор гарантира, че всяка компания спазва високи стандарти за защита и сигурност на данните. Правното основание за тази обработка е чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Нашият легитимен интерес е да подобряваме нашите услуги чрез възлагане на външни изпълнители за вътрешни административни цели на свързани дружества, да подобряваме нашите услуги.

6.    Запис на телефонни обаждания

Ако си взаимодействате с нас по телефона, ние си запазваме правото да запишем телефонното обаждане. Записите изискват Вашето изрично съгласие, което се получава в началото на всяко телефонно обаждане. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, с последващ ефект, например, като помолите служителя да спре записването. Записите се използват за осигуряване на качеството, както и за обучение и образование. В изключителни случаи може да се чуят призиви за целите на обучението и образованието. Сътрудничим си със следните доставчици на услуги:

    Twilio Inc, 375 Beale St, Suite 300 San Francisco, CA 94105, SUA.

    Natterbox Limited, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Англия с номер на дружеството 06968249, чийто регистриран адрес е No. 1 Croydon, Croydon, London, CR0 0XT, UK

Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6 (1) (a) и чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните, с което законният ни интерес е да осигуряваме обучение на нашите служители и да предоставяме висококачествени услуги на клиентите.

7.    ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ВЪНШНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ 

AUTO1.com получава помощ от външни доставчици на услуги за определени процеси на технически анализ, обработка или съхранение на данни (например за получаване на обобщена, нелична статистика от бази данни или за съхраняване на резервни копия). Тези доставчици на услуги са внимателно подбрани и отговарят на високите стандарти за защита и сигурност на данните. Те също така са длъжни да поддържат строга поверителност и да обработват лични данни само когато това бъде поискано от AUTO1.com и в съответствие с инструкциите на AUTO1.com.

AUTO1.com си сътрудничи с компании и други субекти, които предлагат специализирана експертиза в специални области (например данъчни консултанти, правни консултанти, счетоводни кантори, логистични компании). Тези субекти са правно или договорно задължени да пазят поверителност. Ако е необходимо да се предадат лични данни на тези субекти, правното основание е, в зависимост от вида на съответното сътрудничество, чл. 6, ал. 1, букви б) или е) Общ регламент относно защитата на данните. AUTO1.com има легитимен интерес да подобрява своите услуги чрез използване на външна експертиза.

Ако прехвърляме лични данни на получатели извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (така наречените „трети държави“), ние гарантираме, че подходящото ниво на защита на данните е гарантирано в тази трета държава или от този получател във въпросната трета държава. Прехвърлянето може да се основава на „решение за адекватност“ на Европейската комисия или на подходящи мерки за сигурност, като стандартни договорни клаузи на ЕС или задължителни корпоративни правила.

8.    РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН (NEWSLETTER)

Ако се регистрирате за бюлетина, ние ще използваме вашия имейл адрес, за да Ви изпратим съответния брой на нашия бюлетин, чрез който редовно Ви предоставяме информация по интересни теми.

За да осигурите правилния си абонамент за бюлетина - т.е. да предотвратите неоторизирани регистрации от името на трети страни - след първоначалния Ви абонамент за бюлетина, като част от процедура за двойно включване, ще Ви изпратим имейл за потвърждение, в който Ви молим да потвърдете, че сте се регистрирали. Също така ще съхраним Вашия IP адрес, дата и час на абонамент за бюлетина и потвърждение, за да можем да проследим и да имаме доказателство за абонамент на по-късна дата. Ще запазим Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим бюлетина, освен ако и докато не се отпишете или спрем да го изпращаме. За целите на статистическия анализ на нашите бюлетинни кампании, бюлетинът съдържа това, което е известно като пиксели за проследяване. Това графично изображение, вградено в имейла, форматирано в HTML,  ни позволява да открием дали и кога сте отворили имейл и в кои линкове, съдържащи се в имейла, сте влизали.  Като част от този процес Вашият IP адрес се предава и на нашите сървъри. Ние обаче не съхраняваме този IP адрес или други лични данни.

Правното основание за тази обработваща дейност е вашето съгласие съгласно чл. 6 (1) (a) Общ регламент относно защитата на данните. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си, с последващо действие, за всякакъв вид бюлетин, без да понасяте разходи, различни от разходите за предаване, на базова ставка (например разходите за Вашия доставчик на интернет услуги). В този случай, за съжаление, няма да можем повече да Ви изпращаме бюлетина.

Ако получим от Вас искане за оттегляне, ние ще добавим Вашата лична информация за контакт към списък за блокиране, който използваме, за да гарантираме, че повече няма да Ви изпращаме никаква форма на реклама, която вече не е добре дошла. Правно основание на тази дейност при обработка е чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Наш законен интерес е да избягваме изпращането на нежелани бюлетини.

Уебсайтът използва бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се поставят и съхраняват в компютърната система чрез интернет браузър. Те се съхраняват на твърдия диск на компютъра на потребителя и не причиняват никакви щети. Бисквитките на уебсайта съдържат лични данни за потребителя. Те освобождават потребителя на уебсайта, например, от усилията за повторно въвеждане на данни, опростяват предаването на конкретно съдържание и помагат на AUTO1.com да идентифицира популярните области на уебсайта.

Това позволява на AUTO1.com, наред с други неща, да адаптира съдържанието на уебсайта към специфичните нужди на своите потребители. Правното основание на тази дейност при обработка е чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Наш законен интерес е да осигурим функционалността на уебсайта и да направим посещението и използването на уебсайта възможно най-удобно и ефективно.

Потребителят може по всяко време да попречи на този уебсайт да поставя бисквитки, като прави подходяща корекция на настройките на използвания интернет браузър и следователно, постоянно възразява срещу поставянето на бисквитки. Освен това бисквитките, които вече са поставени, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно във всички често използвани интернет браузъри. Ако потребителят деактивира поставянето на бисквитки в използвания интернет браузър, някои от функциите на този уебсайт може да не са напълно използваеми.

Можете да отмените или промените предпочитанията си за бисквитки, като кликнете тук.

10.    GOOGLE ANALYTICS

Този уебсайт използва Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът е събиране, компилиране и анализ на данни за поведението на посетителите при достъп до уеб страници. Услуга за уеб анализ събира, наред с други неща, данни за въпроса, от коя уеб страница респондентът е достигнал друга уеб страница (известна като referrer), кои подсайтове на уебсайта са били посетени или колко често и колко дълго е бил разглеждан даден подсайт. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уеб страница и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Действащата компания на компонента Google-Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,  USA.

За уеб анализ чрез Google Analytics AUTO1.com използва суфикса „gat. anonymizeIp”. С този суфикс, ако нашият уебсайт е достъпен от държава-членка на Европейския съюз или друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство, IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се прекъсва и анонимизира от Google. Целта на компонента Google-Analytics е да анализира потока от посетители на сайта. Google използва събраните данни и информация, наред с други неща, за да анализира използването на уебсайта, за да състави онлайн отчети за нас, които показват дейностите на сайта, и да предостави допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта. Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, които представляват текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на начина, по който сте използвали уебсайта. Всеки път, когато посетите една от отделните страници на този уебсайт - който се управлява от контрольора, отговорен за обработката - и на който е интегриран компонент на Google-Analytics, интернет браузърът в ИТ системата на субекта на данни се индуцира автоматично от съответния компонент Google-Analytics за предаване на данни на Google за онлайн анализ.

В контекста на този технически процес Google ще открие лични данни - като например IP адреса на субекта на данните - което позволява на Google, наред с други неща, да проследява произхода на посетителите и кликванията и в резултат на това позволява таксуване на комисионни. Бисквитките съхраняват лични данни - например времето на достъп, мястото, от което е осъществен достъп до нашия уебсайт и колко пъти лицето е посетило нашия уебсайт. При всяко посещение на нашия сайт тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се прехвърлят на Google в САЩ. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ.

Google може да предава тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни. Както вече беше посочено по-горе, субектът на данни може по всяко време да попречи на нашия уебсайт да поставя бисквитки, като прави подходяща корекция на настройките на използвания интернет браузър и следователно трайно да се противопостави на бисквитките. Подобна корекция на настройките на използвания интернет браузър също би попречила на Google да постави бисквитка в ИТ системата на субекта на данни. Освен това бисквитка, която вече е поставена от Google Analytics, може да бъде изтрита по всяко време чрез Вашия интернет браузър или друг софтуер. Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу събирането на данни, създадени от Google Analytics и свързани с използването на този уебсайт, както и да възрази срещу обработката на такива данни от Google и да предотврати събирането и обработката на данни.

За целта субектът на данни трябва да изтегли допълнителна програма за браузър от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Тази допълнителна програма за браузър позволява на Google Analytics да знае чрез JavaScript, че данните и информацията за посещаваните уеб страници не могат да се предават на Google Analytics. Google смята, че инсталирането на допълнителна програма за браузър е възражение. Ако ИТ системата на субекта на данни бъде изтрита, форматирана или преинсталирана на по-късна дата, тогава субектът на данни трябва да преинсталира добавката на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако тази програма е деинсталирана или деактивирана от субекта на данни или от друго лице, което е под контрола на субекта на данните, има опция за преинсталиране или реактивиране на добавката на браузъра. За повече информация и приложими разпоредби за защита на личните данни на Google вижте   https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Google Analytics е обяснен по-подробно в https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. Правното основание на тази дейност по обработване е чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Наш правен интерес е да осигурим функционалността на уебсайта и да направим посещението и използването на уебсайта възможно най-удобно и ефикасно.

11.    GOOGLE TAG MANAGER

Този уебсайт използва Google Tag Manager. Тази услуга Ви позволява да управлявате маркери на уебсайтове чрез интерфейс. Етикетите са малки елементи на кода, които се използват, наред с други неща, за измерване на трафика и поведението на посетителите. Google Tag Manager прилага само маркери. Не се използват бисквитки и следователно не се събират лични данни като част от този процес. Google Tag Manager задейства други тагове, които от своя страна могат да събират данни. Google Tag Manager обаче няма достъп до тези данни. Ако домейн или бисквитка бъдат деактивирани, те остават в сила за всички проследяващи маркери, при условие че са внедрени с Google Tag Manager.

12.    AMAZON CLOUDFRONT

Този уебсайт използва Amazon CloudFront, CDN (мрежа за доставка на съдържание) на Amazon Web Services, Inc. (наричана накратко „Amazon”).

Използването на CDN съкращава времето за зареждане на уебсайта. Amazon управлява много сървъри в Европа (включително Франкфурт на Майн, Германия и Милано, Италия), така че можете да изпращате данните си възможно най-бързо. От техническа гледна точка обаче не може да се изключи възможността браузърът Ви да има достъп до сървър извън ЕС (например, защото имате достъп до този уебсайт извън ЕС или по някаква друга причина). В такъв случай данните се изпращат от Вашия браузър директно до съответната държава и/или регион (Северна и Южна Америка, Азия, Австралия).

За повече информация относно Amazon CloudFront вижте   https://aws.amazon.com/de/cloudfront/. Можете да намерите политиката за поверителност на Amazon на https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

13.    New Relic

Този уебсайт използва plugin от услугата за уеб анализ на New Relic. Този инструмент ни позволява да събираме статистически анализ за скоростта на уебсайта. Той се управлява от New Relic Inc.

New Relic използва бисквитки. Когато потребителят влезе в уебсайт, който съдържа plugin New Relic, браузърът се свързва със сървърите New Relic. Ако потребителят е влязъл в New Relic, New Relic може да назначи посещението на акаунта му в New Reliс.

Правното основание на тази дейност по обработване е чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Наш законен интерес е да оптимизираме нашите услуги и да направим използването на уебсайта възможно най-удобно и ефективно.

14.    ИЗТРИВАНЕ И БЛОКИРАНЕН НА ЛИЧНИ ДАННИ

AUTO1.com обработва и съхранява други лични данни само за времето, необходимо за постигане на целта на съхранението. След като целта на съхранението престане да съществува, личните данни се изтриват или анонимизират като рутинни и в съответствие със законовите разпоредби.

Това не се отнася за идентификационните номера на превозното средство. AUTO1.com използва идентификационни номера на превозните средства за целите на пазарния анализ. За тази цел AUTO1.com обработва и съхранява идентификационните номера на превозното средство за неограничен период от време. Правното основание е чл. 6 (1) (е) Общ регламент относно защитата на данните. Ние имаме легитимен интерес да използваме идентификационните номера на превозното средство за гореспоменатата цел, за неограничен период от време, тъй като информацията, която трябва да бъде получена от идентификационния номер на превозното средство, е от съществено значение за предоставянето на нашите услуги.

15.    ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени в тази клауза, можете да изпратите съобщение за това по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени в точка 1 или точка 2 (например по имейл или с писмо).

a. Право на потвърждение

Имате право да поискате потвърждение, че личните данни, свързани с Вас, са обработени.

b. Право на достъп

Имате право да получите информация за следните аспекти, особено за:

    съхранените лични данни, които Ви засягат;

    целите на обработката;

    категориите лични данни, които се обработват;

    получателите или категориите получатели, на които са били или ще бъдат разкрити личните данни;

    очаквания период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

    правото за подаване на жалба до надзорен орган;

    наличието на автоматизиран процес на вземане на решения;

    дали личните данни са прехвърлени в трета държава или на международна организация.

c. Право на коригиране

Имате право да поискате

    Коригиране на неточни лични данни, които Ви засягат

и

    попълване на непълни лични данни, които Ви засягат.

d. Право на изтриване

Имате право на изтриване на всички лични данни, свързани с Вас, без ненужно забавяне, особено ако:

    целта, за която личните данни са били събрани или обработени по друг начин, е престанала да съществува;

    оттегляте съгласието си, на което се основава обработката и няма друго правно основание за обработката;

    противопоставяте се на обработването и няма наложителни законни причини за обработването;

и / или

    личните данни са обработени незаконно.

e. Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката, ако:

    оспорвате точността на личните данни, т.е. за период, който позволява на AUTO1.com да провери точността на личните данни;

    обработката е незаконна и вместо да изтриете лични данни, Вие поисквате ограничението на използването на лични данни;

    личните данни вече не са необходими за целите на обработката, но имате нужда от личните данни, за да установите, упражните или защитите правни искове;

    възразили сте срещу обработката и все още не е изяснено дали възражението Ви ще доведе до прекратяване на обработката на данни.

f. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате лични данни за Вас в структуриран, често използван и автоматично четим формат.

Освен това имате право да предавате личните си данни директно на друг оператор, доколкото това е технически осъществимо и ако това не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.

g. Право на възражение

Имате право да възразите, поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, ако обработването се основава на следната причина:

    обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от AUTO1.com или трета страна.

В случай на възражение AUTO1.com вече няма да обработва лични данни, освен ако не съществуват убедителни законни причини за обработването, които надхвърлят Вашите интереси, права и свободи, или целта на обработването е установяване, упражняване или защита срещу правни претенции.

Ако желаете да упражните правото си на възражение, можете по всяко време да изпратите съобщение, използвайки данните за контакт, посочени в точка 1 или точка 2 (например по имейл, факс, писмо).

h. Право на жалба

Ако смятате, че дадена обработваща дейност нарушава Общия регламент относно защитата на данните, имате право да подадете жалба. Компетентният орган за AUTO1.com GmbH е представителят за защита на личните данни и свободата на информация в Берлин (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Friedrichstr. 219, 10969 Берлин, Германия. Компетентният орган за WKDA AUTOMOTIVE SRL е Националният орган за надзор на обработката на лични данни, бул. Генерал Георге Магеру 28-30, сектор 1, пощенски код 010336, Букурещ, Румъния.

Версия от март, 2021 г.