Отпечатък

Управляващ орган за уебсайт

AUTO1.com GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Берлин

Телефон: +49 30/ 201 63 405
Имейл: info@auto1.com
Търговска регистрация: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 155491 B
БУЛСТАТ: 37/037/46248
БУЛСТАТ ПО ДДС: DE286118911
Управляващ директор
: Robert Lasek

Отговорник за съдържанието § 55 RStV: Robert Lasek


Оперативен орган за платформа търг

AUTO1 European Auctions GmbH & Co. KG Bergmannstraße 72, 10961 Berlin

Телефон: +49 30/ 201 63 405
E-Mail: handel@auto1.com
Търговска регистрация: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRA 52288 B
БУЛСТАТ: 37/037/46078
БУЛСТАТ ПО ДДС: DE306353567
General Partner: AUTO1 European Auctions Verwaltungs GmbH
Commercial registration: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 175216 B

Представено от Управителните директори: Hakan Koç, Christian Bertermann, Dr. Timo Wilke.