Imprint

Управляващ орган за уебсайт

AUTO1.com GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Берлин

Телефон: +49 30/ 201 63 405
Имейл: info@auto1.com
Търговска регистрация: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 155491 B
БУЛСТАТ: 37/037/46248
БУЛСТАТ ПО ДДС: DE286118911
Управляващ директор : Denis Belan

Отговорник за съдържанието § 55 RStV: Denis Belan


Оперативен орган за платформа търг

AUTO1 Group Operations SE, Bergmannstraße 72, 10961 Berlin

Телефон: +49 30/ 201 63 405
E-Mail: handel@auto1.com

Членове на борда на директорите: Christian Bertermann, Markus Boser


Председател на надзорния съвет: Д-р Герхард Кроме
Търговска регистрация: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 229440 B
БУЛСТАТ: 37/032/58006

БУЛСТАТ ПО ДДС: DE286118911