Förklaring om personuppgiftsskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag och för att du besöker vår webbplats www.auto1.com (hädanefter ”Webbplatsen”).
AUTO1.com GmbH (hädanefter ” AUTO1.com” eller ” vi”) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.

Vid behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer gällande en berörd person [sådan person kallas hädanefter ” den Registrerade”]), görs detta uteslutande i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (hädanefter ” GDPR”) och landsspecifika bestämmelser om personuppgiftsskydd till AUTO1.com.
Eventuell behandling av personuppgifter för vilka det inte finns någon lagstadgad rättslig grund sker endast (om överhuvudtaget) med den Registrerades samtycke.
Denna förklaring om personuppgiftsskydd ger dig information om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som behandlas av AUTO1.com samt om dina rättigheter.

1. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses i GDPR och andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen är:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Tyskland
 • Telefon: +49 (0)30/201 63 405
 • E-post: info@auto1.com

2. Dataskyddsombud
Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt om du har några frågor och/eller förslag angående dataskydd.
Du når vårt dataskyddsombud på:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Tyskland
 • Telefon: +49 (0)30/201 63 405
 • E-post: datenschutz@auto1.com

3. Behandling av användningsdata
Varje gång Webbplatsen öppnas av en användare samlar den in allmänna data och information. Dessa allmänna data och denna information lagras i serverns loggfiler. Detta gäller följande data:
 • webbläsartyper och versioner som används,
 • operativsystemet som används av det anslutande systemet,
 • den webbsida från vilken ett anslutande system kom till på denna Webbplats (kallas för en referenssida)
 • de underordnade webbplatser som nås på denna Webbplats via ett anslutande system,
 • datum och tid för en åtkomst till Webbplatsen,
 • IP-adressen,
 • internetleverantören för det anslutande systemet
och
 • andra liknande data och information som syftar till att avvärja fara vid angrepp riktade mot våra IT-system.
Vid behandling av dessa användningsdata drar AUTO1.com aldrig några slutsatser om den Registrerade. AUTO1.com behöver dessa data i syfte att:
 • visa korrekt innehåll på denna Webbplats,
 • optimera innehållet i och annonseringen för denna Webbplats,
 • säkerställa den permanenta funktionaliteten för våra IT-system och den teknik som ligger till grund för denna Webbplats
men även
 • för att tillhandahålla nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter så att de kan driva straffrättsliga förfaranden i händelse av ett cyberangrepp.
Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR. Dessa data i anonymiserad form analyseras i första hand av AUTO1.com, och i andra hand för att öka dataskyddet och datasäkerheten. Alla anonymiserade data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av den Registrerade.

4. Överföring av personuppgifter till externa tjänsteleverantörer

AUTO1.com mottar hjälp från externa tjänsteleverantörer för viss teknisk dataanalys, behandling eller lagringsprocesser (t.ex. för att erhålla aggregerad och icke-personlig statistik från databaser eller för lagring av säkerhetskopior). Dessa tjänsteleverantörer är noggrant utvalda och uppfyller höga krav på dataskydd och datasäkerhet. De är skyldiga att upprätthålla strikt konfidentialitet och endast behandla personuppgifter när det sker på uppdrag av AUTO1.com och enligt AUTO1.coms instruktioner. Den rättsliga grunden för sådana tjänsteleverantörers medverkan beskrivs i artikel 28 i GDPR.

AUTO1.com samarbetar med företag och andra enheter som tillhandahåller specialiserad expertis avseende särskilda områden (t.ex. skattekonsulter, juridiska rådgivare, redovisningsföretag, logistikföretag). Dessa enheter är antingen juridiskt eller avtalsenligt förpliktade att upprätthålla konfidentialitet. Den rättsliga grunden är, beroende på respektive slags samarbete, artikel 6.1 b, eller f, i GDPR om en överföring av personuppgifter till dessa enheter är nödvändig.

5. Kakor

Webbplatsen använder kakor. Kakor är textfiler som placeras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare. Kakor lagras på hårddisken på användarens dator och de orsakar ingen skada. Webbplatsens kakor innehåller personuppgifter om användaren. Kakor gör att användaren av Webbplatsen till exempel inte behöver ange data en andra gång, men förenklar även överföringen av specifikt innehåll och hjälper AUTO1.com att identifiera särskilt populära delar av Webbplatsen. Detta gör det bland annat möjligt för AUTO1.com att justera innehållet på Webbplatsen efter användarnas specifika behov. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.
Användaren kan när som helst förhindra att denna Webbplats placerar kakor genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att kakor placeras. Dessutom kan eventuella kakor som redan har placerats när som helst raderas via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt på alla vanliga webbläsare. Om användaren inaktiverar placeringen av kakor i den webbläsare som används kan det leda till att vissa av Webbplatsens funktioner inte går att använda fullt ut.

6. Google Analytics

Den här Webbplatsen använder Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och analys av data över besökares beteende på olika webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om från vilken webbsida en Registrerad besöker en annan webbsida (kallas för en referenssida), vilka underwebbsidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en underwebbsida visades.

Webbanalyser används främst för att optimera webbsidor och för att utföra en kostnadsnyttoanalys av internetannonsering. Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC har certifierats inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (Privacy-Shield framework) och erbjuder därigenom en garanti för att man uppfyller europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

För webbanalys via Google Analytics använder AUTO1.com ”_gat._anonymizeIp”. Google använder detta suffix för att trunkera och anonymisera den Registrerades IP-adress för internetanslutningen om vår Webbplats besöks från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan avtalsslutande stat i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Syftet med Google Analytics-komponenten är analys av flödet av besökare på Webbplatsen. Google använder dessa data och den information som samlats in bland annat för att analysera användningen av Webbplatsen i syfte att sammanställa online-rapporter åt oss som visar aktiviteterna på Webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster förknippade med användningen av Webbplatsen.

Google Analytics använder det som kallas för ”kakor”, d.v.s. textfiler som är lagrade på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använt webbplatsen. Varje gång en person besöker någon av de enskilda sidorna på den här Webbplatsen – som drivs av den personuppgiftsansvarige med ansvar för behandlingen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats – uppmanas webbläsaren på den Registrerades IT-system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google i syfte att analysera dessa data online. I samband med denna tekniska process får Google information om personuppgifter – t.ex. den Registrerades IP-adress – som bland annat gör det möjligt för Google att spåra besökarnas härkomstplats samt klick och därigenom möjliggöra fakturering av uppdrag.

Personuppgifterna – t.ex. tidpunkten för besöket, platsen från vilken Webbplatsen besöktes och hur många gånger den Registrerade besökte Webbplatsen – lagras med hjälp av kakan. Varje gång Webbplatsen besöks överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den Registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan välja att överföra dessa personuppgifter, som samlades in via den tekniska processen, till tredje part. Såsom redan påpekats ovan kan den Registrerade när som helst förhindra att vår Webbplats placerar kakor genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att kakor placeras. En sådan justering av inställningarna för webbläsaren som används hindrar även Google från att placera en kaka i den Registrerades IT-system. Dessutom kan en kaka som redan har placerats av Google Analytics när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Den Registrerade har även möjlighet att invända mot insamlingen av data som framställts av Google Analytics och som är kopplad till användningen av denna Webbplats. Den Registrerade har även möjlighet att invända mot Googles behandling av sådana data och att förhindra sådan insamling och behandling.

Om den Registrerade vill göra detta måste hon/han ladda ner ett webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg talar om för Google Analytics via JavaScript att inga data och ingen information om besök av webbsidor får överföras till Google Analytics. Google uppfattar installationen av webbläsartillägget som en invändning. Om den Registrerades IT-system raderas, formateras eller installeras om vid ett senare datum, måste den Registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den Registrerade, eller av någon annan person inom den Registrerades kontrollområde, är det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget. Du hittar mer information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer ingående på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ . Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

7. Google Tag Manager

Den här Webbplatsen använder Google Tag Manager. Den här tjänsten möjliggör hantering av webbplatskoder via ett gränssnitt. Taggar är små kodelement som bland annat tjänar till att mäta trafik och besökarnas beteende. Google Tag Manager implementerar enbart taggar. Inga kakor används och därmed samlas inga personuppgifter in som en del av processen. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur potentiellt samlar in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om en inaktivering utfördes på nivån för domänen eller kakan, ligger den kvar för alla spårningstaggar förutsatt att de implementeras med Google Tag Manager.

8. Amazon CloudFront

Denna webbplats använder Amazon CloudFront, vilket är ett CDN (innehållsleveransnät) i Amazon Web Services, Inc. (hädanefter ”Amazon”).

En CDN förkortar webbplatsens inläsningstid. Amazon driver flera servrar i Europa (inklusive i Frankfurt am Main, Tyskland och Milano, Italien) för att kunna skicka våra data till dig så fort som möjligt. Men ur teknisk synpunkt kan det inte uteslutas att din webbläsare får åtkomst till en server utanför EU (t.ex. för att du får åtkomst till den här webbplatsen utanför EU eller av någon annan anledning). I sådant fall skickas data från din webbläsare direkt till respektive land och/eller region (Nord- och Sydamerika, Asien, Australien). Amazon har certifierats inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (Privacy-Shield framework) och erbjuder därigenom en garanti för att man uppfyller med europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Du finner ytterligare information om Amazon CloudFront på https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.

Du hittar Amazons sekretesspolicy på https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. CrazyEgg.com
Denna Webbplats använder spårningsverktyget CrazyEgg.com för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med en anonym IP-adress). Med hjälp av kakor kan det här spårningsverktyget analysera hur du använder Webbplatsen (t.ex. vilket innehåll som du klickar på). För detta ändamål visas en användarprofil. Verktyget skapar användarprofiler med hjälp av pseudonymer. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR. Du kan när som helst göra invändningar mot behandlingen av data som genereras av CrazyEgg.com genom att följa anvisningarna på http://www.crazyegg.com/opt-out. Du finner ytterligare information om CrazyEgg.coms dataskydd på http://www.crazyegg.com/privacy.

10. Radering och blockering av personuppgifter

AUTO1.com behandlar och lagrar endast andra personuppgifter under en sådan tidsperiod som krävs för att uppnå syftet med lagringen. När lagringens syfte har upphört raderas eller anonymiseras personuppgifterna rutinmässigt och i enlighet med lagbestämmelserna. Användningsdata raderas vanligen efter 30 dagar.

11. Den Registrerades rättigheter

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges i denna paragraf kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som avses i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post eller brev).

a. Rätt till information

Du har rätt att begära en bekräftelse huruvida personuppgifter om dig behandlas.

b. Rätt till åtkomst

Du har rätt att få information om framför allt följande:
 • de personuppgifter som gäller dig som lagras,
 • syftet med behandlingen,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att föras vidare,
 • den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period,
 • rätten att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande,
 • om personuppgifter har överförts till tredjeland eller till en internationell organisation.

c. Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva
 • rättelse av felaktiga personuppgifter som gäller dig
och
 • komplettering av ofullständiga personuppgifter som gäller dig.

d. Rätt till radering

Du har rätt att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål, särskilt om
 • de syften för vilka personuppgifter har samlats in eller på annat sätt behandlats inte längre gäller,
 • du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundades på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre
och/eller
 • personuppgifterna har behandlats på ett rättsstridigt sätt.

e. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen om
 • du bestrider noggrannheten i personuppgifterna, det vill säga under en period som gör det möjligt för AUTO1.com att verifiera riktigheten i personuppgifterna,
 • behandlingen är olaglig och du i stället för radering av personuppgifter kräver begränsning av personuppgifternas användning,
 • personuppgifterna inte längre behövs för syftet med behandlingen men du behöver personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav,
 • du har invänt mot behandlingen och det har ännu inte förtydligats om din invändning kommer att leda till att uppgiftsbehandlingen stoppas.

f. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig själv i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att få personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart och så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

g. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig av skäl som rör din särskilda situation om behandlingen grundar sig på följande:
 • behandlingen är nödvändig för AUTO1.coms eller en tredje parts legitima intressen.
Vid en invändning upphör AUTO1.com med att behandla personuppgifterna om det inte finns tvingande och berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är för dig att etablera, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk. Om du vill göra invändningar kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post, fax, brev).

Enligt den lydelse som fanns tillgänglig den Sept. 2018