Förklaring om personuppgiftsskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag och för att du besöker vår webbplats www.auto1.com (hädanefter ”Webbplatsen”).

Denna förklaring om personuppgiftsskydd förser dig med information om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som behandlas av AUTO1.com och VKDB Sverige AB (hädanefter gemensamt “AUTO1.com” eller ”vi” ) gällande dina rättigheter.

Denna förklaring om personuppgiftsskydd gäller följaktligen för användning av appar som drivs av AUTO1.com eller dess anslutna företag.

1. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Beroende på behandlingsaktiviteten är antingen AUTO1 Gmbh eller VKDB Sverige AB ansvariga för behandlingen av personuppgifter.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72
 • 10961 Berlin
 • Tyskland
 • Tel. +49 (0)30 / 201 638 8100
 • E-Mail: info@auto1.com

är ansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in när Webbplatsen används.

 • VKDB Sverige AB
 • Gustavslundsvägen 131
 • 16751 Bromma
 • Sverige
 • Tel. 08-12 44 30 00
 • Email: kundservice@vkdb.se

är ansvariga för all annan behandling.

Denna förklaring om personuppgiftsskydd gäller för behandling av personuppgifter av AUTO1.com och VKDB Sverige AB.

2. Kontakt

Om du har några frågor och/eller förslag angående dataskydd kan du kontakta vårt dataskydds team direkt när som helst genom att skicka ett email till: kundservice@vkdb.se.

3. Behandling av användningsdata

Varje gång Webbplatsen öppnas av en användare samlar den in allmänna data och information. Dessa allmänna data och denna information lagras i serverns loggfiler. Detta gäller följande data:

    webbläsartyper och versioner som används,

    operativsystemet som används av det anslutande systemet,

    den webbsida från vilken ett anslutande system kom till på denna Webbplats (kallas för en referenssida)

    de underordnade webbplatser som nås på denna Webbplats via ett anslutande system,

    datum och tid för en åtkomst till Webbplatsen,

    IP-adressen,

    internetleverantören för det anslutande systemet

och

    andra liknande data och information som syftar till att avvärja fara vid angrepp riktade mot våra IT-system.

AUTO1.com behöver dessa data i syfte att:

    visa korrekt innehåll på denna Webbplats, för att säkerställa den permanenta funktionaliteten av våra IT-system och teknik som ligger till grund för denna Webbplats.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

    optimera innehållet i och annonseringen för denna Webbplats, Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är justera Webbplatsen till individuella användares behov och förbättra våra tjänster.

men även

    för att tillhandahålla nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter så att de kan driva straffrättsliga förfaranden i händelse av ett cyberangrepp.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel Art. 6 (1)(c)(f) GDPR. AUTO1.com har ett överskridande berättigat intresse i att säkerställa Webbplatsens säkerhet och förhindra missbruk.

4. Behandling av data som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar data som du tillhandahåller oss när du använder Webbplatsen, och närmare bestämt när du använder Webbplatsens program, tjänster eller verktyg.

Sådan data innefattar:

    data som du lämnar vid registrering eller när du registrerar dig för en av våra tjänster, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, postnummer.

    data som du har lämnat till oss för att ingå ett inköpsavtal avseende ett begagnat fordon.

    Data som du lämnar till oss i syfte att avregistrera ett fordon som importerats från Nederländerna.

Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6.1 b i GDPR.

    data som överförs i samband med att lösa problem och korrespondens/återkoppling på Webbplatsen eller via e-post/fax/post,

    ytterligare personuppgifter som vi begär av dig och som vi behöver för verifiering av dig eller för verifieringsändamål. 

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel (1) (b) (f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster och skydda oss mot missbruk.

5. Överföring av data till dotterbolag

Dotterbolag till AUTO1.com (hädanefter kollektivt benämnda “AUTO1 Group”) kan ha tillgång till och behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen som anges i denna förklaring av personuppgiftsskydd eller om det är nödvändigt för att fullgöra AUTO1 Groups avtalsenliga eller lagenliga skyldigheter. Auto1 Group säkerställer att varje bolag avtalsenligt efterföljer höga dataskydds och datasäkerhetsstandarder. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6 (1) (f) i GDPR där vårt berättigade intresse är att lägga ut interna administrativa ändamål till dotterbolag och på så sätt förbättra våra tjänster.

Om AUTO1.com överför personuppgifter till dotterbolag utanför den Europeiska Unionen eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller Sektion 6. para. 3. därefter.

6. Överföring av personuppgifter till externa tjänsteleverantörer

AUTO1.com mottar hjälp från externa tjänsteleverantörer för viss teknisk dataanalys, behandling eller lagringsprocesser (t.ex. för att erhålla aggregerad och icke-personlig statistik från databaser eller för lagring av säkerhetskopior). Dessa tjänsteleverantörer är noggrant utvalda och uppfyller höga krav på dataskydd och datasäkerhet. De är skyldiga att upprätthålla strikt konfidentialitet och endast behandla personuppgifter när det sker på uppdrag av AUTO1.com och enligt AUTO1.coms instruktioner. 

AUTO1.com samarbetar med företag och andra entiteter som tillhandahåller specialiserad expertis avseende särskilda områden (t.ex. skattekonsulter, juridiska rådgivare, redovisningsföretag, logistikföretag). Dessa enheter är antingen juridiskt eller avtalsenligt förpliktade att upprätthålla konfidentialitet. Den rättsliga grunden är, beroende på respektive slags samarbete, artikel 6(1)(b) or, (f) GDPR. AUTO1.com har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster genom att använda extern expertis. 

Om vi överför data till mottagare utanför den Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (så kallade “tredje länder”) säkerställer vi att en lämplig dataskyddsnivå garanteras i respektive tredje land eller av respektive mottagare i tredje land. Överföringen kan baseras på “lämplighetsbeslut” fån Europeiska Kommisionen eller lämpliga skyddsåtgärder såsom EU’s standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.

7. Inspelning av telefonsamtal

Om du kommunicerar med oss via telefon, förbehåller vi oss rätten att spela in samtalet. Inspelningar behöver ditt uttryckliga medgivande, vilket ges i början av varje samtal. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Gällande framgent, genom att till exempel be den anställde i telefon att avsluta inspelningen. Inspelningar används för kvalitetssäkring och utbildning och träningssyfte. I exceptionella fall kan samtal lyssnas på i utbildnings och tränings syfte. Vår tjänsteleverantör är:

Natterbox Limited, företagsnummer 06968249, No.1 Croydon, Croydon, London, CR0 0XT, Storbritannien.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt medgivande enligt Art. 6 (1) (a) och Art. 6 (1) (f) GDPR, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla utbildning till anställda och säkerställa en högkvalitativ kundtjänst.

8. Prenumeration på nyhetsbrev

Om du prenumererar på nyhetsbrevet använder vi din e-postadress för att skicka respektive nyhetsbrev där vi regelbundet informerar dig om intressanta ämnen.

Vi säkerställer att du prenumererar på relevant nyhetsbrevet – för att förhindra obehöriga prenumerationer på uppdrag av tredje part – genom att skicka dig en e-postbekräftelse när du börjar prenumerera på nyhetsbrevet enligt processen för dubbel anmälan där vi ber dig att bekräfta att du har tecknat en prenumeration. Vi lagrar också din IP-adress samt datum och tid för prenumerationen på nyhetsbrevet och bekräftelsen för att kunna spåra och framställa bevis för prenumerationen vid ett senare tillfälle. Vi lagrar även din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet, såvida inte och tills du avslutar prenumerationen eller vi slutar skicka dig nyhetsbrevet. För ändamålet med statistiska analyser av våra nyhetsbrevskampanjer innehåller nyhetsbrevet vad som kallas spårningspixlar. Detta är en miniatyrbild som är inbäddad i e-postmeddelandet och som är formaterad i HTML, vilket gör det möjligt för oss att upptäcka om och när du har öppnat ett e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelandet som du klickat på. Som en del av denna process överförs din IP-adress till våra servrar. Vi lagrar dock inte denna IP-adress och lagrar inte heller några andra personuppgifter.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande med framtida verkan för alla typer av nyhetsbrev utan att det medför några andra kostnader än standardkostnaderna för överföring (t.ex. kostnader för din internetleverantör). I sådana fall kommer vi tyvärr inte kunna skicka nyhetsbrevet längre.

Om vi mottar en återkallelse av ditt medgivande kommer vi att bifoga dina kontaktuppgifter till en blockeringslista som vi använder för att se till att vi inte skickar någon oönskad reklam till dig. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 (1) (f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är att undvika oönskade nyhetsbrev.

Webbplatsen använder cookies. Cookies är textfiler som placeras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare. Cookies lagras på hårddisken på användarens dator och de orsakar ingen skada. Webbplatsens cookies innehåller personuppgifter om användaren. Cookies gör att användaren av Webbplatsen till exempel inte behöver ange data en andra gång, men förenklar även överföringen av specifikt innehåll och hjälper AUTO1.com att identifiera särskilt populära delar av Webbplatsen. 

Detta gör det bland annat möjligt för AUTO1.com att justera innehållet på Webbplatsen efter användarnas specifika behov. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att försäkra funktionaliteten av Webbplatsen och att göra besöket och användningen av Webbplatsen så bekvämt och effektivt som möjligt.

Användaren kan när som helst förhindra att denna Webbplats placerar cookies genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att cookies placeras. Dessutom kan eventuella cookies som redan har placerats när som helst raderas via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt på alla vanliga webbläsare. Om användaren inaktiverar placeringen av cookies i den webbläsare som används kan det leda till att vissa av Webbplatsens funktioner inte går att använda fullt ut.

Du kan återkalla eller ändra dina cookie-inställningar genom att klicka här.

10. Google Analytics

Den här Webbplatsen använder Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och analys av data över besökares beteende på olika webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om från vilken webbsida en Registrerad besöker en annan webbsida (kallas för en referenssida), vilka underwebbsidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en underwebbsida visades. Webbanalyser används främst för att optimera webbsidor och för att utföra en kostnadsnyttoanalys av internetannonsering. Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

För webbanalys via Google Analytics använder AUTO1.com ”_gat._anonymizeIp”. Google använder detta suffix för att trunkera och anonymisera den Registrerades IP-adress för internetanslutningen om vår Webbplats besöks från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan avtalsslutande stat i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Syftet med Google Analytics-komponenten är analys av flödet av besökare på Webbplatsen. Google använder dessa data och den information som samlats in bland annat för att analysera användningen av Webbplatsen i syfte att sammanställa online-rapporter åt oss som visar aktiviteterna på Webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster förknippade med användningen av Webbplatsen.

Google Analytics använder det som kallas för ”cookies”, d.v.s. textfiler som är lagrade på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använt webbplatsen. Varje gång en person besöker någon av de enskilda sidorna på den här Webbplatsen – som drivs av den personuppgiftsansvarige med ansvar för behandlingen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats – uppmanas webbläsaren på den Registrerades IT-system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google i syfte att analysera dessa data online. I samband med denna tekniska process får Google information om personuppgifter – t.ex. den Registrerades IP-adress – som bland annat gör det möjligt för Google att spåra besökarnas härkomstplats samt klick och därigenom möjliggöra fakturering av uppdrag.

Personuppgifterna – t.ex. tidpunkten för besöket, platsen från vilken Webbplatsen besöktes och hur många gånger den Registrerade besökte Webbplatsen – lagras med hjälp av kakan. Varje gång Webbplatsen besöks överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den Registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan välja att överföra dessa personuppgifter, som samlades in via den tekniska processen, till tredje part. Såsom redan påpekats ovan kan den Registrerade när som helst förhindra att vår Webbplats placerar cookies genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att cookies placeras. En sådan justering av inställningarna för webbläsaren som används hindrar även Google från att placera en kaka i den Registrerades IT-system. Dessutom kan en kaka som redan har placerats av Google Analytics när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Den Registrerade har även möjlighet att invända mot insamlingen av data som framställts av Google Analytics och som är kopplad till användningen av denna Webbplats. Den Registrerade har även möjlighet att invända mot Googles behandling av sådana data och att förhindra sådan insamling och behandling.

Om den Registrerade vill göra detta måste hon/han ladda ner ett webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg talar om för Google Analytics via JavaScript att inga data och ingen information om besök av webbsidor får överföras till Google Analytics. Google uppfattar installationen av webbläsartillägget som en invändning. Om den Registrerades IT-system raderas, formateras eller installeras om vid ett senare datum, måste den Registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den Registrerade, eller av någon annan person inom den Registrerades kontrollområde, är det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget. Du hittar mer information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd på https://policies.google.com/privacy?hl=sv och https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/. Google Analytics förklaras mer ingående på https://marketingplatform.google.com/about/. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 (f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är att försäkra funktionaliteten av Webbplatsen och att göra besöket och användningen av Webbplatsen så bekvämt och effektivt som möjligt.

11. Google Tag Manager

Den här Webbplatsen använder Google Tag Manager. Den här tjänsten möjliggör hantering av webbplatskoder via ett gränssnitt. Taggar är små kodelement som bland annat tjänar till att mäta trafik och besökarnas beteende. Google Tag Manager implementerar enbart taggar. Inga cookies används och därmed samlas inga personuppgifter in som en del av processen. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur potentiellt samlar in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om en inaktivering utfördes på nivån för domänen eller kakan, ligger den kvar för alla spårningstaggar förutsatt att de implementeras med Google Tag Manager.

12. Amazon CloudFront

Denna webbplats använder Amazon CloudFront, vilket är ett CDN (innehållsleveransnät) i Amazon Web Services, Inc. (hädanefter ”Amazon”).

En CDN förkortar webbplatsens inläsningstid. Amazon driver flera servrar i Europa (inklusive i Frankfurt am Main, Tyskland och Milano, Italien) för att kunna skicka våra data till dig så fort som möjligt. Men ur teknisk synpunkt kan det inte uteslutas att din webbläsare får åtkomst till en server utanför EU (t.ex. för att du får åtkomst till den här webbplatsen utanför EU eller av någon annan anledning). I sådant fall skickas data från din webbläsare direkt till respektive land och/eller region (Nord- och Sydamerika, Asien, Australien). 

Du finner ytterligare information om Amazon CloudFront på https://aws.amazon.com/cloudfront/. Du hittar Amazons sekretesspolicy på https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

13. New Relic 

Denna Webbplats använder ett plugin från New Relics webbanalys tjänst. Detta verktyg låter oss samla statistisk analys om Webbplatsens hastighet. Detta verktyg drivs av New Relic Inc.

New Relic använder cookies. När en användare öppnar en webbplats som innehåller ett plugin från New Relic ansluter webbläsaren till New Relics servrar. Om användaren är inloggad på New Relic kan New Relic tilldela besöket till dennes konto hos New Relic.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 (1)(f) GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera våra tjänster och säkerställa att besöket på Webbplatsen är så bekvämt och effektivt som möjligt.

14. Radering och blockering av personuppgifter

AUTO1.com behandlar och lagrar endast andra personuppgifter under en sådan tidsperiod som krävs för att uppnå syftet med lagringen. När lagringens syfte har upphört raderas eller anonymiseras personuppgifterna rutinmässigt och i enlighet med lagbestämmelserna.

Detta är ej tillämpligt när det gäller identifieringsnummer (chassinummer). AUTO1.com använder identifieringsnummer i marknadsanalys syfte. För detta syfte behandlar och lagrar AUTO1.com identifieringsnummer en obegränsad tid. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1)(f) GDPR. Vi har berättigat intresse i att använda identifieringsnummer för ovan nämnda syfte under en obegränsad tid eftersom information som härrör från identifieringsnummer är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster.

15. Den Registrerades rättigheter

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges i denna paragraf kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som avses i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post eller brev).

a. Rätt till information

Du har rätt att begära en bekräftelse huruvida personuppgifter om dig behandlas.

b. Rätt till åtkomst

Du har rätt att få information om framför allt följande:

    de personuppgifter som gäller dig som lagras,

    syftet med behandlingen,

    de kategorier av personuppgifter som behandlas,

    mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att föras vidare,

    den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period,

    rätten att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet,

    förekomsten av automatiserat beslutsfattande,

    om personuppgifter har överförts till tredjeland eller till en internationell organisation.

c. Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva

    rättelse av felaktiga personuppgifter som gäller dig

och

    komplettering av ofullständiga personuppgifter som gäller dig.

d. Rätt till radering

Du har rätt att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål, särskilt om

    de syften för vilka personuppgifter har samlats in eller på annat sätt behandlats inte längre gäller,

    du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundades på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,

    du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre

och/eller

    personuppgifterna har behandlats på ett rättsstridigt sätt.

e. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen om

    du bestrider noggrannheten i personuppgifterna, det vill säga under en period som gör det möjligt för AUTO1.com att verifiera riktigheten i personuppgifterna,

    behandlingen är olaglig och du i stället för radering av personuppgifter kräver begränsning av personuppgifternas användning,

    personuppgifterna inte längre behövs för syftet med behandlingen men du behöver personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav,

    du har invänt mot behandlingen och det har ännu inte förtydligats om din invändning kommer att leda till att uppgiftsbehandlingen stoppas.

f. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig själv i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att få personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart och så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

g. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig av skäl som rör din särskilda situation om behandlingen grundar sig på följande:

    behandlingen är nödvändig för AUTO1.coms eller en tredje parts berättigade intressen.

Vid en invändning upphör AUTO1.com med att behandla personuppgifterna om det inte finns tvingande och berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är för dig att etablera, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk. Om du vill göra invändningar kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post, fax, brev).

h. Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål om en behandlingsaktivitet bryter mot GDPR. Den myndighet som har behörighet för AUTO1.com GmbH är Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland. Den myndighet som har behörighet för VKDB Sverige AB är Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, 5:e Våningen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Enligt den lydelse som fanns tillgänglig den: Mars 2021