Sekretesspolicy

Skyddandet av privat data och användarintegritet är något vi på Auto1.com tar väldigt seriöst på. För att säkerställa detta är det väldigt naturligt för oss att efterleva alla juridiska skyldigheter som åligger oss avseende våra användares datasäkerhet.

Ansvarig utgivare av tjänsten är AUTO1.com. Ni kan rikta alla era eventuella frågor avseende datasäkerheten till vår oss på contact-se@auto1.com.

Med personlig information avses sådan som kan kopplas till en viss individ. Detta inkluderar till exempel emailadress eller telefonnummer till en användare. Genom vår hemsida samlar vi in personlig information såsom denna om detta tillhandahålls oss av användaren.

Vi använder denna information endast för att tillhandahålla vår tjänst till våra användare. Informationen därför också till att självmarknadsföra vår eller våra samarbetspartners tjänster (inklusive rekommendationer). Vi använder er emailadress för att erbjuda er liknande produkter och tjänster från AUTO1.com eller våra samarbetspartners.