Declarație privind confidențialitatea datelor

Vă mulțumim pentru interesul acordat firmei noastre și pentru vizitarea site-ului nostru web www.auto1.com (denumit în continuare „Site-ul web”).
AUTO1.com GmbH (denumită în continuare „AUTO1.com” sau „noi”) acordă o atenție deosebită protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care datele cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane în cauză [denumită în continuare „Subiectul datelor”]) sunt prelucrate de către noi, acest proces se desfășoară exclusiv în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor (denumit în continuare „RGPD”) și cu dispozițiile naționale specifice privind protecția datelor aplicabile firmei AUTO1.com.
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu există niciun temei juridic va avea loc (dacă este cazul) numai cu consimțământul Subiectului datelor.
Această declarație de confidențialitate a datelor vă furnizează informații cu privire la natura, sfera de utilizare și scopul datelor cu caracter personal prelucrate de firma AUTO1.com, precum și la drepturile pe care le dețineți.

1. Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul RGPD, și cu respectarea altor dispoziții ale legii privind protecția datelor este
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Germania
 • Telefon: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-mail: info@auto1.com

2. Ofițerul pentru protecția datelor
Dacă aveți întrebări și/sau sugestii cu privire la protecția datelor, îl puteți contacta oricând, în mod direct, pe ofițerul nostru pentru protecția datelor. Ofițerul pentru protecția datelor poate fi contactat la:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Germania
 • Telefon: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-mail: datenschutz@auto1.com

3. Prelucrarea datelor privind utilizarea
Acest Site web colectează date și informații generale de fiecare dată când este accesat de un utilizator. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Acestea se referă la următoarele date:
 • tipurile și versiunile de browser utilizate,
 • sistemul de operare utilizat de sistemul de acces,
 • pagina web prin intermediul căreia un sistem de acces a ajuns la acest Site web (cunoscută sub numele de pagină de proveniență);
 • subsite-urile web care sunt accesate pe acest Site web prin intermediul unui sistem de acces,
 • data și ora accesării Site-ului web,
 • adresa IP,
 • furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces
și
 • alte date și informații asemănătoare destinate prevenirii pericolului în cazul unor atacuri îndreptate împotriva sistemelor noastre IT.
În timpul prelucrării acestor date privind utilizarea, AUTO1.com nu trage nicio concluzie cu privire la Subiectul datelor. AUTO1.com are nevoie de aceste informații în următoarele scopuri:
 • livrarea corectă a conținutului acestui Site web,
 • optimizarea conținutului și a publicității pentru acest Site web,
 • garantarea funcționării permanente a sistemelor noastre IT și a tehnologiei care stă la baza acestui Site web
precum și
 • punerea la dispoziția autorităților de aplicare a legii a informațiilor necesare pentru desfășurarea procedurilor penale în caz de atac cibernetic.
Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare este Art. 6(1)(f) din RGPD. Aceste date în formă anonimizată sunt analizate statistic de firma AUTO1.com, având ca scop și sporirea protecției și securității datelor. Informațiile anonime ale fișierelor jurnal de pe server sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de un Subiect al datelor.

4. Transferul datelor cu caracter personal către furnizori externi de servicii

AUTO1.com primește asistență din partea furnizorilor externi de servicii pentru anumite procese care țin de analiza, prelucrarea sau stocarea datelor tehnice (de exemplu, pentru a obține statistici cumulate, fără caracter personal, din baze de date sau pentru stocarea copiilor de rezervă). Acești furnizori de servicii sunt selectați cu atenție și îndeplinesc standarde înalte de protecție și securitate a datelor. Ei sunt obligați să păstreze o confidențialitate strictă și să prelucreze date cu caracter personal numai atunci când li se solicită acest lucru de către AUTO1.com și în conformitate cu instrucțiunile AUTO1.com. Temeiul juridic pentru utilizarea acestor furnizori de servicii îl constituie Articolul 28 din RGPD.

AUTO1.com colaborează cu societăți și cu alte entități care oferă expertiză specializată în domenii de specialitate (de exemplu, consultanți fiscali, consultanți juridici, firme de contabilitate, societăți de logistică). Aceste entități sunt obligate legal sau contractual să păstreze confidențialitatea. În cazul în care devine necesară transmiterea datelor cu caracter personal către aceste entități, temeiul juridic este, în funcție de tipul de cooperare respectiv, Articolul 6(1)(b) sau (f) din RGPD.

5. Module cookie

Site-ul web utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text plasate și stocate pe un sistem computerizat prin intermediul unui browser de internet. Fișierele cookie sunt stocate pe hard diskul computerului utilizatorului și nu provoacă daune. Modulele cookie ale Site-ului web conțin date cu caracter personal despre utilizator. Modulele cookie scutesc utilizatorul Site-ului web de nevoia de a reintroduce date, simplifică transmiterea unui anumit conținut și ajută firma AUTO1.com să identifice porțiunile deosebit de populare ale Site-ului web. Aceasta permite firmei AUTO1.com, printre altele, să modifice conținutul Site-ului web în funcție de cerințele utilizatorilor săi. Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare este Art. 6(1)(f) din RGPD.
Utilizatorul are posibilitatea, în orice moment, să împiedice acest Site web să plaseze module cookie, prin ajustarea corespunzătoare a setărilor browserului de internet utilizat și, prin urmare, refuzând în mod permanent plasarea modulelor cookie. Mai mult decât atât, toate modulele cookie care au fost deja plasate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil cu ajutorul oricărui browser de internet utilizat în mod obișnuit. În cazul în care utilizatorul dezactivează plasarea modulelor cookie în browserul de internet utilizat, este posibil ca unele funcții ale acestui Site web să nu mai poată fi utilizate la întreaga lor capacitate.

6. Google Analytics

Acest Site web utilizează Google Analytics. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea, compilarea și analiza datelor privind comportamentul vizitatorilor pe paginile web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date cu privire la pagina web prin intermediul căreia un Subiect al datelor a accesat o altă pagină web (cunoscută sub numele de pagină de proveniență), date privind subsite-urile accesate ale Site-ului web sau informații despre frecvența și perioada de timp pentru care a fost vizualizat un subsite. O analiză web este folosită în principal pentru a optimiza o pagină web și pentru a efectua o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Societatea de exploatare a componentei Google-Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA. Societatea Google LLC a fost autorizată în cadrul Private-Shield, oferind astfel garanția că este în conformitate cu Regulamentul european de protecție a datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pentru analiza web prin intermediul Google Analytics, firma AUTO1.com utilizează sufixul „_gat._anonymizeIp”. Prin intermediul acestui sufix, adresa IP a conexiunii la internet a Subiectului datelor este trunchiată și anonimizată de Google, dacă Site-ul nostru web este accesat dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European. Scopul componentei Google-Analytics este acela de a analiza fluxul de vizitatori pe Site-ul web. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a analiza utilizarea Site-ului web în vederea compilării unor rapoarte online care să ne arate activitățile desfășurate pe Site-ul web și a prestării unor servicii suplimentare în legătură cu utilizarea Site-ului web.

Google Analytics folosește module numite „cookie”, adică fișiere text stocate pe computerul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a modului în care ați utilizat Site-ul web. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui Site web, care este exploatat de operatorul responsabil cu prelucrarea și pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet instalat pe sistemul IT al Subiectului datelor este programat automat de respectiva componentă Google-Analytics să transmită date către Google, în scopul analizei online. În contextul acestui proces tehnic, Google va afla date cu caracter personal, precum adresa IP a Subiectului datelor, care îi permit firmei Google, printre altele, să urmărească proveniența vizitatorilor și a clicurilor, pentru a permite facturarea comisioanelor.

Prin intermediul modulelor cookie sunt stocate date cu caracter personal, precum ora accesării, locul de unde a fost accesat Site-ul web și de câte ori Site-ul nostru web a fost vizitat de Subiectul datelor. De fiecare dată când Site-ul nostru web este vizitat, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizată de către Subiectul datelor, sunt transferate firmei Google în SUA. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de firma Google în SUA. Google poate transmite către terți aceste date cu caracter personal, care au fost colectate prin intermediul procesului tehnic. După cum s-a menționat anterior, Subiectul datelor are posibilitatea, în orice moment, să împiedice Site-ul nostru web să plaseze module cookie, prin ajustarea corespunzătoare a setărilor browserului de internet utilizat și, prin urmare, refuzând în mod permanent plasarea modulelor cookie. De asemenea, o astfel de ajustare a setărilor browserului de internet utilizat ar împiedica Google să plaseze un modul cookie pe sistemul IT al Subiectului datelor. În plus, un modul cookie care a fost deja plasat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

În plus, Subiectul datelor are opțiunea de a refuza colectarea datelor efectuată de Google Analytics și aferentă utilizării acestui Site web, precum și de a refuza prelucrarea acestor date de firma Google și de a împiedica o astfel de colectare și de prelucrare. Pentru a face acest lucru, Subiectul datelor trebuie să descarce un program de completare browser la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest program de completare browser anunță Google Analytics, prin intermediul JavaScript. faptul că datele și informațiile aferente vizitelor paginilor web nu pot fi transmise către Google Analytics. Google consideră că programului de completare browser constituie un refuz. Dacă sistemul IT al Subiectului datelor este șters, formatat sau reinstalat la o dată ulterioară, atunci Subiectul datelor trebuie să reinstaleze programul de completare browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de completare browser este dezinstalat sau dezactivat de Subiectul datelor sau de oricare altă persoană se încadrează în sfera de control a Subiectului datelor, există o opțiune prin care programul de completare browser se poate reinstala sau reactiva. Pentru mai multe informații și dispoziții Google aplicabile privind protecția datelor, consultați https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ . Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare este Art. 6(1)(f) din RGPD.

7. Google Tag Manager

Acest Site web utilizează Google Tag Manager. Acest serviciu permite ca etichetele site-ului web să fie gestionate prin intermediul unei interfețe. Etichetele sunt mici elemente de cod, care ajută, printre altele, la măsurarea traficului și la evaluarea comportamentului vizitatorilor. Google Tag Manager implementează doar etichete. În cadrul procesului nu sunt utilizate module cookie, deci nu sunt colectate nici date cu caracter personal. Google Tag Manager declanșează alte etichete, care, la rândul lor, ar putea colecta date. Cu toate acestea, Google Tag Manager nu are acces la datele respective. Dacă a fost realizată o dezactivare la nivelul domeniului sau al modulului cookie, aceasta se aplică tuturor etichetelor de monitorizare, cu condiția ca acestea să fi fost implementate prin Google Tag Manager.

8. Amazon CloudFront

Acest Site web utilizează Amazon CloudFront, o rețea de distribuire a conținutului (CDN – content delivery network) deținută de Amazon Web Services, Inc. (denumită în continuare „Amazon”).

Folosirea unei rețele CDN scurtează durata de încărcare a Site-ului web. Amazon administrează numeroase servere din Europa (care se află inclusiv în Frankfurt am Main, Germania și Milano, Italia) pentru a vă putea transmite datele cât mai repede posibil. Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, nu se poate exclude posibilitatea ca browserul dumneavoastră să acceseze un server din afara UE (de exemplu, poate fiindcă accesați acest Site web din afara UE, sau dintr-un alt motiv). Într-un astfel de caz, datele sunt transmise direct de pe browserul dumneavoastră către țara și/sau regiunea respectivă (America de Nord și de Sud, Asia, Australia). Societatea Amazon a fost autorizată în cadrul Private-Shield, oferind astfel garanția că este în conformitate cu Regulamentul european de protecție a datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Pentru informații suplimentare despre Amazon CloudFront, consultați https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.

Puteți găsi politica de confidențialitate Amazon la https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. CrazyEgg.com
Acest Site web utilizează instrumentul de monitorizare CrazyEgg.com pentru a înregistra vizite individuale selecționate aleatoriu (doar prin intermediul unei adrese IP anonimizate). Utilizând modulele cookie, acest instrument de monitorizare permite o analiză a modului în care utilizați Site-ul web (de exemplu, ce tip de conținut este accesat). În acest scop, se afișează vizual un profil de utilizator. Instrumentul creează profiluri de utilizator prin folosirea pseudonimelor. Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare este Art. 6(1)(f) din RGPD. Puteți oricând să refuzați prelucrarea datelor generate de CrazyEgg.com urmând instrucțiunile publicate la http://www.crazyegg.com/opt-out. Pentru informații suplimentare privind protecția datelor pe CrazyEgg.com, consultați http://www.crazyegg.com/privacy.

10. ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal

Firma AUTO1.com prelucrează și stochează alte date cu caracter personal numai pentru o perioadă de timp necesară îndeplinirii scopului stocării. Odată ce stocarea nu mai este necesară, datele cu caracter personal sunt în general șterse sau anonimizate, în conformitate cu prevederile legale. Datele privind utilizarea sunt șterse, în mod normal, după 30 de zile.

11. Drepturile Subiectului datelor

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate în această clauză, puteți trimite oricând un mesaj utilizând datele de contact menționate la clauza 1 sau la clauza 2 (de exemplu, prin e-mail sau scrisoare).

a. Dreptul la confirmare

Aveți dreptul să solicitați o confirmare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

b. Dreptul la acces

Aveți dreptul să obțineți informații despre următoarele aspecte, în special:
 • datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le stocăm;
 • scopul prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • beneficiarii sau categoriile de beneficiari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
 • perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate la stabilirea acestei perioade;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • existența unui proces automat de luare a deciziilor;
 • dacă datele cu caracter personal au fost transferate într-o țară terță sau transmise către o organizație internațională.

c. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a solicita
 • rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, care vă privesc
și
 • completarea datelor cu caracter personal incomplete, care vă privesc.

d. Dreptul la ștergere

Aveți dreptul ca orice date cu caracter personal care vă privesc să fie șterse fără întârzieri nejustificate, în special în cazul în care
 • scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în orice alt fel a încetat să mai existe;
 • vă retrageți consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • refuzați prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic major pentru prelucrare;
și/sau
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, în cazul în care
 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal, și anume pentru o perioadă care îi permite firmei AUTO1.com să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și în locul ștergerii datelor cu caracter personal solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de acestea în vederea stabilirii, exercitării sau apărării acțiunilor în justiție;
 • ați refuzat prelucrarea și nu s-a clarificat încă dacă refuzul dumneavoastră va opri prelucrarea datelor.

f. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și care poate fi citit de calculator. În plus, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct unui alt operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și dacă nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

g. Dreptul la refuz

Aveți dreptul să refuzați, din motive specifice situației dumneavoastră, prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care prelucrarea are la bază următorul motiv:
 • este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de firma AUTO1.com sau de un terț.
În cazul unui refuz, firma AUTO1.com nu va mai prelucra datele cu caracter personal dacă nu există motive legitime convingătoare pentru prelucrare, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau dacă scopul prelucrării este stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva acțiunilor în justiție. Dacă doriți să vă exercitați dreptul la refuz, puteți trimite oricând un mesaj utilizând detaliile de contact menționate la clauza 1 sau la clauza 2 (de exemplu prin e-mail, fax, poștă).

Versiune redactată la data de Sept. 2018