Paziņojums par datu konfidencialitāti

Pateicamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un apmeklējāt mūsu vietni www.auto1.com (turpmāk tekstā – “vietne”).

Šis datu privātuma paziņojums sniedz informāciju par AUTO1.com un AUTO1.com GmbH (kopā “AUTO1.com” vai “mēs”) apstrādāto personas datu veidu, apjomu un mērķi, kā arī par jūsu tiesībām.

Paziņojums par datu konfidencialitāti vienlīdz attiecas arī uz lietojumprogrammām, kuras pārvalda AUTO1.com vai tā saistītie uzņēmumi.

1. Pārzinis, kas atbild par jūsu personas datu apstrādi

Atkarībā no attiecīgās apstrādes darbības vai nu AUTO1.com GmbH, vai AUTO1 Polska Sp. z o.o. ir atbildīga par jūsu personas datu apstrādi ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk "GDPR") un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72,
 • 10961 Berlīne,
 • Vācija,
 • tālrunis: +49 (0)30 / 201 638 8100,
 • e-pasts: info@auto1.com

ir atbildīgs par vietnes lietošanas laikā savākto personas datu apstrādi.

 • AUTO1 Polska Sp. z o.o.
 • Połczyńska 31A,
 • 01-377 Warszawa,
 • Polska,
 • e-pasts: icee_iod@auto1.com

ir atbildīgs par visām pārējām apstrādes darbībām.

2. Datu aizsardzības speciālists

Ja jums ir kādi jautājumi un/vai ierosinājumi saistībā ar datu aizsardzību, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 • AUTO1 Polska Sp. z o.o.
 • Połczyńska 31A,
 • 01-377 Warszawa,
 • Polska,
 • e-pasts: icee_iod@auto1.com.

3. Izmantoto datu apstrāde

Katru reizi, kad lietotājs piekļūst šai vietnei, vietne apkopo vispārīgus datus un informāciju. Šie vispārīgie dati un informācija tiek glabāta servera žurnālfailos. Tas attiecas uz šādiem datiem:

 • izmantoto pārlūkprogrammu veidi un versijas
 • piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma,
 • tīmekļa lapa, no kuras piekļuves sistēma piekļuva šai vietnei (pazīstama kā novirzīšana),
 • apakšvietnes, kurām šajā vietnē var piekļūt, izmantojot piekļuves sistēmu
 • datums un laiks, kad piekļūts vietnei,
 • IP adrese,
 • Interneta piekļuves sistēmas nodrošinātājs
un
 • citus līdzīgus datus un informāciju, kas paredzēta, lai izvairītos no briesmām mūsu IT sistēmām vērstu uzbrukumu gadījumā.

Vietnei AUTO1.com ir nepieciešami šie dati, lai:

 • lai pareizi nodotu šīs vietnes saturu un nodrošinātu mūsu IT sistēmu un šīs tīmekļa vietnes pamatā esošo tehnoloģiju nepārtrauktu funkcionalitāti.

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Art. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

 • optimizēt šīs vietnes saturu un reklāmu.

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Art. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir pielāgot vietni lietotāju individuālajām vajadzībām un uzlabot mūsu pakalpojumus.

 • un sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālizmeklēšanas veikšanai kiberuzbrukuma gadījumā.

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Art. VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. AUTO1.com ir sevišķi svarīgas likumīgas intereses uzturēt Vietnes drošību un novērst ļaunprātīgu izmantošanu.

4. Jūsu sniegto datu apstrāde

Mēs apkopojam un uzglabājam datus, ko jūs mums sniedzat, kad izmantojat vietni un konkrētāk, kad izmantojat vietnes programmas, pakalpojumus vai rīkus. Šādi dati ietver:

 • dati, ko sniedzat, reģistrējoties vai abonējot kādu no mūsu pakalpojumiem, piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs;
 • datus, ko sniedzāt mums, lai noslēgtu lietota transportlīdzekļa pirkuma un pārdošanas līgumu;
 • datus, ko nosūtāt mums, izmantojot tīmekļa vietni, lai no Nīderlandes importēta transportlīdzekļa dereģistrētu.
 • Dati, ko sniedzat mums, lai iegādātos automašīnu.

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Art. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

 • dati, kas nosūtīti saistībā ar jebkādu problēmu risināšanu un korespondenci/atsauksmēm vietnē vai pa e-pastu/faksu/pastu/telefonu;
 • papildu personas dati, kurus mēs no jums pieprasām un kas mums ir nepieciešami autentifikācijas vai verifikācijas nolūkos.

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Art. 6 (1) (b) (f) VDAR. Mums ir likumīgas intereses uzlabot savus pakalpojumus un aizsargāt pret neatbilstošu izmantošanu.

5. Personas datu nodošana saistītajiem uzņēmumiem

Uzņēmumi, kas ir daļa no AUTO1.com (kopā "AUTO1 grupa"), var piekļūt jūsu personas datiem vai tos apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā datu konfidencialitātes paziņojumā norādītos apstrādes mērķus vai ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumsaistības vai AUTO1 grupas juridiskās saistības. AUTO1 grupa nodrošina, ka katrs uzņēmums uztur augstus datu aizsardzības un drošības standartus. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 (1) (f) GDPR, saskaņā ar kuru mūsu likumīgās intereses ir nodot iekšējos administratīvos mērķus saistītajiem uzņēmumiem un tādējādi uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti. Ja AUTO1.com nodod personas datus saistītajiem uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, tiek piemērota 6. sadaļa Attiecīgi tiek piemērots 3. punkts.

6. Personas datu nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem

AUTO1.com izmanto trešo pušu pakalpojumu sniedzējus dažiem tehniskajiem datu analīzes, apstrādes vai uzglabāšanas procesiem (piemēram, lai iegūtu apkopotu, nepersonisku statistiku no datu bāzēm vai lai saglabātu rezerves kopijas). Šie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti un atbilst augstiem datu aizsardzības un drošības standartiem. Viņiem ir jāievēro stingra konfidencialitāte un jāapstrādā personas dati tikai AUTO1.com vārdā un saskaņā ar AUTO1.com norādījumiem.

AUTO1.com sadarbojas ar uzņēmumiem un citām organizācijām, kas sniedz specializētas zināšanas noteiktās jomās (piemēram, nodokļu konsultanti, juristi, grāmatvedības uzņēmumi, loģistikas uzņēmumi, sadarbības rīki). Šīm organizācijām saskaņā ar likumu vai līgumu ir jāievēro konfidencialitāte. Ja personas datu pārsūtīšana šīm organizācijām ir nepieciešama, tās juridiskais pamats atkarībā no sadarbības veida ir GDPR 6. panta 1. punkta b) vai f) apakšpunkts. AUTO1.com ir likumīga interese uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piesaistot ārējus speciālistus.

Ja mēs nododam personas datus saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (tā sauktajām “trešajām valstīm”), mēs nodrošinām atbilstošu datu aizsardzības līmeni attiecīgajā trešajā valstī vai attiecīgajam saņēmējam trešajā valstī. Nodošana var būt balstīta uz Eiropas Komisijas “lēmumu par atbilstību” vai attiecīgiem drošības pasākumiem, piemēram, ES standarta līguma klauzulām vai saistošiem korporatīvajiem noteikumiem.

7. Brīvā teksta meklēšana

AUTO1.com ļauj vietnē meklēt automašīnas, izmantojot bezmaksas teksta meklēšanu. Vietne AUTO1.com izmanto ChatGPT no OpenAI (OpenAI Ireland Ltd.), lai nodrošinātu šo meklēšanas funkcionalitāti. Lai ģenerētu meklēšanas rezultātus, lietotāja ievadītais teksts tiek nodots OpenAI. Lietotāja personas datu pārsūtīšana, izmantojot OpenAI, nav paredzēta un notiek tikai tad, ja lietotājs ievada personas datus brīvā teksta laukā. OpenAI neizmanto datus, ko lietotājs ievadījis brīvā teksta laukā saviem mērķiem. Juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. b, f GDPR. Ja mums ir likumīgas intereses, tās ir vietnes meklēšanas funkcijas optimizēšana lietotāja vajadzībām. ES standarta līguma klauzulas ir saskaņotas ar OpenAI, lai nodrošinātu datu pārsūtīšanu ar atbilstošām garantijām saskaņā ar Art. 46 GDPR.

8. Abonējiet biļetenu

Ja reģistrējaties informatīvā izdevuma saņemšanai un piekrītat saņemt papildu informāciju, mēs izmantosim jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums atbilstošus biļetenus, kuros regulāri informēsim jūs par interesējošām tēmām (piemēram, produktu atjauninājumi, paziņojumi par izsolēm, informācija par darījumiem). Šādas apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar Art. 6. punkts. 1, lit. GDPR.

Mūsu sūtīšanu veic pasta pakalpojumu sniedzējs MessageBird B.V. (Trompenburgstraat 2C, 1079 TX Amsterdam, Nīderlande). Nevar izslēgt datu pārsūtīšanu uz ASV. Mēs esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu ar MessageBird, kas satur Eiropas Komisijas standarta līguma nosacījumus. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet MessageBird privātuma politiku https://messagebird.com/legal/privacy.

Lai nodrošinātu Jūsu pareizu reģistrāciju adresātu sarakstā – t.i. novērstu nesankcionētu reģistrāciju trešo pušu vārdā – pēc pirmās reģistrācijas adresātu sarakstā, izmantojot dubultās pieteikšanās procedūru, mēs nosūtīsim jums apstiprinājuma e-pastu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju.

Mēs arī saglabājam jūsu IP adresi, reģistrācijas datumu un laiku, kā arī apstiprinājuma nosūtīšanu, lai pēc tam varētu izsekot un apstiprināt reģistrāciju. Mēs saglabājam jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums jaunumus, līdz jūs anulējat abonementu vai mēs pārtraucam jums sūtīt jaunumus. Biļetenos ir tā sauktie izsekošanas pikseļi mūsu informatīvo izdevumu kampaņu statistiskai novērtēšanai. Tās ir miniatūras grafikas, kas iegultas HTML e-pastā, kas ļauj mums noteikt, vai un kad jūs atvērāt e-pasta ziņojumu un kuras saites e-pastā tika atvērtas. Jūsu IP adrese tiek pārsūtīta arī uz mūsu serveriem. Tomēr mēs neuzglabājam šos vai citus personas datus. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar Art. 6 1. punkts, lit. GDPR.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu visu veidu biļeteniem, neradot nekādas izmaksas, izņemot izmaksas par datu pārsūtīšanu uz saskaņā ar pamattarifiem (piem, izmaksas no jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja). Šādā gadījumā mēs vairs nevarēsim jums nosūtīt biļetenus. Ja saņemsim no jums atsauksmes, mēs pievienosim jūsu personīgo kontaktinformāciju melnajam sarakstam, ko izmantojam, lai izvairītos no jums vairs nevajadzīgu reklāmu sūtīšanas. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. f GDPR. Mūsu likumīgās intereses ir novērst nevēlamus sūtījumus.

9. Faili Cepumi

Šī vietne izmanto sīkfailus. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek ievietoti un saglabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datora cietajā diskā un nerada lietotājam nekādu kaitējumu. Vietnes sīkdatnes satur lietotāja personas datus.

Papildus sīkdatnēm šī vietne izmanto arī tā sauktās vietējās uzglabāšanas tehnoloģijas (turpmāk tekstā “objekti”). Tie saglabā datus lokāli pārlūkprogrammas kešatmiņā, kas paliek vietā un ir lasāma pat pēc pārlūkprogrammas loga aizvēršanas, ja vien kešatmiņa netiek dzēsta.

Gan objekti, gan sīkfaili (kopā saukti par "tehnoloģijām") var būt tehniski nepieciešami, jo bez tiem dažas vietnes funkcijas nedarbosies. Savukārt, lai izmērītu lietotāju uzvedību vai rādītu reklāmas, tiek izmantotas citas tehnoloģijas.

Mēs iedalām izmantotās tehnoloģijas trīs kategorijās, pamatojoties uz funkciju un mērķi: būtiskas tehnoloģijas, analītikas tehnoloģijas un mārketinga tehnoloģijas.

Datu apstrāde, izmantojot nepieciešamās tehnoloģijas, balstās uz leģitīmām interesēm saskaņā ar Art. 6 pāri 1, lit. f GDPR mūsu pakalpojumu tehniski bez kļūdām. Ja lietotājs deaktivizē sīkdatņu uzstādīšanu savā interneta pārlūkprogrammā, visas šīs vietnes funkcijas var nebūt pilnībā pieejamas.

Personas datu apstrāde, izmantojot analītiskās un mārketinga tehnoloģijas, tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu saskaņā ar Regulas Nr. 6 1. punkts, lit. GDPR. Izmantojot šo saiti, piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā nākotnē.

A. Nepieciešamās tehnoloģijas

Nepieciešamo tehnoloģiju izmantošana nodrošina mūsu vietnes funkcionalitāti. Bez tiem vietni nevar izmantot paredzētajam mērķim. Apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1, lit. f GDPR. Šīs tehnoloģijas ir uzskaitītas zemāk:

 • Nosaukums: auto1_locale

Apraksts: Šī sīkdatne tiek izmantota, lai tīmekļa vietni attēlotu attiecīgā lietotāja vietējā valodā un tādējādi nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi.

 • Nosaukums: APP_VERSION

Apraksts: Šis objekts nodrošina, ka lietotāji vienmēr izmanto mūsu lietojumprogrammas jaunāko versiju. Automātiski nosakot un noņemot novecojušus datus vietējā krātuvē, varat izvairīties no iespējamām problēmām un atvieglot lietojumprogrammas atjaunināšanu.

 • Nosaukums: consent_needed, consent_time, cookieBannerClosed

Apraksts: Šo sīkfailu dēļ tiek parādīts piekrišanas reklāmkarogs, kas ļauj lietotājiem pārvaldīt savas preferences attiecībā uz vietnē izmantoto tehnoloģiju.

 • Nosaukums: conversionRate.SEK

Apraksts: Šis sīkfails saglabā pašreizējo valūtas maiņas kursu vietnē. Tas ļauj lietotājiem parādīt cenas sev vēlamajā valūtā.

 • Nosaukums: country

Apraksts: Šis sīkfails saglabā lietotāja atrašanās vietu, lai parādītu vietnes saturu un ar valsti vai atrašanās vietu saistīto informāciju.

 • Nosaukums: hl

Apraksts: Šo sīkfailu izmanto, lai vietnē saglabātu lietotāja izvēlēto vai vēlamo valodu. Bez šīs sīkdatnes vietne nevarēs saglabāt lietotāja valodas preferences.

 • Nosaukums: isUserLogged

Apraksts: Šo sīkfailu izmanto, lai atpazītu lietotāja pieteikšanās statusu un nodrošinātu piekļuvi saistītajam saturam un funkcijām. Tas veicina drošību un lietotāja pieredzes personalizēšanu.

 • Nosaukums: JSESSIONID, MPSESSID

Apraksts: Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzturētu lietotāja sesiju vietnē. Tie satur unikālu identifikatoru, kas tiek glabāts visas lietotāja vietnes sesijas laikā. Tie palīdz nodrošināt, ka mūsu vietne darbojas pareizi un lietotāji var netraucēti pārvietoties vietnē.

 • Nosaukums: redux-cache-*

Apraksts: Šis objekts tiek izmantots, lai īslaicīgi uzglabātu datus un uzlabotu vietnes veiktspēju, īpaši, apstrādājot meklēšanas vaicājumus un filtrus. Tas palīdz paātrināt vietnes darbību un nodrošināt lietotājiem vienmērīgāku un ātrāku lietošanas pieredzi.

 • Nosaukums: searchQuery*

Apraksts: Šis objekts saglabā pielāgotus filtru iestatījumus automašīnām. Filtra iestatījumu saglabāšana ļauj lietotājiem izvairīties no nepieciešamības atkārtoti ievadīt visus filtra kritērijus ikreiz, kad viņi veic meklēšanu, vai izgūt iepriekš ievadītos filtra iestatījumus, atkārtoti apmeklējot vietni.

 • Nosaukums: selectedPartnerBranch

Apraksts: Šis objekts tiek izmantots, lai saglabātu informāciju par izvēlēto filiāli tikšanās rezervēšanas lapās. Tas novērš atlasītās informācijas pazaudēšanu, ja lietotājs atsvaidzina lapu vai pārvietojas starp dažādām lapām.

 • Nosaukums: xsrf_token

Apraksts: šis sīkfails aizsargā vietni un tās lietotājus no noteiktiem uzbrukumiem, kuros uzbrucējs bez lietotāja nodoma mēģina veikt nevēlamas darbības lietotāja vārdā. Šis ir svarīgs drošības mehānisms, kas nodrošina lietotāja darbību integritāti un konfidencialitāti.

 • Nosaukums: cache-module-local-storage

Apraksts: Šis objekts tiek izmantots noteiktu vietnei nepieciešamo datu vai resursu glabāšanai. Tas ļauj vietnei piekļūt šiem datiem, tos vēlreiz nelejupielādējot no servera.

 • Nosaukums: AWSALB, AWSALBCORS

Apraksts: Amazon Webservices izmanto šos sīkfailus (skatiet 14. sadaļu), lai pārvaldītu lietotāja sesiju. Tas samazina vietnes ielādes laiku.

 • Nosaukums: Incap_ses_*, nlbi_*

Apraksts: Šīs sīkdatnes ievieto Incapsula (skat. 15. sadaļu). Tie tiek izmantoti, lai nodrošinātu vietnes netraucētu darbību un tās pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot Incapsula CDN, un optimizētu lietotāju veiktspēju.

B. Analītiskās tehnoloģijas

Tas ietver tehnoloģijas, kuru izmantošana ļauj veikt statistikas tīmekļa analīzi un aptvēruma mērījumus, piemēram, lai turpinātu attīstīt un uzlabot mūsu piedāvājumu jums. Apstrādes tiesiskais pamats irjūsu piekrišana saskaņā ar Art. 6 p. a lit. GDPR. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, izmantojot šo saiti. Analītiskās tehnoloģijas ir uzskaitītas zemāk:

 • Nosaukums: LanguageMenu_lpmru

Apraksts: Šī sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja valodas izvēlēm. To izmanto, lai pielāgotu lietotāja interfeisu un saturu.

 • Nosaukums: utm, last_event, auto1_cid, auto1_tracking_session

Apraksts: šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, lai izsekotu lietotāju uzvedību vietnē un iegūtu informāciju par lietotāja darbībām. Tie saglabā pēdējā reģistrētā notikuma datumu un laiku, lai labāk izprastu laiku un lietotāja mijiedarbību.

 • Nosaukums: rm_scroll_pos, arp_scroll_position

Apraksts: Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai izsekotu lietotāja ritināšanas pozīciju vietnē. Šī informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu, ka svarīgs saturs paliek lietotāja redzeslokā, un optimizētu ritināšanas darbību mobilajās ierīcēs.

 • Nosaukums: __utma, __utmt

Apraksts: Šīs sīkdatnes iestata Google Analytics (skatiet 10. sadaļu), un tajās tiek saglabāts unikāls apmeklētāja ID, pirmās vietnes apmeklējuma datums un laiks, aktīvā apmeklējuma sākuma laiks un kopējais vietnes apmeklējumu skaits. Šī informācija tiek izmantota, lai apkopotu un analizētu informāciju par vietnes lietošanu.

 • Nosaukums:__utmb

Apraksts: šo sīkfailu iestata Google Analytics (skatiet 10. sadaļu), un to izmanto, lai izsekotu apmeklētāju uzvedībai vietnē, izmērītu pašreizējā apmeklējuma ilgumu, reģistrētu lapas skatījumu skaitu un noteiktu, vai lietotāja apmeklējums joprojām ir aktīvs. Šie dati tiek izmantoti, lai izprastu apmeklētāju uzvedību un atbilstoši pielāgotu vietni.

 • Nosaukums: __utmc

Apraksts: šo sīkfailu ir iestatījis Google Analytics (skatiet 10. sadaļu). Tas vairs netiek aktīvi izmantots, lai vāktu datus par vietnes apmeklētājiem, bet tiek izmantots, lai atbalstītu izsekošanas funkcionalitāti tehniski novecojušajās vietnes daļās.

 • Nosaukums: CONSENT

Apraksts: šo sīkfailu izmanto Google Analytics (skatiet 10. sadaļu), lai saglabātu lietotāja piekrišanas ierakstu. Piemēram, ja lietotājs ir piekritis analītisko sīkfailu izmantošanai, vietne var iespējot Google Analīze un datu vākšana. Tomēr, ja lietotājs ir atteicies no analītisko sīkfailu izmantošanas, datu vākšana tiks atspējota.

 • Nosaukums: _gat, _gat_UA-*, _gat_gtag_UA_106855065_21

Apraksts: šos sīkfailus iestata Google Analytics (skatiet 10. sadaļu), un tos galvenokārt izmanto, lai regulētu datu vākšanu vietnē un nodrošinātu Google Analytics efektīvu darbību.

 • Nosaukums: _ga, _ga_*, _gid

Apraksts: šos sīkfailus iestata Google Analytics (skatiet 10. sadaļu). Tie tiek izmantoti, lai saglabātu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni, un apkopotu anonīmu statistiku. Tos izmanto, lai analizētu lietotāju uzvedību, uzlabotu vietnes veiktspēju un ziņotu par vietnes tendencēm.

 • Nosaukums: _gac_UA-59065954-3

Apraksts: šo sīkfailu iestata Google Analytics (skatiet 10. sadaļu), un tas izseko vietnes apmeklētāju izcelsmi un maršrutu. Šo informāciju var izmantot, lai personalizētu lietotāja pieredzi, piemēram, parādot konkrētus piedāvājumus vai saturu apmeklētājiem, kuri vietni apmeklējuši no noteikta avota.

 • Nosaukums: _gcl_aw, OTZ, AEC, ssm_au

Apraksts: šos sīkfailus iestata Google Analytics (skatiet 10. sadaļu), un tie apkopo tādus datus kā lapas skatījumu skaits, vietnē pavadītais laiks, trafika avoti un lietotāju uzvedība vietnē. Šie dati tiek izmantoti, lai analizētu lietotāju uzvedību un ziņotu par to, kā arī optimizētu vietnes un nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi.

 • Nosaukums: _gcl_au

Apraksts: Google izmanto šo sīkfailu (skatiet 11. sadaļu), lai novērtētu reklāmas efektivitāti vietnē. Tā reģistrē informāciju par klikšķiem uz reklāmām un saglabā to sīkfailā, lai varētu izmērīt reklāmas efektivitāti.

 • Nosaukums: _GRECAPTCHA

Apraksts: šo sīkfailu iestatīja Google reCAPTCHA (skat. 12. sadaļu). Tas autentificē lietotāju un analizē viņa uzvedību, lai noteiktu, vai tas ir cilvēks vai robots. To izmanto, lai aizsargātu vietni no surogātpasta un ļaunprātīgas izmantošanas.

 • Nosaukums: SID, SIDCC

Apraksts: Šīs sīkdatnes ir iestatījis Google (skatiet 13. sadaļu). Tos izmanto drošības nolūkos, lai saglabātu konta ID ierakstus. Google reģistrē un pēdējo pieteikšanās laiku, kas ļauj Google autentificēt lietotājus, novērst krāpniecisku akreditācijas datu izmantošanu un aizsargāt lietotāju datus no nesankcionētas piekļuves.

 • Nosaukums: _ce_cch

Apraksts: Šo sīkfailu iestata CrazyEgg (skat. 16. sadaļu), un tas pārbauda, ​​vai vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammā var pareizi iestatīt sīkfailus, lai iespējotu Crazy Egg funkcionalitāti.

 • Nosaukums: _ce_gtld

Apraksts: šo sīkfailu iestata CrazyEgg (skatiet 16. sadaļu), un tajā tiek saglabāta vispārīga augstākā līmeņa domēna (“gTLD”) informācija. gTLD ir vietnes domēna pēdējā daļa un parasti identificē vietnes veidu vai izcelsmi. GTLD piemēri ir “.com”, “.org”, “.net” un valstij specifiski domēni, piemēram, “.de” Vācijai vai “.fr” Francijai. Šī informācija tiek izmantota, lai labāk izprastu, no kādiem reģioniem nāk lietotāji un kā vietņu lietojums tiek sadalīts starp dažādiem gTLD.

 • Nosaukums: _ce.s

Apraksts: šo sīkfailu iestata Crazy Egg (skatiet 16. sadaļu), un tas analizē vietnes lietotāju sesijas. Šie ieraksti ietver vietnes apmeklētāju uzvedību, to, kā viņi pārvietojas vietnē, kur viņi noklikšķina un kā viņi mijiedarbojas ar saturu, lai vietne varētu labāk pielāgoties lietotāja uzvedībai.

 • Nosaukums: _ceir

Apraksts: šo sīkfailu iestata CrazyEgg (skat. 16. sadaļu), un tas izseko, vai pašreizējais lietotājs ir iepriekš apmeklējis vietni un kā uzvedas atkārtotie lietotāji salīdzinājumā ar jaunajiem. Šī informācija tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāja pieredzi un sniegtu īpašus piedāvājumus vai saturu atkārtotiem apmeklētājiem.

 • Nosaukums:: ce_clock

Apraksts: Šo objektu instalēja CrazyEgg (skat. 16. sadaļu), un to izmanto, lai reģistrētu laiku, kad apmeklētājs ienācis vietnē. Tas palīdz optimizēt jūsu vietni, atlasot saturu noteiktā diennakts laikā vai bieži pieteikšanās laikā.

 • Nosaukums: MUID

Apraksts: šo sīkfailu izmanto Microsoft Advertising pakalpojums (skatiet 19. sadaļu), lai identificētu unikālo tīmekļa pārlūkprogrammu, kas apmeklē Microsoft vietnes. Tas ļauj atšķirt pārlūkprogrammas vienu no otras un precīzāk izsekot apmeklētāju mijiedarbībai. Šī informācija tiek izmantota, lai rādītu mērķtiecīgas reklāmas un analizētu vietņu lietošanas modeļus.

 • Nosaukums:: isMfUser

Apraksts: šo sīkfailu izmanto Mouseflow (skat. 21. punktu). To izmanto, lai analizētu vietnes lietotāju peles kustības, lai uzlabotu attiecības starp navigācijas apgabaliem, lapas elementiem un veidlapas laukiem.

 • Nosaukums: _dd_s

Apraksts: šo sīkfailu iestata Datadog (skat. 23. punktu), un tā izmanto sesijas identifikatoru, lai sagrupētu visus notikumus vai darbības, ko lietotājs veicis sesijas laikā vietnē. Tas ļauj pārraudzīt, uzlabot veiktspēju un novērst problēmas, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi un vienmērīgu vietni.

 • Nosaukums: logglytrackingsession

Apraksts: šo sīkfailu iestata uzņēmums Loggly (sk. 24. sadaļu), un tā apkopo informāciju par lietotāja sesiju, lai analizētu veiktspēju un iespējamās kļūdas vietnē. Šī informācija tiek izmantota problēmu novēršanas nolūkos.

 • Nosaukums: mp_52e5e0805583e8a410f1ed50d8e0c049_mixpanel

Apraksts: šo sīkfailu iestata Mixpanel (skatīt 25. sadaļu), un tajā tiek saglabāta informācija par lietotāja mijiedarbību ar vietni, izmantojot unikālu identifikatoru. Šī informācija tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi vietnē.

 • Nosaukums: sem

Apraksts: Šo sīkfailu iestata Semrush (skat. 26. sadaļu), un tā apkopo informāciju par to, kādas mārketinga aktivitātes vai meklēšanas vaicājumus lietotājs izmantoja, lai nokļūtu vietnē. To izmanto, lai analizētu un izmērītu informāciju par to, kā dažādi mārketinga avoti ietekmē vietnes trafiku, lai gūtu ieskatu un pieņemtu mārketinga lēmumus.

C. Mārketinga tehnoloģijas

Mārketinga tehnoloģijas tiek izmantotas, lai piedāvātu lietotājiem saturu, kas atbilst viņu interesēm. Tos izmanto arī kampaņu efektivitātes mērīšanai un uzraudzībai. Turklāt tos var izmantot, lai izveidotu lietotāju profilus, lai parādītu reklāmas, kas paredzētas mērķa grupām. Mārketinga tehnoloģijas var ietvert arī tā sauktos pikseļus, kas var pārsūtīt informāciju trešajām personām. Šie pikseļi ir mazi, neredzami grafikas vai skripti, kas ļauj trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem vākt anonīmus datus par to, kā lietotāji mijiedarbojas ar vietni. Mārketinga tehnoloģiju apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana saskaņā ar Art. 6. punkts. 1, lit. GDPR. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, izmantojot šo saiti. Mārketinga tehnoloģijas ir uzskaitītas zemāk:

 • Nosaukums: tms

Apraksts: šajā sīkfailā tiek saglabāts laikspiedols, kas norāda precīzu laiku, kurā vietnē notika konkrēta darbība vai notikums. Šo laikspiedolu var izmantot, piemēram, lai noteiktu, kad apmeklētājs reaģēja uz konkrētu mārketinga kampaņu.

 • Nosaukums: __utmz

Apraksts: šo sīkfailu ir iestatījis Google Analytics (skatiet 10. sadaļu). Tajā ir informācija par to, kā apmeklētājs nokļuva vietnē, piemēram, veicot mārketinga aktivitātes, piemēram, reklāmu. Turklāt šajā failā tiek glabāta informācija par to, vai apmeklētāja izcelsmes avots bija cits, kad viņš pēdējo reizi apmeklēja vietni. Ja pašreizējā sesijā apmeklētāja izcelsme nav skaidri noteikta, varat analizēt, kādas darbības viņš veica sākotnējā vietnē, piemēram, veica pirkumu. Tas ļauj izdarīt secinājumu par apmeklētāja izcelsmi. Apkopotā informācija tiek izmantota, lai izsekotu mārketinga pasākumu efektivitātei, un tā ļauj optimizēt mārketinga stratēģijas un pielāgot saturu.

 • Nosaukums: __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDCC,

Apraksts: Šīs sīkdatnes ir iestatījis Google (skatiet 13. sadaļu). Tie veido vietnes apmeklētāja interešu profilu, lai parādītu atbilstošu un personalizētu Google reklāmu. Tiek analizēti jaunākie meklēšanas vaicājumi un vietnes apmeklētāja iepriekšējās mijiedarbības.

 • Nosaukums: __Secure-ENID

Apraksts: šo sīkfailu ir iestatījis Google (skatiet 13. sadaļu), lai novērstu krāpnieciskus pieteikšanās mēģinājumus un nodrošinātu jūsu kontu drošību. To izmanto arī, lai saglabātu lietotāja Google ID. Šis ID tiek izmantots statistikas un mārketinga nolūkos pēc veiksmīgas pieteikšanās. Pēc pieteikšanās lietotāja darbības un uzvedība tiek analizēta, lai gūtu ieskatu viņu pakalpojumu izmantošanā un parādītu personalizētu reklāmu.

 • Nosaukums: 1P_JAR, NID, APISID

Apraksts: šos sīkfailus iestata Google (skatiet 13. sadaļu), un tie novērtē lietotāja nesenos meklējumus un iepriekšējo mijiedarbību ar vietni. To izmanto, lai Google vietnēs rādītu personalizētas reklāmas.

 • Nosaukums: DV

Apraksts: Google izmanto šo sīkfailu (skatiet 13. punktu), lai saglabātu apmeklētāju preferences un citu informāciju, lai pielāgotu Google pārlūkošanas pieredzi. Jo īpaši tas attiecas uz vēlamo valodu un daudzumu meklēšanas rezultāti, kas jāparāda lapā. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai reklāmas Google vietnēs pielāgotu lietotāja vēlmēm un vajadzībām.

 • Nosaukums: SAPISID

Apraksts: šo sīkfailu iestata Google (skatiet 13. sadaļu), un tā apkopo informāciju par vietnes lietotājiem, kuri skatās iegultos YouTube videoklipus. Apkopotie dati tiek izmantoti, lai lietotājam rādītu personalizētu reklāmu YouTube platformā.

 • Nosaukums: SSID

Apraksts: šo sīkfailu iestata Google (skatiet 13. sadaļu), un tā apkopo informāciju par vietnes lietotājiem, kad viņi iegultajā Google Maps noklikšķina uz YouTube videoklipa. Dati, kas savākti, skatoties videoklipus pakalpojumā Google Maps, tiek izmantoti, lai pielāgotu reklāmu un pakalpojumus.

 • Nosaukums: HSID

Apraksts: šo sīkfailu iestata Google (skat. 13. sadaļu), un to izmanto, lai autentificētu apmeklētājus un nodrošinātu lietotāju datu drošību. Tas kalpo kā drošības pasākums, lai nodrošinātu, ka lietotāji, kas piekļūst konkrētai vietnei vai pakalpojumam, ir likumīgi un ka pieteikšanās informācija netiek izmantota krāpnieciski.

 • Nosaukums: _uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp

Apraksts: šīs tehnoloģijas instalē Microsoft Advertising (skatiet 19. sadaļu). Viņi reģistrē vietnes apmeklējumus un izseko, kā lietotāji pārvietojas vietnē. Tos izmanto, lai analizētu lietotāju uzvedību un novērtētu mūsu Microsoft reklāmas kampaņu efektivitāti. Tie arī ļauj izsekot vietņu apmeklējumiem dažādās vietnēs, kurās tiek izmantots Microsoft Advertising.

 • Nosaukums: IDE

Apraksts: šo sīkfailu izmanto DoubleClick (skatiet 22. sadaļu), un tā apkopo informāciju par lietotāja pārlūkošanas uzvedību, lai rādītu reklāmas, kas ir atbilstošākas un pielāgotas lietotāja interesēm. Tajā tiek glabāti arī dati par to, kā lietotāji mijiedarbojas ar reklāmām, piemēram, vai viņi noklikšķina uz tām vai ignorē tās. Šī informācija tiek izmantota, lai novērtētu un optimizētu reklāmas kampaņu efektivitāti.

10. Google Analytics

Šī vietne izmanto Google Analytics. Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Tīmekļa analītika ir datu vākšana, apkopošana un analīze par tīmekļa lapu apmeklētāju uzvedību. Tīmekļa analīzes pakalpojums cita starpā apkopo datus par to, kā tīmekļa lapas Datu subjekts sasniedza tīmekļa lapu (tā saukto novirzītāju), kuras vietnes apakšvietnes tika apmeklētas vai cik bieži un cik ilgi tika skatīta konkrētā apakšvietne. Tīmekļa analītika galvenokārt tiek izmantota, lai optimizētu tīmekļa lapu un analizētu tiešsaistes reklāmas rentabilitāti. Google Analytics komponenta darbības uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google izmanto savāktos datus un informāciju, cita starpā, lai analizētu Vietnes izmantošanu, lai sastādītu mums tiešsaistes pārskatus par darbībām vietnē un sniegtu papildu pakalpojumus saistībā ar vietnes lietošanu.

Šī procesa ietvaros Google saņem personas datus, piemēram, Datu subjekta IP adresi, kas cita starpā ļauj uzņēmumam Google izsekot apmeklētāju un klikšķu izcelsmei un līdz ar to izrakstīt komisijas maksu. Izmantojot sīkfailus, tiek saglabāti personas dati, piemēram, piekļuves laiks, vieta, no kuras tika piekļūta mūsu vietnei, un datu subjekta apmeklējumu skaits mūsu vietnē. Ar katru mūsu vietnes apmeklējumu šie personas dati, tostarp Datu subjekta izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek pārsūtīti uzņēmumam Google ASV. Šos personas datus Google glabā ASV.

Uzņēmums Google var pārsūtīt šos tehniskā procesa laikā iegūtos personas datus trešajām personām. Kā minēts iepriekš, Datu subjekts var jebkurā laikā neļaut mūsu vietnei iestatīt sīkfailus, veicot atbilstošas ​​izmaiņas izmantotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumos, un tādējādi neatgriezeniski liegt sīkdatņu uzstādīšanu. Šāda izmantotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumu pielāgošana arī neļautu Google ievietot sīkfailus Datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt Google Analytics jau ievietotais sīkfails var tikt dzēsts jebkurā laikā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas. Turklāt Datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google Analytics iegūto un ar šīs Vietnes izmantošanu saistīto datu vākšanu, kā arī iebilst pret šādu datu apstrādi Google un nepieļaut šādu vākšanu un apstrādi.

Lai to izdarītu, datu subjektam ir jālejupielādē pārlūkprogrammas papildinājums no https://tools.google.com/dlpage/gaoptout un tas jāinstalē. Šis pārlūkprogrammas papildinājums, izmantojot JavaScript, informē Google Analytics, ka datus un informāciju par tīmekļa lapu apmeklējumiem nevar pārsūtīt uz Google Analytics. Google uzskata, ka pārlūkprogrammas pievienojumprogrammas instalēšana ir iebildums. Ja Datu subjekta IT sistēma pēc tam tiek dzēsta, formatēta vai atkārtoti instalēta, Datu subjektam ir atkārtoti jāinstalē pārlūkprogrammas papildinājums, lai deaktivizētu Google Analytics. Ja pārlūkprogrammas papildinājumu atinstalē vai atspējo Datu subjekts vai jebkura cita persona, kas ir Datu subjekta kontrolē, pārlūkprogrammas papildinājumu ir iespējams atkārtoti instalēt vai aktivizēt. Papildinformāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var atrast vietnēs https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ un http://www.google.com/analytics/terms/de.html. abgerufen werden. Plašāku informāciju par Google Analytics var atrast vietnē https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ Šīs datu apstrādes darbības juridiskais pamats ir Art. VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

11. Google Tag Manager

Šī vietne izmanto Google tagu pārvaldnieku. Šis pakalpojums ļauj pārvaldīt vietnes tagus, izmantojot saskarni. Tagi ir nelieli koda fragmenti, kas cita starpā kalpo trafika un apmeklētāju uzvedības mērīšanai. Google tagu pārvaldnieks ievieš tikai tagus. Sīkdatnes netiek izmantotas, un tāpēc netiek vākti personas dati. Google tagu pārvaldnieks izmanto citus tagus, kas savukārt var apkopot datus. Tomēr Google tagu pārvaldniekam nav piekļuves šiem datiem. Ja deaktivizēšana tika veikta domēna vai sīkfaila līmenī, tā saglabājas visiem izsekošanas tagiem, ja tie ir ieviesti Google tagu pārvaldniekā.

Mēs izmantojam arī funkciju Reklāmguvumu saistītājs, kas ir daļa no Google tagu pārvaldnieka. Reklāmguvumu saistītājs tiek izmantots, lai apkopotu informāciju par klikšķiem uz reklāmām un nodrošinātu, ka reklāmguvumus (piemēram, darījumus vai mērķa izpildes) var attiecināt uz sākotnējiem reklāmas klikšķiem. Tas notiek arī tad, kad lietotāji, apmeklējot vietni, pārvietojas starp dažādām lapām vai domēniem. Izmantojot reklāmguvumu saistītāju, mēs varam izmērīt un optimizēt mūsu reklāmas kampaņu panākumus. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR.

12. Google reCAPTCHA

Šī vietne izmanto pakalpojumu reCAPTCHA, ko nodrošina Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), lai nodrošinātu, ka mijiedarbības mūsu vietnē nāk no reāliem cilvēkiem, un lai novērstu surogātpastu un automatizētas robotprogrammatūras. ReCAPTCHA izaicinājums tiek izmantots, lai atšķirtu, vai ierakstu ir veicis cilvēks vai tas ir automātiskas mašīnas apstrādes ļaunprātīga izmantošana.

Veicot drošības pārbaudi, ReCAPTCHA var iestatīt nepieciešamo sīkfailu ar nosaukumu "_GRECAPTCHA", lai veiktu riska analīzi un nodrošinātu, ka lietotāji ir cilvēki un patiesi apmeklētāji. Šīs pārbaudes laikā tiek apkopota un analizēta noteikta informācija (piemēram, IP adrese), kā arī lietotāja uzvedība un mijiedarbība. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. f GDPR. Mūsu likumīgās intereses ir aizsargāt mūsu vietni no surogātpasta un krāpnieciskām darbībām, kā arī no automatizētiem robotprogrammatūras. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google konfidencialitātes politiku, lūdzu, apmeklējiet vietni https://policies.google.com/privacy?hl=de.

13. Google AdWords

Vietne izmanto Google reklāmguvumu uzskaites sistēmu. Google AdWords ievieto sīkfailu jūsu datorā, ja esat nonācis mūsu vietnē, izmantojot Google sludinājumu. Tirdzniecības aktivitāšu ietvaros AUTO1.com vērš potenciāli ieinteresēto pušu uzmanību uz piedāvājumiem vietnē, izmantojot Google AdWords, tas ir, reklāmām, piemēram, Google meklēšanas rezultātos. Šīs sīkdatnes derīguma termiņš beidzas pēc 30 dienām un netiek izmantots personas identifikācijai. Ja lietotājs apmeklē noteiktas lapas klienta AdWords vietnē un sīkfailam vēl nav beidzies derīguma termiņš, Google un klients var noteikt, ka lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tika novirzīts uz šo lapu.

Katrs AdWords klients saņem atšķirīgu sīkfailu. Tādēļ sīkfailu izsekošana AdWords klientu vietnēs nav iespējama. Ar sīkfailu palīdzību apkopotā informācija tiek izmantota, lai izveidotu reklāmguvumu statistiku AdWords klientiem, kuri ir izvēlējušies reklāmguvumu uzskaiti. AdWords klienti redzēs kopējo to lietotāju skaitu, kuri noklikšķināja uz viņu reklāmas un tika novirzīti uz lapu ar reklāmguvumu uzskaites tagu.

Tomēr viņi nesaņem nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju. Ja nevēlaties piedalīties izsekošanas procesā, varat arī atteikties no izsekošanai nepieciešamo sīkdatņu iestatīšanas – piemēram, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai pilnībā atspējotu sīkdatņu automātisko uzstādīšanu. Varat arī atspējot reklāmguvumu uzskaites sīkfailus, iestatot pārlūkprogrammu bloķēt sīkfailus no domēna www.googleadservices.com. Google konfidencialitātes politiku attiecībā uz reklāmguvumu uzskaiti var atrast vietnē https://policies.google.com/privacy?gl=de. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1, lit. GDPR. Turklāt Google Ads reklamēšanas darbībās tiek izmantoti tā sauktie klientu atbilstības saraksti, kas ļauj labāk atlasīt mērķauditoriju. Lai to paveiktu, uz Google Ads tiek pārsūtīti saraksti ar šifrētiem lietotāja datiem (piemēram, e-pasta adresēm). Pēc ielādes sistēma pārbauda, ​​kuri dati jau ir zināmi, un pievieno šos lietotājus mūsu uzņēmuma mērķa klientu grupai. Kad klientu atbilstības saraksti ir izveidoti, šifrētie dati atkal tiek automātiski dzēsti. Rezultātā mūsu uzņēmums nesaņem jaunas adreses. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR.

14. Amazon Cloudfront

Šī vietne izmanto Amazon CloudFront, CDN (satura piegādes tīklu) no Amazon Web Services, Inc. (turpmāk tekstā "Amazon").

CDN izmantošana samazina vietnes ielādes laiku. Amazon izmanto daudzus serverus Eiropā (tostarp Frankfurtē pie Mainas un Milānu), lai varētu pēc iespējas ātrāk nosūtīt jums mūsu datus. Tomēr nevar tehniski izslēgt, ka jūsu pārlūkprogramma (piemēram, tāpēc, ka piekļūstat šai vietnei ārpus ES vai kāda cita iemesla dēļ) piekļūst serverim ārpus ES. Šajā gadījumā dati no jūsu pārlūkprogrammas tiks nosūtīti tieši uz attiecīgo valsti vai reģionu (Amerika, Āzija, Austrālija).

Apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. f GDPR. Mūsu likumīgās intereses ir nodrošināt, ka mūsu pakalpojumi darbojas pareizi un efektīvi apkalpo mūsu lietotājus. Lai iegūtu papildinformāciju par Amazon CloudFront, apmeklējiet vietni https://aws.amazon.com/de/cloudfront/. Amazon privātuma politiku var atrast vietnē https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

15. Incapsula

Šajā vietnē tiek izmantots Incapsula satura piegādes tīkls (CDN), ko izplata Imperva Inc, 050 S. Delaware, St Ste 203, San Mateo, CA 94403-2394, ASV, lai atbalstītu satura piegādi un uzlabotu mūsu vietnes veiktspēju. CDN Incapsula tiek izmantota, lai uzlabotu tīmekļa satura piegādes efektivitāti un samazinātu ielādes laiku.

Papildus CDN Incapsula nodrošina arī izplatīto pakalpojumu atteikuma (DDoS) aizsardzību pret uzbrukumiem un tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūri. Incapsula DDoS aizsardzības līdzeklis ir paredzēts, lai atklātu un mazinātu uzbrukumus un samazinātu to ietekmi uz mūsu vietni. Tā analizē trafiku un filtrē nevēlamu vai ļaunprātīgu trafiku, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu drošību un pieejamību. Incapsula Web Application Firewall nodrošina aizsardzību pret dažāda veida tīmekļa uzbrukumiem un drošības apdraudējumiem, uzraugot ienākošo trafiku un bloķējot ļaunprātīgu trafiku.

Incapsula izmantošana var prasīt personas datu, tostarp IP adrešu un pārlūkošanas informācijas, pārsūtīšanu starp jūsu pārlūkprogrammu un Incapsula serveriem. Incapsula serveri var būt dažādos reģionos un valstīs, tāpēc datu pārsūtīšana var notikt starp dažādām vietām.

Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. f GDPR. Mums ir likumīgas intereses nodrošināt mūsu vietnes un pakalpojumu drošību un pieejamību, kā arī aizsargāt tos no uzbrukumiem un drošības apdraudējumiem. Papildinformāciju var atrast Incapsulas privātuma politikā vietnē https://www.imperva.com/trust- center/privacy-statement/.

16. Crazyegg.com

Šī vietne izmanto CrazyEgg.com izsekošanas rīku, lai reģistrētu nejauši atlasītus individuālus apmeklējumus (tikai anonimizētas IP adreses). Šis izsekošanas rīks izmanto sīkfailus, lai analizētu, kā jūs izmantojat vietni (piemēram, uz kāda satura noklikšķināt). Lai to izdarītu, vizuāli tiek parādīts lietošanas profils. Izmantojot šo rīku, lietotāju profili tiek izveidoti, izmantojot aizstājvārdus.

Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret CrazyEgg.com ģenerēto datu apstrādi, izpildot norādījumus vietnē http://www.crazyegg.com/opt-out. Papildinformāciju par datu aizsardzību vietnē CrazyEgg.com var atrast vietnē http://www.crazyegg.com/privacy.

17. Whatsapp Business

Saziņa ar AUTO1.com var tikt veikta kā daļa no esošām biznesa attiecībām vai citiem pieprasījumiem, izmantojot WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 KH28, Ireland (“WhatsApp”) ziņojumapmaiņas pakalpojumu. Lai izmantotu, ir nepieciešams esošs WhatsApp ziņojumapmaiņas konts.

Visu ziņojumu saturu (jūsu ziņas un pievienotos attēlus) aizsargā WhatsApp, izmantojot pilnīgu šifrēšanu, kas neļauj WhatsApp skatīt saturu, tikai ziņojuma saņēmējam. Vēlamies vērst jūsu kā mūsu komunikācijas partneru, proti, jo īpaši mūsu dīleru, uzmanību uz to, ka WhatsApp nevar redzēt saturu, bet var uzzināt, ko un kad komunikācijas partneri ar mums sazinās un iegūt tehnisko informāciju par saziņai izmantoto ierīci. partneriem un atkarībā no ierīces iestatījumiem atrašanās vietas informāciju (tā sauktos metadatus). Izņemot šifrēto saturu, Facebook uzņēmumu grupas ietvaros ir iespējams arī pārsūtīt datus no komunikācijas partneriem, jo ​​īpaši, lai optimizētu attiecīgos pakalpojumus un drošības nolūkos. Turklāt saziņas partneriem vajadzētu pieņemt, ka viņu WhatsApp apstrādātie dati var tikt izmantoti mārketinga nolūkos vai uz lietotājiem mērķētu reklāmu rādīšanai, vismaz līdz brīdim, kad viņi to norāda. Ja nevēlaties, lai WhatsApp vai Facebook apstrādātu jūsu datus, jūs, protams, varat atturēties no kurjera lietošanas.

Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 (1), lit. f GDPR. Mūsu likumīgās intereses ir piedāvāt Jums ātru un efektīvu saziņu un pielāgoties mūsu komunikācijas partneru vajadzībām. Sīkāka informācija par WhatsApp jūsu datu apstrādes mērķiem, veidiem un apjomu, kā arī atbilstošajām tiesībām un iestatījumiem jūsu privātuma aizsardzībai ir atrodama WhatsApp konfidencialitātes paziņojumos: https://www.WhatsApp.com/ juridisks/.

18. LinkedIn Insight Tag

Mūsu vietnē tiek izmantots tā sauktais sociālā tīkla LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Īrija) Insight Tag. LinkedIn Insight Tag izveido savienojumu ar LinkedIn serveri, ja apmeklējat mūsu vietni un vienlaikus esat pieteicies savā LinkedIn kontā. Ja lietotājs tiek novirzīts uz mūsu vietni, izmantojot LinkedIn reklāmu, lietotāja pārlūkprogrammā tiek iestatīti gan pagaidu sesijas, gan pastāvīgie sīkfaili, lai reģistrētu, kuras reklāmas kampaņas un lapas mūsu vietnē tika apmeklētas. Šeit, cita starpā, tiek ierakstīti tādi dati kā URL, novirzītāja URL, ierīces rekvizīti un lietotāja IP adrese. Šīs sīkdatnes ir zināmas arī kā reklāmguvumu sīkfaili, un LinkedIn tās izmanto, lai izveidotu mūsu vietnes trafika statistiku. Šo trafika statistiku mēs savukārt izmantojam, lai noteiktu mūsu reklāmu panākumus un optimizētu tās. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 (1), lit. GDPR, ja jūs kā lietotājs esat devis savu piekrišanu.

Mēs izmantojam arī papildu LinkedIn atkārtotas mērķauditorijas atlases funkcijas, ja esat mums devis piekrišanu, izmantojot sīkfailu reklāmkarogu. Šīs funkcijas ļauj mums rādīt mērķtiecīgu ārpus vietnes reklāmu mūsu vietnes apmeklētājiem. Apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6 (1), lit. GDPR, ja jūs kā lietotājs esat devis savu piekrišanu. LinkedIn reklamēšanas pasākumu ietvaros mēs izmantojam arī LinkedIn kontaktpersonu saraksta saskaņošanas funkciju, lai precīzāk atlasītu mūsu mērķa grupas ar reklāmu. Lai to izdarītu, LinkedIn tiek pārsūtīti saraksti ar šifrētiem lietotāja datiem (piemēram, amats, amats, uzņēmums, valsts), kā rezultātā tiek izveidotas mērķa grupas, kurām mēs varam novirzīt savas reklāmas kampaņas. Apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR, ja jūs kā lietotājs esat devis savu piekrišanu.

Jebkurā laikā varat atteikties no lietotāju uzvedības analīzes, kā arī mērķtiecīgas LinkedIn reklāmas, izmantojot šo saiti: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt- out.

Turklāt LinkedIn lietotāji, izmantojot sava konta iestatījumus, var kontrolēt savas personīgās informācijas izmantošanu reklāmas nolūkos. Lai mūsu LinkedIn vietnē apkopotie dati netiktu saistīti ar jūsu LinkedIn kontu, pirms mūsu vietnes apmeklēšanas jums ir jāizrakstās no sava LinkedIn konta. Bez personīgā LinkedIn konta jums ir iespēja atteikties no LinkedIn sīkfailiem un reklāmas preferencēm, izmantojot šo saiti: www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies. Varat arī uzzināt vairāk par datiem, kas tiek apstrādāti, izmantojot LinkedIn Insight tagu, privātuma politikā https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

19. Microsoft Advertising

Mūsu vietnē mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēja Microsoft Ireland Operations Ltd pakalpojumu Microsoft Advertising, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland. Microsoft Advertising ir tiešsaistes mārketinga pakalpojums, kas izmanto universālo notikumu izsekošanas (UET) tagu, lai palīdzētu mums nodrošināt mērķtiecīgas reklāmas, izmantojot Microsoft meklētājprogrammu Bing. Šim nolūkam Microsoft Advertising izmanto sīkfailus. Tajā pašā laikā tiek apstrādāti mūsu lietotāju personas dati tiešsaistes identifikatoru, IP adrešu, ierīču identifikatoru, kā arī informācijas par ierīces un pārlūkprogrammas iestatījumiem veidā.

Microsoft Advertising apkopo datus, izmantojot UET, kas ļauj mums izsekot mērķa grupas, pamatojoties uz atkārtotas mērķauditorijas atlases sarakstiem. Šim nolūkam sīkdatnes tiek saglabātas gala ierīcē, ko lietotājs izmanto, apmeklējot mūsu vietni. Tādā veidā Microsoft Advertising var atpazīt, ka esat apmeklējis mūsu vietni, un rādīt lietotājam reklāmas nākamajā reizē, kad izmantojat Microsoft Bing. Šis иInformācija tiek izmantota arī, lai uzskaitītu, cik lietotāju tiek novirzīti uz mūsu vietni pēc noklikšķināšanas uz reklāmas (tā sauktā reklāmguvumu statistika). Tādā veidā mēs zinām kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķināja uz mūsu reklāmas un tika novirzīti uz mūsu vietni. Tomēr mēs nesaņemam nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotājus.

Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 (1), lit. GDPR, ja jūs kā lietotājs esat devis tam savu piekrišanu. Turklāt tiek izmantoti tā sauktie klientu atbilstības saraksti, kas ļauj labāk orientēties uz mērķa grupām. Lai to izdarītu, saraksti ar šifrētiem lietotāja datiem (piemēram, e-pasta adrese) tiek pārsūtīti uz Microsoft, kas galu galā nodrošina mums mērķa grupas, kurām mēs varam novirzīt savas reklāmas kampaņas. Rezultātā mūsu uzņēmums nesaņem jaunas adreses. Apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR, ja jūs kā lietotājs esat devis savu piekrišanu.

Jums ir iespēja atspējot personalizēto Microsoft reklamēšanu, izmantojot šo saiti: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen. Papildinformāciju par datu aizsardzību Microsoft var atrast Microsoft konfidencialitātes politikā: privacy.microsoft.com/en/privacystatement.

20. Facebook

Šī vietne izmanto Facebook Custom Audiences — servera puses notikumu izsekošanas rīku no Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija, lai mēs varētu labāk mērķēt uz mūsu mērķa grupām. Lai to izdarītu, saraksti ar šifrētiem lietotāja datiem (piemēram, e-pasta adrese) tiek pārsūtīti uz Facebook, kas galu galā ļauj mums iegūt mērķa grupas, kurām mēs varam novirzīt savas reklāmas kampaņas. Tajā pašā laikā mūsu uzņēmums nesaņem jaunas adreses. Papildinformāciju par datu aizsardzību Meta var atrast vietnē https://www.facebook.com/privacy/center/. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Art. 6 pāri 1, lit. GDPR.

21. Mouseflow

Šajā vietnē tiek izmantots Mouseflow, tīmekļa analīzes rīks, ko nodrošina Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhāgena, Dānija (“Mouseflow”), lai reģistrētu nejauši atlasītus atsevišķus apmeklējumus (tikai anonimizēta IP adrese). Tādā veidā tiek izveidots peles kustību un klikšķu žurnāls, kura mērķis ir nejauši atkārtot atsevišķus vietnes apmeklējumus un iegūt no tiem iespējamos vietnes uzlabojumus. Šī informācija nav personiski identificējama un netiks kopīgota.

Ja nevēlaties tikt ierakstīts, varat to izdarīt visās vietnēs, kas izmanto Mouseflow, izmantojot šo saiti: www.mouseflow.de/opt-out/. Mouseflow privātuma politiku var atrast vietnē https://mouseflow.de/privacy/.

22. DoubleClick by Google

Šī vietne izmanto DoubleClick by Google. DoubleClick by Google izmanto sīkfailus, lai rādītu jums atbilstošas ​​reklāmas. Jūsu pārlūkprogrammai tiek piešķirts pseidonīms identifikācijas numurs (ID), lai pārbaudītu, kuras reklāmas ir rādītas jūsu pārlūkprogrammā un kuras ir skatītas.

DoubleClick sīkfaila izmantošana ļauj tikai Google un partneru vietnēm rādīt reklāmas, pamatojoties uz iepriekšējiem mūsu vietnes vai citu interneta vietņu apmeklējumiem. Ar sīkfailu palīdzību iegūto informāciju Google pārsūta uz serveri ASV analīzei un tur glabā. Sīkdatņu saglabāšanu varat novērst, pārlūkprogrammas programmatūrā atlasot atbilstošos iestatījumus. Varat arī neļaut uzņēmumam Google apkopot sīkfailu ģenerētos datus, kas saistīti ar jūsu vietnes lietošanu, kā arī to, ka Google apstrādā šos datus, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams vietnē https://adssettings.google.com/u/0/. autentificēts?hl=en-GB sadaļā "Paplašinājums DoubleClick deaktivizēšanai". Varat arī atspējot DoubleClick sīkfailus Digital Advertising Alliance vietnē http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR.

23. Datadog

Šī vietne izmanto Datadog tīmekļa analīzes pakalpojumu no Datadog Inc. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018 (“Datadog”). Datadog ļauj mums veikt statistikas pētījumus par vietnes ātrumu, īpaši ielādes laiku.

Datadog izmanto tādas tehnoloģijas kā sīkfaili, kas ļauj mums analizēt jūsu vietnes lietošanu. Šādā veidā iegūtā informācija par šīs vietnes lietošanu tiek pārsūtīta un glabāta tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas parakstījušas Eiropas Ekonomikas zonas līgumu. Datu apstrāde, jo īpaši sīkdatņu uzstādīšana, tiek veikta tikai ar jūsu piekrišanu. Papildinformāciju par lietošanas noteikumiem un datu apstrādi var atrast vietnē https://www.datadoghq.com/legal/privacy/. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR.

24. Loggly

Šajā vietnē tiek izmantots pakalpojums Loggly no SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest Parkway, Bldg 400, Austin, Texas 78735, USA (“Loggly”), lai pārraudzītu un labotu žurnālus un kļūdas mūsu vietnēs. Loggly ir žurnālu pārvaldības un analīzes pakalpojums, kas palīdz mums nodrošināt mūsu vietņu veiktspēju un stabilitāti.

Loggly apkopotie dati ietver informāciju par mūsu vietņu izmantošanu, tostarp kļūdu žurnālus, lietotāju mijiedarbību un citus notikumu datus. Šī informācija ir svarīga problēmu un darbības traucējumu identificēšanai, diagnosticēšanai un labošanai.

Loggly parasti vāc šos datus anonīmi un neizmanto nekādu personisko informāciju. Šie dati tiek izmantoti tikai problēmu novēršanai un lietotāja pieredzes uzlabošanai. Papildinformāciju par datu aizsardzību Loggly var atrast vietnē https://www.solarwinds.com/legal/privacy. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1, lit. GDPR.

25. Mixpanel

Šī vietne izmanto Mixpanel, Mixpanel, Inc. pakalpojumu, 405 Howard St., Floor 2, San Francisco, CA 94105, USA (“Mixpanel”). Mixpanel uzglabā un apstrādā informāciju par jūsu lietotāja uzvedību mūsu vietnē. Šim nolūkam Mixpanel izmanto sīkfailus, t.i., mazus teksta failus, kas tiek lokāli saglabāti jūsu gala ierīces tīmekļa pārlūkprogrammas kešatmiņā un ļauj analizēt vietnes izmantošanu.

Mēs izmantojam Mixpanel mārketinga un optimizācijas nolūkos, jo īpaši, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu un nepārtraukti uzlabotu atsevišķas funkcijas un piedāvājumus, kā arī lietotāju pieredzi. Lietotāju uzvedības statistiskais novērtējums ļauj mums uzlabot mūsu piedāvājumus un padarīt tos interesantākus jums kā lietotājam. Papildinformāciju par datu aizsardzību vietnē Mixpanel var atrast vietnē https://mixpanel.com/legal/privacy-policy. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6. punkts. 1, lit. GDPR.

26. Semrush

Šajā vietnē tiek izmantots analīzes rīks no Semrush Holdings, Inc, 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, ASV (“Semrush”). Semrush ir trešās puses rīks, kas palīdz mums veikt atslēgvārdu izpēti, konkurences analīzi un meklētājprogrammu optimizāciju.

Semrush izmanto sīkfailus, lai apkopotu informāciju par apmeklētāju izcelsmi, izmantotajiem atslēgvārdiem, reklāmguvumu darbībām un mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti. Šie dati tiek izmantoti, lai analizētu un uzlabotu mūsu vietnes un mūsu mārketinga stratēģiju veiktspēju. Plašāku informāciju par datu aizsardzību Semrush var atrast vietnē https://www.semrush.com/company/legal/privacy-policy/. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 1. punkts, lit. GDPR.

27. Personas datu dzēšana un bloķēšana

AUTO1.com apstrādā un uzglabā citus personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams uzglabāšanas mērķa sasniegšanai. Kad glabāšanas mērķis beidz pastāvēt, personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti parastajā veidā un saskaņā ar tiesību aktiem.

Tas neattiecas uz transportlīdzekļa identifikācijas numuriem. Vietne AUTO1.com tirgus analīzes nolūkos izmanto transportlīdzekļa identifikācijas numurus. Lai to panāktu, AUTO1.com neierobežotu laiku apstrādā un uzglabā transportlīdzekļu identifikācijas numurus. Juridiskais pamats ir Art. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mums ir likumīgas intereses izmantot Transportlīdzekļa identifikācijas numurus iepriekšminētajam mērķim neierobežotu laiku, jo informācija, kas iegūta no Transportlīdzekļa identifikācijas numura, ir nepieciešama mūsu pakalpojumu sniegšanai.

28. Datu subjekta tiesības

Ja vēlaties izmantot kādu no šajā punktā minētajām tiesībām, varat jebkurā laikā nosūtīt ziņojumu, izmantojot 1. vai 2. punktā norādīto kontaktinformāciju (piemēram, pa e-pastu vai vēstuli).

a. Tiesības uz apstiprinājumu

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti ar Jums saistīti personas dati.

b. Piekļuves tiesības

 • Jums ir tiesības saņemt informāciju, jo īpaši par sekojošo:
 • personas dati, kas tiek glabāti par jums;
 • apstrādes nolūkos;
 • personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas;
 • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir izpausti vai tiks izpausti;
 • paredzamais periods, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šī perioda noteikšanai;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
 • automatizētas lēmumu pieņemšanas pieejamība;
 • vai personas dati ir nodoti trešai valstij vai starptautiskai organizācijai.

c. Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt

 • neprecīzu ar Jums saistītu personas datu labošanu
un
 • papildinot nepilnīgus personas datus par jums.

d. Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības bez nepamatotas kavēšanās dzēst visus ar jums saistītos personas datus, jo īpaši, ja

 • beidz pastāvēt mērķis, kādam personas dati tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • esat atsaucis savu piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta apstrāde, un apstrādei nav cita tiesiska pamata;
 • jūs iebilstat pret apstrādi, un tai nav pārliecinošu likumīgu iemeslu;
un/vai
 • personas dati tika apstrādāti nelikumīgi.

e. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu, ja:

 • jūs apstrīdat personas datu pareizību, proti, laika posmā, kas ļauj AUTO1.com pārbaudīt personas datu pareizību;
 • apstrāde ir nelikumīga, un tā vietā, lai dzēstu personas datus, jūs pieprasāt ierobežot personas datu izmantošanu;
 • personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkos, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
 • esat iebildis pret apstrādi un vēl nav skaidrs, vai jūsu iebildums novedīs pie datu apstrādes pārtraukšanas.

f. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt ar Jums saistītus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.
Turklāt jums ir tiesības pieprasīt tieši pārsūtīt personas datus citam pārzinim, ciktāl tas ir tehniski iespējams, ja tas negatīvi neietekmē citu tiesības un brīvības.

g. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības ar jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde ir balstīta uz šādiem iemesliem:

 • apstrāde ir nepieciešama AUTO1.com vai trešās puses likumīgajām interesēm.

Iebildumu gadījumā AUTO1.com pārtrauks personas datu apstrādi, ja vien apstrādei nepastāv pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrādes mērķis ir izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības. . Ja vēlaties izmantot savas tiesības iebilst, varat jebkurā laikā nosūtīt paziņojumu, izmantojot 1. vai 2. punktā norādīto kontaktinformāciju (piemēram, pa e-pastu, faksu, vēstuli).

h.Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka datu apstrādes darbības pārkāpj GDPR. AUTO1.com GmbH kompetentā iestāde ir Berlīnes datu aizsardzības un informācijas brīvības komisārs (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlīne, Vācija.

2024. gada janvāra versija