Privātuma aizsardzība

Lietotāju personas datu aizsardzība AUTO1.com (Auto1.com) ir ļoti svarīga. Lai nodrošinātu pēc iespējas vislielāko datu aizsardzības līmeni, AUTO1.com piemēro visus personu datu aizsardzības jomas tiesību aktu noteikumus.

Atbildīgā struktūra

Vastutav ettevõte onAuto1.com GmbH asukohaga Berliinis. Isikuandmetega seotud küsimustes võivad kasutajad alati pöörduda AUTO1.com (Auto1.com) poole. Kõige parem on kirjutada e-posti aadressil datenschutz@auto1.com.

Isikuandmed

Isikuandmete all mõistetakse andmeid, mille kasutaja vabatahtlikult esitab, näiteks e-posti aadress ja telefoninumber. Veebilehel AUTO1.com (Auto1.com) kogutakse isikuandmeid vaid juhul, kui kasutaja sellega nõustub.

Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

Kasutajate isikuandmeid kasutatakse vaid teenuste osutamiseks vajalikul määral. AUTO1.com või sellele alluvad ettevõtted võivad kasutada isikuandmeid ka turunduslikul eesmärgil. Kasutaja e-posti aadressi kasutatakse kaupade või teenuste pakkumiste edastamiseks.