Paziņojums par datu privātumu

Paldies, ka izrādāt interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu tīmekļa vietnes www.auto1.com (turpmāk — „Tīmekļa vietne”) apmeklēšanu. „AUTO1.com GmbH” (turpmāk — „AUTO1.com” vai „mēs”) ļoti nopietni uztver Jūsu personas datu aizsardzību.
Ja tiek apstrādāti personas dati (piemēram, ietekmētās personas (turpmāk — „Datu subjekts”) vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs), tas tiek darīts vienīgi saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk — „VDAR”) un konkrēto valstu datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz AUTO1.com.

Jebkāda personas datu apstrāde, kurai nav likumā noteikta juridiskā pamata, tiks veikta (ja tā vispār tiks veikta) tikai ar Datu subjekta piekrišanu.
Šis paziņojums par datu privātumu sniedz Jums informāciju par AUTO1.com apstrādāto personas datu būtību, apjomu un mērķi, kā arī Jums esošajām tiesībām.

1. Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgais pārzinis
Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgais pārzinis VDAR un citu datu aizsardzības tiesību aktu nosacījumu izpratnē ir
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Vācija
 • Tālruņa numurs: +49 (0)30 / 201 63 405 E-pasta adrese info@auto1.com

2. Datu aizsardzības inspektors
Ja Jums ir kādi jautājumi un/vai ieteikumi saistībā ar datu aizsardzību, Jūs varat jebkurā brīdī sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru.
Mūsu datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:
 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlin
 • Vācija
 • Tālruņa numurs:: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-pasta adrese: datenschutz@auto1.com

3. Lietojuma datu apstrāde
Katru reizi, kad lietotājs piekļūst šai Tīmekļa vietnei, tā apkopo vispārīgus datus un informāciju.
Šie vispārīgie dati un informācija tiek glabāta servera žurnālfailos.
Tas attiecas uz šādiem datiem:
 • izmantoto pārlūkprogrammu veidiem un versijām;
 • piekļuves sistēmas izmantoto operētājsistēmu;
 • tīmekļa lapu, no kuras piekļuves sistēma nokļuva šajā Tīmekļa vietnē (jeb atsauces avotu);
 • pakārtotajām tīmekļa vietnēm, kas šajā Tīmekļa vietnē apmeklētas ar piekļuves sistēmas starpniecību;
 • Tīmekļa vietnes piekļuves datumu un laiku;
 • IP adresi;
 • piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzēju
un
 • citiem līdzīgiem datiem un informāciju ar mērķi novērst apdraudējumu uz mūsu IT sistēmām vērstu uzbrukumu gadījumā.
Apstrādājot šos lietojuma datus, AUTO1.com neizdara nekādus secinājumus attiecībā uz Datu subjektu.
AUTO1.com šie dati ir nepieciešami, lai:
 • pareizi attēlotu šīs Tīmekļa vietnes saturu;
 • optimizētu šīs Tīmekļa vietnes saturu un reklāmas;
 • nodrošinātu mūsu IT sistēmu un šīs Tīmekļa vietnes pamatā esošās tehnoloģijas pastāvīgu darbību,
kā arī
 • sniegtu tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamo informāciju krimināllietu izskatīšanas nolūkā, ja noticis kiberuzbrukums.
Šīs apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.f punkts.
AUTO1.com šos datus anonimizētā veidā analizē ar statistikas paņēmieniem un ar mērķi palielināt datu aizsardzību un datu drošību.
Servera žurnālfailu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no visiem Datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

4. Personas datu nosūtīšana ārējiem pakalpojumu sniedzējiem

AUTO1.com saņem palīdzību no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz noteiktiem tehnisko datu analīzes, apstrādes vai uzglabāšanas procesiem (piemēram, lai iegūtu apkopotus, ar personām nesaistītus statistikas datus no datubāzēm vai dublējumkopiju uzglabāšanai). Šie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti un atbilst augstiem datu aizsardzības un datu drošības standartiem. Viņiem ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti un apstrādāt personas datus tikai AUTO1.com uzdevumā un saskaņā ar AUTO1.com norādījumiem. Šādu pakalpojumu sniedzēju iesaistes juridiskais pamats ir VDAR 28. pants.
AUTO1.com sadarbojas ar uzņēmumiem un citām juridiskām vai fiziskām personām, kas sniedz specializētas zināšanas saistībā ar konkrētām jomām (piemēram, nodokļu konsultantiem, juridiskajiem padomdevējiem, grāmatvedības uzņēmumiem, loģistikas uzņēmumiem). Šīm juridiskajām vai fiziskajām personām ir juridisks vai līgumisks pienākums saglabāt konfidencialitāti. Ja šīm juridiskajām vai fiziskajām personām ir nepieciešams nosūtīt personas datus, juridiskais pamats atkarībā no attiecīgās sadarbības veida ir VDAR 6. panta 1.b punkts vai 1. f punkts.

Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas ar interneta pārlūkprogrammas starpniecību tiek izvietoti un saglabāti datorsistēmā.
Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datora cietajā diskā, neradot tam nekādus bojājumus.
Tīmekļa vietnes sīkdatnes ietver personas datus par lietotāju.
Sīkdatnes uzlabo Tīmekļa vietnes lietotāja pieredzi, piemēram, viņam nav atkārtoti jāievada dati, tās vienkāršo konkrēta satura nosūtīšanu un palīdz AUTO1.com identificēt īpaši populāras Tīmekļa vietnes sadaļas.
Tas ļauj AUTO1.com cita starpā pielāgot Tīmekļa vietnes saturu tā lietotāju konkrētajām vajadzībām.
Šīs apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.f punkts.
Lietotājs var jebkurā brīdī liegt Tīmekļa vietnei izvietot sīkdatnes, veicot attiecīgus pielāgojumus izmantotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumos un tādējādi neatgriezeniski iebilstot pret sīkdatņu izvietošanu.
Turklāt jau izvietotas sīkdatnes var jebkurā brīdī izdzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citu programmatūru.
Tas ir iespējams visās biežāk izmantotajās interneta pārlūkprogrammās.
Ja lietotājs izmantotajā interneta pārlūkprogrammā deaktivizēs sīkdatņu izvietošanu, iespējams, ne visas Tīmekļa vietnes funkcijas varēs izmantot pilnā apmērā.

Jūs varat atsaukt vai mainīt sīkfailu preferences, noklikšķinot šeit.

6. Google Analytics
Tīmekļa vietne izmanto Google Analytics.
Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums.
Tīmekļa analīze ir tīmekļa lapu apmeklētāju uzvedības datu apkopošana, kompilācija un analīze.
Tīmekļa analīzes pakalpojums turklāt apkopo datus par to, no kuras tīmekļa lapas Datu subjekts nokļuvis tīmekļa lapā (jeb atsauces avotu), kuras tīmekļa vietnes pakārtotās vietnes tika atvērtas vai cik bieži un ilgi tika apskatīta pakārtotā vietne.
Tīmekļa analīze tiek primāri izmantota, lai optimizētu tīmekļa lapu un veiktu interneta reklāmu izmaksu un ieguvumu analīzi.

Google-Analytics komponenta izstrādes uzņēmums ir „Google Inc.” ar adresi 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

Uzņēmums „Google LLC” ir sertificēts saskaņā ar privātuma vairoga regulējumu, tādējādi garantējot, ka tas ievēro Eiropas datu aizsardzības tiesību aktus. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Tīmekļa analīzei ar Google Analytics starpniecību AUTO1.com izmanto sufiksu „_gat._anonymizeIp”. Izmantojot šo sufiksu, Google saīsina un padara anonīmu Datu subjekta interneta savienojuma IP adresi, ja mūsu Tīmekļa vietne tiek atvērta Eiropas Savienības dalībvalstī vai citā Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu Līgumslēdzējas valstī.
Google-Analytics komponenta mērķis ir Tīmekļa vietnes apmeklētāju plūsmas analīze.
Google turklāt izmanto apkopotos datus un informāciju, lai analizētu Tīmekļa vietnes lietojumu ar mērķi sagatavot mums tiešsaistes ziņojumus, kas parāda Tīmekļa vietnē veiktās darbības, un nodrošinātu papildu pakalpojumus saistībā ar Tīmekļa vietnes lietojumu.
Google Analytics izmanto tā dēvētās sīkdatnes, t. i., teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt tīmekļa vietnes lietojumu.
Katru reizi, kad tiek atvērta kāda no Tīmekļa vietnes atsevišķajām lapām, ko pārvalda par apstrādi atbildīgais pārzinis un kurā ir integrēts Google-Analytics komponents, attiecīgais Google-Analytics komponents automātiski aktivizē interneta pārlūkprogrammu Datu subjekta IT sistēmā, lai nosūtītu datus Google tiešsaistes analīzes mērķiem.
Šī tehniskā procesa kontekstā Google iegūst personas datus, piemēram, Datu subjekta IP adresi, kas turklāt ļauj Google izsekot apmeklētāju izcelsmes vietai un veiktajiem klikšķiem, tādējādi ļaujot izrakstīt rēķinus par komisijas naudu.

Izmantojot sīkdatni, tiek saglabāti personas dati, piemēram, piekļuves laiks, vieta, no kuras mūsu Tīmekļa vietne tika aplūkota, un reizes, cik Datu subjekts apmeklējis mūsu Tīmekļa vietni.
Katru reizi, kad tiek apmeklēta mūsu Tīmekļa vietne, šie personas dati, tai skaitā Datu subjekta izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek nosūtīti Google ASV.
Šos personas datus glabā Google ASV. Šos tehniskajā procesā apkopotos personas datus Google var nosūtīt trešajām pusēm.
Kā jau tika norādīts iepriekš, Datu subjekts var jebkurā brīdī liegt mūsu Tīmekļa vietnei izvietot sīkdatnes, veicot attiecīgus pielāgojumus izmantotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumos un tādējādi pastāvīgi iebilstot pret sīkdatņu izvietošanu.
Šādi pielāgojumi izmantotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumos arī neļauj Google izvietot sīkdatni Datu subjekta IT sistēmā.
Turklāt Google Analytics izvietotu sīkdatni var jebkurā brīdī izdzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citu programmatūru.

Datu subjekts var iebilst pret Google Analytics izveidoto un ar Tīmekļa vietnes lietojumu saistīto datu apkopošanu, kā arī iebilst pret Google veikto šādu datu apstrādi un novērst šādu apkopošanu un apstrādi.
Lai to izdarītu, Datu subjektam nepieciešams lejupielādēt pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu no vietnes https://tools.google.com/dlpage/gaoptout un instalēt to.
Šī pārlūkprogrammas pievienojumprogramma ar JavaScript starpniecību informē Google Analytics, ka datus un informāciju par tīmekļa lapu apmeklējumiem nedrīkst sūtīt Google Analytics.
Google uzskata, ka pārlūkprogrammas pievienojumprogrammas instalēšana kalpo kā iebildums.
Ja Datu subjekta IT sistēma vēlāk tiek izdzēsta, formatēta vai pārinstalēta, Datu subjektam ir atkārtoti jāinstalē pārlūkprogrammas pievienojumprogramma, lai deaktivizētu Google Analytics.
Ja Datu subjekts vai jebkura cita persona, uz kuru ir attiecināma Datu subjekta kontroles sfēra, atinstalē vai deaktivizē pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu var atkārtoti instalēt vai atkārtoti aktivizēt.
Papildinformāciju un attiecīgos Google datu aizsardzības noteikumus, lūdzu, skatiet vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ un http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Google Analytics ir detalizētāk aprakstīts vietnē https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ . Šīs apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.f punkts.

7. Google tagu pārvaldnieks
Tīmekļa vietne izmanto Google tagu pārvaldnieku.
Šis pakalpojums ļauj ar saskarnes starpniecību pārvaldīt tīmekļa vietņu tagus.
Tagi ir mazi koda elementi, kas turklāt palīdz izmērīt datplūsmu un noteikt apmeklētāju uzvedību.
Google tagu pārvaldnieks tikai ievieš tagus.
Netiek izmantotas sīkdatnes, tāpēc šī procesa ietvaros netiek apkopoti personas dati.
Google tagu pārvaldnieks aktivizē citus tagus, kas savukārt var apkopot datus.
Tomēr Google tagu pārvaldnieks nepiekļūst šiem datiem.
Ja deaktivizācija ir veikta domēna vai sīkdatnes līmenī, tā attiecas uz visām izsekošanas atzīmēm, ja tās tiek ieviestas ar Google tagu pārvaldnieka palīdzību.

8. Amazon CloudFront

Šī Tīmekļa vietne izmanto Amazon CloudFront — „Amazon Web Services, Inc.” (turpmāk — „Amazon”) satura piegādes tīklu.
Satura piegādes tīkla izmantošana saīsina Tīmekļa vietnes ielādes laiku.
Amazon uztur vairākus serverus Eiropā (tai skaitā Frankfurtē pie Mainas Vācijā un Milānā Itālijā), lai mūsu datus varētu nosūtīt Jums pēc iespējas ātrāk.
Tomēr — izsakoties tehniskā valodā — nevar izslēgt, ka Jūsu pārlūkprogramma varētu piekļūt serverim ārpus ES (piemēram, tāpēc, ka Jūs piekļūstat šai Tīmekļa vietnei ārpus ES, vai kāda cita iemesla dēļ).
Tādā gadījumā dati no Jūsu pārlūkprogrammas tiek sūtīti tieši uz attiecīgo valsti un/vai reģionu (Ziemeļameriku un Dienvidameriku, Āziju, Austrāliju).
Amazon ir sertificēts saskaņā ar privātuma vairoga regulējumu, tādējādi garantējot, ka tas ievēro Eiropas datu aizsardzības tiesību aktus (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Papildinformāciju par Amazon CloudFront skatiet https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.
Amazon privātuma politika ir atrodama vietnē https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. Personas datu dzēšana un bloķēšana

AUTO1.com apstrādā un uzglabā citus personas datus tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai īstenotu uzglabāšanas mērķi.
Tiklīdz uzglabāšanas mērķis beidz pastāvēt, personas dati parasti un saskaņā ar tiesību aktiem tiek izdzēsti vai anonimizēti. Lietojuma dati parasti tiek izdzēsti pēc 30 dienām.

10. Datu subjekta tiesības

Ja vēlaties izmantot kādas no šajā punktā minētajām tiesībām, Jūs varat jebkurā brīdī nosūtīt ziņojumu, izmantojot 1. vai 2. punktā norādīto kontaktinformāciju (piemēram, e-pasta ziņojuma vai vēstules veidā).

a. Tiesības saņemt apstiprinājumu

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti ar Jums saistīti personas dati.

b. Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības iegūt informāciju par:
 • saglabātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums;
 • apstrādes mērķiem;
 • apstrādāto personas datu kategorijām;
 • saņēmējiem vai to saņēmēju kategorijām, kuriem ir vai tiks izpausti personas dati;
 • paredzēto periodu, kurā personas dati tiks uzglabāti, vai, ja tas nav iespējams, šī perioda noteikšanai izmantotajiem kritērijiem;
 • tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • automatizētas lēmumu pieņemšanas esamību;
 • personas datu nosūtīšanu trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai.

c. Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt

 • neprecīzu ar Jums saistītu personas datu labošanu
un
 • nepilnīgu ar Jums saistītu personas datu papildināšanu.

d. Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības uz jebkādu ar Jums saistītu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, it īpaši, ja:
 • mērķis, kuram personas dati tika apkopoti vai citādi apstrādāti, ir beidzis pastāvēt;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta apstrāde, un apstrādei nav cita juridiska pamata;
 • Jūs iebilstat pret apstrādi un nav svarīgāka likumīga apstrādes pamata;
un/vai
 • personas dati ir nelikumīgi apstrādāti.

e. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu, ja:
 • Jūs apstrīdat personas datu precizitāti, t. i., attiecībā uz periodu, kas ļauj AUTO1.com pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga un personas datu dzēšanas vietā Jūs pieprasāt ierobežot personas datu izmantošanu;
 • personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes mērķiem, bet Jums šie personas dati ir nepieciešami tiesisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi, un vēl nav noskaidrots, vai Jūsu iebilduma rezultātā datu apstrāde tiks pārtraukta.

f. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt ar Jums saistītus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.
Turklāt Jums ir tiesības pieprasīt tieši pārsūtīt personas datus citam pārzinim, ciktāl tas ir tehniski iespējams, ja tas negatīvi neietekmē citu tiesības un brīvības.

g. Tiesības iebilst

Pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, Jums ir tiesības iebilst pret personas datu, kas ir saistīti ar Jums, apstrādi, ja apstrādei ir šāds pamats:
 • apstrāde ir nepieciešama AUTO1.com vai trešās puses likumīgo interešu īstenošanai.
Iebilduma gadījumā AUTO1.com vairs neapstrādās personas datus, izņemot gadījumus, kad ir nopietns likumīgs apstrādes pamats, kas ir svarīgāks par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrādes mērķis ir izvirzīt, īstenot tiesiskas prasības vai nodrošināt aizstāvību pret tām.
Ja vēlaties izmantot tiesības iebilst, Jūs varat jebkurā brīdī nosūtīt ziņojumu, izmantojot 1. vai 2. punktā norādīto kontaktinformāciju (piemēram, e-pasta, faksa ziņojuma vai vēstules veidā).

Versijas izveides datums Sept. 201