AZ AUTO1.COM INTERNETCÍMEN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁST A BERLINI SZÉKHELYŰ AUTO1.COM GMBH (TOVÁBBIAKBAN “AUTO1.COM” VAGY “MI”) BIZTOSÍTJA.

§ 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Auto1.com egy interneten hozzáférhető eladó gépjármű adatbázist működtett, melyben a szolgáltatás keretében meghatalmazott gépjármű-kereskedők (továbbiakban: "Felhasználó" vagy "Kereskedő") kereséseket végezhetnek. Az Auto1.com maga a járműveket felajánló fél.

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: "Feltételek") a honlapunk és szolgáltatásunk használatára vonatkoznak. Jelen általános szerződési feltételek érvényességét honlapunk használatával a felhasználó kötelező érvénnyel elfogadja. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor, indoklás nélkül módosíthatjuk. A felhasználók ellentmondó feltételei nem érvényesek.

§ 2 REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció csak gépjármű-kereskedők részére engedélyezett. A regisztráló személy jogi személyként vagy természetes személyként használhatja léphet be a weboldalra. Ha regisztráló személy további felhasználóknak is hozzáférést kíván biztosítani, rendelkeznie kell az ehhez szükséges engedélyekkel.

Az Auto1.com a regisztrációs kérelem beérkezése után saját belátása szerint dönt arról, hogy a kereskedő hozzáférést kap-e az adatbázishoz. A kereskedő regisztrációs kérelmének elfogadásáról az Auto1.com írásos visszaigazolást küld vagy elküldi a belépéshez szükséges hozzáférési adatokat (felhasználónév és jelszó).

A regisztrációs folyamat során, illetve az üzleti kapcsolat további részében bármikor, az Auto1.com jogosult az aktuális kereskedelmi vagy ipari működési engedély, valamint egyéb hasonló dokumentumok és információk benyújtását kérni melyekre szükség lehet az együttműködéshez.

Ha a felhasználó által átadott adatokban változás áll be, a felhasználó köteles tájékoztatni az Auto1.com-ot. Az információk csak írásban, e-mailben vagy faxon kerülhetnek benyújtásra.

A felhasználónak titokban kell tartania jelszavát és bizalmasan kell kezelnie hozzáférését. Köteles azonnal tájékoztatni az Auto1.com-ot, ha a belépési adatok harmadik fél kezébe kerültek és illetéktelen felhasználás veszélye áll fent.

A felhasználó felel minden tevékenységért, ami a hozzáférésének felhasználásával történik. Ha a felhasználó nem felelős a hozzáférés illetéktelen használatáért, mivel a kellő gondosság elve nem lett megsértve, akkor nem vonható felelősségre.

§ 3 HOZZÁFÉRÉS MEGVONÁSA

Az Auto1.com különféle intézkedéseket tehet, ha konkrét jelek utalnak arra, hogy a felhasználó megsértette a jogszabályi rendelkezéseket, harmadik személy jogait vagy jelen feltételeket, vagy ha ehhez az Auto1.com-nak jogos érdeke fűződik. Az intézkedések között szerepel a felhasználó figyelmeztetése, a felhasználók ideiglenes vagy végleges felfüggesztése. Az intézkedés során az Auto1.com figyelembe veszi az érintett felhasználó jogos érdekeit.

§ 4 JOGOK

A felhasználóknak joguk van a számukra biztosított online kereső használatára és az egyes találatok megjelenítésére a saját képernyőjükön. Továbbá, a felhasználónak joga van - az állandó megjelenítés érdekében - hogy ezen felhasználási feltételek betartása mellett ezeket a találatokat kinyomtassa. Ezen túlmemően a felhasználók kötelező érvényű ajánlatokat tehetnek az egyes járművekre. Tilos minden olyan felhasználói tevékenység, amelynek célja, hogy a szolgáltatásunkat működésképtelenné tegyék vagy megnehezítsék.

A felhasználó az Auto1.com kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen eszközzel nem nyerhet ki vagy használhat rendszerünk egyik részéből sem tömegesen adatokat. Ezen megkötés különösen vonatkozik adatbányászatra, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő programok használatára.

Szolgáltatásunk bármely egyéb szolgáltatáshoz történő kapcsolása vagy egyéb szolgáltatásba történő integrációja az Auto1.com előzetes és írásbeli engedélye nélkül tilos. A konkrét szolgáltatás a hozzáférés módjától függően (pl. interneten vagy mobil alkalmazáson keresztül) változhat. A szolgáltatás használati joga kizárólag jelen feltételek mentén lehetséges.

§ 5 GARANCIA

Nem vállalunk semmiféle garanciát a technikai hibákért, különösen nem a honlap állandó és folyamatos elérhetőségéért vagy a felhasználó által megadott tartalmak megfelelő reprodukciójáért. Amennyiben a szolgáltatás nem elérhető, a felhasználó kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

§ 6 ADATVÉDELEM

Honlapunk felhasználóinak személyes adatainak védelme és magánéletének tiszteletben tartása rendkívül fontos számunkra. Annak érdekében, hogy maximális védelmet biztosíthassunk, természetes számunkra, hogy az adatvédelem területén megfeleljünk az összes jogszabályi előírásnak.

A felelős szolgáltató az Auto1.com GmbH. Az adatvédelmi politikával kapcsolatos összes kérdésével közvetlenül az Auto1.com adatvédelmi munkatársához fordulhat a következő e-mail címen: datenschutz@auto1.com

Személyes információnak minősül minden olyan információ, melyet közvetlenül a felhasználóhoz lehet rendelni. Ez magában foglalja például a felhasználó e-mail címét vagy telefonszámát. Honlapunkon keresztül összegyűjtjük a felhasználó által megadott személyes adatokat.

Ezeket az információkat olyan mértékben vesszük igénybe, hogy szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk a felhasználó számára. Az adatok promóciós felhasználása kizárólag csak a magunk és a kapcsolt vállalatok promóciós (beleértve az ajánlási elven működő reklámot is) céljából történik. Felhasználhatjuk a felhasználó e-mail címét arra, hogy a felhasználó számára az Auto1.com-hoz vagy a kapcsolt vállalatokéhoz hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat biztosítsunk.

§ 7 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Arra törekszünk, hogy az Auto1.com weboldalon elérhető szolgáltatások mindenkor megszakítások nélkül, hibamentesen rendelkezésre álljanak. Mindazonáltal az Internet sajátosságai miatt ezt nem lehet garantálni. Továbbá, a felhasználó hozzáférése a weboldalhoz esetenként megszakadhat vagy korlátozva lehet, hogy lehetőségünk legyen hibajavításra, karbantartásra vagy új szolgáltatások bevezetésére. Törekszünk az ilyen ideiglenes megszakítások és korlátozások számának és hosszának minimalizálására.

Honlapunk és szolgáltatásaink használata során korlátlan felelősséget vállalunk az Auto1.com, annak jogi képviselői, alkalmazottai vagy a teljesítésnél igénybe vett segédjei által szándékosan vagy súlyos gondatlanság által okozott károkért. A szerződéses kötelezettségek kismértékű hanyag megszegése esetén az Auto1.com nem vállal felelősséget. Ezen kívül, a gondatlanságból okozott károkkal kapcsolatos kártérítési felelősség csak azokra az esetekre korlátozódik, amelyek előreláthatóan tipikusan előfordulhatnak. A közvetlen átlagos károkra vonatkozó felelősség korlátozott.

A felelősség fenti korlátozása nem vonatkozik az élet, testi épség és egészség sérelmével vagy egyéb rosszindulatból okozott károkkal kapcsolatos kártérítési felelősségre. Amennyiben az Auto1.com felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítésben igénybe vett segédek személyes felelősségére is.

§ 8 SZELLEMI TERMÉKEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

Honlapunkon lévő minden védjegy, logó, szöveg, képek és egyéb adat szerzői jogvédelem alatt áll. Honlapunk használatával nem válik jogosultá ezen információk használata. Módosításuk, további feldolgozásuk vagy a médiában való bármilyen felhasználásuk szigorúan tilos. Használatuk csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk esetén engedélyezett.

A weboldalunkon szereplő információk, valamint harmadik felek logóinak és védjegyeinek jogosulatlan használata, mely sérti az Auto1.com vagy mások jogait, nem megengedett.

§ 9 RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Ha a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, a többi rendelkezés érvényessége érintetlen marad. Az érvénytelen rendelkezés helyett egy érvényes rendelkezésben lehet megállapodni, amely ugyanahhoz a gazdasági eredményhez vezet.

§ 10 ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÉS ILLETÉKESSÉG

Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók.

A teljesítés és illetékesség helye: Berlin (Németország).


Használt gépjárművekkel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek

(Verzió dátuma: 2016.Május)

 1. Általános
  1. Az www.auto1.com kereskedő portálon (a továbbiakban: "Portal") használt autókat kínál eladásra kizárólag autó kereskedők részére . Az üzemeltető cég az AUTO1.com GmbH ( a továbbiakban AUTO1.com). Az AUTO1 az AUTO1 Group GmbH , Bergmannstr. 72, 10961 Berlin/Németország egyik leányvállalata. AUTO1 Group GmbH European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Hollandia (a továbbiakban az "eladő") a védjegyjogosultja és eladója a portálon keresztül kínált autóknak. AUTO1 European Cars B.V. az AUTO1 Group GmbH egyik leányvállalata. A tényleges eladó nyilvánossá kerül kérés alapján és ugyanakkor rögzítve van a kereskedőnek küldött vásárlás visszaigazoláson is.
  2. Csak autó kereskedők (a következő a "kereskedők"), melyeket regisztráltak a portálon lehetnek vásárlók. Erre a portál felhasználási feltételek érvényesek.
  3. A szerződés megkötésének az eladó és kereskedő között kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Egyéb, különösen ellentétes vagy eltérő feltételek nem elismertek az eladó által. Erre vonatkozik a Szabályzat, amely nem szerepel a meglévő Általános Szerződési Feltételekben. Egyéb feltételek elismertetéséért kifejezetten az eladó írásbeli jóváhagyásara van szükség.
 2. Szerződéskötés
  1. Általános
   1. A portál használt autókat hirdet , amelyeket elvben az eladó tulajdonában vannak. A portál négy rovatra oszlik a "Elo Vasarlas", "24 órás Aukció", "Még nem vásárolt" és " Live - Aukció". A meghirdetett autókra tet ajánlatai nem jelentik kötelezően az adásvételi szerződés megkötését. Pusztán meghívást képviselnek a kereskedő felé egy ilyen ajánlat megtételére (Meghívás az Ajánlat megtételére ).
   2. A kereskedő kiválasza az egyes járműveket, és ha érdekelt, beálit egy ajánlatot a megfelelő autóra, amely egy vételár. Ezáltal a kereskedő kötelező érvényű ajánlata z adásvételi szerződés megkötési alapja lehet. A kereskedő köteles vállalni ezt az ajánlatot az autó pályázati időszak alatt és után.
   3. A megkötött adásvételi szerződés Jogai és Kötelezettségei tárgyát képezik az adott feltételeknek és érvényesek a megkötot szerződés idején. Ezek a feltételek idővel változhatnak, ezért kérjük, térjen vissza rendszeresen www.auto1.com portálon. hogy konzultáljon a frissített változata a jelen feltételek. A szerződés aláírása után, az autóval kapcsolódó kockázatok átruházásra kerülnek a vásárló részére.
   4. Az adásvételi szerződés jogai és kötelezettségei előírja az eladó írásbeli jóváhagyást.
   5. Az adásvételi szerződés megkötése a kereskedőnek e-mailben küldot visszaigazolás alapján történik.
  2. Elo Vasarlas
   1. A "Elo Vasarlas" kiválasztott autók amelyeket fix áron hirdetik. Ezek a autók csak Az autó egy címzett pályázati meghívás a kereskedőknek. A pályázat időszaka nincs korlátozva.
   2. Ezeket a autókat a kereskedő a meghirdetett áron meg tudjá vásárolni. Erre a célra a kereskedő helyezi Ajánlat megtételét a mindenkori kötelező érvényű ajánlatot megkötésére irányuló beszerzési szerződés.
   3. Az ajánlat elfogadása révén, az eladó létrehoz egy adásvételi szerződést. A adásvételi szerződés létrehozása azonnal történik, általában egy munkanapon belül, közlik a kereskedővel E-mailben vagy fax-on. Amikor a kereskedő megkapta a E-mailt vagy fax-ot és elküldi a megrendelés visszaigazolásat a szerződés minden feltételei hatályba lépnek.
  3. 24 órás Aukció
   1. Az "24 órás Aukció" rovatra csak a prémium kiválasztott kereskedők jelentkezzhetnek. Ebben a rovatban, újonnan vásárolt autókat hirdet az eladó. Az ajánlattételi határidő korlátozott egyes autók esetében. A pályázati határidő minden egyes reklámozott autó oldalán megjelenik, és körülbelül 24 óra.
   2. A kereskedő legfeljebb két ajánlatot helyezhet egy autóra ajánlattételi határidő alatt. A legnagyobb ajánlat a ajánlattételi határidő alatt lesz a győztes.
   3. Az ajánlatot elfogadása révén, az eladó egy adásvételi szerződés létrehoz. A adásvételi szerződés létrehozása azonnal történik, általában egy munkanapon belül, közlik a kereskedővel E-mailben vagy fax-on. Amikor a kereskedő megkapta a E-mailt vagy fax-ot és elküldi a megrendelés visszaigazolásat a szerződés minden feltételei hatályba lépnek.
  4. Még nem vásárolt
   1. Az "Még nem vásárolt" rovat csak a prémium kiválasztott kereskedők jelentkezzhetnek. Ebben a rovatban, a kereskedő valós időben látja az autókat, a felmérés után amit az eladó kezdeményezett a beszerzési folyamat álat.
   2. A kereskedő legfeljebb két ajánlatot helyezhet egy autóra ajánlattételi határidő alatt. A legnagyobb ajánlat a 14 napos ajánlattételi határidő alatt lesz a győztes.
   3. Az ajánlatot elfogadása révén, az eladó egy adásvételi szerződés létrehoz. A adásvételi szerződés létrehozása azonnal történik, általában egy munkanapon belül, közlik a kereskedővel E-mailben vagy fax-on. Amikor a kereskedő megkapta a E-mailt vagy fax-ot és elküldi a megrendelés visszaigazolásat a szerződés minden feltételei hatályba lépnek.
  5. Live - Aukció
   1. Az "Live - Aukció" csak a prémium kiválasztott kereskedők jelentkezzhetnek. Ebben a rovatban, a kereskedő valós időben látja az autókat, párhuzamosan a felmérés folyamán amit az eladó kezdeményez a beszerzési folyamat álat.
   2. A kereskedő korlátlan számu ajánlatot helyezhet egy autóra ajánlattételi határidő alatt. A legnagyobb ajánlat a 14 napos ajánlattételi határidő alatt lesz a győztes.
   3. Az ajánlatot elfogadása révén, az eladó egy adásvételi szerződés létrehoz. A adásvételi szerződés létrehozása azonnal történik, általában egy munkanapon belül, közlik a kereskedővel E-mailben vagy fax-on. Amikor a kereskedő megkapta a E-mailt vagy fax-ot és elküldi a megrendelés visszaigazolásat a szerződés minden feltételei hatályba lépnek.
 3. Fizetés
  1. A kereskedő köteles megfizetni a tellyes vételárat kedvezmények nélkül. A fizetési részleteket az Eladó továbbítja a vásárlást igazoló üzenetben. A vételár azonnal esedékessé vállik. Az adásvételi szerződés létrehozása azonnal megtörténik, általában egy munkanapon belül közlik a kereskedővel E-mailben vagy fax-on. Amikor a kereskedő megkapta az E-mailt vagy fax-ot és elküldi a megrendelés visszaigazolását a szerződés feltételei hatályba lépnek. és elküldi a megrendelés visszaigazolásat. A fizetés haladéktalanul a megrendelés visszaigazolás elküldése után, legfelyebb három napon belül a szerzödés átvétele után. Banki átutalással kell fizetni a vásárlást megerősítő üzenetben megadott bankszámlára 3 napon belül. Az árak euróban (EUR) vannak kifejezve.
  2. A kereskedő jelentse az Eladó-val szembeni követeléseit ha ellenkövetelései vitathatlanok, vagy egy jogilag kötelező erejű végrehajtói cím létezik. A kereskedő visszatartási jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben követelése ugyanazon adásvételi szerződéses jogviszonyon alapul.
  3. 7 napos fizetési késedelem esetében, az eladó azonnali hatályú adásvételi szerződés felmondásra jogosult. A fizetési késedelem 7 nappal az esedékesség kifizetés napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéses felmondása nyilvánítását követően az eladó újraértékesítheti a autókat. Az eladó lehetséges kártéritést kérhet kereskedőtől . Az eladó kártérítést követelhet az elszenvedett károkért, amelyek a kereskedő gondatlansága bármilyen kárt okozott.
  4. Az eladó által lefolytatott szolgáltatások díját megtalálhatja az aktuális árlistán. A nyomtatható lista bármikor megtekinthető a weboldalon a következő linkre kattintva: Árlista
 4. Kézbesítés

   A partner felel azért, hogy autót értékesített

  1. A kereskedő felel az eladott autók átvételéről az adott helyszínen.Az adásvételi szerződés megkötése után az eladó átadja az összes szükséges információt a kézbesítésről, különösen a helyszínről, nyitva tartás, a lehető legkorábbi kézbesítési időpontról a kereskedőt. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy áthelyezé autó át egy másik logisztikai központban saját fuvarozó csapatavál.
  2. A kereskedő az adásvételi szerződés megkötése után három munkanapon belül az autó átvételéről és szállítása biztosítására köteles a megjelölt helyszínről.
  3. Amennyiben a kereskedő nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek legkésőbb 7 napon belül az adásvételi szerződés megkötése után, az eladó felszámítja naponta a 15.00 EURO értékű tárolási díjat naponta minden tárolt autóra. A kereskedő köteles kifizetni ezt a díjat az eladónak, amíg nem bizonyítja, hogy nem, vagy csak kis tényleges költségek merültek az autó tárolásával. Az eladó késleltetheti az autó kézbesítését egészen addig amig a felmerült tárolási díj nincs kifizetve.
  4. Az eladó hozzáférést biztosít a kereskedőnek, a tárolo cég területén vagy pedig az érintett területek ahonnan köteles felvenni a megvásárolt autókat .
  5. A saját kockázatára a kereskedő kérheti az eladónak hogy szerveze a szállítást egy külső szálitasi szolgáltatóval.
 5. Tulajdonjog
  1. Miután a kereskedő elvégezté az összes az adásvételi szerződésbol eredő kötelezettségeket az eladó köteles köteles átadni az autót és adott esetben az összes tartozékokat, valamint a regisztrációhoz kapcsolódó dokumentumokat. Az autók szerződött tulajdonjoga a eladóé a dokumentumok szállítása idején.
  2. A Tanácsköztársaság idején cím megtartása az eladó a jogot arra, hogy a regisztrációs dokumentumokat. A tulajdonjogá idején, az eladó jogosult, hogy az autót összes dokumentumokat megtartani.
  3. Az eladó köteles az eladott autók körültekintő kezelésere mint egy jó tulajdonos.
 6. Anyaghiba/felmerülő rejtett hibák
  1. Az kereskedőknek eladót autók anyaghiba mentesen zajlik. Követelések anyaghiba miatt kifejezetten kizárt, ha a hiba, vagy kár a természetes elhasználódás által okozott kopás. További információk a alábbi H szakaszban találhatók. Egy évre a kézbesítés után az anyaghiba felelőssége előírt.
  2. A kereskedő köteles megvizsgálni a jármű közvetlenül a tulajdonjog megszerzése után. Ha nyilvánvaló hibákat talál, amelyeket az eladó nem jelezte, köteles jelenteni őket azonnal az eladónak, egy munkanapon belül az autó a szállítási időpontjátol, egyébként elfogadottnak minősülnek kereskedő által. Kivételek készülnek csak akkor, ha ezek a hibák nem lehetett látni felmérés során.
  3. W przypadku, gdy nie wykryte wady podczas badania technicznego pojawią się później Kupiec jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy w ciągu jednego dnia roboczego. W przeciwnym razie pojazd jest sklasyfikowany jako zatwierdzone nawet biorąc pod uwagę wady. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku kiedy Sprzedawca lub jego przedstawiciele celowo ukryli wady.
  4. Amennyiben a hiba, amely a felmérés során előirányzat egy későbbi szakaszban, a kereskedő köteles ezta hibát bejelenteni az eladónak egy munkanapon belül. Ellenkező esetben a autó besorolása szerint jóváhagyott figyelembe véve a hibat. Ez nem vonatkozik arra az esetre az eladó vagy az ügynökök csaló módon eltitkolik a hibát. A kizárás nem vonatkozik a kártérítési igények, amelyek alapján súlyosan gondatlan vagy szándékos megszegése adó révén az eladó vagy képviselője, valamint a kár esetében az élet, testi épség és egészség. Ezek a kivételek nem vonatkoznak eredő károkért szándékosan az eladó vagy szereket vagy súlyos hiba, vagy ha a kárt érintő életét vagy egészségét személyre.
 7. Egyéb
  1. A szerződő felek, valamint a szerződés tárgya dokumentált formájá a megrendelés visszaigazolása. Kézzel írt módosítások vagy írásbeli kiegészítések az adásvételi szerződésben hatástalanok. A weboldal név, az általános politikák, valamint a áltolános feltételek megváltozása az eladónak lehetséges bármikor.
  2. A felek közötti üzleti kapcsolat kezdeményezes idején alkalmazandó adásvételi szerződésbi szabályok és feltételeket érvényesek.
  3. Az ENSZ Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételéről kivételével, a Németországi értékesítési jogszabályok törvény vonatkozik az összes szerződésre, jogi és üzleti kapcsolatra, valamint az ebből eredő követelések alapjául szolgáló feltételekre.
  4. Az exkluzív jogszolgáltatás helye minden jelenlegi és jövőbeni követelések üzleti kapcsolatbol eredő követelések pereskedési helye az eladó székhelje (Berlin). Az eladó is jogosult perelni az adott szerződéses kereskedő ellen az ő általános jogszolgáltatás helyen.
 8. Egyéb megállapodások
  1. Az eladót autók a kereskedők révén az eladón zajlik, kivéve azokat az anyaghiba állításokat, hibás alkatrészek vagy összetevők kizárásaval. Ez különösen érvényes:
   1. — A autók, amelyek sérült autónak jelöltünk
   2. — Több mint 175.000 km kilométer futamu autók
   3. — Azokat a autók, amelyek 10 évnél idősebbek
   4. — Normál kopás
   5. — Látható hibák és károk, és különösen:
    1. — Kis festék karcolások
    2. — Kis horpadás
    3. — Hiányzó antennák
    4. — A karcolások at alumínium felnik
    5. — Piskos belső tér
    6. — Lapos gumik
    7. — Kis károk révén sziklaomlás a szélvédőre
    8. — Nincs meg az autó kézikönyvé
    9. — Nincs CD, DVD vagy memóriakártyáról GPS
    10. — Hiánya csomagtér talapzat hiánya
    11. — Ha a rendszer távirányító autó
    12. — Alkatrészek hiányzó kulcsai (vonóhorog, tetőcsomagtartó)
   6. — Műszaki károkat, különösen:
    1. — Kipufogó rendszer
    2. — Légkondicionáló folyadék (folyékony állapotban Air)
    3. — Lengéscsillapító
    4. — Eltört rugó
    5. — Kudarcok kuplung
    6. — Lendkerék
    7. — Fék és kézifék henger
    8. — Kerékcsapágyak
    9. — Akkumulátor
    10. — Ablaktörlők

(Verzió dátuma: 2016.Május)