Η ιστοσελίδα www.auto1.com είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από AUTO1.com GmbH, με έδρα το Βερολίνο (κατωτέρω "AUTO1.com" η "εμεις" ).

§ 1 ΓΕΝΙΚΟΣ

Auto1.com λειτουργεί σαν ένα web-προσβάσιμη βάση δεδομένων. Παραθέτουμε αυτοκίνητα προς πώληση σε εξουσιοδοτημένους εμπόρους αυτοκινήτων (στο εξής «Χρήστης» ή «Εμπορικής») μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης που παρέχονται από Auto1.com. Auto1.com είναι το ίδιο το κόμμα που προσφέρουν τα οχήματα.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας ή την υπηρεσία μας. Η εγκυρότητα των συγκεκριμένων Όρων και Προϋποθέσεων θα αναγνωρίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από ένα συγκεκριμένο χρήστη ως δεσμευτική. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξετε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολογία. Αντικρουόμενες όρους και τις προϋποθέσεις του χρήστη δεν είναι έγκυρη.

§ 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο σε εμπόρους αυτοκινήτων οχημάτων. Μπορούν να συνδεθείτε ως νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο. Το πρόσωπο καταγραφή πρέπει να επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση για τις συμμετέχουσες χρήστες.

Auto1.com αποφάσισε μετά την παραλαβή της αίτησης και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αν ο πωλητής παίρνει μια πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Η αποδοχή της προσφοράς από έναν αντιπρόσωπο γίνεται με γραπτή επιβεβαίωση Auto1.com ή με την αποστολή των στοιχείων πρόσβασης (username και password).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής και την περαιτέρω πορεία της επιχειρηματικής σχέσης Auto1.com δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την υποβολή τρέχουσα εμπορική ή βιομηχανική βεβαίωση εγγραφής και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται για την κατάλληλη εφαρμογή. Από ξένους εμπόρους συγκρίσιμα στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται.

Εάν τα στοιχεία που δίνονται τα αλλαζετε μετά την εφαρμογή, ο συμμετέχοντας χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Auto1.com. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι μόνο εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.

Ο χρήστης πρέπει να κρατήσει τον κωδικό του μυστικό και να εξασφαλίσει την πρόσβαση του προσεκτικά. Είναι επίσης υποχρεωμένος να ενημερώνει το Auto1.com αμέσως εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία του θα πρέπει να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάτω από την πρόσβαση του. Εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την κακή χρήση της πρόσβασής του, επειδή αποτελεί παραβίαση της δέουσας επιμέλειας δεν υπάρχει, τότε δεν είναι υπεύθυνος.

§3 ΜΠΛΟΚ

Auto1.com μπορεί να λάβει διάφορα μέτρα, αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο χρήστης παραβίασε νομικές διατάξεις, δικαιώματα τρίτων ή τους παραπάνω όρους, ή αν Auto1.com έχει έννομο συμφέρον. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την προειδοποίηση των χρηστών, την προσωρινή και την οριστική παύση των χρηστών .Κατά την επιλογή του μέτρου, Auto1.com αντανακλά τα νόμιμα συμφέροντα του χρήστη που έχει επηρεαστεί.

§4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη αναζήτηση στο διαδίκτυο και να κάνουν οι μεμονωμένες εγγραφές στην οθόνη τους ορατά. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα - για μόνιμη απεικόνιση - για να δημιουργήσετε μια εκτύπωση υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις . Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει δεσμευτικές προσφορές για μεμονωμένα οχήματα. Δραστηριότητες των χρηστών ,αυτοι που προσπαθουν να κανουν την υπηρεσία μας δυσλειτουργική ή να περιπλέξει απαγορεύεται η χρήση της.

§ 5 Απόρρητο

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών της ιστοσελίδας μας έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από εμάς. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία, είναι φυσικό για μας να συμμορφωνόμαστε με όλους τους νομικούς κανονισμούς στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.

Αρμόδια υπηρεσία και ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Auto1.com GmbH. Μπορείτε να κατευθύνετε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Auto1.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μέσω e-mail: datenschutz@auto1.com.

Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορεί να ανατεθεί σε ένα χρήστη ξεχωριστά. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, η διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου ενός χρήστη ανάλογα με την περίπτωση. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα εάν αυτό θα πρέπει να παρέχονται από το χρήστη.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς τον χρήστη. Μια διαφημιστική χρήση των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της αυτοπροβολής (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης σύσταση) από εμάς ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση e-mail σας για να σας παρέχουμε παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες Auto1.com ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

§ 6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες της Auto1.com είναι χωρίς διακοπές, διατίθεται και χωρίς λάθη. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να είναι εγγυημένο. Επίσης, η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί περιστασιακά να διακοπεί ή να περιοριστεί για να επιτρέψει για επισκευές, συντήρηση ή την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Προσπαθούμε να περιοριστεί η συχνότητα και η διάρκεια της προσωρινής διακοπής ή περιορισμού.

Κατά τη διάρκεια της χρήση του site και τις υπηρεσίες μας δεχόμαστε απεριόριστη ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια Auto1.com ή μέσω νομικών εκπροσώπων, τους υπαλλήλους τους ή αντιπροσωπευτικός παράγοντας. Σε περιπτώσεις ελαφρώς αμελή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων Auto1.com δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, η ευθύνη για τις ζημίες που προκαλούνται από αμέλεια περιορίζεται σε εκείνες που αναμένεται να προκύψουν συνήθως. Η ευθύνη για την άμεση μέση ζημιά είναι περιορισμένη.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν θα ισχύουν για ζημίες που προκύπτουν από τραυματισμό της ζωής, του σώματος ή της υγείας, καθώς και για άλλες ζημιές με βάση την κακία. Όταν η ευθύνη της Auto1.com αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, των εκπροσώπων και τον αντιπροσωπευτικός παράγοντες.

§ 7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, κείμενο, εικόνες και άλλα δεδομένα σχετικά με την ιστοσελίδα μας υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας έχετε κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Η αλλαγή, περαιτέρω επεξεργασία και χρήση σε μέσα οποιουδήποτε είδους απαγορεύεται αυστηρά. Μια περαιτέρω χρήση είναι δυνατή μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών μας, καθώς και τα λογότυπα ή εμπορικά σήματα τρίτων, οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας παραβιάζουν τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα των άλλων και δεν επιτρέπεται.

§ 8 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή καταστεί μη έγκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγονται. Αντί της άκυρης διάταξης έγκυρη διάταξη θα θεωρείται συμφώνησαν ότι η οικονομική προορίζεται από τα μέρη στην επόμενη.

§ 9 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικίας

Εφαρμοστέο είναι μόνο το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Τόπος εκτέλεσης και τη δικαιοδοσία είναι το Βερολίνο (Γερμανία).

Terms and conditions for used cars

 1. General
  1. Μέσω της πύλης εμπόρου www.auto1.com(Στο εξής ονομάζεται πύλη )Τα μεταχειρισμένα οχήματα που πωλούνται αποκλειστικά σε εμπόρους αυτοκινήτων. Η εταιρεία που λειτουργεί είναι η AUTO1.com GmbH (στον ακόλουθο ονομάζεται AUTO1.com).AUTO1.com είναι θυγατρική της AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin / Germany. AUTO1 Group GmbH or AUTO1.com (στο εξής ονομάζεται "πωλητής" ) είναι ιδιοκτήτης και πωλητής των αυτοκινήτων που προσφέρονται μέσω της διαδικτυακής πύλης.
  2. Μόνο οι έμποροι αυτοκινήτων (στο εξής ονομάζεται "έμποροι") που είναι εγγεγραμμένοι στην πύλη μπορούν να είναι αγοραστές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πύλης είναι έγκυρη.
  3. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ του πωλητή και του εμπόρου βασίζεται αποκλειστικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Άλλοι όροι, ιδιαίτερα αντίθετες ή αποκλίνουσες δεν αναγνωρίζονται από τον πωλητή. Αυτό ισχύει και για τους κανόνες που δεν περιλαμβάνονται στους υπάρχοντες όρους και προϋποθέσεις.Για την αναγνώριση των άλλων όρων απαιτείται ρητή και γραπτή έγκριση του πωλητή.
 2. Contract conclusion
  1. General
   1. Η ιστοσελίδα διαφημίζει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία είναι κατ 'αρχήν ιδιόκτητο του πωλητή. Η ιστοσελίδα χωρίζεται σε ρουμπρίκες "Άμεση Αγορά", "Δημοπρασία 24 ώρες", "Δεν έχει αγοραστεί" και "Live - Δημοπρασία".Τα διαφημιζόμενε αυτοκίνητα γενικά δεν αποτελούν μια προσφορά για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας. Απλώς αποτελούν μια πρόσκληση για μια τέτοια προσφορά μέσω του εμπόρου (τα λεγόμενα invitatio ad oferendum).
   2. Ο έμπορος ανακτά τα μεμονωμένα οχήματα και, αν υπάρξει ενδιαφέρον, αρθρώνει μια προσφορά για το αντίστοιχο όχημα μέσω δίνοντας μια τιμή αγοράς.Δια του παρόντος ο έμπορος υποβάλει δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας. Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να την προσφορά αυτή κατά τη διάρκεια και μετά από την αντίστοιχη περίοδο προσφοράς.
   3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης υλοποιήθηκε αγορά υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης. Η τρέχουσα έκδοση των όρων και προϋποθέσεων είναι ανά πάσα στιγμή αποθηκεύονται και μπορούν να ανακτηθούν στην ιστοσελίδα www.auto1.com.Μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο κίνδυνος για τους πωλούνται μεταφορές όχημα στον έμπορο.
   4. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με βάση τη σύμβαση αγοράς απαιτεί την γραπτή έγκριση μέσω του πωλητή.
   5. Η σύμβαση αγοράς υλοποιείται από τον εμπόρου που λαμβάνει μια επιβεβαίωση της παραγγελίας ανά E-mail.
  2. Άμεση Αγορά
   1. Στο σημείο "Άμεση Αγορά" επιλεγμένο οχήματα με σταθερή τιμή διαφημίζονται. Τα οχήματα αυτά δεν αποτελούν παρά μια πρόσκληση για προσφορά μέσω του εμπόρου. Δεν υπάρχει όριο στην περίοδο της προσφοράς.
   2. Ο έμπορος μπορεί να αγοράσει αυτά τα οχήματα για τη διαφημιζόμενη τιμή. Για το σκοπό αυτό, ο έμπορος τοποθετεί ένα αντίστοιχο δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.
   3. Μέσω της αποδοχής αυτής της προσφοράς από τον πωλητή μια σύμβαση προμήθειας υλοποιεί.Η υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας είναι άμεσα, συνήθως εντός μιας εργάσιμης ημέρας, κοινοποιούνται στον έμπορο μέσω e-mail ή φαξ. Κατά τον έμπορο παραλαβή του e-mail ή το φαξ όλα τα αποτελέσματα έρχονται σε δύναμη που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης με βάση τα ακόλουθα.
  3. 24΄ώρες Δημοπρασία
   1. Κατηγορία «24 Ώρες δημοπρασία" είναι ενεργοποιημένη μόνο για επιλεγμένους εμπόρους.Σε αυτή την επικεφαλίδα πρόσφατα αγόρασε τα οχήματα του πωλητή διαφημίζονται. Kαθορίζεται η περίοδος προσφοράς για τα μεμονωμένα οχήματα. Η περίοδος προσφοράς είναι ορατή στην αναλυτική προβολή της κάθε διαφημίζονται οχημάτων και γενικά ανέρχεται σε 24 ώρες.
   2. Ο έμπορος μπορεί να τοποθετήσει ένα μέγιστο των δύο δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη σύμβασης αγοράς του αντίστοιχου οχήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς. Η υψηλότερη τοποθετείται προσφορά για το όχημα κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς είναι δεσμευτική.
   3. Με την αποδοχή της προσφοράς μέσα από τον πωλητή τη σύμβαση αγοράς υλοποιεί.
   4. Μέσω της αποδοχής αυτής της προσφοράς εκ μέρους του πωλητή μια σύμβαση αγοράς υλοποιεί.Η υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας είναι άμεση, συνήθως εντός μιας εργάσιμης ημέρας, κοινοποιούνται στον έμπορο μέσω e-mail ή Fax .Κατά τον έμπορο παραλαβή του e-mail ή το φαξ όλα τα αποτελέσματα έρχονται σε δύναμη που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης με βάση τα ακόλουθα.
  4. Δεν έχει ακόμη αγοραστεί
   1. Η Κατηγορία "Δεν έχει αγοραστεί" είναι ενεργοποιημένη μόνο για επιλεγμένους εμπόρους. Σε αυτή την ρουμπρίκα ο έμπορος μπορεί να δει τα οχήματα στον πραγματικό χρόνο, που αξιολογούνται σε ένα υποκατάστημα - παράλληλα και τη ζωή στη συνεχιζόμενη διαδικασία αγοράς μέσω του πωλητή.
   2. Ο έμπορος μπορεί να τοποθετήσει ένα μέγιστο των δύο δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη σύμβασης αγοράς. Η υψηλότερη τοποθεσια προσφοράς για ένα όχημα είναι δεσμευτική για 14 ημέρες.
   3. Μέσω της αποδοχής αυτής της προσφοράς εκ μέρους του πωλητή μια σύμβαση αγοράς υλοποιεί. Η υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας είναι άμεση, συνήθως εντός μιας εργάσιμης ημέρας, κοινοποιούνται στον έμπορο μέσω e-mail ή φαξ. Κατά τον έμπορο παραλαβή του e-mail ή το φαξ όλα τα αποτελέσματα έρχονται σε δύναμη που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης με βάση τα ακόλουθα.             
  5. Ζωντανή - Δημοπρασία
   1. Ο τίτλος «Live - πλειστηριασμός" είναι ενεργοποιημένος μόνο για επιλεγμένους εμπόρους.Σε αυτή την ρουμπρίκα ο έμπορος μπορεί να δει οχήματα στον πραγματικό χρόνο, που αξιολογούνται σε ένα υποκατάστημα - παράλληλα και τη ζωή στη συνεχιζόμενη διαδικασία αγοράς του πωλητή. Ο έμπορος μπορεί να τοποθετήσει δεσμευτικές προσφορές μέσα σε μια δημοπρασία με περιορισμένο χρονικό πλαίσιο.
   2. Ο έμπορος μπορεί να τοποθετήσει έναν απεριόριστο αριθμό των δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη σύμβασης αγοράς. Η υψηλότερη τοποθεσια προσφοράς για ένα όχημα είναι δεσμευτική για 14 ημέρες.
   3. Μέσω της αποδοχής αυτής της προσφοράς εκ μέρους του πωλητή μια σύμβαση αγοράς υλοποιεί.Η υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας είναι άμεση, συνήθως εντός μιας εργάσιμης ημέρας, κοινοποιούνται στον έμπορο μέσω e-mail ή φαξ. Κατά τον έμπορο παραλαβή του e-mail ή το φαξ όλα τα αποτελέσματα έρχονται σε δύναμη που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης με βάση τα ακόλουθα.
 3. Πληρωμή
  1. Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το συνολικό τιμής αγοράς χωρίς μείωση. Λεπτομέρειες προκύπτουν από την αντίστοιχη επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η τιμή αγοράς είναι άμεσα απαιτητές.Η πληρωμή του τιμήματος αγοράς πρέπει να ακολουθήσει αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η πληρωμή πρέπει να ακολουθήσει το αργότερο τρεις ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό του πωλητή αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Όλες οι τιμές αναφέρονται σε Ευρώ (EUR).
  2. Ο έμπορος μπορεί μόνο να χρεώνουν έως και κατά τους ισχυρισμούς του πωλητή, αν οι ανταπαιτήσεις αμφισβητείται ή υπάρχει νομικά δεσμευτικό τίτλο. Ο έμπορος μπορεί να ασκήσει μόνο δικαίωμα παρακράτησης, εάν βασίζεται σε απαιτήσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς.
  3. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μέσω του εμπόρου, ο πωλητής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς. 68/5000 Την καθυστέρηση της πληρωμής ξεκινάει μετά από 7 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής. Μετά την κήρυξη της απόσυρσης ο πωλητής θα remarket πάλι τα οχήματα. Μια πιθανή ελάχιστη έσοδα θα ζητήσει ως αποζημίωση για τις ζημίες στον έμπο.
  4. Οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που πραγματοποιούνται εκ μέρους του πωλητή φαίνεται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο. Η εκτυπώσιμη λίστα μπορεί πάντα να προβληθούν στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Price list
 4. Pickup
  1. Μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς οι μεταφορές πωλητής όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την παραλαβή, ειδικά το site, ώρες λειτουργίας, ταχύτερο δυνατόν ραντεβού (ειδοποίηση παράδοσης) στον έμπορο. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει το όχημα σε μια άλλη περιοχή εντός των εσωτερικών logistics μέχρι να το παραλαβετε .
  2. Ο έμπορος έχει να σηκώσει το όχημα που αγόρασε εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς στην περιοχή που δήλωσε στην ειδοποίησης παράδοσης ή, εναλλακτικά, να φροντίσει για τη μεταφορά.
  3. Σε περίπτωση που ο έμπορος δεν ανταποκρίνεται με την υποχρέωση αυτή οπου το αργότερο 7 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, ο πωλητής θα πληρώσει πρόστιμο των 15 ευρώ ανά ημέρα το όχημα.Ο έμπορος πρέπει να πληρώσει αυτό το ποσό στάβλο στον πωλητή εφ 'όσον δεν αποδεικνύει ότι δεν έχουν καθόλου ή μόνο μικρές πραγματικές δαπάνες πραγματοποιήθηκαν για την αποθήκευση των οχημάτων. Ο πωλητής μπορεί να καθυστερήσει την παράδοση του οχήματος μέχρι έχει καταβληθεί το συνολικό πραγματοποιήθηκαν αμοιβή στάβλο.
  4. Επιχορηγήσεις Εμπορικής πωλησεις την πρόσβαση στην εταιρεία ή, εναλλακτικά, τους λόγους για αυτές τις τοποθεσίες που απαιτούνται για την άρση οχήματα που πωλούνται.
  5. < strong> Υλικό ελάττωμα
   1. Η πώληση των οχημάτων για τους εμπόρους πραγματοποιείται εκτός των τυχόν αξιώσεις για ουσιώδες ελάττωμα. Απαιτήσεις για το υλικό ελάττωμα είναι ιδιαίτερα αποκλείεται, αν η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε φυσική φθορά. Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα H. Η ευθύνη για τυχόν ελλείψεις υλικού συνταγογραφεί ένα έτος μετά την παραλαβή του οχήματος.
   2. Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να εξετάσει το όχημα αμέσως μετά την πίστωση. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, ο έμπορος θα πρέπει να το δηλώσει στον πωλητή αμέσως, πράγμα που σημαίνει εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά την πίστωση. Αν οι έμποροι παραμελούν αυτή τη δήλωση, το ακίνητο ταξινομείται ως εγκριθεί, εκτός εάν το ελάττωμα δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
   3. Σε περίπτωση που ένα ελάττωμα που δεν μπορεί να αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της πίστωσης εμφανίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο, ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει αυτό το ελάττωμα στον πωλητή εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Διαφορετικά, το όχημα κατατάσσεται ως εγκεκριμένο καν να εξετάσει το ελάττωμα. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που ο πωλητής ή οι πράκτορές του με δόλο κρύψει το ελάττωμα.
   4. Η εξαίρεση δεν ισχύει για ζημιά αξιώσεις που βασίζονται σε βαριά αμέλεια ή εκ προθέσεως παραβίασης του καθήκοντος μέσω του πωλητή ή πρακτόρων της, καθώς και στην περίπτωση ζημιών στη ζωή, το σώμα και την υγεία.
  6. Ανάμικτος
   1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και το αντικείμενο της σύμβασης τεκμηριωθεί σε μορφή επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Χειρόγραφες αλλαγές ή προσθήκες αυτής της γραπτής σύμβασης προμήθειας είναι αναποτελεσματικά. Αλλαγές των ιστοσελίδων, των πολιτικών, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω του πωλητή είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.
   2. Για την επιχειρηματική σχέση η αντίστοιχη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων που ισχύει κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης ισχύουν
   3. Γερμανικό δίκαιο με αποκλεισμό του νόμου πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών ισχύει για όλες τις συμβάσεις, νομικές και επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και με τις απαιτήσεις που προκύπτουν βασίζονται όροι και προϋποθέσεις.
   4. Η αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική σχέση είναι η θέση του πωλητή (Βερολίνο).Ο πωλητής δικαιούται επίσης να μηνύσει την αντίστοιχη σύμβαση συνεργάτης στο γενικό τόπο δικαιοδοσίας.
  7. άλλες συμφωνίες
   1. Η πώληση των οχημάτων για τους εμπόρους μέσω του πωλητή πραγματοποιείται εκτός των τυχόν αξιώσεις για ουσιώδες ελάττωμα. Αυτό ισχύει ιδίως για:
    1. —Οχήματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεστραμμένα οχήματα
    2. — Οχήματα με χιλιόμετρα πάνω από 175,000 χιλιόμετρα
    3. — Τα οχήματα που είναι παλαιότερα των 10 ετών
    4. — Κανονικό ντύσιμο
    5. —Ορατά ελαττώματα και ζημιές και ειδικότερα:
     1. — Μικρές γρατσουνιές χρώμα
     2. Μικρά βαθουλώματα
     3. — Λείπει κεραία
     4. — Γρατζουνιές σε ζάντες αλουμινίου
     5. — Βρώμικο εσωτερικό χώρο
     6. — επίπεδα ελαστικά
     7. — Μικρές ζημιές μέσα από βράχο πτώση στο παρμπρίζ
     8. — Λείπει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του οχήματος
     9. — Λείπει CD, DVD ή κάρτα μνήμης για το GPS
     10. — Λείπει κάλυψη τμήματος των αποσκευών καπέλων ράφ
     11. — Λείπει το τηλεχειριστήριο
     12. — Λείπουντα κλειδιά των συστατικών (κοτσαδόρο, μπάρες οροφής, κ.λπ.)
     13. Οι καμένες λάμπες
    6. — Τεχνικές βλάβες σε αναλώσιμα, όπως ιδίως:
     1. — Σύστημα εξάτμισης
     2. —Κλιματισμός Fluid (ρευστή κατάσταση Air)
     3. — Απορροφητές κραδασμών
     4. — σπασμένα ελατήρια
     5. — Τον έλεγχο των εξοπλισμών
     6. — Οποιαδήποτε έλλειψη oft συμπλέκτη
     7. — Διπλής μάζας βολάν
     8. — Φρένα, χειρόφρενο και του κυλίνδρου
     9. — ρουλεμάν τροχού
     10. — αλαζονικό έδρανα
     11. — Μπαταρία
     12. — Έκχυση υγρών
     13. — Υαλοκαθαριστήρες.

  (Version dated May 2016)