Databeskyttelseserklæring

Tak for din interesse i vores selskab, og fordi du besøgte vores websted www.AUTO1.com (herefter “Websted”).

Denne databeskyttelseserklæring giver dig oplysninger om omfanget og formålet med de behandlede personoplysninger, der behandles af AUTO1.com og Vikøberallebiler.dk, samt hvilke rettigheder du har. 

Denne databeskyttelseserklæring gælder tilsvarende benyttelsen af Apps der drives af AUTO1.com, eller tilknyttede virksomheder. 

1. DEN ANSVARLIGE FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Afhængig af behandlingsaktiviteten, er enten AUTO1.com GmbH eller Vikøberallebiler.dk ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

  • AUTO1.com GmbH
  • Bergmannstraße 72
  • 10961 Berlin
  • Tyskland
  • Tlf.: +49 (0)30 / 201 63 405
  • E-Mail: info@auto1.com

er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger indsamlet under din benyttelse af hjemmesiden. 

Vikøberallebiler.dk er ansvarlig for alle andre behandlingsaktiviteter. 

Denne beskyttelseserklæring gælder ligeledes ved behandlingen af personoplysninger af AUTO1.com GmbH og Vikøberallebiler.dk

2. DATABESKYTTELSESKONTAKT

Hvis du har spørgsmål og/eller forslag med hensyn til databeskyttelse, kan du kontakte vores direkte på: salgssupport@auto1.com.

3. BEHANDLING AF BRUGSDATA

Hver gang en bruger besøger dette websted, indsamler dette websted generelle data og oplysninger. Disse generelle data og oplysninger gemmes i logfiler på serveren. Dette gælder for følgende data:

    Anvendte browsertyper og -versioner

    Det operativsystem, der blev anvendt af adgangssystemet

    Den webside, hvorfra et adgangssystem ankom til dette websted (kendt som henviser)

    De under-websteder, der bliver besøgt på dette websted via et adgangssystem

    Datoen og klokkeslættet for en adgang til webstedet

    IP-adressen

    Adgangssystemets internetudbyder og andre lignende data og oplysninger, der tager sigte på at afværge fare i tilfælde af angreb rettet mod vores it-systemer

AUTO1.com behøver disse data for at kunne:

    Levere indholdet af dette websted korrekt

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er Art. 6 (1)(b) GDPR.

    Optimere indholdet og annonceringen for dette websted

Det juridiske grundlag for denne databehandlingaktivitets Art. 6 (1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er at tilpasse hjemmesiden til individuelle brugerbehov og forbedre vores tjenester

    Sikre den permanente funktionalitet af vores it-systemer og den teknologi, der ligger til grund for dette websted samt skaffe de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre straffesager i tilfælde af cyberangreb

Det juridiske grundlag for denne databehandlingaktivitets Art. 6 (1)(c)(f) GDPR. AUTO1.com har en overordnet legitim interesse i at sikre hjemmesidens sikkerhed og forhindre misbrug.

4. BEHANDLING AF DATA DU HAR LEVERET TIL OS

Vi indsamler og lagrer data du har leveret til os når du benytter hjemmesiden, og mere specifikt når du bruger hjemmesidens applikationer, tjenester eller værktøjer.

Dette data indeholder:

    Data som du leverer ved registrering eller ved tilmelding til en af vores tjenester, såsom navn, e-mail-adresse, telefonnummer, mobil telefonnummer

    Data som du har givet os med henblik på at indgå en købekontrakt vedrørende et brugt køretøj

    Data som du sender til os via hjemmesiden med det formål at afregistrere et køretøj, der er importeret fra Holland

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1)(b) GDPR.

    Data der overføres i forbindelse med løsning af eventuelle problemer og korrespondance / feedback på webstedet eller via e-mail / fax / post / telefon

    Yderligere personlige data, som vi anmoder om fra dig, og som vi har brug for til godkendelse eller til verifikationsformål

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1) (b) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at forbedre vores tjenester og beskytte os mod misbrug.

5. OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1) (b) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at forbedre vores tjenester og beskytte os mod misbrug.

Virksomheder tilknyttet AUTO1.com (samlet kaldt "AUTO1 Group") kan have adgang til eller behandle dine personlige data, hvis dette er nødvendigt for at opnå de behandlingsformål, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring, eller hvis dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser fra AUTO1 Group. AUTO1 Group sikrer kontraktligt, at hver virksomhed overholder høje standarder for databeskyttelse og datasikkerhed. Det juridiske grundlag for denne behandling er art. 6 (1) (f) GDPR, hvor vores legitime interesse er at outsource interne administrative formål til tilknyttede virksomheder og dermed forbedre vores tjenester.

Hvis AUTO1.com overfører personoplysninger til tilknyttede virksomheder uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afsnit 6. para. 3 findes anvendelse i overensstemmelse hermed.

6. OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

AUTO1.com modtager assistance fra eksterne serviceudbydere til bestemte tekniske dataanalyser, databehandling eller lagringsprocesser (f.eks. for at opnå aggregerede, ikke-personlige statistikker fra databaser eller til lagring af sikkerhedskopier). Disse serviceudbydere er omhyggeligt udvalgt og opfylder høje databeskyttelses- og datasikkerhedsstandarder. De er forpligtet til at opretholde streng fortrolighed og kun behandle personoplysninger, når de befuldmægtiges hertil af AUTO1.com og i henhold til AUTO1.com's anvisninger.

AUTO1.com samarbejder med virksomheder og andre enheder, der yder specialiseret ekspertise inden for særlige områder (fx skattekonsulenter, juridiske rådgivere, regnskabsfirmaer, logistikvirksomheder). Disse enheder er enten juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at opretholde fortrolighed. Hvis overførsel af personoplysninger til disse enheder er nødvendig, er retsgrundlaget afhængigt af den respektive form for samarbejde, artikel 6, stk. (1)(b) eller (f) GDPR. AUTO1.com har en legitim interesse i at forbedre tjenester ved hjælp af ekstern ekspertise.

Hvis vi overfører personoplysninger til modtagere uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (såkaldte "tredjeverdenslande"), sikrer vi, at det passende niveau af databeskyttelse er garanteret i det respektive tredjeland eller af den respektive modtager i det tredjeverdensland. Overførslen kan være baseret på en "beslutning om tilstrækkelighed" fra Europa-Kommissionen eller passende garantier, såsom EU-standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler.

7. TILMELDING TIL NYHEDSBREV

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at sende den respektive udgave af vores nyhedsbrev, hvorigennem vi regelmæssigt giver dig information om interessante emner.

For at sikre den korrekte tilmelding til nyhedsbrevet - det vil sige for at forhindre uautoriserede tilmeldinger på vegne af tredjeparter - efter din første tilmelding til nyhedsbrevet vil vi som en del af en dobbeltoptagelse i proceduren, sende dig en bekræftelses e-mail, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du har tilmeldt dig. Vi gemmer også din IP-adresse og dato og klokkeslæt for tilmeldingen til nyhedsbrevet, samt bekræftelsen, for at kunne spore og fremlægge bevis for tilmeldingen på et senere tidspunkt. Vi gemmer din e-mail adresse for at sende dig nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig, eller vi holder op med at sende dig nyhedsbrevet. Med henblik på statistiske analyser af vores nyhedsbrevskampagner indeholder det der kaldes sporingspixels. Dette er en miniature grafik, der er indlejret i e-mailen, der er formateret i HTML, som giver os mulighed for at registrere, om hvornår du har åbnet en e-mail, og hvilke links i e-mailen, der blev klikket på. Som en del af denne proces sendes også din IP-adresse til vores servere. Vi gemmer dog ikke denne IP-adresse eller opbevarer andre personlige data.

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er dit samtykke i henhold til Art. 6(1)(a) GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden til enhver form for nyhedsbreve, uden andre omkostninger end basisomkostninger til transmission (dvs. for eksempel omkostningerne til din internetudbyder). I dette tilfælde kan vi desværre ikke sende dig nyhedsbrevet længere.

Hvis vi modtager en tilbagetrækning fra dig, tilføjer vi dine personlige kontaktoplysninger til en blokeringsliste, som vi bruger for at sikre, at vi ikke sender dig nogen reklame, der ikke længere er velkommen. Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er Art. 6(1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er at undgå uopfordrede nyhedsbreve.

Webstedet bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser. Cookies gemmes på harddisken på brugerens computer og forårsager ingen skade dér. Webstedets cookies indeholder personlige oplysninger om brugeren. Cookies sparer brugeren af webstedet for problemer med f.eks. at genindtaste data, forenkle overførslen af specifikt indhold og hjælpe AUTO1.com med at identificere særligt populære områder på webstedet.

Dette gør det bl.a. muligt for AUTO1.com at justere indholdet på webstedet nøjagtigt efter brugernes behov. Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er at sikre funktionaliteten på hjemmesiden og at gøre besøget og brugen af webstedet så behageligt og effektivt som muligt.

Brugeren kan til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies. Desuden kan eventuelle cookies, som allerede er blevet placeret, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindeligt brugte internetbrowsere. Hvis brugeren deaktiverer placeringen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligt, at ikke alle funktioner på dette websted vil være anvendelige i deres fulde omfang.

Du kan tilbagekalde eller ændre dine cookie-præferencer ved at klikke her.

9. GOOGLE ANALYTICS

Dette websted bruger Google Analytics. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse vil sige indsamling, kompilering og analyse af data vedrørende besøgendes adfærd på websider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilken webside et Dataemne er kommet til en webside (såkaldt henviser), hvilke af webstedets underwebsteder der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe der blev set på et underwebsted. Webanalyse bruges primært til at optimere en webside og til at foretage en cost-benefit-analyse af internetannoncering. 

Driftsselskabet bag komponenten Google Analytics er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalyse via Google Analytics bruger AUTO1.com suffikset “gat._anonymizeIp”. Ved hjælp af dette suffiks trunkeres og anonymiseres IP-adressen for Dataemnets internetforbindelse af Google, hvis vores websted tilgås fra en EU-medlemsstat eller fra en anden kontraherende stat i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på webstedet. Google anvender de data og oplysninger, der indsamles, til bl.a. at analysere brugen af webstedet for at kompilere online-rapporter for os, der viser aktiviteterne på webstedet, og for at tilvejebringe yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet. Google Analytics bruger noget, der kaldes "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør analyse af, hvordan du har brugt webstedet. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted - som drives af den ansvarlige for databehandling, og på hvilket der er blevet integreret en Google Analytics-komponent - besøges, aktiveres internetbrowseren på Dataemnets IT-system automatisk af den respektive Google Analytics-komponent for at overføre data til Google med henblik på online-analyse.

I forbindelse med denne tekniske proces vil Google modtage personoplysninger - som f.eks. Dataemnets IP-adresse -, hvilket gør det muligt for Google bl.a. at spore de besøgendes og klikkenes oprindelse og som følge heraf muliggøre fakturering af bestillingsopgaver. Ved hjælp af cookien gemmes personoplysninger - f.eks. adgangstidspunktet, det sted hvorfra vores websted blev besøgt, samt antallet af gange, som Data Emnet besøgte vores websted. Hver gang vores websted besøges, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen for den internetforbindelse, der bruges af Dataemnet, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA.

Google overfører muligvis disse personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter. Som allerede nævnt ovenfor, kan Dataemnet til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og derved permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies En sådan tilpasning af indstillingerne for den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere cookies på Dataemnets IT-system. Desuden kan cookies, som allerede er blevet placeret af Google Analytics, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Desuden har Dataemnet mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data, som produceres af Google Analytics, og som har relation til brugen af dette websted, samt indsigelse mod, at Google behandler sådanne data, og at der sker sådanne dataindsamlinger og -behandlinger.

For at kunne gøre dette skal Dataemnet downloade en browser-tilføjelse fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB og installere denne. Denne browser tilføjelse lader Google Analytics vider via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på websider må blive overført til Google Analytics. Google anser installationen af browser-tilføjelsen for at være en indsigelse. Hvis Dataemnets IT-system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal Dataemnet geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af Dataemnet eller af en anden person, der kan henføres til dataemnets kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen. For yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google henvises til https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de og https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/

Google Analytics er forklaret mere udførligt på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er at sikre funktionaliteten på hjemmesiden og at gøre besøget og brugen af webstedet så behageligt og effektivt som muligt.

10. GOOGLE TAG MANAGER

Dette websted bruger Google Tag Manager. Med denne tjeneste kan man administrere websted-tags via et interface. Tags er små kodeelementer, der blandt andet bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd. Google Tag Manager implementerer kun tags. Der bruges ikke cookies, og derfor indsamles der ikke personoplysninger som en del af denne proces. Google Tag Manager udløser andre tags, som så muligvis indsamler data. Men Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis en deaktivering er blevet udført på domæne- eller cookie-niveau, vil denne være aktiv for alle sporings-tags, forudsat at de er implementeret med Google Tag Manager.

11. AMAZON CLOUDFRONT

Dette websted bruger Amazon CloudFront, et CDN (content delivery network = indholdsleveringsnetværk) under Amazon Web Services, Inc. (herefter “Amazon”).

Brug af CDN forkorter indlæsningstiden for et websted. Amazon opererer adskillige servere i Europa (bl.a. i Frankfurt am Main, Tyskland og Milano, Italien) for at kunne sende vores data til dig hurtigst muligt. Men teknisk set kan det ikke udelukkes, at din browser kan få adgang til en server uden for EU (f.eks. fordi du har adgang til dette websted uden for EU eller af en anden grund). I så fald sendes dataene fra din browser direkte til det pågældende land og/eller region (Nord- og Sydamerika, Asien, Australien).

For yderligere information om Amazon CloudFront henviser vi til https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=h_ls.

12. NEW RELIC 

Dette websted bruger et plugin fra New Relic’s webanalysetjeneste. Dette værktøj giver os mulighed for at indsamle statistisk analyse af webstedets hastighed. Dette værktøj betjenes af New Relic Inc.

New Relic bruger cookies. Når en bruger åbner et websted, der indeholder et plugin fra New Relic, opretter browseren forbindelse til New Relics servere. Hvis brugeren er logget ind på New Relic, kan New Relic tildele besøget til sin konto med New Relic.

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er at optimere vores tjenester og gøre brugen af hjemmesiden så behagelig og effektiv som muligt.

13. SLETNING OG BLOKERING AF PERSONOPLYSNINGER

AUTO1.com behandler og lagrer kun andre personoplysninger i den periode, der kræves, for at opnå formålet med lagringen. Når formålet med lagringen ikke længere eksisterer, slettes eller anonymiseres personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne. 

Dette gælder ikke køretøjets identifikationsnumre. AUTO1.com bruger køretøjsidentifikationsnumre til markedsanalyse. Til dette formål behandler og gemmer AUTO1.com køretøjets identifikationsnumre i en ubegrænset periode. Retsgrundlaget er art. 6 (1)(f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at bruge køretøjets identifikationsnumre til det ovennævnte formål i en ubegrænset periode, fordi de oplysninger, der skal afledes fra køretøjets identifikationsnummer, er afgørende for leveringen af vores tjenester.

14. DATA EMNETS RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at håndhæve nogle af de rettigheder, der er angivet i denne paragraf, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail eller brev).

a. Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om der behandles personoplysninger om dig.

b. Ret til adgang

Du har ret til at få oplysninger om følgende, navnlig:

    gemte personoplysninger om dig;

    formålet med databehandlingen;

    de kategorier af personoplysninger, der behandles;

    de modtagere eller kategorier af modtagere, over for hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive offentliggjort;

    den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne skal gemmes, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode;

    retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed;

    eksistensen af automatiseret beslutningstagning;

    hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation.

c. Ret til berigtigelse

Du har ret til at kræve

    berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, der vedrører dig

og

    fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig

d. Ret til sletning

Du har ret til at kræve personoplysninger, der vedrører dig, slettet uden unødig forsinkelse, navnlig hvis

    formålet med indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger ikke længere eksisterer;

    du trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage, og der ikke findes andet retsgrundlag for behandlingen

    du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke findes overordnede legitime årsager til behandlingen

og/eller

    personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

e. Ret til begrænsning af databehandling

Du har ret til at kræve begrænsning af databehandlingen, hvis

    du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, navnlig i en periode, der gør det muligt for AUTO1.com at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;

    databehandlingen er ulovlig og i stedet for sletning af personoplysningerne kræver de begrænsning i brugen af personoplysningerne;

    personoplysningerne ikke længere er nødvendige til databehandlingens formål, men du har brug for personoplysningerne til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;

    du har gjort indsigelse mod databehandlingen, og det er endnu ikke blevet afklaret, om din indsigelse vil medføre, at databehandlingen stoppes.

f. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Derudover har du ret til at få personoplysningerne overført direkte til en anden ansvarlig person i det omfang, dette er teknisk muligt, og hvis dette ikke har negativ indflydelse på andres (friheds)rettigheder.

g. Ret til indsigelse

På grundlag, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis behandlingen er baseret på følgende grundlag:

    Databehandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser der tilstræbes af AUTO1.com eller af en tredjepart.

I tilfælde af indsigelse vil AUTO1.com ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der er overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at etablere, udøve eller forsvare sig mod retlige krav. Hvis du ønsker at håndhæve en indsigelsesret, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail, fax eller brev).

h. Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er af den opfattelse, at en behandlingsaktivitet er i strid med GDPR. Den myndighed, der er kompetent for AUTO1.com GmbH, er Berlins kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland. Den kompetente myndighed for Vikøberallebiler.dk er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København.

Version som på [03-2021]