Databeskyttelseserklæring

Tak for din interesse i vores selskab, og fordi du besøgte vores websted www.AUTO1.com (herefter “Websted”).

Denne databeskyttelseserklæring giver dig oplysninger om omfanget og formålet med de behandlede personoplysninger, der behandles af AUTO1.com og Vikøberallebiler.dk, samt hvilke rettigheder du har. 

Denne databeskyttelseserklæring gælder tilsvarende benyttelsen af Apps der drives af AUTO1.com, eller tilknyttede virksomheder. 

1. DEN ANSVARLIGE FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Afhængigt af den respektive behandlingsaktivitet, er AUTO1.com GmbH ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse (herefter GDPR) og andre databeskyttelsesforordninger.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72
 • 10961 Berlin
 • Tyskland
 • Tlf.: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-Mail: info@auto1.com

er ansvarlig for behandlingen af de persondata, der indsamles, når du bruger hjemmesiden.

 • Auto1 Danmark ApS
 • Støberigade 14
 • 2450 København SV,
 • Danmark
 • Tlf.:+45 88741447
 • E-Mail: partners-dk@auto1.com

er ansvarlig for alle andre behandling aktiviteter.

Denne fortrolighedspolitik gælder ligeledes for behandling af personlige data af AUTO1.com GmbH og Auto1 Danmark ApS.

2. DATABESKYTTELSESKONTAKT

Hvis du har spørgsmål og/eller forslag med hensyn til databeskyttelse, kan du kontakte vores direkte på: partners-dk@auto1.com..

3. BEHANDLING AF BRUGSDATA

Hver gang en bruger besøger dette websted, indsamler dette websted generelle data og oplysninger. Disse generelle data og oplysninger gemmes i logfiler på serveren. Dette gælder for følgende data:

    Anvendte browsertyper og -versioner

    Det operativsystem, der blev anvendt af adgangssystemet

    Den webside, hvorfra et adgangssystem ankom til dette websted (kendt som henviser)

    De under-websteder, der bliver besøgt på dette websted via et adgangssystem

    Datoen og klokkeslættet for en adgang til webstedet

    IP-adressen

    Adgangssystemets internetudbyder og andre lignende data og oplysninger, der tager sigte på at afværge fare i tilfælde af angreb rettet mod vores it-systemer

AUTO1.com behøver disse data for at kunne:

    Levere indholdet på dette websted korrekt og for at sikre den permanente funktionalitet af vores IT-systemer og den teknologi, der ligger til grund for dette websted.

Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1)(b) i GDPR.

    Optimere indholdet af og annonceringen for denne hjemmeside.

Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er Art. 6 (1)(f) i GDPR. Vores legitime interesse er at tilpasse hjemmesiden til individuelle brugerbehov og at forbedre vores tjenester.

    Samt at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til at føre en straffesag i tilfælde af et cyberangreb.

Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er Art. 6 (1)(c)(f) i GDPR. AUTO1.com har en overordnet legitim interesse i at sikre hjemmesidens sikkerhed og forhindre misbrug.

4. BEHANDLING AF DATA DU HAR LEVERET TIL OS

Vi indsamler og lagrer data du har leveret til os når du benytter hjemmesiden, og mere specifikt når du bruger hjemmesidens applikationer, tjenester eller værktøjer.

Dette data indeholder:

    Data som du leverer ved registrering eller ved tilmelding til en af vores tjenester, såsom navn, e-mail-adresse, telefonnummer, mobil telefonnummer

    Data som du har givet os med henblik på at indgå en købekontrakt vedrørende et brugt køretøj

    Data som du sender til os via hjemmesiden med det formål at afregistrere et køretøj, der er importeret fra Holland

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1)(b) GDPR.

    Data der overføres i forbindelse med løsning af eventuelle problemer og korrespondance / feedback på webstedet eller via e-mail / fax / post / telefon

    Yderligere personlige data, som vi anmoder om fra dig, og som vi har brug for til godkendelse eller til verifikationsformål

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1) (b) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at forbedre vores tjenester og beskytte os mod misbrug.

5. OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Det juridiske grundlag for denne behandlingsaktivitet er art. 6 (1) (b) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at forbedre vores tjenester og beskytte os mod misbrug.

Virksomheder tilknyttet AUTO1.com (samlet kaldt "AUTO1 Group") kan have adgang til eller behandle dine personlige data, hvis dette er nødvendigt for at opnå de behandlingsformål, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring, eller hvis dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser fra AUTO1 Group. AUTO1 Group sikrer kontraktligt, at hver virksomhed overholder høje standarder for databeskyttelse og datasikkerhed. Det juridiske grundlag for denne behandling er art. 6 (1) (f) GDPR, hvor vores legitime interesse er at outsource interne administrative formål til tilknyttede virksomheder og dermed forbedre vores tjenester.

Hvis AUTO1.com overfører personoplysninger til tilknyttede virksomheder uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afsnit 6. para. 3 findes anvendelse i overensstemmelse hermed.

6. OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

AUTO1.com modtager assistance fra eksterne serviceudbydere til bestemte tekniske dataanalyser, databehandling eller lagringsprocesser (f.eks. for at opnå aggregerede, ikke-personlige statistikker fra databaser eller til lagring af sikkerhedskopier). Disse serviceudbydere er omhyggeligt udvalgt og opfylder høje databeskyttelses- og datasikkerhedsstandarder. De er forpligtet til at opretholde streng fortrolighed og kun behandle personoplysninger, når de befuldmægtiges hertil af AUTO1.com og i henhold til AUTO1.com's anvisninger.

AUTO1.com samarbejder med virksomheder og andre enheder, der yder specialiseret ekspertise inden for særlige områder (fx skattekonsulenter, juridiske rådgivere, regnskabsfirmaer, logistikvirksomheder). Disse enheder er enten juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at opretholde fortrolighed. Hvis overførsel af personoplysninger til disse enheder er nødvendig, er retsgrundlaget afhængigt af den respektive form for samarbejde, artikel 6, stk. (1)(b) eller (f) GDPR. AUTO1.com har en legitim interesse i at forbedre tjenester ved hjælp af ekstern ekspertise.

Hvis vi overfører personoplysninger til modtagere uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (såkaldte "tredjeverdenslande"), sikrer vi, at det passende niveau af databeskyttelse er garanteret i det respektive tredjeland eller af den respektive modtager i det tredjeverdensland. Overførslen kan være baseret på en "beslutning om tilstrækkelighed" fra Europa-Kommissionen eller passende garantier, såsom EU-standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler.

7. FRITEKSTSØGNING

AUTO1.com giver dig mulighed for at søge efter køretøjer på hjemmesiden ved hjælp af en fritekstsøgning. AUTO1.com bruger ChatGPT fra OpenAI (OpenAI Ireland Ltd.) til at levere denne søgefunktion. For at generere søgeresultater, videresendes brugerens input tekst til OpenAI. Overførslen af brugerens personlige data fra OpenAI er ikke tilsigtet og finder kun sted, hvis brugeren indtaster personlige data i fritekstfeltet. OpenAI bruger ikke data indtastet af brugeren i fritekstfeltet til egne formål. Det juridiske grundlag er art. 6 para. 1 lit. b, f GDPR. Hvis vi påberåber os en legitim interesse, er det at optimere søgefunktionen på hjemmesiden for brugeren. EU's standardkontraktbestemmelser er aftalt med OpenAI for at sikre overførsel af data med passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med art. 46 I GDPR.

8. TILMELDING TIL NYHEDSBREV

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev og giver dit samtykke til at modtage yderligere information, vil vi bruge dine oplysninger, vil vi bruge din e-mailadresse til at sende dig det respektive nyhedsbrev, hvor vi regelmæssigt informerer dig om interessante emner (f.eks. produktopdateringer, auktion meddelelser, transaktionsoplysninger). Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Vores nyhedsbrev sendes af mailingudbyderen MessageBird B.V. (Trompenburgstraat 2C, 1079 TX Amsterdam, Holland). En overførsel af data til USA kan ikke udelukkes. Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med MessageBird, som indeholder Europa-Kommissionens standard. Yderligere oplysninger kan findes i MessageBirds privatlivspolitik: https://messagebird.com/legal/privacy. For at sikre den korrekte registrering til nyhedsbrevet - dvs. for at forhindre uautoriseret registreringer på vegne af tredjeparter - sender vi dig en bekræftelses-e-mail efter dit første nyhedsbrev ved hjælp af dobbelt opt-in-proceduren, hvor vi beder dig om at bekræfte din tilmelding.

Vi gemmer også din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for tilmelding til og bekræftelse af nyhedsbrevet så vi kan spore og bevise tilmeldingen på et senere tidspunkt. Vi gemmer din e-mail adresse for at kunne sende dig nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig, eller vi holder op med at sende dig nyhedsbrevet. Nyhedsbrevene indeholder såkaldte sporingspixels til statistisk evaluering af vores nyhedsbrevskampagner. Dette er en miniaturegrafik indlejret i den HTML-formaterede e-mail, der gør det muligt for os at genkende, om og hvornår du har åbnet en e-mail, og hvilke links i e-mailen er blevet åbnet. Din IP-adresse overføres også til vores servere. Vi gemmer dog ikke denne eller andre personlige data. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke i henhold til overensstemmelse med art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til alle typer nyhedsbreve med virkning for fremtiden uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basissatserne (dvs. din internetudbyder, for eksempel). I dette tilfælde vil vi ikke længere være i stand til at sende dig nyhedsbrevet. Hvis vi modtager en tilbagekaldelse fra dig, vil vi tilføje dine personlige kontaktdata til en sortliste, som vi bruger til at sikre, at vi ikke sender dig reklamer, der ikke længere er ønsket. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse er at undgå uønskede nyhedsbreve.

Denne hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på en computer via en system via en internetbrowser. Cookies gemmes på harddisken på brugerens computer og forårsager ikke nogen skade der. Hjemmesidens cookies indeholder personlige data om brugeren.

Ud over cookies bruger denne hjemmeside også såkaldte lokale lagringsteknologier (herefter “objekt”). Disse gemmer data lokalt i browserens cache, som forbliver på plads og kan læses selv efter at browservinduet er blevet lukket, medmindre cachen slettes. Både objekterne og cookies (i det følgende samlet benævnt “teknologier”) kan være teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem. Andre teknologier bruges derimod til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Vi inddeler de teknologier, vi bruger, i tre kategorier efter funktion og anvendelsesformål: Nødvendige teknologier, analytiske teknologier og marketing teknologier.

Behandlingen af data gennem brug af nødvendige teknologier er baseret på en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR i den teknisk fejlfri levering af vores tjenester. Hvis brugeren deaktiverer indstillingen af cookies i sin internetbrowser, er det muligt at ikke alle funktioner på dette websted kan bruges fuldt ud.

Behandlingen af personoplysninger gennem brug af analyse- og markedsføring teknologier er baseret på samtykke i overensstemmelse med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes til enhver tid for fremtiden under dette link.

a. Nødvendige teknologier

Brugen af nødvendige teknologier sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside. Uden disse kan hjemmesiden ikke bruges efter hensigten. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Disse teknologier er anført nedenfor:

 • Navn: auto1_locale

Beskrivelse: Denne cookie bruges til at vise hjemmesiden på den respektive brugeres lokale sprog og tjener dermed brugervenligheden.

 • Navn: APP_VERSION

Beskrivelse: Dette objekt sikrer, at brugerne altid bruger den nyeste version af vores app. Ved at automatisk opdage og slette forældede data i det lokale lager, kan potentielle problemer undgås og programopdateringer gøres lettere.

 • Navn: consent_needed, consent_time, cookieBannerClosed

Beskrivelse: Disse cookies forårsager visning af samtykke banneret, som giver brugerne mulighed for at administrere deres præferencer vedrørende de teknologier, der bruges på hjemmesiden.

 • Navn: conversionRate.SEK

Beskrivelse: Denne cookie gemmer den aktuelle valutakurs på hjemmesiden. Dette giver brugerne mulighed for at vise priser i deres foretrukne valuta.

 • Navn: land

Beskrivelse: Denne cookie gemmer brugerens placering med henblik på at vise webstedsindhold og information relateret til land eller placering.

 • Navn: hl

Beskrivelse: Cookien bruges til at gemme det sprog, som brugeren har valgt, eller som foretrækkes på hjemmeside. Uden denne cookie ville hjemmesiden ikke være i stand til at bevare brugerens sprogindstillinger.

 • Navn: isUserLogged

Beskrivelse: Denne cookie bruges til at genkende brugerens login-status og sikre, at de kan få adgang til det relevante indhold og funktioner. Den bidrager til sikkerheden og personalisering af brugeroplevelsen.

 • Navn: JSESSIONID, MPSESSID

Beskrivelse: Disse cookies bruges til at opretholde en brugersession på hjemmesiden. De indeholder en unik identifikator, der bevares i løbet af brugerens session på hjemmesiden. De er med til at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt, og at brugerne kan bevæge sig rundt på hjemmesiden uden problemer.

 • Navn: redux-cache-*

Beskrivelse: Dette objekt bruges til midlertidigt at gemme data og øge hjemmesidens ydeevne, især ved behandling af søgeforespørgsler og filtre. Det hjælper med at gøre hjemmesiden hurtigere og giver brugerne en mere jævn og hurtig brugeroplevelse.

 • Navn: searchQuery*

Beskrivelse: Dette objekt gemmer brugerens filterindstillinger for køretøjer. Ved at gemme filter indstillingerne, behøver brugerne ikke at indtaste alle filterkriterier igen for hver ny søgning eller kan hente de tidligere tidligere indtastede filterindstillinger, når de besøger hjemmesiden igen.

 • Navn: selectedPartnerBranch

Beskrivelse: Dette objekt bruges til at gemme information om den valgte filial på aftale booking siderne. Dette forhindrer, at den valgte information går tabt, hvis brugeren opdaterer siden eller navigerer mellem forskellige sider.

 • Navn: xsrf_token

Beskrivelse: Denne cookie beskytter hjemmesiden og dens brugere mod bestemte angreb, hvor en angriber forsøger at udføre uønskede handlinger på vegne af en bruger uden brugerens hensigt. Den er en vigtig sikkerhedsmekanisme til at sikre integriteten og fortroligheden af brugerhandlinger.

 • Navn: cache-module-local-storage

Beskrivelse: Dette objekt bruges til at gemme visse data eller ressourcer, der kræves af hjemmesiden. Dette gør at hjemmesiden kan tilgå disse data uden at skulle downloade dem igen fra serveren.

 • Navn: AWSALB, AWSALBCORS

Beskrivelse: Disse cookies bruges af Amazon Webservices (se afsnit 14) og bruges til at administrere brugersessionen. Dette forkorter indlæsningstiden på hjemmesiden.

 • Navn: Incap_ses_*, nlbi_*

Beskrivelse: Disse cookies placeres af Incapsula (se afsnit 15). De bruges til at sikre at hjemmesiden og dens tjenester, som leveres via Incapsulas CDN, fungerer problemfrit og at ydeevnen er optimeret for brugerne.

b. Analytiske teknologier

Dette omfatter teknologier, hvis brug muliggør statistisk webanalyse og måling af rækkevidde, f.eks. for at videreudvikle og forbedre vores tilbud til dig. Det juridiske grundlag for behandlingen er dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. a lit. a i GDPR. Du kan tilbagekalde dit samtykke via dette link. De analytiske teknologier er anført nedenfor:

 • Navn: SprogMenu_lpmru

Beskrivelse: Denne cookie gemmer oplysninger om brugerens foretrukne sprogindstilling. Dette bruges til at tilpasse brugergrænsefladen og indholdet.

 • Navn: utm, last_event, auto1_cid, auto1_tracking_session

Beskrivelse: Disse teknologier bruges til at spore brugeradfærd på hjemmesiden og få indsigt i brugeraktiviteter. De gemmer dato og klokkeslæt for den sidst registrerede begivenhed for bedre at kunne forstå timingen og bruger interaktionerne.

 • Navn: rm_scroll_pos, arp_scroll_position

Beskrivelse: Disse cookies bruges til at spore brugerens scroll-position på hjemmesiden. De bruges til at sikre, at vigtigt indhold forbliver i brugerens synsfelt og til at optimere scrolleadfærd på mobile enheder.

 • Navn: __utma, __utmt

Beskrivelse: Disse cookies indstilles af Google Analytics (se afsnit 10) og gemmer et unikt besøgendes ID, dato og klokkeslæt for det første besøg på hjemmesiden, starttidspunktet for det aktive besøg og det samlede antal besøg på hjemmesiden. Disse oplysninger bruges til at indsamle og analysere oplysninger om brugen af hjemmesiden.

 • Navn:__utmb

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Google Analytics (se afsnit 10) og bruges til at spore besøgende adfærd på hjemmesiden, måle varigheden af det aktuelle besøg, registrere antallet af sidevisninger og afgøre sidevisninger og afgøre, om brugernes besøg stadig er aktivt. Disse data bruges til at forstå besøgendes adfærd og tilpasse hjemmesiden i overensstemmelse hermed.

 • Navn: __utmc

Beskrivelse: Denne cookie sættes af Google Analytics (se afsnit 10). Den bruges ikke længere aktivt til at indsamle data fra besøgende på hjemmesiden, men bruges til at opretholde sporings funktionaliteter på teknisk forældede dele af hjemmesiden.

 • Navn: CONSENT

Beskrivelse: Denne cookie bruges af Google Analytics (se afsnit 10) til at gemme brugerens samtykke beslutning. Hvis en bruger f.eks. har givet samtykke til brug af analyse cookies, kan webstedet aktivere Google Analytics og indsamle data. Men hvis brugeren har afvist brugen af analytics-cookies, vil dataindsamlingen være deaktiveret.

 • Navn: _gat, _gat_UA-*, _gat_gtag_UA_106855065_21

Beskrivelse: Disse cookies indstilles af Google Analytics (se afsnit 10) og bruges hovedsageligt til at regulere dataindsamlingen på hjemmesiden og sikre, at Google Analytics fungerer effektivt.

 • Navn: _ga, _ga_*, _gid

Beskrivelse: Disse cookies er installeret af Google Analytics (se afsnit 10). De bruges til at gemme oplysninger om, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, og til at udarbejde anonymiserede statistikker. De bruges til at analysere brugeradfærd, forbedre webstedets ydeevne og generere rapporter om tendenser på hjemmesiden.

 • Navn: _gac_UA-59065954-3

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Google Analytics (se afsnit 10) og sporer oprindelsen og og rute for besøgende på hjemmesiden. Disse oplysninger kan bruges til at tilpasse brugeroplevelsen, for eksempel ved at vise bestemte tilbud eller indhold til besøgende, der er kommet til hjemmesiden fra en bestemt kilde.

 • Navn: _gcl_aw, OTZ, AEC, ssm_au

Beskrivelse: Disse cookies indstilles af Google Analytics (se afsnit 10) og indsamler data såsom sidevisninger, opholdstid, trafikkilder og brugeradfærd på hjemmesiden. Disse data bruges til at analysere og rapportere om brugeradfærd og til at hjælpe med at optimere disse websteder og give en bedre brugeroplevelse.

 • Navn: _gcl_au

Beskrivelse: Denne cookie bruges af Google (se afsnit 11) til at måle effektiviteten af annoncering på hjemmesiden. Den registrerer oplysninger fra annonceklik og gemmer dem i cookien, så annonceringens effektivitet kan måles.

 • Navn: _GRECAPTCHA

Beskrivelse: Denne cookie sættes af Google reCAPTCHA (se afsnit 12). Den autentificerer brugeren og analyserer deres brugeradfærd for at skelne mellem, om de er et menneske eller en bot. Den bruges til at beskytte hjemmesiden mod spam og misbrug.

 • Navn: SID, SIDCC

Beskrivelse: Disse cookies sættes af Google (se afsnit 13). De bruges af sikkerhedsmæssige årsager til at gemme registreringer af brugeres Google-konto-ID og sidste login-tidspunkt, så Google kan autentificere brugere, forhindre svigagtig brug af login oplysninger og beskytte brugerdata fra uautoriseret adgang.

 • Navn: _ce_cch

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af CrazyEgg (se afsnit 16) og kontrollerer, om cookies kan indstilles korrekt i den besøgendes browser for at sikre Crazy Eggs funktionalitet.

 • Navn: _ce_gtld

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af CrazyEgg (se afsnit 16) og gemmer oplysninger om det generelle topdomæne (herefter “TLD”). gTLD er den sidste del af et websteds domæne, som normalt identificerer hjemmesidens type eller oprindelse. Eksempler på gTLD'er er “.com”, “.org”,“.net” og landespecifikke domæner som “.de” for Tyskland eller “.fr” for Frankrig. Disse oplysninger bruges til bedre at forstå, hvilke regioner brugerne kommer fra, og hvordan brugen af hjemmesiden er fordelt på tværs af forskellige gTLD'er.

 • Navn: _ce.s

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Crazy Egg (se afsnit 16) og analyserer webstedets brugersessioner. Disse registreringer omfatter de besøgendes adfærd, hvordan de navigerer på hjemmesiden, hvor de klikker, og hvordan de interagerer med indholdet, så hjemmesiden bedre kan tilpasses til brugernes adfærd.

 • Navn: _ceir

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af CrazyEgg (se afsnit 16) og sporer, om den nuværende bruger har besøgt hjemmesiden før, og hvordan tilbagevendende brugere opfører sig sammenlignet med nye brugere. Disse bruges til at forbedre brugeroplevelsen og til at give særlige tilbud eller indhold til tilbagevendende besøgende.

 • Navn: ce_clock

Beskrivelse: Dette objekt indstilles af CrazyEgg (se afsnit 16) og bruges til at registrere tidspunktet for en besøgendes adgang til hjemmesiden. Dette hjælper med at optimere hjemmesiden ved at målrette indhold på et bestemt tidspunkt af tidspunkt på dagen eller på hyppige besøgstidspunkter.

 • Navn: MUID

Beskrivelse: Denne cookie bruges af Microsoft Advertising (se afsnit 19) og anvendes til at identificere den unikke webbrowser, der besøger Microsofts websteder. Dette gør det muligt at skelne browsere fra hinanden og at spore besøgendes interaktioner mere præcist. Disse oplysninger bruges til at vise målrettede reklamer, men også til at analysere webstedets brugsmønstre.

 • Navn: isMfUser

Beskrivelse: Denne cookie bruges af Mouseflow (se afsnit 21). Den bruges til at analysere musebevægelser for at forbedre forholdet mellem navigationsområder, sideelementer og formularfelder, sideelementer og formularfelder.

 • Navn: _dd_s

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Datadog (se afsnit 23) og bruger et sessions-ID til at gruppere alle hændelser eller handlinger, der genereres af en bruger under deres session på hjemmesiden. Dette understøtter overvågning, forbedring af ydeevne og fejlfinding for at sikre en bedre brugeroplevelse og en velfungerende hjemmeside.

 • Navn: logglytrackingsession

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Loggly (se afsnit 24) og indsamler oplysninger om brugerens session for at analysere ydeevne og mulige fejl på hjemmesiden. Disse oplysninger bruges til fejlfinding processer.

 • Name: mp_52e5e0805583e8a410f1ed50d8e0c049_mixpanel

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Mixpanel (se afsnit 25) og gemmer bruger interaktionerne for en hjemmeside bruger ved hjælp af et unikt ID. Disse oplysninger bruges til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

 • Navn: sem

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Semrush (se afsnit 26) og indsamler oplysninger om, hvilke markedsføringstiltag eller søgetermer en bruger har brugt til at nå hjemmesiden. Den bruges til at analysere og måle information om, hvordan forskellige markedsføring kilder påvirker trafikken til hjemmesiden for at få indsigt og træffe beslutninger om markedsføring.

c. Markedsførings teknologier

Markedsføring teknologier bruges til at tilbyde brugerne indhold, der er relevant og skræddersyet til deres interesser. De bruges også til at måle og kontrollere effektiviteten af kampagner. De kan også bruges til at oprette brugerprofiler for at vise målgruppeorienterede reklamer. Markedsføring teknologier kan også omfatte såkaldte pixels, som kan dele oplysninger med tredjeparter. Disse pixels er små, usynlige grafikker eller scripts, der gør det muligt for tredjepartsudbydere at indsamle anonyme data om brugernes interaktion med hjemmesiden. Det juridiske grundlag for behandling af markedsførings teknologier er samtykke i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Det givne samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes via dette link. Markedsføring Teknologierne er anført nedenfor:

 • Navn: tms

Beskrivelse: Denne cookie gemmer et tidsstempel, der angiver det nøjagtige tidspunkt, hvor en bestemt handling eller begivenhed fandt sted på hjemmesiden. Dette tidsstempel kan bruges til at bestemme, hvornår en besøgende reagerer på en bestemt marketingkampagne.

 • Navn:__utmz

Beskrivelse: Denne cookie sættes af Google Analytics (se afsnit 10). Den indeholder oplysninger om hvordan den besøgende ankom til hjemmesiden, f.eks. via markedsføringstiltag såsom reklamer. Cookien gemmer også, om den besøgendes oprindelige kilde var en anden, da de sidst besøgte hjemmesiden. Hvis den besøgendes oprindelse ikke er klart identificeret i en aktuel session, er det muligt at analysere, hvilke handlinger den besøgende udfører på den oprindelige hjemmeside, såsom et køb. Det gør det muligt at drage konklusioner om den besøgendes oprindelse. De indsamlede indsamlede oplysninger bruges til at spore effektiviteten af markedsføringsindsatsen og gør det muligt at optimere marketingstrategier, optimeres og indhold tilpasses.

 • Navn: __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDCC,

Beskrivelse: Disse cookies sættes af Google (se afsnit 13). De opretter en profil af den interesser for at vise relevant og personlig Google-annoncering. De sidste søgeforespørgsler og tidligere interaktioner fra den besøgende på hjemmesiden analyseres.

 • Navn: __Secure-ENID

Beskrivelse: Denne cookie sættes af Google (se afsnit 13) for at forhindre svigagtige loginforsøg og bidrage til sikkerheden af konti. Den bruges også til at gemme et Google-bruger-ID. Dette ID bruges til statistiske og markedsføringsmæssige formål efter et vellykket login. En brugers aktiviteter og adfærd analyseres efter login for at få indsigt i brugen af deres tjenester og for at vise personaliserede reklamer.

 • Navn: 1P_JAR, NID, APISID

Beskrivelse: Disse cookies er installeret af Google (se afsnit 13) og evaluerer de sidste søgninger ogmtidligere søgninger og tidligere interaktioner fra webstedets brugere. Dette bruges til at vise tilpassede annoncering på Googles hjemmesider.

 • Navn: DV

Beskrivelse: Denne cookie bruges af Google (se afsnit 13) til at gemme den besøgendes præferencer og andre andre oplysninger, der tilpasser browser oplevelsen på Googles websteder. Dette omfatter især det foretrukne sprog og antallet af søgeresultater, der skal vises på siden. Cookien bruges til at tilpasse annonceringen på Googles hjemmesider til brugerens præferencer og behov.

 • Navn: SAPISID

Beskrivelse: Denne cookie sættes af Google (se afsnit 13) og indsamler oplysninger om brugere af webstedet bruger personlig reklame til brugeren på YouTube-platformen.

 • Navn: SSID

Beskrivelse: Denne cookie indstilles af Google (se afsnit 13) og indsamler oplysninger om webstedets brugere, når de klikker på en video hostet af YouTube på et indlejret Google Maps-kort. De data, der indsamles fra visning af videoer på Google Maps, bruges til at tilpasse personlige reklamer og tjenester.

 • Navn: HSID

Beskrivelse: Denne cookie sættes af Google (se afsnit 13) og bruges til at bekræfte de besøgendes autenticitet og sikre sikkerheden af brugerdata. Den fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at brugere, der tilgår en bestemt hjemmeside eller tjeneste, er legitime, og at der ikke er nogen svigagtig brug af login-data.

 • Navn: _uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp

Beskrivelse: Disse teknologier er indstillet af Microsoft Advertising (se afsnit 19). De registrerer besøg på hjemmesiden og sporer, hvordan brugerne bevæger sig rundt på hjemmesiden. De bruges til at analysere brugeradfærd og måle effektiviteten af vores Microsoft-reklamekampagner. De gør det også det muligt at spore hjemmeside besøg på tværs af forskellige hjemmesider, der bruger Microsoft Advertising.

 • Navn: IDE

Beskrivelse: Denne cookie bruges af DoubleClick (se afsnit 22) og indsamler oplysninger om brugerens browsing adfærd for at kunne præsentere reklamer, der er mere relevante og tiltrækkende for brugerens interesser. Den gemmer også data om, hvordan brugerne interagerer med reklamer, f.eks. ved at klikke på dem eller ignorere dem. Disse oplysninger bruges til at måle og optimere reklamekampagner.

10. GOOGLE ANALYTICS

Dette websted bruger Google Analytics. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse vil sige indsamling, kompilering og analyse af data vedrørende besøgendes adfærd på websider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilken webside et Dataemne er kommet til en webside (såkaldt henviser), hvilke af webstedets underwebsteder der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe der blev set på et underwebsted. Webanalyse bruges primært til at optimere en webside og til at foretage en cost-benefit-analyse af internetannoncering. 

Driftsselskabet bag komponenten Google Analytics er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalyse via Google Analytics bruger AUTO1.com suffikset “gat._anonymizeIp”. Ved hjælp af dette suffiks trunkeres og anonymiseres IP-adressen for Dataemnets internetforbindelse af Google, hvis vores websted tilgås fra en EU-medlemsstat eller fra en anden kontraherende stat i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på webstedet. Google anvender de data og oplysninger, der indsamles, til bl.a. at analysere brugen af webstedet for at kompilere online-rapporter for os, der viser aktiviteterne på webstedet, og for at tilvejebringe yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet. Google Analytics bruger noget, der kaldes "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør analyse af, hvordan du har brugt webstedet. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted - som drives af den ansvarlige for databehandling, og på hvilket der er blevet integreret en Google Analytics-komponent - besøges, aktiveres internetbrowseren på Dataemnets IT-system automatisk af den respektive Google Analytics-komponent for at overføre data til Google med henblik på online-analyse.

I forbindelse med denne tekniske proces vil Google modtage personoplysninger - som f.eks. Dataemnets IP-adresse -, hvilket gør det muligt for Google bl.a. at spore de besøgendes og klikkenes oprindelse og som følge heraf muliggøre fakturering af bestillingsopgaver. Ved hjælp af cookien gemmes personoplysninger - f.eks. adgangstidspunktet, det sted hvorfra vores websted blev besøgt, samt antallet af gange, som Data Emnet besøgte vores websted. Hver gang vores websted besøges, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen for den internetforbindelse, der bruges af Dataemnet, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA.

Google overfører muligvis disse personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter. Som allerede nævnt ovenfor, kan Dataemnet til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og derved permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies En sådan tilpasning af indstillingerne for den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere cookies på Dataemnets IT-system. Desuden kan cookies, som allerede er blevet placeret af Google Analytics, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Desuden har Dataemnet mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data, som produceres af Google Analytics, og som har relation til brugen af dette websted, samt indsigelse mod, at Google behandler sådanne data, og at der sker sådanne dataindsamlinger og -behandlinger.

For at kunne gøre dette skal Dataemnet downloade en browser-tilføjelse fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB og installere denne. Denne browser tilføjelse lader Google Analytics vider via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på websider må blive overført til Google Analytics. Google anser installationen af browser-tilføjelsen for at være en indsigelse. Hvis Dataemnets IT-system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal Dataemnet geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af Dataemnet eller af en anden person, der kan henføres til dataemnets kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen. For yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google henvises til https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de og https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/

Google Analytics er forklaret mere udførligt på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er at sikre funktionaliteten på hjemmesiden og at gøre besøget og brugen af webstedet så behageligt og effektivt som muligt.

11. GOOGLE TAG MANAGER

Dette websted bruger Google Tag Manager. Med denne tjeneste kan man administrere websted-tags via et interface. Tags er små kodeelementer, der blandt andet bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd. Google Tag Manager implementerer kun tags. Der bruges ikke cookies, og derfor indsamles der ikke personoplysninger som en del af denne proces. Google Tag Manager udløser andre tags, som så muligvis indsamler data. Men Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis en deaktivering er blevet udført på domæne- eller cookie-niveau, vil denne være aktiv for alle sporings-tags, forudsat at de er implementeret med Google Tag Manager.

Vi bruger også funktionen “Conversion Linker”, som er en del af Google Tag Manager. Den konverteringslinker bruges til at indsamle oplysninger fra reklame klik og til at sikre, at konverteringer (såsom transaktioner eller målopfyldelser) kan tildeles de oprindelige reklameklik. Dette sker også, når brugere skifter mellem forskellige sider eller domæner under deres besøg på hjemmesiden. Brugen af konverteringslinkeren gør det muligt for os at måle og optimere succesen af vores reklamekampagner. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

12. GOOGLE RECAPTCHA

Denne hjemmeside bruger reCAPTCHA-tjenesten, der leveres af Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) for at sikre, at interaktioner på vores websted kommer fra mennesker og for at forhindre spam og automatiseret bot-aktivitet. reCAPTCHA-forespørgslen bruges til at skelne mellem, om et input er lavet af et menneske eller misbrugt af en automatiseret maskine. ReCAPTCHA kan sætte en nødvendig cookie kaldet “GRECAPTCHA” når sikkerhedstjekket udføres for at udføre en risikoanalyse og sikre, at brugerne er menneskelige og ægte besøgende. Under denne kontrol indsamles og analyseres visse oplysninger (f.eks. IP-adressen), men også brugernes adfærd og interaktioner. Det juridiske grundlag for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse er at beskytte vores hjemmeside mod spam og svigagtige aktiviteter samt samt automatiserede bots. Du kan finde flere oplysninger om Google’s privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

13. GOOGLE ADWORDS

Hjemmesiden bruger Google Conversion Tracking. Google AdWords placerer en cookie på din computer, hvis du er kommet til vores hjemmeside via en Google-annonce. Som en del af sine salgsaktiviteter, øger AUTO1.com opmærksomheden hos potentielt interesserede parter på tilbuddene på hjemmesiden gennem Google AdWords, dvs. reklamer, f.eks. som en del af Googles søgeresultater. Denne cookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på AdWords-kundens hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side.

Hver AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores via AdWords AdWords-kunders hjemmesider. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har valgt konverteringssporing. AdWords-kunder får oplyst det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag.

De modtager dog ingen oplysninger, som brugerne kan identificeres personligt med. Hvis du ikke ikke ønsker at deltage i sporingsprocessen, kan du også afvise indstillingen af en cookie, der er der kræves til dette - for eksempel ved at ændre dine browserindstillinger for generelt at deaktivere den automatisk indstilling af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com. Googles privatlivspolitik om konverteringssporing kan findes på https://policies.google.com/privacy?gl=de. Det retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Derudover bruges såkaldte kundematchlister som en del af vores Google Ads-annoncering aktiviteter, så vi bedre kan henvende os til vores målgrupper. Til dette formål overføres lister med krypterede brugerdata (f.eks. e-mailadresser) til Google Ads. Efter uploaden kontrollerer systemet, hvilke data der allerede er kendt, og tilføjer disse brugere til vores virksomheds kundemålgruppe. Når kundematchlisterne er oprettet, slettes de krypterede data automatisk igen. Vores virksomhed får ikke nye adresser som følge heraf. Det juridiske grundlag for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

14. AMAZON CLOUDFRONT

Dette websted bruger Amazon CloudFront, et CDN (content delivery network = indholdsleveringsnetværk) under Amazon Web Services, Inc. (herefter “Amazon”).

Brug af CDN forkorter indlæsningstiden for et websted. Amazon opererer adskillige servere i Europa (bl.a. i Frankfurt am Main, Tyskland og Milano, Italien) for at kunne sende vores data til dig hurtigst muligt. Men teknisk set kan det ikke udelukkes, at din browser kan få adgang til en server uden for EU (f.eks. fordi du har adgang til dette websted uden for EU eller af en anden grund). I så fald sendes dataene fra din browser direkte til det pågældende land og/eller region (Nord- og Sydamerika, Asien, Australien).

For yderligere information om Amazon CloudFront henviser vi til https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=h_ls.

15. INCAPSULA

Denne hjemmeside bruger Incapsula’s Content Delivery Network (CDN), der distribueres af Imperva Inc, 050 S. Delaware, St Ste 203, San Mateo, CA 94403-2394, USA, til at understøtte leveringen af indhold og forbedre ydeevnen på vores hjemmeside. Incapsula’s CDN bruges til at effektivisere levering af webindhold mere effektivt og til at forkorte indlæsningstider. Ud over CDN'et yder Incapsula også beskyttelse mod Distributed Denial of Service angreb (DDoS) og en firewall til webapplikationer. Incapsula’s DDoS-beskyttelsesfunktion er designet til at opdage og afbøde angreb og minimere indvirkningen på vores hjemmeside. Den analyserer trafikken og filtrerer uønskede eller ondsindede trafikstrømme for at sikre sikkerheden og tilgængeligheden af vores tjenester. Incapsula’s Web Application Firewall yder beskyttelse mod forskellige typer af webangreb og sikkerhedstrusler ved at overvåge indgående trafik og blokere ondsindet trafik.

Brugen af Incapsula kan kræve overførsel af personlige data, herunder IP-adresser og browseroplysninger, mellem din browser og Incapsula’s servere. Incapsula kan drive servere i forskellige regioner og lande, og derfor kan dataoverførslen finde sted mellem forskellige steder.

Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre sikkerheden og tilgængeligheden af vores hjemmeside og tjenester og beskytte dem mod angreb og sikkerhedstrusler. Yderligere oplysninger kan findes i Incapsula’s privatlivspolitik på https://www.imperva.com/trust-center/privacy-statement/.

16. CRAZYEGG.COM

Dette websted bruger sporingsværktøjet CrazyEgg.com for at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med anonymiseret IP-adresse). Ved hjælp af cookies kan dette sporingsværktøj analysere den måde, hvorpå du bruger webstedet (f.eks. hvilket indhold bliver klikket på). Til dette formål vises der en brugerprofil visuelt. Dette værktøj opretter brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er at optimere vores tjenester og gøre besøget og brugen af webstedet så behageligt og effektivt som muligt.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af data, der genereres at CrazyEgg.com ved at følge vejledningen på http://www.crazyegg.com/opt-out. For yderligere information om databeskyttelse på CrazyEgg.com henvises til http://www.crazyegg.com/privacy.

17. WHATSAPP BUSINESS

Kommunikation med AUTO1.com kan udføres inden for rammerne af et eksisterende forretningsforhold eller for andre forespørgsler via messenger-tjenesten fra virksomheden WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 KH28, Irland (herefter “WhatsApp”). En eksisterende besked konto hos WhatsApp er påkrævet for brug.

Alt kommunikationsindhold (dine beskeder og vedhæftede billeder) er sikret af WhatsApp ved hjælp af end-to-end-kryptering, som forhindrer WhatsApp i at se indholdet, men kun modtageren selv. Vi vil gerne påpege over for dig som vores kommunikationspartnere, dvs. især vores forhandlere, at WhatsApp ikke kan se indholdet men kan finde ud af, og hvornår kommunikationspartnere kommunikerer med os og få kendskab til tekniske oplysninger om den enhed, der bruges af kommunikationspartnerne, og, afhængigt af indstillingerne på din enhed, også placeringsoplysninger (såkaldte metadata). Med undtagelse af krypteret indhold er det også muligt at overføre data fra kommunikationspartnere inden for Facebook-koncernen af virksomheder, især med det formål at optimere de respektive tjenester og til sikkerhedsformål. Desuden skal kommunikationspartnere gå ud fra, at i det mindste så længe de ikke har gjort indsigelse mod dette, at deres data der bliver behandlet af WhatsApp kan bruges til markedsføringsformål eller til at vise reklamer, der er skræddersyet til brugerne. Hvis du ikke ønsker, at WhatsApp eller Facebook skal behandle dine data, er du naturligvis velkommen til at lade være med at bruge messenger-tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 (1) lit. f GDPR. Vores legitime interesse er at tilbyde dig hurtig og effektiv kommunikation og at tilpasse os vores kommunikationspartneres behov.

For mere information om formål, typer og omfang af behandlingen af dine data af WhatsApp, samt de relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv, henvises til WhatsApps privatlivspolitik: https://www.WhatsApp.com/legal/.

18. LINKEDIN INSIGHT TAG

På vores hjemmeside anvendes det såkaldte Insight Tag fra det sociale netværk LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) anvendes. LinkedIn Insight Tag opretter en forbindelse til LinkedIn-serveren, hvis du besøger vores hjemmeside og samtidig er logget ind på din LinkedIn-konto på samme tid. Hvis en bruger omdirigeres til vores hjemmeside via en LinkedIn-reklame, sættes der både midlertidige sessionscookies og permanente cookies i brugerens browser, som registrerer, hvilke reklamekampagner og sider på vores hjemmeside der blev besøgt. Her registreres data som URL, henvisende URL, enhedsegenskaber og brugerens IP-adresse, blandt andre ting. Disse cookies er også kendt som konverteringscookies og bruges af LinkedIn til at generere trafikstatistikker for vores hjemmeside. Disse trafikstatistikker bruges igen af os til at bestemme vores annoncers succes og til at optimere dem. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 (1) lit. a GDPR, forudsat at du som bruger har givet dit dit samtykke.

Derudover bruger vi yderligere retargeting-funktioner fra LinkedIn, hvis du har givet os samtykke via vores cookie-banner. Disse funktioner gør det muligt for os at vise målrettede reklamer uden for hjemmesiden til besøgende på vores hjemmeside. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 (1) lit. a GDPR, forudsat at du som bruger har givet dit samtykke. Som en del af LinkedIn’s reklameaktiviteter bruger vi også en matchning funktion af kontaktlister fra LinkedIn for at muliggøre bedre målretning af reklamer til vores målgrupper. Til dette formål overføres lister med krypterede brugerdata (f.eks. navn, jobtitel, virksomhed, land) til LinkedIn, hvorved målgrupper udspilles for os i slutresultatet, som vi kan rette vores reklamekampagne mod. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 lit. a GDPR, forudsat at du som bruger har givet dit samtykke.

Analyse af brugeradfærd samt målrettet annoncering fra LinkedIn kan til enhver tid modsættes via følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-Opt-out.

Desuden kan medlemmer af LinkedIn kontrollere brugen af deres personlige data til reklameformål i kontoindstillingerne. For at undgå en sammenkædning af data indsamlet på vores hjemmeside af LinkedIn og din LinkedIn-konto, skal du logge ud af din LinkedIn-konto, før du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke har en personlig LinkedIn-konto, har du mulighed for at afvise LinkedIn’s cookies og reklameindstillinger på følgende link: www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies. Du kan også kan også lære mere om de data, der behandles ved brug af LinkedIn Insight Tag i privatlivspolitik https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

19. MICROSOFT ADVERTISING

Vi bruger Microsoft Advertising-tjenesten fra udbyderen Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Irland på vores hjemmeside. Microsoft Advertising er en online markedsføring tjeneste, der bruger Universal Event Tracking tag (herefter “UET”) til at hjælpe os med at vise målrettede reklamer gennem Microsofts Bing-søgemaskine. Microsoft Advertising bruger cookies til dette formål. Dette indebærer behandling af vores brugeres personlige data i form af online-identifikatorer, IP-adresser, enheds identifikatorer og oplysninger om enheds- og browserindstillinger.

Microsoft Advertising indsamler data via UET, der giver os mulighed for at spore målgrupper baseret på retargeting-lister. Til dette formål gemmes cookies på den slutenhed, som brugeren anvender, når han/hun besøger vores hjemmeside. Microsoft Advertising kan således genkende, at vores hjemmeside er blevet besøgt, og hvis Microsoft Bing bruges på et senere tidspunkt, kan der afspilles en reklame for brugeren. Disse oplysninger bruges også til at registrere, hvor mange brugere der er kommet til vores websted efter at have klikket på en annonce (såkaldt konverteringsstatistik). Derved får vi kendskab til det samlede antal brugere, der klikkede på vores annonce og blev omdirigeret til vores hjemmeside. Vi modtager dog ingen oplysninger som kan bruges til at identificere brugerne personligt.

Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 (1) lit. a GDPR, forudsat at du som bruger har givet dit samtykke til dette. Derudover anvendes såkaldte kundematchlister for at gøre det muligt for os at bedre at kunne henvende os til vores målgrupper. Til dette formål overføres lister med krypterede brugerdata (f.eks. e-mailadressen) til Microsoft, som i sidste ende giver os målgrupper, som vi kan målrette vores reklamekampagner mod. Vores virksomhed får ikke nye adresser som resultat. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 lit. a GDPR, under forudsætning af at du som bruger har givet dit samtykke. Du har mulighed for at deaktivere personaliserede reklamer hos Microsoft via følgende link: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen. Du kan kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft i Microsoft's privatlivspolitik: privacy.microsoft.com/da/privacystatement.

20. FACEBOOK

Denne hjemmeside bruger Facebook Custom Audiences, et værktøj til sporing af begivenheder på serversiden fra virksomheden Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, så vi bedre kan henvende os til vores målgrupper. Til dette formål anvendes lister med krypterede brugerdata (f.eks. e-mailadressen) til Facebook, som i sidste ende giver os de målgrupper, som vi kan målrette vores reklamekampagner til. Dette giver ikke vores virksomhed nogle nye adresser. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Meta kan findes på https://www.facebook.com/privacy/center/. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

21. MOUSEFLOW

Denne hjemmeside bruger Mouseflow, et webanalyseværktøj leveret af Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 København, Danmark (herefter “Mouseflow”), til at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med anonymiseret IP-adresse). Dette skaber en log over musebevægelser og klik, med det formål at afspille tilfældige individuelle besøg på hjemmesiden og udlede potentielle forbedringer til hjemmesiden ud fra dem. Oplysningerne er ikke personligt identificerbare og vil ikke blive delt.

Hvis du ikke ønsker at blive registreret, kan du gøre det på alle hjemmesider, der bruger Mouseflow, på følgende link: www.mouseflow.de/opt-out/. Mouseflow’s privatlivspolitik kan findes på https://mouseflow.de/privacy/.

22. DOUBLE CLICK AF GOOGLE

Denne hjemmeside bruger DoubleClick by Google. DoubleClick by Google bruger cookies til at præsentere dig for reklamer, der er relevante for dig. Et pseudonymt identifikationsnummer (ID) er tildelt din browser for at kontrollere, hvilke annoncer der er blevet vist i din browser og hvilke annoncer der er blevet set. Brugen af DoubleClick-cookies gør det kun muligt for Google og dets partnere websteder at kun placere annoncer baseret på tidligere besøg på vores eller andre hjemmesider. De oplysninger, der genereres af cookies, overføres af Google til en server i USA til analyse og gemmes der. Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser software. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookies, og som vedrører din brug af webstedet, og fra at behandling af disse data af Google ved at downloade og installere browser plug-in tilgængelig på https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB under punktet “DoubleClick deaktiveringsudvidelse” Alternativt kan du deaktivere DoubleClick-cookies på Digital Advertising Alliances hjemmeside på http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Det juridiske grundlag for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

23. DATADOG

Denne hjemmeside bruger webanalysetjenesten Datadog fra Datadog Inc. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018 (i det følgende benævnt "Datadog"). Datadog gør det muligt for os at udføre statistiske undersøgelser af webstedets hastighed, især indlæsningstider. Datadog bruger teknologier såsom cookies, som gør det muligt for os at analysere din brug af hjemmesiden. De således genererede oplysninger om din brug af denne hjemmeside overføres og gemmes udelukkende inden for medlemslandene i Den Europæiske Union eller i andre stater, der har underskrevet aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Databehandling, især indstillingen af cookies, finder kun sted med dit samtykke. Yderligere oplysninger om vilkår for brug og databehandling kan findes på https://www.datadoghq.com/legal/privacy/. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

24. LOGGLY

Dette websted bruger Loggly-tjenesten fra SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest Parkway, Bldg 400, Austin, Texas 78735, USA (i det følgende benævnt "Loggly") til at spore og rette logfiler og fejl på vores hjemmesider. Loggly er en loghåndterings- og analysetjeneste, der hjælper os med at sikre ydeevne og stabilitet på vores hjemmesider. De data, der indsamles af Loggly, omfatter oplysninger om brugen af vores websteder, herunder fejl logs, brugerinteraktioner og andre hændelsesdata. Disse oplysninger er afgørende for at identificere, diagnosticere og løse problemer og funktionsfejl. Loggly indsamler generelt disse data anonymt og bruger ikke personligt identificerbare oplysninger. Dataene bruges udelukkende til fejlfinding og til at forbedre brugeroplevelsen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Loggly kan findes på https://www.solarwinds.com/legal/privacy. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

25. MIXPANEL

Denne hjemmeside bruger Mixpanel, en tjeneste fra Mixpanel, Inc. 405 Howard St. floor 2, San Francisco, CA 94105, USA (herefter "Mixpanel"). Mixpanel gemmer og behandler oplysninger om din brugeradfærd på vores hjemmeside. Mixpanel bruger cookies til dette formål, dvs. små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i din webbrowser på din slutenhed, og som gør det muligt at analysere brugen af hjemmesiden. Vi bruger Mixpanel til markedsførings- og optimeringsformål, især til at analysere brugen af vores hjemmeside og til løbende at forbedre individuelle funktioner og tilbud samt brugeroplevelsen. Ved statistisk at evaluere brugeradfærd kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Mixpanel kan findes på https://mixpanel.com/legal/privacy-policy. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

26. SEMRUSH

Dette websted bruger analyseværktøjet fra Semrush Holdings, Inc, 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, USA (i det følgende benævnt "Semrush"). Semrush er et tredjepartsværktøj, der støtter os i søgeordsforskning, konkurrenceanalyse og søgemaskineoptimering.

Semrush bruger cookies til at indsamle oplysninger om de besøgendes oprindelse, anvendte søgeord, konverteringsaktiviteter og effektiviteten af vores marketingkampagner. Disse data bruges til at analysere og forbedre ydeevnen af vores hjemmeside og vores markedsføringsstrategier. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Semrush kan findes på https://www.semrush.com/company/legal/privacy-policy/. Retsgrundlaget for denne behandling er Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

27. SLETNING OG BLOKERING AF PERSONOPLYSNINGER

AUTO1.com behandler og lagrer kun andre personoplysninger i den periode, der kræves, for at opnå formålet med lagringen. Når formålet med lagringen ikke længere eksisterer, slettes eller anonymiseres personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne. 

Dette gælder ikke køretøjets identifikationsnumre. AUTO1.com bruger køretøjsidentifikationsnumre til markedsanalyse. Til dette formål behandler og gemmer AUTO1.com køretøjets identifikationsnumre i en ubegrænset periode. Retsgrundlaget er art. 6 (1)(f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at bruge køretøjets identifikationsnumre til det ovennævnte formål i en ubegrænset periode, fordi de oplysninger, der skal afledes fra køretøjets identifikationsnummer, er afgørende for leveringen af vores tjenester.

28. DATA EMNETS RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at håndhæve nogle af de rettigheder, der er angivet i denne paragraf, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail eller brev).

a. Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om der behandles personoplysninger om dig.

b. Ret til adgang

Du har ret til at få oplysninger om følgende, navnlig:

    gemte personoplysninger om dig;

    formålet med databehandlingen;

    de kategorier af personoplysninger, der behandles;

    de modtagere eller kategorier af modtagere, over for hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive offentliggjort;

    den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne skal gemmes, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode;

    retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed;

    eksistensen af automatiseret beslutningstagning;

    hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation.

c. Ret til berigtigelse

Du har ret til at kræve

    berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, der vedrører dig

og

    fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig

d. Ret til sletning

Du har ret til at kræve personoplysninger, der vedrører dig, slettet uden unødig forsinkelse, navnlig hvis

    formålet med indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger ikke længere eksisterer;

    du trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage, og der ikke findes andet retsgrundlag for behandlingen

    du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke findes overordnede legitime årsager til behandlingen

og/eller

    personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

e. Ret til begrænsning af databehandling

Du har ret til at kræve begrænsning af databehandlingen, hvis

    du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, navnlig i en periode, der gør det muligt for AUTO1.com at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;

    databehandlingen er ulovlig og i stedet for sletning af personoplysningerne kræver de begrænsning i brugen af personoplysningerne;

    personoplysningerne ikke længere er nødvendige til databehandlingens formål, men du har brug for personoplysningerne til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;

    du har gjort indsigelse mod databehandlingen, og det er endnu ikke blevet afklaret, om din indsigelse vil medføre, at databehandlingen stoppes.

f. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Derudover har du ret til at få personoplysningerne overført direkte til en anden ansvarlig person i det omfang, dette er teknisk muligt, og hvis dette ikke har negativ indflydelse på andres (friheds)rettigheder.

g. Ret til indsigelse

På grundlag, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis behandlingen er baseret på følgende grundlag:

    Databehandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser der tilstræbes af AUTO1.com eller af en tredjepart.

I tilfælde af indsigelse vil AUTO1.com ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der er overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at etablere, udøve eller forsvare sig mod retlige krav. Hvis du ønsker at håndhæve en indsigelsesret, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail, fax eller brev).

h. Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage, hvis du mener, at en behandlingsaktivitet er i strid med GDPR. Den myndighed, der er kompetent for AUTO1.com GmbH, er Berlins kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Tyskland. Den kompetente myndighed for Auto1 Danmark ApS er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København.

Version januar 2024