Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o naši společnost a za návštěvu našich webových stránek www.auto1.com (dále jen „webové stránky“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytuje informace o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů zpracovávaných společností AUTO1.com a AUTO1 Czechia s.r.o. (dále společně jen „AUTO1.com“ nebo „my“) jakož i práva, na která máte nárok. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se přiměřeně vztahuje na používání aplikací provozovaných společností AUTO1.com nebo jejími přidruženými společnostmi.

1. REGULÁTOR ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V závislosti na činnosti zpracování buď AUTO1.com GmbH nebo AUTO1 Czechia s.r.o. odpovídá za zpracování vašich osobních údajů.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72
 • 10961 Berlín
 • Německo
 • Telefon +49 (0)30 / 201 638 8100
 • E-Mail: info@auto1.com

odpovídá za zpracování osobních údajů shromážděných během vašeho používání webových stránek.

 • AUTO1 Czechia s.r.o.
 • Na Maninách 876/7
 • 170 00 Praha 7-Holešovice
 • Česká
 • Republika
 • Telefon +420 228 881 443
 • E-Mail: info@auto1.com

odpovídá za všechny ostatní činnosti zpracování.  

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje stejně na zpracování osobních údajů společností AUTO1.com GmbH a AUTO1 Czechia s.r.o.

2. KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany údajů, můžete kdykoli přímo kontaktovat náš tým pro ochranu údajů zasláním e-mailu na adresu CZ_DPO@auto1.com.

3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O POUŽITÍ

Pokaždé, když uživatel přistupuje na tento web, shromažďuje tento web obecná data a informace. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Jedná se o následující údaje:

    použité typy a verze prohlížeče,

    operační systém používaný přístupovým systémem,

    webová stránka, ze které na tuto webovou stránku dorazil přístupový systém (známý jako referrer),

    podstránky, které jsou přístupné na tomto webu prostřednictvím přístupového systému,

    datum a čas přístupu na webovou stránku,

    IP adresa,

    poskytovatel internetových služeb přístupového systému a

    další podobná data a informace zaměřené na odvrácení nebezpečí v případě útoků namířených na naše IT systémy.

AUTO1.com tato data potřebuje:

    správně doručit obsah této webové stránky a zajistit trvalou funkčnost našich systémů IT a technologie, která je základem této webové stránky. 

Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst.1 písm. B) GDPR.

    optimalizovat obsah a reklamu pro tento web.

Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Naším oprávněným zájmem je přizpůsobit webové stránky individuálním potřebám uživatelů a zlepšit naše služby.

    a také poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro účely vedení trestního řízení v případě kybernetického útoku.

Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst.1 písm. C) f) GDPR. AUTO1.com má převažující oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti webových stránek a zabránění zneužití.

4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, KTERÉ JSTE NÁM POSKYTLI

Shromažďujeme a ukládáme údaje, které nám poskytnete při používání webových stránek, konkrétněji při používání aplikací, služeb nebo nástrojů webových stránek.

Mezi tyto údaje patří:

    údaje, které poskytnete při registraci nebo při registraci k některé z našich služeb, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo;

    údaje, které jste nám poskytli za účelem uzavření kupní smlouvy týkající se ojetého vozidla;

    Údaje, které nám prostřednictvím webové stránky zadáte za účelem zrušení registrace vozidla dovezeného z Nizozemska.

Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst.1 písm. B) GDPR

    údaje, které jsou přenášeny v rámci řešení jakýchkoliv problémů a korespondence / zpětné vazby na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu / faxu / poštovní pošty / telefonu;

    další osobní údaje, které od vás požadujeme a které potřebujeme pro ověření nebo pro účely ověření

Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst.1 písm. B) f) GDPR. Máme oprávněný zájem na zlepšování našich služeb a ochraně před zneužitím.

5.PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNÝM SPOLEČNOSTEM

Společnosti přidružené k AUTO1.com (dále společně jen „skupina AUTO1“) mohou mít přístup k vašim osobním údajům nebo je zpracovávat, pokud je to nezbytné k dosažení účelů zpracování uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud je to nezbytné pro splnění smluvních nebo zákonných povinností skupiny AUTO1. Skupina AUTO1 smluvně zajišťuje, aby každá společnost dodržovala vysoké standardy ochrany a zabezpečení dat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 (1) (f) GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je zadávat interní administrativní účely přidruženým společnostem a přidruženým společnostem mimo EUza účelem zlepšení našich služeb. 

6. ZÁZNAM TELEFONNÍCH HOVORŮ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮM VNĚJŠÍCH SLUŽEB 

Pokud s námi komunikujete telefonicky, vyhrazujeme si právo zaznamenat telefonní hovor. Nahrávky vyžadují váš výslovný souhlas, který získáte na začátku každého telefonního hovoru. Svůj souhlas můžete s budoucím účinkem kdykoli odvolat, například požádáním zaměstnance v telefonu, aby zastavil nahrávání. Nahrávky se používají pro zajištění kvality i pro účely školení a vzdělávání. Ve výjimečných případech lze hovory naslouchat pro účely školení a vzdělávání. Spolupracujeme s tímto poskytovatelem služeb:

● Twilio Inc, 375 Beale St, Suite 300 San Francisco, CA 94105, USA.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) a čl. 6 odst. 1 písm. 6 (1) (f) GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je poskytovat školení našim zaměstnancům a zajišťovat vysoce kvalitní služby zákazníkům.

7. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮM VNĚJŠÍCH SLUŽEB

AUTO1.com přijímá pomoc od externích poskytovatelů služeb při určitých procesech technické analýzy, zpracování nebo ukládání dat (např. K získání agregovaných neosobních statistik z databází nebo k ukládání záložních kopií). Tito poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a splňují vysoké standardy ochrany a zabezpečení dat. Jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost a zpracovávat osobní údaje, pouze pokud k tomu byli společností AUTO1.com a podle pokynů AUTO1.com pověřeni. 

AUTO1.com spolupracuje se společnostmi a dalšími subjekty, které poskytují specializované odborné znalosti týkající se speciálních oblastí (např. Daňoví poradci, právní poradci, účetní firmy, logistické společnosti). Tyto subjekty jsou ze zákona nebo smluvně zavázány zachovávat mlčenlivost. Pokud je přenos osobních údajů těmto subjektům nezbytný, právním základem je v závislosti na příslušném druhu spolupráce čl.6 odst.1 písm. B) nebo f) GDPR. AUTO1.com má oprávněný zájem na zlepšování služeb pomocí externích odborných znalostí. 

Pokud předáváme osobní údaje příjemcům mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor (tzv. „Třetí země“), zajišťujeme, aby byla v příslušné třetí zemi nebo příslušným příjemcem ve třetí zemi zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů Třetí země. Převod může být založen na „rozhodnutí o přiměřenosti“ Evropské komise nebo na vhodných zárukách, jako jsou standardní smluvní doložky EU nebo závazná podniková pravidla.

8. PŘIHLÁŠENÍ SE K ODBĚRU ZPRAVODAJŮ

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, použijeme vaši e-mailovou adresu k zaslání příslušného čísla našeho zpravodaje, jehož prostřednictvím vám pravidelně poskytujeme informace o zajímavých tématech. 

Abychom zajistili vaše řádné přihlášení k odběru zpravodaje - to znamená, abychom zabránili neoprávněným přihlášením jménem třetích stran -, po vašem počátečním přihlášení k odběru zpravodaje budeme jako součást dvojitého opatření Vám v postupu zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že jste se zaregistrovali. Uložíme také vaši IP adresu a datum a čas přihlášení k odběru zpravodaje a potvrzení, abychom mohli sledovat a předložit důkazy o přihlášení později. Vaši e-mailovou adresu uložíme, abychom vám mohli zasílat zpravodaj, pokud a dokud se nepřihlásíte k odběru nebo dokud vám přestaneme zasílat zpravodaj. Pro účely statistické analýzy našich informačních kampaní obsahují informační zpravodaje tzv. Sledovací pixely. Jedná se o miniaturu vloženou do e-mailu ve formátu HTML, která nám umožňuje zjistit, zda a kdy jste otevřeli e-mail a na které odkazy v e-mailu bylo kliknuto. V rámci tohoto procesu se na naše servery přenáší také vaše IP adresa. Neuchováváme však tuto IP adresu ani jiné osobní údaje. 

Právním základem této činnosti zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna u všech typů zpravodajů, aniž by vám vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na přenos základní sazby (tj. Například náklady vašeho poskytovatele internetových služeb). V tomto případě bohužel vám již nebudeme moci zasílat zpravodaj.

Pokud od vás obdržíme odsotupení, přidáme vaše osobní kontaktní údaje do seznamu blokování, který používáme, abychom zajistili, že vám nebudeme posílat žádné reklamy, které již nejsou vítány. Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Naším oprávněným zájmem je vyhnout se nevyžádaným zpravodajům. 

Web používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou umístěny a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Soubory cookie jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele a nezpůsobují tam žádné poškození. Soubory cookie webových stránek obsahují osobní údaje o uživateli. Cookies šetří uživateli webových stránek potíže například s nutností znovu zadávat údaje, zjednodušují přenos konkrétního obsahu a pomáhají společnosti AUTO1.com identifikovat obzvláště oblíbené oblasti webových stránek.

To umožňuje společnosti AUTO1.com mimo jiné přizpůsobit obsah webových stránek přesně potřebám jeho uživatelů. Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Naším oprávněným zájmem je zajistit funkčnost webových stránek a zajistit, aby návštěva a používání webových stránek byly co nejpohodlnější a nejefektivnější. 

Uživatel může kdykoli zabránit této webové stránce v ukládání jakýchkoli cookies provedením odpovídající úpravy nastavení použitého internetového prohlížeče, a tím trvale namítat proti ukládání cookies. Kromě toho mohou být jakékoli soubory cookie, které již byly umístěny, kdykoli odstraněny prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžně používaných internetových prohlížečích. Pokud uživatel deaktivuje ukládání souborů cookie do používaného internetového prohlížeče, potenciálně nebudou všechny funkce tohoto webu použitelné v plném rozsahu.

Předvolby souborů cookie můžete zrušit nebo upravit kliknutím zde .

10. GOOGLE ANALYTICS

Tento web používá Google Analytics. Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika je sběr, kompilace a analýza dat týkajících se chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o otázce, z jaké webové stránky subjekt údajů dorazil na webovou stránku (známou jako referrer), ke kterým podstránkám webu bylo přistupováno nebo jak často a po jakou dobu pobytu byla zobrazena podstránka. Webová analýza se primárně používá k optimalizaci webové stránky ak provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

     Provozovatelem komponenty Google-Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pro webovou analýzu pomocí Google Analytics používá AUTO1.com příponu „_gat._anonymizeIp“. Prostřednictvím této přípony je IP adresa internetového připojení subjektu údajů zkrácena a anonymizována společností Google, pokud je náš web zpřístupněn z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Účelem komponenty Google-Analytics je analýza toku návštěvníků na webových stránkách. Google používá shromážděné údaje a informace mimo jiné k analýze používání webových stránek za účelem sestavování online zpráv, které ukazují aktivity na webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Google Analytics používá takzvané „cookies“, tj. Textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak jste web používali. Pokaždé, když je přístupná jedna z jednotlivých stránek tohoto Webu - která je provozována správcem odpovědným za zpracování a na kterém byla integrována komponenta Google Analytics -, je automaticky spuštěn internetový prohlížeč v IT systému subjektu údajů. vyvolané příslušnou komponentou Google Analytics k přenosu dat do Google pro účely online analýzy.

V rámci tohoto technického procesu se Google dozví o osobních údajích - jako je IP adresa subjektu údajů -, což společnosti Google mimo jiné umožňuje sledovat původ návštěvníků a kliknutí a v důsledku toho povolit provize být fakturovány.

Google potenciálně předává tyto osobní údaje, které byly shromážděny technickým procesem, třetím stranám. Jak již bylo uvedeno výše, Subjekt údajů může kdykoli zabránit našemu Webu v ukládání jakýchkoli cookies provedením odpovídající úpravy nastavení použitého internetového prohlížeče, a tím trvale namítat proti ukládání cookies. Taková úprava nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránila společnosti Google v umístění souboru cookie do systému IT subjektu údajů. Cookie, který již byl umístěn pomocí Google Analytics, lze navíc kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti shromažďování údajů vytvořených službou Google Analytics a souvisejících s používáním této webové stránky, jakož i vznést námitky proti zpracování těchto údajů společností Google a zabránit takovému shromažďování a zpracování.

Aby to bylo možné, musí si subjekt údajů stáhnout doplněk prohlížeče na adrese     https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a nainstalujte jej. Tento doplněk prohlížeče umožňuje službě Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu vědět, že do služby Google Analytics nelze přenášet žádná data a informace o návštěvách webových stránek. Google považuje instalaci doplňku prohlížeče za námitku. Pokud bude IT systém subjektu údajů vymazán, naformátován nebo znovu nainstalován později, musí subjekt údajů znovu deaktivovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jakoukoli jinou osobou, kterou lze přičíst sféře kontroly subjektu údajů, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče. Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de a http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Google Analytics je vysvětlen podrobněji na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Naším oprávněným zájmem je zajistit funkčnost webových stránek a zajistit, aby návštěva a používání webových stránek byly co nejpohodlnější a nejefektivnější.

11. SPRÁVCE ZNAČEK GOOGLE

Tento web používá Správce značek Google. Tato služba umožňuje správu značek webových stránek prostřednictvím rozhraní. Značky jsou malé prvky kódu, které slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků. Správce značek Google implementuje pouze značky. V rámci tohoto procesu se nepoužívají žádné soubory cookie, a proto se neshromažďují žádné osobní údaje. Správce značek Google spouští další značky, které zase potenciálně shromažďují data. Správce značek Google však k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane na místě pro všechny sledovací značky za předpokladu, že jsou implementovány pomocí Správce značek Google.

12. AMAZON CLOUDFRONT

Tento web používá Amazon CloudFront, síť CDN (síť pro doručování obsahu) společnosti Amazon Web Services, Inc. (dále jen „Amazon“).

Použití CDN zkracuje dobu načítání webových stránek. Amazon provozuje řadu serverů v Evropě (včetně Frankfurtu nad Mohanem v Německu a Miláně v Itálii), aby vám mohl co nejrychleji poslat naše data. Z technického hlediska však nelze vyloučit, že váš prohlížeč může přistupovat k serveru mimo EU (např. Proto, že na tento web přistupujete ze zemí mimo EU nebo z nějakého jiného důvodu). V takovém případě jsou data odeslána z vašeho prohlížeče přímo do příslušné země nebo regionu (Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie).

Další informace o Amazon CloudFront najdete na https://aws.amazon.com/cloudfront/. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Amazon najdete na https://aws.amazon.com/privacy/.

13. NEW RELIC 

Tato webová stránka používá plugin z webové analytické služby společnosti New Relic. Tento nástroj nám umožňuje shromažďovat statistické analýzy o rychlosti webových stránek. Tento nástroj provozuje společnost New Relic Inc.

New Relic používá cookies. Když uživatel vstoupí na web, který obsahuje plugin z New Relic, prohlížeč se připojí k serverům New Relic. Pokud je uživatel přihlášen k New Relic, může New Relic přiřadit návštěvu jeho účtu pomocí New Relic. 

Právním základem této činnosti zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizovat naše služby a co nejpohodlnější a nejefektivnější používání webových stránek.

14. VYMAZÁNÍ A BLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AUTO1.com zpracovává a uchovává další osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu ukládání. Jakmile účel uložení přestane existovat, jsou osobní údaje pravidelně vymazávány nebo anonymizovány a v souladu s právními předpisy.

To neplatí pro identifikační čísla vozidla. AUTO1.com používá identifikační čísla vozidel pro účely analýzy trhu. Za tímto účelem společnost AUTO1.com zpracovává a ukládá identifikační čísla vozidel po neomezenou dobu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Máme oprávněný zájem používat identifikační čísla vozidel pro výše uvedené účely po neomezenou dobu, protože informace, které mají být odvozeny z identifikačního čísla vozidla, jsou nezbytné pro poskytování našich služeb.

15. PRÁVA PŘEDMĚTU ÚDAJŮ 

Pokud si přejete uplatnit některá z práv uvedených v tomto článku, můžete kdykoli odeslat zprávu pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 1 nebo 2 (např. E-mailem nebo dopisem).

a. Právo na potvrzení

Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.

b. Právo na přístup

Máte právo získat zejména následující informace:

    vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy;

    účely zpracování;

    kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;

    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny;

    předpokládané období, po které budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;

    právo podat stížnost u dozorového úřadu;

    existence automatizovaného rozhodování;

    zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

c. Právo na opravu

Máte právo požadovat

    oprava nepřesných osobních údajů, které se vás týkají

a

    vyplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají

d. Právo na výmaz>

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu, zejména pokud

    účel, pro který byly osobní údaje shromažďovány nebo jinak zpracovávány, přestal existovat;

    odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ;

    vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

a/nebo osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

e. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud

    zpochybňujete přesnost osobních údajů, a to po dobu, která umožňuje společnosti AUTO1.com ověřit přesnost osobních údajů;

    zpracování je protiprávní a místo vymazání osobních údajů požadujete omezení použití osobních údajů;

    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale osobní údaje požadujete pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků;

    vznesli jste námitku proti zpracování a dosud nebylo objasněno, zda vaše námitka povede k zastavení zpracování údajů.

f. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo dostávat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Kromě toho máte právo na předání osobních údajů přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud to nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních.

g. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud je zpracování založeno na následujícím důvodu:

    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností AUTO1.com nebo třetí stranou.

V případě námitky společnost AUTO1.com již nebude zpracovávat osobní údaje, pokud neexistují přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo cílem zpracování je stanovení, výkon nebo obrana proti právním nárokům .

Pokud si přejete uplatnit právo na námitku, můžete kdykoli zaslat zprávu pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 1 nebo 2 (např. E-mailem, faxem, dopisem).

h. Právo podat stížnost 

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že činnost zpracování porušuje GDPR. Orgánem příslušným pro AUTO1.com GmbH je berlínský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Friedrichstr. 219, 10969 Berlín, Německo. Orgán příslušný pro AUTO1 Czechia s.r.o. je       Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Verze z března 2021